TRACKS: traject archiefdoorlichtingen afgerond (update)

Het tweede traject archiefdoorlichtingen in de podiumkunstensector werd recent beëindigd. Compagnie Cecilia, Theater Antigone, Walpurgis, Theater Zuidpool en wpZimmer evalueerden hun eigen archiefwerking, begeleid door Het Firmament en PACKED vzw. Gedurende vijf maanden namen ze samen hun archiefwerking onder de loep en toetsten die af aan de richtlijnen zoals geformuleerd op TRACKS. De deelnemers gingen naar huis met een uitgebreid evaluatierapport en de opdracht om binnen de zes maanden twee prioritaire actiepunten m.b.t. de zorg voor hun archief aan te pakken. Na de zomer volgt een derde traject.

Lancering 2017 editie van museum hack-a-thon Museomix

De museum-hack-a-thon Museomix strijkt nogmaals neer in België! Op 14 juni 2017 (19:00) lanceert de Belgische Museomix community hun oproep naar deelnemers in het ING Art center op de Kunstberg te Brussel. Op het programma: uitleg over het concept, bekendmaking van het museum, speed daten, mini-mix en demonstraties van de prototypes die vorige jaren werden gemaakt in de edities in het Musée Royal de Mariemont, MSK Gent en het MAS te Antwerpen.

VKC: deeltijds junior dataconservator gezocht (vacature)

Vlaamse Kunstcollectie vzw heeft als missie het profileren van en het verwerven van kennis over museale schone kunstencollecties in Vlaanderen. Tot haar partners behoren de Vlaamse topmusea het Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum Voor Schone Kunsten Gent (MSK), het Groeningemuseum te Brugge en Mu.ZEE Oostende. In 2013 heeft de VKC een plan ontwikkeld met het oog op de kwaliteitsverbetering van haar digitale collecties en die van haar partnermusea, de registratie van gegevens over kunst, de bewaring, ontsluiting, uitwisseling en het hergebruik van deze digitale data. In de afgelopen jaren werd dit plan gaandeweg geïmplementeerd. Het sluitstuk is de ontwikkeling van een datahub-toepassing (Arthub Flanders) en de implementatie van een bijhorende overkoepelende architectuur die musea toelaat om geautomatiseerd gegevens en kennis uit te wisselen voor hergebruik in innovatieve digitale toepassingen. Voor het verder uitbouwen van de digitale architectuur van de VKC wordt een deeltijds junior dataconservator gezocht.

DEN: website digitalecultuur naar Belgisch voorbeeld

Op 16 mei lanceerde DEN, Kennisinstituut Digitale Cultuur, de website digitalecultuur.nl. Met die website ondersteunt DEN theatergezelschappen, dansgroepen, muzikanten en andere kunstenaars bij het digitaliseren van hun archieven en collecties. Naar Belgisch voorbeeld ondersteunt DEN, zoals PACKED vzw, sinds 2017 ook kunstenorganisaties en kunstenaars. Met digitalecultuur.nl biedt DEN kunstenaars handvaten en praktijkvoorbeelden voor digitaliseringsbeleid en het goed uitvoeren van digitaliseringsprojecten.

PHAROS: databank MET 14 KUNSTHISTORISCHE FOTO-ARCHIEVEN

Fotografische afbeeldingen zijn essentieel voor kunsthistorisch onderzoek. The Frick Collection, dat niet enkel kunstwerken maar ook een groot fotografisch archief bezit, maakt daarom haar foto’s toegankelijk en doorzoekbaar via het webportaal Pharos. Ze neemt dat initiatief samen met dertien andere kunstinstellingen, waaronder o.a. RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg. Het doel is tweeëntwintig miljoen foto’s samen te brengen. 97.091 foto’s (61.051 kunstwerken) staan er reeds online. Alhoewel het primaire doelpubliek onderzoekers zijn, kan iedereen ze raadplegen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be