Presentatie project persistente identificatie op Digital Humanities Benelux

PACKED vzw werd uitgenodigd door de Digital Humanities Benelux conferentie op 12-13 juni in Den Haag om te spreken over het nut van persistente URI's voor onderzoekers. PACKED-medewerker Alina Saenko illustreerde het gebruik van URI’s met praktijkvoorbeelden uit het project 'Persistente Identificatie' dat PACKED op dit moment uitvoert in samenwerking met VKC, CAHF, LUKAS en de Collectie Vlaamse Gemeenschap. De presentatie is nu online beschikbaar.

De SARC brengt advies uit over VIAA (Publicatie)

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Media op eigen initiatief advies uit over het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De SARC meent dat VIAA een geschikt instrument is om de uitdagingen aan te gaan, en steunt het instituut in zijn ambities. Om deze te kunnen realiseren, is het nodig dat het instituut van een tijdelijke opdracht kan evolueren naar een permanente, stabiele structuur die op lange termijn kan werken.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties. In het najaar van 2014 komen er nog enkele modules aan bod.

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden, maar spreekt de taal van de wiskunde

Het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, wordt momenteel gerestaureerd in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Een delicate onderneming die aanzienlijk wordt vergemakkelijkt door de baanbrekende technologieën van iMinds onderzoeker Prof. Dr. Ann Dooms en haar Multimedia Forensics onderzoeksteam. Hun onderzoek leidt tot ongeziene ontdekkingen in ‘verborgen’ lagen en dimensies van het wereldberoemde veelluik. PACKED vzw werkt momenteel samen met de vakgroep ETRO in het EuropeanaSpace project.

Cultureel erfgoed: onbekend, maar wel bemind (Artikel)

Voor de verkiezingen heeft het culturele erfgoedveld in Vlaanderen door middel van een memorandum zijn noden en verwachtingen geformuleerd. Met de regeringsvorming in het vooruitzicht lijkt het ons daarom nuttig om kort en krachtig de essentie van onze boodschap te herhalen. Maar laat ons eerst snel overlopen welke aandacht de diverse partijen in hun programma’s aan onze sector hebben besteed.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be