Hinderpalen voor levering data aan Europeana (Publicatie)

In een rapport dat tot stand is gekomen in opdracht van Europeana Inside en dat begin april is verschenen, hebben consultants Naomi Korn en Professor Charles Oppenheim (specialisten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht) enkele cruciale juridische, licentiële en beleidsmatige uitdagingen geïdentificeerd die de oorzaak zijn van een terughoudendheid bij erfgoedinstellingen om voorvertoningen en/of metadata van (delen van) hun collecties beschikbaar te stellen aan Europeana.

Advies NL-VL beleid duurzaam beheren, behouden en beschikbaarstellen Nederlandstalig erfgoed (Publicatie)

De voorbije jaren heeft de Nederlandse Taalunie het voortouw genomen in het stimuleren van Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft hierrond nu een advies uitgebracht. PACKED vzw maakte deel uit van de adviserende werkgroep.

Senior System Administrator (m/v) bij VIAA (Vacature)

Het VIAA stelt zich tot missie om het digitale erfgoed van Vlaanderen toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. Om dit te bereiken zal het intens moeten samenwerken met bestaande organisaties en content partners. In de eerste fase zal het VIAA zich focussen op de historische audiovisuele archieven van de cultuur­- en erfgoedinstellingen en van de audiovisuele sector, maar al zeer snel na de opstart van deze eerste fase kan het VIAA haar werking uitbreiden naar andere domeinen (bestuursdocumenten, foto’s, …). Het VIAA wordt opgestart binnen iMinds, met de bedoeling binnen twee jaar een nieuwe, onafhankelijk organisatie te creëren. In dit persbericht vind u meer informatie aangaande de oprichting van VIAA. In het kader van de uitbouw van het VIAA­-team is iMinds op zoek naar een Senior System Administrator (m/v).

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan het leggen van een foto onder een scanner. De basis van een goed digitaliseringsproject, het efficiënt beheren van digitaal archief of het ontsluiten van digitale objecten is in de eerste plaats het hebben van kennis over en het inzicht in de modellen, richtlijnen en standaarden die er bestaan voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om de beheerders van digitale collecties, informatiebeheerders en archivarissen hierbij te helpen starten FARO en PACKED een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

Digitale archivering Vlaams erfgoed gaat van start (Lancering)

Op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 21 december 2012 middelen vrijgemaakt voor de opstart van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro waarvan 7,8 miljoen voor de operationele werking en 4 miljoen voor infrastructuur.


met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be