tot 7 april 2017

LODLAM Summit: technical challenge (oproep)

De vierde bijeenkomst Linked Open Data for Libraries, Archives and Museums (LODLAM) vindt plaats op 28 en 29 juni 2017 in Venetië. De bijeenkomst voorziet debat, netwerking en uitwisseling van ideeën, projecten, hacking skills en databeheermethodes. Ze richt zich op professionelen op het vlak van cultureel erfgoed, eScience en digital humanities. Ontwikkelaars van datavisualisatie, tools of mash-ups aan de hand van linked data uit bibliotheken, archieven of musea kunnen nog tot 7 april 2017 een voorstel indienen. Vijf van hen kunnen een gratis deelname aan de LODLAM Summit, een reisbeurs en accommodatie winnen. Er zijn ook twee geldprijzen, nl. de Linked Open Data Prize en de Grand Prize, beide betaald door sponsors van de summit.

27 maart 2017

SIBMAS: Performing arts database (symposium)

De Waalse afdeling van SIBMAS, het internationale netwerk voor bibliotheken, musea, archieven en documentatiecentra voor podiumkunsten, organiseert op maandag 27 maart 2017 een internationale dag van studie, reflectie en uitwisseling over ontwerp, implementatie en gebruik van podiumkunstendatabanken. De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het nieuwe programma Exoscène en de World Theatre Day. Ontwikkelaars en gebruikers van podiumkunstendatabanken worden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en vragen te stellen.

PREFORMA: innovatieworkshop en stand van zaken (update)

Het project PREFORMA, PREservation FORMAts for for culture information/e-archives, loopt sinds 2014 en wordt financiëel ondersteund door de Europese Commissie. Het doel van het project is geheugeninstellingen in staat te stellen zelf de conformiteitscontrole te doen van bestanden die in hun archieven worden opgenomen en zo de implementatie van kwalitatieve gestandaardiseerde bestandsformaten voor langetermijnpreservering te verzekeren. Van 6 tot 10 maart 2017 was het projectconsortium in Padua voor workshops, de plenaire vergadering en de derde review van het project door de Europese Commissie. PACKED-medewerker Bert Lemmens was daarbij aanwezig.

11 april 2017

Scoremodel Digitale Duurzaamheid (workshop)

In het kader van de Week van het Digitaal Erfgoed organiseert de Nederlandse NCDD met medewerking van PACKED vzw in Den Bosch een workshop over het Scoremodel Digitale Duurzaamheid. De workshop gaat in op het vernieuwde eindrapport dat actiepunten aanlevert om de urgentste zaken aan te pakken op het vlak van duurzame bewaring en toegang van je digitale collectie. De deelnemers worden begeleid door Robert Gillesse (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam) en Rony Vissers (PACKED vzw) bij het invullen van het Scoremodel voor hun organisatie.  

22 en 29 april 2017

TRACKS: edit-a-thon Dans in Brussel (aankondiging)

Brussel wemelt van de bekende en minder bekende dansers, choreografen, gezelschappen en dansscholen. Internationaal staat onze hoofdstad bekend als een ‘Mekka van de dans’. Toch vinden we slechts weinig en onvolledige informatie over deze rijke dansscène op Wikipedia, de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. De Dag van de Dans vormt het uitgelezen moment om daarin verandering te brengen! PACKED vzw en Het Firmament organiseren in samenwerking met Wikimedia België, en met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, twee schrijfsessies rond dans in Brussel.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be