Artists'Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies (publicatie)

Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA) publiceert Artists' Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies, een gids voor kunstenaars, hun assistenten en anderen die pogingen doen om de studio-archieven van kunstenaars te bewaren. De gids is gebaseerd op praktijkscenario's en best practices in archivering en bewaring. Het heeft als doel om kunstenaars bij te staan in iedere fase van hun carrière, gaande van de nog te ontdekken kunstenaar, over de opkomende kunstenaar, tot de gerenommeerde kunstenaar en de kunstenaar op het einde van zijn carrière.

TRACKS: ook in 2017 archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstensector (aankondiging)

In 2015-2016 organiseerden Het Firmament en PACKED vzw voor het eerst een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstenorganisaties. Vijf organisaties werden begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking, met als resultaat een actieplan voor de zorg van het archief. Deelnemende organisaties waren CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis en t,arsenaal. In 2017 zal dit traject twee keer georganiseerd worden, zowel in het voorjaar als in het najaar, met o.a. KVS, wp Zimmer en Walpurgis.

PACKED-presentaties Cultuurforum beschikbaar (publicatie)

Op 4 oktober 2016 vond in Antwerpen het Cultuurforum plaats. Het thema was ‘digitale cultuur’. Omdat de invloed van digitale technologie steeds ingrijpender wordt, ook in de culturele sector, was de vraag vanuit het beleid hoe deze evolutie het beste begeleid kan worden. PACKED vzw was er aanwezig met drie presentaties, met name: Wikipedia, een platform om levend erfgoed te documenteren, Het informatieplan, instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven en Samenwerking als sleutel tot succes. PACKED-coördinator Rony Vissers nam ook deel aan een debat rond het belang van digitale strategie, en werd kort geïnterviewd. De presentaties van de dag en de video's van de interviews staan nu online.

TRACKS: stage kunstenaarsarchieven

Een student uit de richting master Archivistiek aan de VUB is in november begonnen aan een stage bij PACKED vzw in het kader van TRACKS. Edward Jacqemyn is nu bezig met literatuuronderzoek, en zal in de eerste helft van 2017 het veld van de kunstenaarsarchieven induiken. Hij zal mogelijke modellen onderzoeken voor archieven en collecties van hedendaagse beeldende kunstenaars. In het bijzonder zal hij onderzoeken welke samenwerkings- en financieringsmodellen werkbaar en wenselijk zijn en welke publieke en private actoren daar een rol in kunnen spelen.

21 december 2016

Gastcollege digitale archivering en digitale duurzaamheid aan de Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen heeft binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een Master keuzevak Digitalisering / Digitale Duurzaamheid. In het kader hiervan verzorgt PACKED-coördinator Rony Vissers een gastcollege over de stand van zaken in Vlaanderen en België gekaderd in een bredere Europese (en wereldwijde) context.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be