STUDIEDAGEN NAJAAR: COMPUTER ART, BLOCKCHAIN, DANS EN MUSEUM

Het najaar brengt weer heel wat interessante studiedagen. Eind oktober vindt in Parijs het vijfde Computer Art Congress plaats, een internationale conferentie over kunst, wetenschap, technologie en design. Begin november organiseert iMAL in Brussel een driedaags programma met een symposium, een presentatie en een hacklab, dat de gebruikstoepassingen van Blockchain, het protocol voor crytovaluta, verkent en de mogelijkheden, verwachtingen en beloftes ervan verder uitdiept. Begin december tenslotte is er in Mechelen de internationale studiedag ‘Dance and the museum’, georganiseerd door Het Firmament, E-land, Musea & Erfgoed Mechelen, FARO, Kunstenpunt en Kaaitheater.

Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) lanceerde in augustus het Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen, een online tool waarmee je als erfgoedinstelling kan testen in hoeverre je collecties zichtbaar, houdbaar en bruikbaar zijn. Het toetsingsmodel geeft je een rapport met de score van je organisatie en waar nodig een advies op de punten waar verbetering mogelijk is. Het toetsingsmodel is ontwikkeld door DEN in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

Herziening OAIS: panelgesprek Beeld en Geluid (verslag)

Beeld en Geluid organiseerde op 15 september een discussie over OAIS. Het verslag, een blog over de bijeenkomst én een nieuwe informatiepagina OAIS zijn nu beschikbaar op de NCDD-site. OAIS staat voor Open Archival Information System, en wordt meestal als aanduiding gebruikt voor het ISO OAIS-refentiemodel. Dit referentiemodel, ontwikkeld in de wereld van de ruimtevaart, biedt een goed algemeen kader voor het ontwikkelen van een informatiesysteem voor langetermijnbewaring van digitale data. Het brengt alle functies in beeld die nodig zijn voor het duurzaam archiveren en beschikbaarstellen van informatie, zoals het inlezen van de data, de opslag, het beheer, het regelen van de toegankelijkheid en het beschikbaar stellen. Het CCSDS en ISO hebben het initiatief genomen om dit refentiemodel te herzien, wat voor Beeld en Geluid de aanleiding was voor een panelgesprek.

Matters in Media Art: nieuwe website (aankondiging)

Matters in Media Art is een grondig vernieuwde online bron voor verzamelaars, kunstenaars en organisaties die werken met kunst(werken) met bewegend beeld, elektronische of digitale elementen. De initiatiefnemers zijn experten van MoMA, SFMOMA en Tate. Ze kregen hierbij de steun van de New Art Trust (San Francisco). Matters in Media Art werkt volgens een open sourcefilosofie. De code van de website is vrij toegankelijk en ook de rijke tekstuele inhoud van de website heeft een Creative Commons-licentie meegekregen waarbij enkel naamsvermelding vereist is. Op die manier sporen ze niet enkel de betrokken musea aan om de informatie te verfijnen en te verbeteren, maar ook een brede gemeenschap van mensen met de voeten in deze kunstpraktijk.

tot 31 oktober 2016

Whitepapers over bibliotheken en wikipedia: feedback gevraagd (oproep)

In de Wikimedia-gemeenschap gebruikt men vaak de vorm van white papers om handleidingen over verschillende aspecten van de beschikbare platformen toe te lichten. PACKED vzw schreef begin dit jaar samen met Sandra Fauconnier van Wikimedia NL een white paper over Wikidata en hoe musea data over kunstwerken op Wikidata kunnen publiceren.
Op het recente IFLA World Library and Information Congress in de Verenigde Staten, was er een sessie rond Wikipedia en de betrokkenheid van bibliotheken, waarin twee white papers werden voorgesteld over de kansen tot samenwerking tussen Wikipedia en zowel publieke bibliotheken als onderzoeks- academische bibliotheken. PACKED vzw roept de bibliotheeksector op om feedback te geven.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be