TRACKS: archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstensector (aankondiging)

In 2015-2016 organiseerden Het Firmament en PACKED vzw voor het eerst een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstenorganisaties. Vijf organisaties werden begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking, met als resultaat een actieplan voor de zorg voor het eigen archief. De deelnemende organisaties waren toen CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis en t,arsenaal. In 2017 zullen Het Firmament en PACKED vzw dit traject twee keer georganiseerd worden, zowel in het voorjaar als in het najaar, met als deelnemers o.a. KVS, wp Zimmer en Walpurgis.

Cultuurforum 2016: presentaties online (update )

In oktober vond in Antwerpen het Cultuurforum 2016 plaats. Het thema was ‘digitale cultuur’. Omdat de invloed van digitale technologie steeds ingrijpender wordt, ook in de culturele sector, was de vraag vanuit het beleid hoe deze evolutie het beste begeleid kan worden. De presentaties en de video-interviews staan nu online. PACKED vzw verzorgde drie presentaties: Wikipedia, een platform om levend erfgoed te documenteren; Het informatieplan, instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven en Samenwerking als sleutel tot succes. PACKED-coördinator Rony Vissers nam ook deel aan een debat rond het belang van digitale strategie, en werd kort geïnterviewd.

TRACKS: stage kunstenaarsarchieven (update )

In het najaar van 2015 publiceerde PACKED vzw het onderzoeksrapport Behoefteanalyse archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten. Edward Jacquemyn, een student uit de masteropleiding Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer van de VUB is in november begonnen aan een stage bij PACKED vzw om een vervolg te breien aan het TRACKS-onderzoek uit 2015. Hij startte met literatuuronderzoek, en zal in de eerste helft van 2017 het veld van de kunstenaarsarchieven induiken. Hij zal mogelijke modellen onderzoeken voor de zorg voor archieven en collecties van hedendaagse beeldende kunstenaars. In het bijzonder zal hij onderzoeken welke samenwerkings- en financieringsmodellen werkbaar en wenselijk zijn, en welke publieke en private actoren daarin een rol kunnen spelen.

21 december 2016

Gastcollege digitale archivering en digitale duurzaamheid aan de Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen heeft binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een Master keuzevak Digitalisering / Digitale Duurzaamheid. In het kader hiervan verzorgt PACKED-coördinator Rony Vissers een gastcollege over de stand van zaken in Vlaanderen en België gekaderd in een bredere Europese (en wereldwijde) context.

PREFORMA: workshops validatietools in 2017 (aankondiging)

Aansluitend op de EuropeanaSpace conferentie, vond in Berlijn ook de PREFORMA Experience Workshop plaats. PREFORMA is een ander Europees project waarin PACKED vzw sinds begin 2014 als partner betrokken is. Na de Open Source Workshop in Stockholm in april 2016, was dit de tweede gelegenheid voor digitale archivarissen om kennis te maken met de drie preserveringstools die door PREFORMA ontwikkeld worden: DPF Manager (voor TIFF), VeraPDF (voor PDF/A) en MediaConch (voor FFV1). In 2017 zal PREFORMA in heel Europa een reeks workshops organiseren om de (ondertussen derde release van de) drie tools bekend te maken bij digitale archivarissen. Meer details over deze workshops volgen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be