De ontwikkeling van een datamodel voor MEDEA

MEDEA is een project van de vakgroep Kunsten en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel dat een online platform bouwt voor de registratie van metaaldetectievondsten.
PACKED vzw ontwikkelt voor dit platform een zogenaamd graph model.

UPDATE CEST

Deze zomer werken we aan een grote update van de MediaWiki-software achter CEST (Cultureel-ErfgoedStandaardenToolbox). Hier zullen heel wat nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker uit voortkomen. Ook worden, na afstemming met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), de richtlijnen voor de digitalisering van audio en video geactualiseerd. Tenslotte werken we aan een richtlijn voor de digitale bewaring van e-mails.

TRACKS : AAN DE SLAG MET HET ARCHIEF VAN BEURSSCHOUWBURG (praktijkvoorbeeld)

In 2015 bestaat de Beursschouwburg vijftig jaar. Ter ere van die verjaardag organiseerde het Brusselse kunstencentrum allerlei festiviteiten waarbij werd teruggekeken naar het verleden, maar ook een blik werd geworpen naar de toekomst. Zo mochten voor deze gelegenheid jonge kunstenaars hun ding doen met het verleden van de instelling. Floris Vanhoof kreeg de opdracht om een videowall te maken met het video-archief. Hoe maak je een nieuw werk met oude videodragers? Welke problemen duiken hierbij op?

10 september 2015

#DocumentingPerformingArts (save the date)

Het Firmament nodigt uit voor een gesprek over het documenteren van podiumkunsten.
Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?
Aan thematafels (rond fotografie, film, interview, ...) bespreken we boeiende cases en methodieken. De focus ligt hierbij op het delen van ervaringen en kennis.


TRACKS- ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg, een korte samenvatting (update)

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk ontvingen we geïnteresseerden om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be