Eerste stappen naar een Digitaal Archief Vlaanderen (Lancering)

In het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering over de operationalisering van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) onderzoekt het project Digitaal Archief Vlaanderen, een structurele samenwerking tussen de Vlaamse overheid, KU Leuven/LIAS, het Vlaams Parlement, FelixArchief/eDAVID en het VIAA, de mogelijkheden van een gemeenschappelijke dienstverlening voor langetermijnbewaring van digitale overheidsinformatie.

Public and Commercial Models of Access in the Digital Era (Rapport)

Het Europese Parlement heeft een studie laten uitvoeren naar de status en de mogelijke evolutie van de manier waarop culturele en creatieve content ter beschikking gesteld wordt aan een breed Europees publiek, bestaande uit zowel publieke als commerciële componenten. Trends, mogelijke problemen en de achterliggende oorzaken met betrekking tot de transitie naar het digitale tijdperk worden op een genuanceerde manier geïdentificeerd. Tevens is een set van aanbevelingen opgenomen over omgaan met de uitdagingen van de netwerkmaatschappij.

26 juni 2013 - 28 juni 2013

Building infrastructures for archives in a digital world (Conferentie)

Het Europese APEx-project (Archives Portal Europe Network of Excellence) organiseert eind juni in het Trinity College te Dublin een conferentie rond de grootste uitdagingen waar archieven mee geconfronteerd worden op hun weg naar de digitale wereld. APEx is het kader waarin Europese archieven samenwerken aan bredere en verbeterde toegang tot hun content op het web, onder meer door het verder implementeren van de resultaten uit het APEnet-project.

Hinderpalen voor levering data aan Europeana (Publicatie)

In een rapport dat tot stand is gekomen in opdracht van Europeana Inside en dat begin april is verschenen, hebben consultants Naomi Korn en Professor Charles Oppenheim (specialisten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht) enkele cruciale juridische, licentiële en beleidsmatige uitdagingen geïdentificeerd die de oorzaak zijn van een terughoudendheid bij erfgoedinstellingen om voorvertoningen en/of metadata van (delen van) hun collecties beschikbaar te stellen aan Europeana.

Advies NL-VL beleid duurzaam beheren, behouden en beschikbaarstellen Nederlandstalig erfgoed (Publicatie)

De voorbije jaren heeft de Nederlandse Taalunie het voortouw genomen in het stimuleren van Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft hierrond nu een advies uitgebracht. PACKED vzw maakte deel uit van de adviserende werkgroep.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be