30 april 2015

Studienamiddag metadata-uitwisseling (Evenement)

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s … begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. PACKED vzw draagt tijdens deze VVBAD-studiedag bij aan het uitwisselingsverhaal van het Zilvermuseum.

Registratiefase Nieuws van de groote oorlog afgerond (Update)

De registratiefase van het project Nieuws van de Groote Oorlog werd op 25 februari 2015 afgerond. Voor Nieuws van de Groote Oorlog werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met VIAA, FARO en PACKED vzw en dertien content providers om frontblaadjes, tijdschriften en kranten uit de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en duurzaam te bewaren. Tijdens deze fase gebeurt het voorbereidende werk voor de digitalisering: registratie, verpakking en barcodering.

DEN presenteert twee nieuwe publicaties over digitaal erfgoed (Publicatie)

Begin maart werden in Nederland tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed twee nieuwe publicaties voorgesteld, die allebei focussen op digitaal erfgoed. Marco de Niet en Gerhard-Jan Nauta (Digitaal Erfgoed Nederland), schetsen in 'De Digitale Feiten' een beeld van de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed. Gaby Wijers (LIMA) en Hannah Bosma (CCDD) bespreken in 'Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed' de problematiek van digitaal gecreëerd erfgoed.

10 april 2015 - 12 april 2015

GLAM-Wiki 2015 (Conferentie)

De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief openen in april hun deuren voor een internationaal gezelschap van Wikipedia-vrijwilligers en professionals uit de culturele sector die zich gezamenlijk inzetten voor vrije toegang tot cultureel erfgoed. Zo’n 150 mensen van over de hele wereld worden op 10, 11 en 12 april in Den Haag verwacht voor de internationale GLAM-WIKI conferentie. GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives en Museums, belangrijke culturele instellingen die wereldwijd steeds vaker nauw samenwerken met Wikipedia. PACKED vzw zal er pitchen over een toekomstig Wikidata-project ...

From Dust to Digital (Publicatie)

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar Endangered Archives Programme zet de The British Library vier miljoen beelden van bedreigde archieven van overal in de wereld online en publiceert ze de gratis publicatie From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme. Eén van meest opvallende projecten die beschreven worden in de publicatie From Dust to Digital zijn de inspanningen om de islamitische manuscripten van Djenné in Mali te archiveren, zelfs tijdens de periodes van onrust in de regio.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be