Handleiding SODA - Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (CEST update)

Het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA) is een handleiding om in 10 stappen op een geordende en gecontroleerde manier digitale bestanden en de bijhorende metadata op te nemen in een archief. De handleiding s het eindresultaat van 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen', een project dan van het AMVB in samenwerking met ADVN, PACKED vzw en de opleiding Archivistiek en hedendaags documentbeheer. Het project kwam tot stand mits financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap.

Registratie dragers raakt op snelheid (VIAA update)

Begin december 2013 werd al een Betacam SP-cassette van TV Limburg plechtig als eerste testdrager gedigitaliseerd. Het grote werk achter de schermen gaat ondertussen ijverig verder, bijvoorbeeld met het registreren van elke drager. Van de bijna 180.000 dragers die VIAA in haar eerste golf gaat digitaliseren, zijn er al meer dan 3500 geregistreerd. VIAA ontwikkelde hiervoor samen met AV Preserve een speciaal softwareprogramma, waarin steeds nagegaan kan worden waar een drager zich op dat moment bevindt.

AV Insider issue 4 & VIEW Journal (Publicatie)

Recent verschenen de nieuwste edities van twee Engelstalige tijdschriften uit het veld van audiovisueel erfgoed: AV Insider en VIEW Journal. Beide zijn nu online beschikbaar.

Google lanceert Open Gallery (Software)

Google heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee artiesten, musea, archieven en galerijen hun kunstwerken kunnen tentoonstellen in een online expositie. Google Open Gallery laat toe om afbeeldingen, video’s en audio te uploaden en van extra informatie te voorzien. De tool beschikt over een krachtige zoomfunctie en helpt bezoekers om kunstwerken, foto's en andere objecten te ontdekken met behulp van een reeks zoek- en filteropties.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Update)

In de zomer van 2013 ging het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ van start. In 2014 wordt dit project verdergezet. Het projectteam wordt uitgebreid met een nieuwe collega bij PACKED vzw, er werden reeds diverse pilootprojecten opgestart en een nieuwe website wordt momenteel in samenwerking met de stuurgroep uitgedacht.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be