EuropeanaSpace organiseert fotografie-hackathon (Update)

Eén van de hoofddoelen van het EuropeanaSpace project is het aanmoedigen van hergebruik van digitaal cultureel erfgoedmateriaal. Daarom worden er enkele thematische hackathons georganiseerd op verschillende locaties in Europa. Eind februari 2016 vindt een hackathon-event plaats in Leuven, met als onderwerp fotografie in al zijn facetten ...

Vervolgtraject Project Persistente Identificatie: resultaten ‘data uitgever’ & resolver beschikbaar

Het project Persistente Identificatie in samenwerking met VKC, CAHF, Lukas en Collectie Vlaamse Gemeenschap werd afgesloten in 2014. In de eerste maanden van 2015 werd de in 2014 ontwikkelde resolver beschikbaar gesteld en resulteerde het vervolgtraject ‘Hoe word ik data uitgever’ in de publicatie van een aantal nieuwe documenten op de CEST-website.

Eindrapport Beelden voor de Toekomst (Publicatie)

Op 23 maart vond in Hilversum de feestelijke afsluiting plaats van het Nedrlandse project Beelden voor de Toekomst. In een lijvig eindrapport wordt teruggeblikt op de projectresultaten, maar ook ingezoomd op toekomstige uitdagingen. Zo blijkt van al het gedigitaliseerde beeld-, geluid- en filmmateriaal - samen goed voor meer dan 400.000 uur en 2 miljoen beelden - vandaag slechts een kleine fractie toegankelijk voor het grote publiek ...

12 oktober 2015

Museumdag West-Vlaanderen (Conferentie)

Op maandag 12 oktober 2015 vindt de allereerste West-Vlaamse museumdag plaats. Het wordt geen klassieke studiedag, maar een kans om met je museumploeg na te denken over krachtenbundeling. Van baliemedewerker tot directeur, van schoonmaakploeg tot wetenschappelijk medewerker, van technicus tot publieksmedewerker - iedereen is betrokken bij veiligheid, collectieregistratie, interne communicatie of veranderingen in de museumorganisatie …

27 augustus 2015 - 2 september 2015

SOIMA 2015: unlocking sound & image heritage (Workshop)

Als onderdeel van het programma Sound and Image Collections Conservation (SOIMA) organiseert het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een internationale conferentie m.b.t. het conserveren en toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed. PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken. Voorafgaand aan de conferentie kan je in Brussel een vijfdaagse workshop bijwonen rond het behoud van beeld- en geluidscollecties.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be