22 juni 2017

TRACKS: ontmoetingsmoment

Het vierde TRACKS-ontmoetingsmoment vindt plaats op donderdagnamiddag 22 juni in het Gentse Muziekcentrum De Bijloke. Samen met de partners uit het TRACKS-netwerk nodigt PACKED vzw de kunstensector uit om ideeën op te doen, goede praktijken te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en plannen te smeden met betrekking tot archief- en collectiezorg. We combineren een plenair gedeelte met kleinere tafelsessies, waarbij de dialoog en de uitwisseling tussen de aanwezigen centraal staat.

14 juni 2017

[3D]IY: studiedag Duiken in de Machine (aankondiging)

Duiken in de Machine is een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject waarin PACKED vzw partner is. Het onderzoekt de mogelijkheden van 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed in de vorm van machines. Om de opgedane kennis en ervaring met de brede sector te delen, organiseren de initiatiefnemers van Duiken in de Machine op 14 juni een studiedag in het MIAT, Gent. Op [3D]IY zal er, meer nog dan op de projectrealisaties, ingezoomd worden op bestaande technologie en methodologie van 3D-digitalisering.

onderzoekers sensibiliseren rond open data (blog)

IT-stafmedewerker Michael Heeremans stelde in zijn werk met onderzoekers op het departement Geowetenschappen dat Open Data voor veel onderzoekers nog een onbekende en in elk geval heel nieuwe en een term is die een beetje afschrikt. Hij gaf een workshop 'Managing and Sharing Research Data' in maart 2016, en trof veel scepsis aan, ook al ziet iedereen ook de voordelen van Open data. In een Birds of a Feather-sessie bracht hij dit thema opnieuw binnen en schreef na afloop een blog met een aantal relevante conclusies.

PrestoCentre nieuws (publicatie)

PrestoCentre kondigt in de nieuwsbrief van maart heel wat nieuwe content op het kennisplatform aan. Zo werd bij de vernieuwing van de website in het of kennisplatform zo’n 500 use cases toegevoegd uit de Kennisbank Audiovisuele Archivering. Deze kennisbank wordt gehost door AVA_net, een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Ook werden webinars online gezet, waaronder deze die Rebecca Chandler op 27 januari gaf over over de open source AVCC-toepassing.

AMSAB-ISG: Internationale conferentie Digital Dreams (oproep)

VVan 7 tot 9 september 2017 is Amsab-ISG, in samenwerking met de Universiteit Gent, gastheer van een grote internationale conferentie in Gent met de titel 'Digital Dreams: Information Technology, Social History Research and the Future of Archives, Museums and Libraries'. Er worden presentaties verwacht over hoe het gebruik van computers en informatietechnologie de toekomstige werking van archieven en museums en van het wetenschappelijk onderzoek in die instellingen zal veranderen. Papers kunnen nog worden ingediend tot eind juni.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be