PERSBERICHT OVERLEG CULTUREEL ERFGOED OVER PROVINCIES

Het Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE) formuleerde opmerkingen bij de beslissing van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 over de overdracht van bevoegdheden van de provincies aan andere beleidsniveau's. De provincies leggen eigen beleidsaccenten, beheren belangrijke erfgoedinstellingen en hebben een decretale rol op vlak van cultureel erfgoed. Hierdoor zal de impact op de lokale, regionale en zelfs landelijke erfgoedsector groot zijn. OCE vzw, in maart 2015 opgericht als belangenbehartiger van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen, moet als spreekbuis van de sector betrokken worden bij dit proces van bevoegdheidsoverdracht. De operatie mag in geen geval een besparingsoperatie zijn die ten koste gaat van de cultureel-erfgoedsector. Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid snel transparantie brengt in dit dossier.

Selectierichtlijnen besproken op Digital Heritage 2015 (update PERSIST)

In het project PERSIST (UNESCO Digital Strategy for Information Sustainability) werkt UNESCO aan de duurzaamheid van de informatiemaatschappij onder het schild van het Memory of the World Programme Op de jaarlijkse conferentie Digital Heritage, die dit jaar in Granada (Spanje) plaatsvond, nam de PERSIST Content Task Force deel met een workshop 'Demand driven selection for long term preservation of born digital cultural heritage'. Ook in de Vlaamse erfgoedsector blijft de kwestie van selectie en waardering actueel...

veranderingen bib en collectie Kunstenpunt

Het meerjarenplan dat door Kunstenpunt vzw werd ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap (periode 2017-2021) bevat een aantal nieuwe accenten om de verschillende disciplines apart en de kunstensector in zijn geheel zo goed mogelijk van dienst te zijn. De herziening van de kerntaken van Kunstenpunt, de verhuizing naar de nieuwe locatie in de Ravensteingalerij en de gecumuleerde besparingen van de afgelopen jaren brengen met zich mee dat ook een aantal zaken in de huidige dienstverlening rondom de collectie zullen veranderen.

CONFERENTIES EN STUDIEDAGEN NAJAAR 2015 (save-the-date)

In het najaar zijn er verschillende conferenties, symposia en studiedagen in binnen- en buitenland die voor bezoekers van onze website interessant kunnen zijn.
- 12-13 November 2015 : Digital Heritage and Innovation, Engagement and Identity, Berlin
- 17 november 2015 : Cultuureducatie in een meertalige context (Sectormoment cultuureducatie), Gent (De Centrale)
- 18-20 november 2015 : Media in transition symposium, Londen (Tate Modern)
- 7-8 december 2015 : DISH2015 (met bijdragen van PACKED vzw!), Rotterdam (De Doelen), registratie aan verminderd tarief nog tot 31 oktober!
- 8 december 2015 : IIIF : Access to the World's Images, Gent (Vlaamse Opera)

22 januari 2016

Conceptnota cultureel erfgoed beleid (save-the-date)

De bijeenkomst op 22 januari 2016 maakt deel uit van het traject naar een Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid van Minister van Cultuur Sven Gatz. De deelnemers aan de eerste sectorbijeenkomst (28 april 2015), de focusgroepen en relevante stakeholders zullen die dag worden geïnformeerd over de grote lijnen van de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel. Doel van de dag is kunnen reflecteren over en reageren op de krachtlijnen van de conceptnota. Het programma en de aanpak kan je begin januari 2016 terugvinden op de website kunstenenerfgoed.be

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be