CollectiveAccess heeft zijn cloud

Heel wat jaren na het pilootproject CollectiveAccess & cloud hosting heeft CollectiveAccess, het leidende open source collectiemanagementsysteem zijn eigen cloudoplossing. De firma achter CollectiveAccess heeft dit zelf ontwikkeld en biedt nu een aanbod voor musea en erfgoedorganisaties wereldwijd.

De houdbaarheid van born digital art (webinar)

In samenwerking met de Britse Digital Preservation Coalition (DPC) organiseert de Nederlandse Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) in 2016 maandelijks een webinar, met beurtelings Britse en Nederlandse sprekers. Op 18 mei 2016 neemt LIMA's directrice Gaby Wijers het webinar voor haar rekening. Zij schetst de stand van zaken van 'born digital art' in Nederland aan de hand van voorbeelden uit het CCDD-onderzoek 'Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed' en het LIMA/SBMK-onderzoek 'Transformatie digitale kunst'.

Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen in Nederland (publicatie)

De Nederlandse overheid publiceerde een rapport dat ook voor de Vlaamse cultuursector relevant is. Het rapport maakt de stand van zaken op van de reeds geleverde en nog nodige inspanningen van cultuurproducerende instellingen voor het gestructureerd archiveren en digitaliseren van de collecties van productiegebonden materiaal. In het beleid van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is digitalisering een speerpunt. Dit blijkt onder meer uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (NDE), maar voor cultuurproducerende instellingen behoort digitalisering niet tot hun prioriteiten.

9 tot 11 juni 2016

Collecting and Conserving Performance Art (internationaal symposium)

Het Duitse Verbond der Restauratoren (VDR) organiseert van 9 tot 11 juni 2016 het internationaal symposium "Collecting and Conserving Performance Art" in het Kunstmuseum Wolfsburg.
De bestaande praktijken om een live performance van een kunstenaar op te nemen in een collectie worden onderzocht. De volgende praktijken die hiermee verband houden komen aan bod: licenties om performancekunst opnieuw uit te voeren op basis van een score, film- en videoregistraties van historische en recente opvoeringen van performances, autonome kunstinstallaties, documentatie gecreëerd door het vroegere publiek, deelnemers en producers, en rekwisieten en objecten die de live performance representeren.


CEST: registratie en digitalisering van Betamax en cd-r (gevalstudies)

In het kader van digitaliseringsgolf 2 rondde VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) de digitalisering van Betamax-videocassettes en de migratie van audio cd-r discs af. De volledige rapporten over registratie en digitalisering/migratie zijn nu beschikbaar op CEST. Eerder verschenen daar al de rapporten over o.a. de registratie en digitalisering van open reel video, en de komende maanden zullen we nog berichten over de registratie en digitalisering van VCR, wassen rol en draadspoel.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be