Tegenlicht: digitaal geheugenverlies (Documentaire)

Ons geheugen vervliegt. Floppys van vijftien jaar geleden kan geen machine meer afspelen, harde schijven gaan maar vijf jaar mee en internetpagina verandert voortdurend. Digitale data zijn kwetsbaar. Toch worden complete bibliotheken versnipperd en wegbezuinigd, met het idee dat alles vindbaar blijft op internet. Maar is dat wel zo, of gaan we lijden aan collectief geheugenverlies?

22 oktober 2014

Geef vorm aan uw archief! (Workshop)

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), de afdeling van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) die werkt rond erfgoed over het ontwerp van de omgeving, organiseert op 22 oktober 2014 een workshop op Interieur Kortrijk rond privéarchieven en -collecties over design. CVAa wil de ontwerpers en producenten van vandaag de reflex bijbrengen om goed voor hun archief te zorgen.

Start onderzoek generieke workflow born digital erfgoed (Lancering)

Onlangs is de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) gestart met de uitvoering van het onderzoeksproject Generieke Workflows Born Digital Erfgoed. De CCDD heeft daarvoor subsidie gekregen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project omvat onderzoek naar en toetsing van best practice tools, standaarden, protocollen en workflows voor duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed op het gebied van kunst, film/video, fotografie en architectuur.

Subsidies voor nieuwe cultureel-erfgoedprojecten (Update)

Gewezen Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft voor de regeringswissel nog 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. PACKED vzw is als partner betrokken bij twee van deze projecten: 'Duiken in de machine. Industriële en agrarische machines in 3D?' van de Stedelijke Musea Kortrijk – Vlasmuseum en 'Typologering van de bewaarde gespannen, of door menselijke kracht aangedreven handels- en dienstvoertuigen in Vlaanderen' van het Karrenmuseum Essen.

29 augustus 2014

Denk mee! Workshop beleidsaanbevelingen (Workshop)

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert op vrijdagnamiddag 29 augustus in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode. De bedoeling is om vanuit de ervaringen, noden, behoeften en perspectieven van het veld de nieuwe minister van cultuur te kunnen inspireren, voeden en accenten leggen in het uitzetten van de lijnen voor het cultureel-erfgoedbeleid van de nieuwe Vlaamse regering.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be