TRACKS: TERUGBLIK OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IN 2016 (update )

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector. Die website, PROJECTTRACKS.be, werd gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament en andere partners. Na iets meer dan tweeënhalf jaar online, zijn we blij te merken dat hij door de kunstensector intensief wordt gebruikt als online kennisplatform. In 2016 bereikte de TRACKS-website in totaal 8.327 bezoekers, waarvan er 73,89% nieuw zijn. 65,5% van de bezoeksessies gebeurt vanuit België, 18,6% vanuit Nederland. Onder de bezoekers bevinden zich ook 13% Engelstalige bezoekers. Er waren in totaal 25.366 paginaweergaven, wat resulteert in 2,29 pagina’s per sessie op een totaal van 11.101 sessies. We evalueerden deze cijfers in vergelijking met 2015 en staan steeds open voor feedback van gebruikers.

STUDIEDAG DUURZAAM DIGITALISEREN IN DE MUSEUMWERELD (verslag)

Op 16 december 2016 organiseerden PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie vzw samen de studiedag ‘Duurzaam digitaliseren in de museale wereld’. De grote opkomst van deelnemers bevestigde nogmaals de relevantie van het thema duurzame digitalisering. Tijdens de studiedag kwamen verschillende aspecten van digitalisering aan bod. In de voormiddag wierpen vier professionals (Henk Vanstappen, Rosemie Callewaert, Andrea Wallace en Lizzy Jongma) een blik op de toekomst door hun visie te geven op hoe binnen de museumwereld een duurzame digitalisering kan worden gerealiseerd. In de namiddag hebben medewerkers van PACKED vzw (Bert Lemmens, Alina Saenko en Rony Vissers), de Vlaamse Kunstcollectie vzw (Pascal Ennaert, Matthias Vandermaesen) en Wikimedia Nederland (Sandra Fauconnier) de praktische toepassing van de concepten m.b.t. duurzaam digitaliseren toegelicht.

17 januari 2017

DPLA: voorstellen voor presentaties (oproep)

De Digital Public Library of America (DPLA) zoekt presentatievoorstellen voor het DPLAFest 2017, dat in april plaatsvindt in Chicago. Dit is een jaarlijkse conferentie voor bibliothecarissen, archivarissen en museumprofessionals, ontwikkelaars en techneuten, uitgevers en auteurs, educatoren enz. Voorstellen kunnen betrekking hebben op digitale bibliotheken in brede zin. Dit jaar zijn er een aantal specifieke aandachtspunten, waaronder sociale rechtvaardigheid, auteursrecht en rechtenmanagement, gemeenschapsdienst, metadata en datakwaliteit en nog heel wat meer topics. Voorstellen kunnen worden ingestuurd tot 17 januari.

Hoe vond je de film? Miljoenen recensies online.

De Katholieke Filmliga, het huidige Filmmagie, bouwde sinds de jaren 1930 aan een reusachtig documentair bestand ter ondersteuning van haar voorlichtende (o.a. via het tijdschrift Film en televisie) en vormende opdracht. Voor nagenoeg elke in België uitgebrachte film werden persknipsels met reacties/recensies verzameld uit alle mogelijke periodieke publicaties. Dat resulteerde in een hangklassement van ruim 500 strekkende meter, goed voor ca. 60.000 dossiers (filmtitels) of 10 miljoen documenten. Omdat er voor zo’n collectie niet langer bewaarruimte was, werd besloten ze te digitaliseren. Momenteel zijn de digitale kopieën raadpleegbaar via de gebruikersmodule van LIAS. Lees hieronder meer over hoe je kan zoeken.

30 januari 2017

Informatie Aan Zee 2017: indienen voorstellen (oproep)

Informatie Aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD). De volgende editie zal doorgaan op 14 en 15 september 2017 in Oostende. Papers kunnen worden voorgesteld tot 30 januari 2017. Je kan ook je favoriete onderwerp, thema of spreker doorsturen. Alles wat de informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be