Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan het leggen van een foto onder een scanner. De basis van een goed digitaliseringsproject, het efficiënt beheren van digitaal archief of het ontsluiten van digitale objecten is in de eerste plaats het hebben van kennis over en het inzicht in de modellen, richtlijnen en standaarden die er bestaan voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om de beheerders van digitale collecties, informatiebeheerders en archivarissen hierbij te helpen starten FARO en PACKED een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

Digitale archivering Vlaams erfgoed gaat van start (Lancering)

Op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 21 december 2012 middelen vrijgemaakt voor de opstart van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro waarvan 7,8 miljoen voor de operationele werking en 4 miljoen voor infrastructuur.


Actieplan 2013 van PACKED vzw (Publicatie)

Zoals elk erkend landelijk expertisecentrum cultureel erfgoed diende PACKED vzw een jaarlijks Actieplan in te dienen bij de subsidiërende overheid (Agentschap Kunsten en Erfgoed). Dit plan beschrijft de acties en projecten die PACKED vzw in het werkingsjaar 2013 zal initiëren, verderzetten, of als participant mee zal realiseren. Het plan zet de operationele doelstellingen uit het PACKED beleidsplan en de beheersovereenkomst 2012-2016 om in concrete acties.

PrestoCentre lanceert AV Insider (Publicatie)

PrestoCentre, het kennisplatform dat ontstond uit PrestoPrime en aanverwante PRESTO-projecten, lanceert een nieuw tijdschrift: AV Insider. Het tijdschrift richt zich op professionelen uit de audiovisuele sector en beoogt een blik te werpen achter de schermen van de digitale audiovisuele preservering. Het tijdschrift wordt geschreven door mensen die zelf actief zijn in de audiovisuele sector en gaat in op actuele problemen, nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectieven. Ieder nummer behandelt een nieuwe thema. Het thema van het eerste nummer is Play, Pause and Press Forward.

Vrijgeven via het internet van metadata over werken uit collecties van cultureel-erfgoedinstellingen (Standpuntbepaling)

De gebruikersgroep auteursrecht en cultureel erfgoed is een platform voor de verdediging van de belangen van cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties (museums, archieven, erfgoedbibliotheken en anderen) als gebruikers van cultureel erfgoed en het algemene publieksbelang met betrekking tot de auteursrechten. De groep lanceerde op 16 mei 2011 een standpuntbepaling rond het vrijgeven via het internet van metadata over werken uit collecties van cultureel-erfgoedinstellingen. Het debat rond het vrijgeven van metadata is op dit moment actueel omdat Europeana haar Data Provider Agreement en Data Aggregator Agreement wil vervangen door het nieuwe Data Exchange Agreement, dat het hergebruik van metadata toelaat - ook voor commerciële doeleinden. De gebruikersgroep maakte haar standpunt dan ook over aan medewerkers van de Europeana Foundation, de Executive Committee van de Europeana Foundation en het agentschap Kunsten en Erfgoed.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be