17 september 2015 - 18 september 2015

Informatie Aan Zee (conferentie)

Het programma van dit tweejaarlijkse congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie telt een vijftiental thema’s, aan vier waarvan PACKED-medewerkers bijdragen. Volgende thema’s komen aan bod: mediawijsheid, publicaties, co-creatie, digitalisering, (meta-)data, digitale strategieën (I en II), digitale collecties, digitaal archief en ‘blended library’, crossover musea, bib en archief, en tools voor erfgoedontsluiting.

Presentaties conferentie 'Digitaal: kans of noodzaak?' (Update)

Op donderdag 7 mei 2015 organiseerden PACKED vzw, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een conferentie rond het inzetten van cultureel erfgoed in een toenemende digitale omgeving. De conferentie werd mee ondersteund door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende presentaties.

deadline 17 & 19 mei 2015

Presentaties, workshops en papers voor SWIB 2015 en MTSR (Oproep)

Voorstellen voor een presentatie van een relevant(e) onderzoek of toepassing, workshop of opleiding op de SWIB (Semantic Web in Bibliotheken) conferentie in Hamburg van 23 tot 25 november 2015 kunnen nog tot 17 mei worden ingediend. Papers in een bijzonder traject (special track) rond culturele collecties en applicaties van de Metadata en Semantics Research Conference in Manchester van 9 tot 11 september kunnen nog worden ingediend tot 19 mei 2015.

Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE) opgericht (Lancering)

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. Het Overleg Cultureel Erfgoed wil bijdragen aan een duurzaam en transparant beleid, dat antwoorden geeft op actuele uitdagingen.

deadline 15 mei 2015

NEMO survey on Copyright and Museums (Oproep)

Auteursrechten en naburige rechten hebben een belangrijke impact op verschillende facetten van de werking van musea. Om de belemmerende factor van auteursrecht te kunnen aantonen, heeft NEMO (Network of European Museum Organisations) een rondvraag gelanceerd bij Europese musea.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be