2 oktober 2014

AthenaPlus International Conference (Conferentie)

In het kader van het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Unie organiseert het AthenaPlus-project (waarin ook PACKED vzw betrokken is) in samenwerking met de Europese Commissie en Europeana een internationale conferentie. Het thema is hergebruik van digitale cultureel-erfgoedcontent in onderwijs, toerisme en vrije tijd. De conferentie vindt plaats in de nationale bibliotheek te Rome.

Manifest en petitie Familiekunde Vlaanderen (Oproep)

Familiekunde Vlaanderen lanceert een manifest voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België, onder meer ten behoeve van genealogisch onderzoek. Aan het manifest werd ook een petitie gekoppeld. Met dit manifest wil Familiekunde politici en publiek sensibiliseren en een oproep doen voor een meer soepele Belgische regelgeving hieromtrent, met kortere raadplegingsembargo’s. Idealiter zou daar ook een uniforme Europese wetgeving aan gekoppeld moeten worden.

3 oktober 2014

Open Data Dag in Vlaanderen (Evenement)

Elk jaar organiseert de Vlaamse overheid de Open Data Dag in Vlaanderen. Meer dan 500 deelnemers uit binnen- en buitenland hebben de eerste en tweede editie van dit Open Data evenement bijgewoond. Dit jaar is de gebruiker van Open Data aan het woord; bedrijven, organisaties, ontwikkelaars en individuen die met Open Data aan de slag gaan. Entrepreneurs en anderen die met deze data en informatie applicaties en webtoepassingen bouwen die op hun beurt economische en sociale meerwaarde creëren.

Sharing is Caring (Publicatie)

Het Deense Staten Museum for Kunst publiceerde een bloemlezing over 'open cultural heritage' onder de titel Sharing is Caring. Het boek bevat 18 artikels, geschreven door Deense en internationale experts. De rode draad wordt gevormd door de veranderingen en kansen die zich aanbieden in cultureel-erfgoedveld onder invloed van digitalisering, digitale media, het internet en onze gebruikers.

Eerste set conceptvoorstellen uit het Nederlandstalige werkveld in de Getty AAT opgenomen (Update)

Het Getty Research Institute heeft de Engelstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT) uitgebreid met honderden concepten uit Nederland en Vlaanderen. Nederlandse en Vlaamse erfgoedwerkers dienden de afgelopen jaren een grote hoeveelheid conceptvoorstellen in, die typerend zijn voor het Nederlands en Vlaams erfgoed.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be