Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL

Beleid

Hieronder vind je de strategische en operationele doelstellingen van PACKED vzw voor de periode 2012-2018. 

In december 2017 diende PACKED vzw een meerjarig beleidsplan in voor de periode 2019-2023 met nieuwe strategische en operationele doelstellingen. De publicatie hiervan volgt aan het begin van 2019.

Strategische doelstellingen 2012-2018

  • SD1: PACKED vzw bouwt kennis, ervaring en deskundigheid op omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD2: PACKED vzw hertaalt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed naar het werkdomein van de cultureel-erfgoedsector, en maakt haar vertrouwd met de werkinstrumenten die beschikbaar zijn voor gebruik in het veld.
  • SD3: PACKED vzw stelt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed actief ter beschikking van de ruime cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD4: PACKED vzw kadert de activiteiten met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de Belgische, Europese en bredere internationale context. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD5: PACKED vzw ondersteunt en begeleidt cultureel-erfgoedinstellingen op een praktijkgerichte manier bij het opstellen en het uitvoeren van hun digitaliseringbeleid, alsook het implementeren van standaarden met het oog op de duurzaamheid van de ondernomen digitaliseringsactiviteiten.
  • SD6: PACKED vzw ontwikkelt in overleg met de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) als richtinggevend kader, en verzorgt het beheer ervan. CEST is een dynamisch instrument om de kwaliteit van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed te bevorderen en te verzekeren.
  • SD7: PACKED vzw stimuleert de innovatie binnen de cultureel-erfgoedinstellingen m.b.t. het gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw ondersteunt ook de cultureel-erfgoedinstellingen hierbij met het oog op de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de digitale samenleving.
  • SD8: PACKED vzw coördineert (in overleg met FARO) samenwerking met en tussen de actoren, zowel binnen als buiten de cultureel-erfgoedsector, die in Vlaanderen en Brussel werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD9: PACKED vzw bevordert (in overleg met FARO) in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel de erkenning en bewustmaking van de problematiek van duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid.
  • SD10: PACKED vzw concretiseert een beleid op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit binnen de eigen organisatie.
Vlaanderen - Verbeelding werkt