VIAA informatiesessie 'Omgaan met digitale duurzaamheid': presentaties & video’s online

Op 2 oktober 2013 organiseerde het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) de informatiesessie 'Omgaan met digitale duurzaamheid' voor content providers van de eerste digitaliseringsgolf. Tijdens deze sessie werd onder andere meer uitleg gegeven over duurzaam digitaal archiveren en over de werking van VIAA. Het was ook mogelijk om vragen te stellen.

Preserving.exe: Toward a National Strategy for Preserving Software (Publicatie)

Vandaag draait alles steeds meer op software. Software geeft vorm en structuur aan ons leven. Vanuit de Verenigde Staten bereikte ons het rapport 'Preserving.exe: Toward a National Strategy for Preserving Software' van de Library of Congress. Het rapport belicht de kwesties en bezorgdheden die in mei 2013 naar voor kwamen tijdens het gelijknamige congres. In het rapport worden drie verschillende perspectieven gehanteerd: van een collectiebeheerder, een menswetenschapper en twee wetenschappers die met hun werk toegang verzekeren tot de wetenschappelijke broncode. Verder zijn in het rapport twee interviews opgenomen, o.a. één over de rol van softwarepreservering bij het behoud en beheer van kunstwerken.

TATE opent collectiedata

TATE wil zich inzetten om zijn kunstcollectie en archief beschikbaar te maken voor iedereen. De kunstwerken zijn beschikbaar via de Art & artists sectie van de TATE-website. De onderliggende collectiedataset werd ook gepubliceerd zodat deze kan gebruikt worden voor onderzoek en andere doeleinden. De digitale beelden (reproducties) van de kunstwerken behoren niét tot de dataset; deze omvat dus enkel metadata.

deadline 1 maart 2014

Rijksstudio Award – Maak je eigen Meesterwerk (Wedstrijd)

De Rijksstudio van het Nederlandse Rijksmuseum laat je toe om 125.000 objecten uit de collectie op uiterst hoge resolutie te bekijken en te downloaden om er mee aan de slag te gaan. Tot voor kort waren aan dit downloaden en hergebruik een aantal voorwaarden verbonden (bv. geen commercieel hergebruik), maar deze zijn nu opgeheven. Bovendien wordt een designwedstrijd georganiseerd op basis van de beschikbare beelden.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Oproep)

Binnen het project Erfgoedzorg in de kunstensector wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de terreinverkenning. Deze geeft een overzicht van de actoren, expertise en behoeften op vlak van archief- en collectiezorg binnen de kunstensector in Vlaanderen. Op basis van de terreinverkenning wordt een actieplan opgesteld waarin de verdere focus voor het project wordt bepaald.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be