18 - 20 juli 2016

No Time to Wait!: Standardizing FFV1 & Matroska for Preservation (symposium )

Deutsche Kinemathek, Zuse Institute Berlin, and MediaArea organiseren in juli een driedaags symposium over het gebruik van de FFV1 videocodec en Matroska videocontainer voor het archiveren en preserveren van audiovisueel materiaal. Het symposium is een voorbereiding op de bijeenkomst van de CELLAR werkgroep die de standaard specificaties van beide formaten heeft voorgedragen aan IETF (Internet Engineering Task Force) voor standaardisering. Het hele standaardiseringsproces wordt gefinancierd door het PREFORMA project, waarin PACKED vzw partner is.

29 - 30 november 2016

Acting on Change: New Approaches and Future Practices in Digital Preservation (conferentie)

Eind november organiseert Pericles FP7 in Londen een conferentie over duurzame preservering, toegankelijkheid, gebruik en hergebruik van digitale objecten, en hoe deze te verzekeren in een digitale omgeving die snel verandert. Technologische, semantische of culturele veranderingen maken het noodzakelijk oplossingen te ontwikkelen die toepasbaar zijn op veel verschillende bewaar-omgevingen en -praktijken.

21 - 22 november 2016

E-Space: Digital Heritage: Reuse, Remake, Reimagine (conferentie)

In musea, archieven en bibliotheken in heel Europa zitten artefacten verborgen die een verhaal vertellen en wachten op hun moment in de zon. De Cultureel Erfgoed-instellingen zijn begonnen deze artefacten te digitaliseren en online toegankelijk te maken, zodat gebruikers ze zouden ontdekken en de informatiewaarde ontdekken van het Europees cultureel erfgoed. Digitalisering neemt toe, en steeds meer verborgen schatten worden zichtbaar. Maar in de huidige digitale samenleving volstaat het niet te bestaan op het web. Publiek wil betrokken zijn bij cultuur, zijn eigen verhalen creëren, niet enkel de verhalen die er al zijn, ze willen de informatie integreren in hun lessen, hun creatieve projecten, ze willen met het materiaal spelen, niet alleen ernaar kijken. Ze willen hergebruiken, hermaken, herverbeelden.

14 oktober 2016

BeMuseum kick-off Conferentie

In het digitale tijdperk worden onze musea geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. De talrijke uitdagingen zijn voor vele instellingen van dezelfde orde. Er bestaan nochtans weinig bruggen tussen deze instellingen om de uitwisseling van hun best practices te vergemakkelijken en samenwerkingsverbanden te stimuleren.
BeMuseum wil een netwerk bouwen van en voor museumprofessionelen in België. Doel van dergelijk aan vernieuwing gewijd netwerk is om een ruimte voor dialoog te creëren, intermuseale solidariteit te versterken en samenwerkingsverbanden aan te moedigen.

Preforma: OPF webinar (verslag)

De Open Preservation Foundation organiseert maandelijks interessante webinars over digitale preservering. Op 14 juni was er een webinar over pre-commercial procurement in de erfgoedsector. PACKED vzw stelde tijdens dit webinar de PREFORMA Challenge Brief voor. PREFORMA is een project dat Europese subsidies ontvangt in het programma FP7 (7 th Framework Programme for Research and Technological Development). In dit project worden drie software tools gebruikt om te controleren of archiveringsbestanden correct opgebouwd zijn. De Challenge Brief definieerde de onderzoeksopdracht voor de drie deelnemende bedrijven.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be