OCE: kanttekeningen bij het Cultureel-erfgoeddecreet (update )

Op 17 januari 2017 was het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) één van de sprekers op de hoorzitting van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. De Vlaamse Regering werkt reeds geruime tijd aan een wijziging van het huidige Cultureel-erfgoeddecreet en diende een ontwerp van een nieuw decreet in bij het Vlaams Parlement. De Commissie hield daarover een hoorzitting met Jorijn Neyrinck (ondervoorzitter sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC)), Jan De Maeyer (voorzitter OCE) en Hilde Plas (stafmedewerker Kunsten, Cultuur en Erfgoed van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

7 april 2017

Netwerk Digitaal Erfgoed: NDE-conferentie 2017

Van 7 tot 14 april 2017 zal in Nederland voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed plaatsvinden. De initiatiefnemer is het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van (digitaal) erfgoed en dat verantwoordelijk was voor de uitwerking van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed organiseert NDE een conferentie waarbij zowel de geboekte resultaten als de verdere ontwikkeling van het netwerk aan bod zullen komen. Een opmerkelijke spreker op de conferentie is Luc Delrue, secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. Hij zal samen met Afke van Rijn, directeur Media en Creatieve Industrie bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreken over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

PERFORMA: Mediaconch gebruikt tijdens Winter School for Audiovisual Archiving (report)

De tweede editie van de Winter School for Audiovisual Archiving vond eind januari 2017 plaats. De videoregistraties van de gastlezingen en het verslag van de driedaagse trainingsprogramma zijn beschikbaar op de website van Beeld en Geluid. Bij dit trainingsprogramma werd MediaConch gebruikt, één van de validatietools die met de medewerking van PACKED vzw werd ontwikkeld in het Europese project PREFORMA.

PrestoCentre: TechWatch Report #04 (publicatie)

In november 2016 publiceerde PrestoCentre zijn TechWatch rapport nr. 4. Dit laatste nummer behandelt nieuwe technologieën en diensten die in september 2016 werden voorgesteld op de International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam. Het rapport richt zich op filmscanners, ingestsystemen voor video, open source micro services en dataopslag.

6 - 7 maart 2017

PREFORMA: innovatieworkshop en netwerksessie (aankondiging)

PACKED vzw is sinds begin 2014 partner in PREFORMA, een Europees project dat tools ontwikkelt om de overeenstemming te testen tussen een digitaal bestand en zijn formaatstandaard. Na twee succesvolle events vorig jaar in Stockholm en Berlijn, zal PREFORMA op 7 maart 2017 in Padua een derde workshop organiseren voor professionals in digitale preservering. Het doel van de workshop is te wijzen op het belang van standaardisering en validatie van bestandsformaten bij digitale langetermijnpreservering van culturele content. Ook zullen de validatietools worden gedemonstreerd die binnen het project werden ontwikkeld.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be