16 oktober 2015

Het geheugen van de sport (symposium )

Het Sportimonium is recent gestart met het project ‘Het Geheugen van de Sport’. Met dit project willen ze het sportieve erfgoed in België in kaart brengen en de vele sportclubs en –federaties aansporen om zelf aan de slag te gaan met hun waardevolle erfgoed. Op 16 oktober 2015 wordt het project officieel afgetrapt met een symposium rond ‘best practices’ in het museum te Hofstade.

De transcriptie van handgeschreven documenten uit WOI (software)

De voorbije drie jaar zijn duizenden handgeschreven documenten toegevoegd aan de Europeana 1914-1918 website. Helaas zijn deze documenten vaak moeilijk te lezen, door de toestand van de drager, moeilijk leesbaar handschrift of beperkte geletterdheid van de schrijver. Volledige transcriptie kan helpen. Het privaat onderzoeksinsituut uit Berlijn Facts & Files heeft als Europeanapartner hiervoor een tool ontwikkeld, nl. Transcribe e1914-1918 - het prototype van een online transcriptietool gefinancierd door de Duitse Federale Opdrachthouder voor Cultuur en Media.

Onderzoek Vlaamse Erfgoedbibliotheek naar bewaarbeleid voor digitale publicaties uit Vlaanderen (publicatie)

Steeds meer boeken, kranten en tijdschriften worden gepubliceerd via internet. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de haalbaarheid van een aanvullend deponeringskader voor digitale publicaties. Het rapport met beleidsaanbevelingen is nu beschikbaar. PACKED vzw nam deel aan enkele focusgroepen die het onderzoek hebben gevoed ...

deadline 15 september 2015

NACCA (New Approaches in the Conservation of Contemporary Art) zoekt PhD-kandidaten (oproep )

Het programma NACCA zoekt vijftien PhD-kandidaten in het domein van conservatie van hedendaagse kunst, om verschillende totnogtoe onderbelichte aspecten van hedendaagse kunst te onderzoeken. NACCA is een vierjarig interdisciplinair project van het Marie Curie Training Network, gesticht door de Europese Unie en gecoördineerd door het Maastricht Centre for Art and Culture, Conservation and Heritage (MACCH). De deadline voor drie van deze posities aan de Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (ASHMS) is al op 15 september.

24/09/2015 - 25/09/2015

VIDEO MATTERS (conferentie)

Als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Video Archive’ vindt bij het Ludwig Forum Aachen de internationale conferentie ‘Video Matters’ plaats op 24 en 25 september 2015. Het omvat een interdisciplinaire gesprekkenreeks en uitwisseling van ervaringen over de specifieke vereisten bij het archiveren, preserveren, verzamelen en presenteren van time-based media tegen een achtergrond van technologische ontwikkeling en veroudering. Daarnaast vindt in het Ludwig Forum i.s.m. LIMA onder de titel ‘Archiving Media Art: Politics and Strategies’ ook de vierde rondetafelbijeenkomst plaats van GAMA (The Gateway to Archives of Media Art). GAMA is een internationaal platform voor kennisuitwisseling en samenwerking rond archivering van mediakunst.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be