Erfgoedzorg in de kunstensector (Oproep)

Binnen het project Erfgoedzorg in de kunstensector wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de terreinverkenning. Deze geeft een overzicht van de actoren, expertise en behoeften op vlak van archief- en collectiezorg binnen de kunstensector in Vlaanderen. Op basis van de terreinverkenning wordt een actieplan opgesteld waarin de verdere focus voor het project wordt bepaald.

Nieuws van de Groote Oorlog (Update)

Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseringsproject van kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Via korte updates wordt er de komende maanden geïnformeerd over het verloop van het project. De Vlaamse Erfgoed­bibliotheek voert in opdracht van het VIAA eind 2013 de eerste fase van dit project uit. Project­medewerker Tuur Van Hove inventariseert de periodieke publicaties uit WO I bij de participerende bewaarinstellingen. Daarbij wordt vertrokken van de gegevens in Abraham - Catalogus van Belgische kranten, een databank waarin het krantenbezit van bijna honderd bewaar­instellingen in Vlaanderen en Brussel is opgenomen.

Cultureel erfgoed is meer waard! Op weg naar 2020: De tussenstand? (Publicatie)

Het Cultureel-erfgoedoverleg maakte op 25 oktober haar memorandum bekend in het Concertgebouw in Brugge tijdens het ‘Groot Onderhoud’, het jaarlijkse sectormoment georganiseerd door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het uitgangspunt is dat we als cultureel-erfgoedsector beschikken over een vooruitstrevend cultureel-erfgoeddecreet en dat de interesse voor erfgoed een duidelijk groeipad kent. Maar om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, zijn er meer mogelijkheden en middelen nodig. Met dit memorandum doet de sector aanbevelingen voor een performanter cultureel-erfgoedbeleid.

Stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector (Oproep)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, faciliteert ook dit jaar weer het vinden van een stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector. Op de FARO-website vindt je het volledige aanbod. Ook PACKED vzw staat tussen de lijst van aanbieders. Op dit moment zijn bij PACKED vzw twee stagaires actief: Djamila Bekkour (België) en Annika Raïm (Estland).

Web-archiving (Publicatie)

Web Archiving is een nieuw rapport, geschreven door Maureen Pennock van de Digital Preservation Coalition (DCP) uit het Verenigd Koninkrijk. Pennock geeft aan wat het belang is van het archiveren van het web en geeft advies over de technologieën die er bestaan om het web te archiveren. Instellingen die zich op dit terrein willen wagen vinden in het rapport nuttige informatiebronnen die, uiteraard online, beschikbaar zijn.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be