EuropeanaSpace: lancering E-Space portaal (update )

In januari 2017 werd bij de beëindiging van het project EuropeanaSpace, waarin PACKED vzw sinds februari 2014 partner was, het E-Space portaal gelanceerd. Dat is een unieke en efficiënte ingang tot miljarden digitale objecten en bronnen uit een heleboel belangrijke digitale depots, die de zoekresultaten in de gewone weergave integreert en de zoekacties vereenvoudigt. Het E-Space portaal biedt ook tools aan die kunnen gebruikt worden om zowel persoonlijke datasets op te laden, te schonen, verrijken en agreggeren, als om de zichtbaarheid en het bereik van digitale collecties te verbeteren met virtuele tentoonstellingen en innemende verhalen.

Deelname Studiedag Autour de Nicolas Schöffer: conserver/restaurer des oeuvres à caractère technologique (verslag)

Op 2 februari heeft PACKED-medewerker Emanuel Lorrain een lezing gegeven op de tweede studiedag Autour de Nicolas Schöffer: Conserver/restaurer des œuvres à caractère technologique, die plaatsvond in het Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France in het Palais du Louvre in Paris. Hij presenteerde er ook het project Resurrection Lab. Het doel van de studiedag was in te gaan op de vragen die verbonden zijn met het verzamelen, conserveren en restaureren van kunstwerken met een technologisch karakter, en daarbij rekening te houden met de documentatie en de evolutie van de kunstwerken.

Resurrection Lab: preservering van born-digital kunst met behulp van emulatie (aankondiging)

PACKED vzw en iMAL zullen in maart 2017 starten met Resurrection Lab, een tweejarig onderzoeksproject dat financieel wordt ondersteund door Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Het doel is zowel methodes, tools en diensten voor de preservering van born-digital content te implementeren als een mediabibliotheek te creëren die is gebaseerd op emulatie. Die techniek, waarbij een hardwareplatform op softwarematige manier wordt gesimuleerd, biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een preserveringsstrategie voor digitale creaties. Resurrection Lab wil een bijdrage leveren aan het opvullen van het hiaat dat vandaag bestaat m.b.t. de expertise over de preservering van born-digital kunstwerken en het gebruik van emulatie.

Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties: resultaten (publicatie)

In zijn nieuwsbrief van september 2016 kondigde PACKED vzw een reeks pilootprojecten rond duurzame koppelingen aan. Ze maken deel uit van het traject rond persistente identificatie dat reeds in 2013 is gestart. In negen projecten onderzochten we hoe men best verschillende collecties duurzaam online aan elkaar koppelt. De beschrijving van het volledige traject en van verschillende manieren waarop je data, beelden, archiefmateriaal en publicaties duurzaam aan kunstwerken kan koppelen, zijn nu raadpleegbaar op CEST.

3 februari 2017

Museomix organiseert infosessie Museumhackaton voor geïnteresseerde musea

Museomix BE zal ook in 2017 een museumhackathon organiseren in Belgische musea met het doel om innovatieve bemiddelingsinstrumenten (apps, pop-up tentoonstellingen, virtual reality, etc.) te ontwikkelen die musea interactiever maken. Naar aanleiding van hun oproep voor kandidatuurstelling van musea voor de editie van 2017, organiseren ze vrijdag 3 februari een infosessie met sprekers van de musea die in 2015 (MSK Gent en Musée Royale de Mariemont) en 2016 (MAS Antwerpen) reeds een Museomix huisvestten.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be