27 oktober 2015

Het Groot Onderhoud: zorgen voor later? Een cultureel-erfgoedbeleid voor de toekomst (conferentie)

Onder de noemer 'Zorgen voor later? Een cultureel-erfgoedbeleid voor de toekomst' organiseert FARO in samenwerking met de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en het Departement CJSM, Afdeling Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid op 27 oktober 2015 het vijfde Groot Onderhoud. Niet alleen de bestuurlijke veranderingen, maar ook diverse maatschappelijke veranderingen, zullen een impact hebben op het cultureel-erfgoedveld. Op het Groot Onderhoud wordt een eerste balans opgemaakt van het traject dat moet uitmonden in de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid die een antwoord moet bieden op deze veranderingen...

VIAA : blogs Nieuws van de Groote Oorlog

Begin september lanceerde VIAA de website hetarchief.be waarop (gedigitaliseerde) kranten uit de eerste wereldoorlog geraadpleegd kunnen worden. Interessant zijn ook de thematische blogs die verschijnen naar aanleiding van bepaalde actuele gebeurtenissen. PACKED vzw was samen met VIAA, Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO initiatiefnemer van het project 'Nieuws van de Groote Oorlog', dat niet alleen tot doel heeft om dit erfgoed door digitalisering raadpleegbaar te maken, maar ook om het veilig te stellen voor de toekomst...

VIAA : De Beeldcapsule (oproep )

Met De Beeldcapsule wil het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samen met zevenentwintig media- en erfgoedorganisaties de unieke verzameling aan audiovisueel archiefmateriaal in Vlaanderen onder de aandacht brengen en de noodzaak aankaarten om zorg te dragen voor dit waardevolle erfgoed. Iedereen kan op op www.debeeldcapsule.be die boodschap ondersteunen door maximum vijf tijdsbeelden te kiezen uit een selectie van markante filmpjes en een eigen beeldcapsule samen te stellen. De vijf meest gekozen beelden komen in de ‘Beeldcapsule 2115’ terecht. PACKED-medewerker Rony Vissers was lid van de Raad van Wijzen die de selectie van de vijftig beeldfragmenten maakte...

30 oktober 2015

Gezocht: documentair erfgoed voor het Memory of the World Register (deadline )

De UNESCO-oproep voor het Memory of the World Register wordt op dit moment voorbereid vanuit het Memory of the World Subcomité in Vlaanderen. Tegen maart 2016 worden kandidaturen van documentair erfgoed verwacht om midden 2017 eventueel opgenomen te worden op het UNESCO-register van het Memory of the World. Momenteel loopt er een oproep tot het inzenden van dossiers voor Vlaanderen/België. PACKED-medewerker Rony Vissers vertegenwoordigt PACKED vzw in het Memory of the World Subcomité in Vlaanderen...

RESULTATEN ENUMERATE Core Survey 3 (bekendmaking)

Eerder dit jaar werd de derde ENUMERATE Core Survey uitgevoerd. Onlangs is het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek gepubliceerd. De Core Survey biedt, net als voorgaande edities, inzicht in actuele trends in digitalisering in Europa.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be