23 mei 2017

Workflow voor de Integratie van digitale erfgoedbronnen (workshop)

Het Franse Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS MAP) organiseert samen met de Griekse Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH-ICS) een workshop over de integratie van digitale erfgoedbronnen. Het doel is de deelnemers te laten kennismaken met het concept van Linked Data en met tools die je in staat stellen data te hergebruiken en te integreren. Voorbeelden zullen worden toegelicht. Ook zal er gedemonstreerd worden hoe je data semantisch kunt mappen. De workshop wordt gegeven in het Engels en vindt plaats in Olimje (Slovenië) in het kader van de conferentie van het Initial Training Network on Digital Cultural Heritage.

Studiebezoek Simin aan Antwerpen: PACKED vzw stelt projecten voor (aankondiging)

SIMIN is de Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland van de Nederlandse Museumverenging. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom digitalisering en de inzet van informatietechnologie in musea, standaardisering en normering, digitale duurzaamheid en born digital erfgoed. Zij komen op 16 juni op studiebezoek naar Antwerpen en hebben PACKED vzw uitgenodigd om in de namiddag uitgebreid onze projecten te presenteren en te bespreken. PACKED-medewerkers zullen er spreken over de datahub, de blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer, en het Qi CMS-systeem van DIVA.

Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer

Eind 2016 heeft PACKED vzw het project Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer gestart. Dit project beoogt de ontwikkeling van een gestandaardiseerd protocol voor de automatisering van de uitwisseling van beelden. Tevens werken we aan een consensus over een dienstenpakket waarin musea voorzien om beelden ter beschikking te stellen voor hergebruik, en aan een plan van aanpak voor de uitrol van het gestandaardiseerd protocol in publieke collecties in Vlaanderen en Brussel.

Schrijven op Wikipedia over dans in Brussel

Hoewel Brussel het mekka van de hedendaagse dans wordt genoemd, is er vrij weinig informatie over terugvinden op Wikipedia, de meest geraadpleegde encyclopedie ter wereld. PACKED vzw en Het Firmament constateerden die lacune en vonden met Wikimedia België een geschikte partner en met de Dag van de Dans een gepast moment om daar verandering in te brengen. Geïnspireerd door binnen- en buitenlandse voorbeelden besloten we om Wikipedia-schrijfsessies te organiseren. Op 22 en 29 april legden we ons toe op meer en betere informatie op Wikipedia over dans in Brussel.

EuropeanaSpace: demonstrator wint Europa Nostra Award

Van februari 2014 tot januari 2017 was PACKED vzw partner in het Europees project Europeana Space. In dat kader werd door onze collega’s van het Estse ministerie van Cultuur, een digitaliserings,-onderzoeks- en educatief project ontwikkeld ond werken van de Duitse gotische schilder Hermen Rode. Het werd begin april door de Europese Commissie en Europa Nostra bekroond met de Europa Nostra Cultural Heritage Award in de categorie ‘wetenschappelijk onderzoek’. De demonstrator voor het Rode Altaarstuk kan worden bekeken op de educatieportaal van Europeana Space.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be