27 mei 2017

Dag van het Publieke Domein (aankondiging)

Elk jaar verlopen op 1 januari de auteursrechten op duizenden werken. Ze komen dan in het publieke domein terecht. In België duurt auteursrechtelijke bescherming 70 jaar; in 2017 komen dus de werken van auteurs die in 1946 overleden zijn in het publieke domein. In de context van een digitale cultuur die collectieve praktijken genereert en hergebruik stimuleert, wordt het belang van het publieke domein elk jaar groter. Sinds vijf jaar organiseren de Koninklijke Bibliotheek van België, het Centre de Recherche Information Droit et Société (CRIDS), Nova Cinema, vereniging voor Kunst en Media Constant, en dit jaar ook Plus-tôt Te laat, een dag gewijd aan het publieke domein.

27 - 30 mei 2017

The Reel Thing: presentatie van PACKED vzw (conferentie )

The Reel Thing is een driedaagse conferentie rond filmpreservering dat laboratoriumtechnici, academici, archivarissen, nieuwe media ontwikkelaars en preserveringsdeskundigen samenbrengt in het EYE Filmmuseum (Amsterdam). The Reel Thing omvat zowel technische presentaties als speciale vertoningen van gerestaureerde films. PACKED vzw geeft er een presentatie over de bestandsvalidatietool voor FFV1/MKV en LPCM, die wordt ontwikkeld in het Europese project PREFORMA waarin we partner zijn.

Brussels Smart City for Culture: Bijdrage PACKED van vzw (studiedag)

Het Brussels Gewest organiseert op 13 juni Brussels Smart City for Culture, een evenement dat wil reflecteren over de artistieke en culturele vernieuwing die digitalisering met zich meebrengt. Het programma bevat lezingen, workshops en paneldiscussies, alsook verschillende presentaties uit de culturele wereld. PACKED vzw zal een rondetafelgesprek leiden over preservering van en toegang tot digitaal erfgoed in de kunsten- en bredere culturele sector. Samen met iMAL presenteren we ook het project ResurrectionLab, met onder andere een prototype om kunstwerken en digitale artefacten uit de jaren negentig terug tot leven te brengen.

23 mei 2017

Workflow voor de Integratie van digitale erfgoedbronnen (workshop)

Het Franse Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS MAP) organiseert samen met de Griekse Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH-ICS) een workshop over de integratie van digitale erfgoedbronnen. Het doel is de deelnemers te laten kennismaken met het concept van Linked Data en met tools die je in staat stellen data te hergebruiken en te integreren. Voorbeelden zullen worden toegelicht. Ook zal er gedemonstreerd worden hoe je data semantisch kunt mappen. De workshop wordt gegeven in het Engels en vindt plaats in Olimje (Slovenië) in het kader van de conferentie van het Initial Training Network on Digital Cultural Heritage.

Studiebezoek Simin aan Antwerpen: PAKCED vzw stelt projecten voor (aankondiging)

SIMIN is de Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland van de Nederlandse Museumverenging. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom digitalisering en de inzet van informatietechnologie in musea, standaardisering en normering, digitale duurzaamheid en born digital erfgoed. Zij komen op 16 juni op studiebezoek naar Antwerpen en hebben PACKED vzw uitgenodigd om in de namiddag uitgebreid onze projecten te presenteren en te bespreken. PACKED-medewerkers zullen er spreken over de datahub, de blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer, en het Qi CMS-systeem van DIVA.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be