Onderzoeksproject Archiving Interactive Media (AIM) van start (Lancering)

Januari 2015 markeert de start van het Nederlandse KIEM-programmaproject Archiving Interactive Media (AIM). Binnen dit project werken de Universiteit van Amsterdam en de kennisinstellingen LIMA en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) samen met de private partner Data Matters om een jaar lang onderzoek te doen naar de conservering van digitale culturele objecten die interactief, vernetwerkt, procesmatig en contextafhankelijk zijn.

Copyright for Creativity presenteert manifest voor hervorming auteursrecht (Publicatie)

De Copyright for Creativity (C4C) coalitie lanceerde op 19 januari 2015 haar manifest auteursrecht. In dit manifest zet de coalitie haar visie uiteen over hoe de Europese Unie innovatie en creativiteit zou moeten ondersteunen door middel van deze auteursrechtenhervorming. Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) overweegt het lidmaatschap van C4C. Dankzij hun Europees netwerk kan SA&S beter wegen op de Europese auteursrechthervorming.

Kunstenpunt (Lancering)

Kunstenpunt is een gloednieuwe organisatie die het licht zag op 1 januari 2015. De organisatie is een fusie van Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Theater Instituut (VTi) en BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst). Kunstenpunt is hét aanspreekpunt voor alle muziekgenres, podiumkunsten en beeldende kunsten, zowel nationaal als internationaal. De organisatie kreeg als kerntaken praktijkondersteuning, visieontwikkeling door veldanalyse en het uitbouwen van collectieve internationale relaties mee. In 2015 heeft Kunstenpunt drie inhoudelijke prioriteiten.

TRACKS (Update)

De TRACKS-ploeg zet het nieuwe jaar goed in! De richtlijnen en praktijkvoorbeelden zijn vanaf nu ook raadpleegbaar in het Engels. PACKED vzw werkte samen met het Firmament een evaluatietool uit voor een doorlichting van een archief, en bezoekt samen met KUNSTWERKT maandelijks een atelier van een beeldend kunstenaar. Je kan zelf ook eens aanschuiven ...

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten (Publicatie)

Op 15 december is het rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' verschenen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Erfgoedinstellingen doen al tientallen jaren ervaringen op in projecten waarbij erfgoed digitaal beschikbaar wordt gemaakt om het te kunnen gebruiken in uiteenlopende publiekstoepassingen en presentaties. Deze publicatie heeft tot doelstelling het verzamelen van lessen die geleerd kunnen worden uit enkele grote digitaalerfgoedprojecten in Nederland en Vlaanderen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be