CEST: Digitale strategie Hellhole Museum Sint-Jans-Molenbeek (publicatie)

Op 23 mei 2017 organiseerden FARO en PACKED vzw een workshop m.b.t. de opmaak van een digitale strategie voor musea. Tijdens de workshop werd, bij wijze van denkoefening, in twee groepen van een tiental deelnemers gewerkt aan een digitale strategie voor een fictief museum: het Hellhole Museum in Sint-Jans-Molenbeek, dat vanuit verschillende perspectieven het verhaal vertelt van de terreur in Brussel in de jaren 2010. Op basis van de input van de deelnemers van de workshop werkten de PACKED-medewerkers Bert Lemmens en Rony Vissers de digitale strategie voor het Hellhole Museum nadien verder af op CEST.

DATAHUB: SUBSIDIE VOOR FASE 2

In juli 2017 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz beslist om subsidies toe te kennen aan vijf cultureel-erfgoedprojecten die starten in de tweede jaarhelft 2017. Eén van de projecten is de tweede fase van de Implementatie van een datahub voor musea binnen de context van een referentie-architectuur, een project van VKC en PACKED vzw. De datahub is een duurzame aggregator die data over de kunstcollecties afkomstig uit de collectiebeheersystemen van de partnermusea integraal doorzoekbaar maakt en via een API in verschillende formaten beschikbaar stelt voor hergebruik. In de tweede fase worden de data die in de eerste fase in de datahub verzameld werden inzichtelijk en beheersbaar gemaakt om ze vervolgens op het niveau van de collectiebeheersystemen verder te verrijken en indien nodig verder op te schonen.

De toekomst van het verleden: open werksessie rond podiumdocumentatie (oproep)

De Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen, waarin PACKED vzw betrokken is, en de Nederlandse werkgroep NIT organiseren in samenwerking met deBuren en Het TheaterFestival op 6 september 2017 een open werksessie over documentatie van de podiumkunsten. In de podiumkunsten, ‘de meest vluchtige der kunstvormen’, zijn documentatie, archiefmateriaal en data niet enkel cruciaal voor reflectie, onderzoek en geschiedschrijving, maar ook voor de ontwikkeling van de podiumpraktijk zelf. Toch staat de steun en aandacht voor documentatie - in allerlei vormen en op allerlei niveaus - de laatste jaren onder druk.

21 september 2017

Leren preserveren: minicongres en cursus (aankondiging)

Digitale duurzaamheid vereist dat de juiste mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken – nu en in de toekomst. Zijn we al zo ver? Sluit het kennisaanbod goed genoeg aan op de vraag? En wat is die vraag eigenlijk? Daarover gaat het Nederlandse mini-congres ‘Leren Preserveren: duurzame kennis over duurzame toegang’, georganiseerd door het Nieuwe Instituut in samenwerking met Netwerk Digitaal Erfgoed, BRAIN, KVAN en het Kennisplatform professionalisering. Er wordt een antwoord op bovenstaande vragen gezocht en geprobeerd duidelijk te krijgen welke acties de komende jaren moeten ondernemen worden om beter voorbereid te zijn.

Intensifiëring digitale strategie bij bevraagde musea

Axiell is de belangrijkste aanbieder van collectiebeheersoftware aan archieven en musea, o.a. het in Vlaanderen veelgebruikte Adlib. Zij deden een wereldwijde bevraging bij 125 musea over hun digitale werking. Uit de antwoorden blijkt dat musea gemiddeld de implementatie van hun digitale strategieën versnellen, meer inhoud online beschikbaar maken en op die manier de bezoekerservaring verbeteren. Via toenemend gebruik van digitale strategieën worden publieken betrokken bij de werking. Tegelijk blijkt er een nood te zijn aan een omvattende strategie om digitale inhoud over platformen heen te beheren, integreren en beschikbaar te stellen of af te leveren.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be