Cultureel erfgoed is meer waard! Op weg naar 2020: De tussenstand? (Publicatie)

Het Cultureel-erfgoedoverleg maakte op 25 oktober haar memorandum bekend in het Concertgebouw in Brugge tijdens het ‘Groot Onderhoud’, het jaarlijkse sectormoment georganiseerd door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het uitgangspunt is dat we als cultureel-erfgoedsector beschikken over een vooruitstrevend cultureel-erfgoeddecreet en dat de interesse voor erfgoed een duidelijk groeipad kent. Maar om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, zijn er meer mogelijkheden en middelen nodig. Met dit memorandum doet de sector aanbevelingen voor een performanter cultureel-erfgoedbeleid.

Stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector (Oproep)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, faciliteert ook dit jaar weer het vinden van een stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector. Op de FARO-website vindt je het volledige aanbod. Ook PACKED vzw staat tussen de lijst van aanbieders. Op dit moment zijn bij PACKED vzw twee stagaires actief: Djamila Bekkour (België) en Annika Raïm (Estland).

Web-archiving (Publicatie)

Web Archiving is een nieuw rapport, geschreven door Maureen Pennock van de Digital Preservation Coalition (DCP) uit het Verenigd Koninkrijk. Pennock geeft aan wat het belang is van het archiveren van het web en geeft advies over de technologieën die er bestaan om het web te archiveren. Instellingen die zich op dit terrein willen wagen vinden in het rapport nuttige informatiebronnen die, uiteraard online, beschikbaar zijn.

Digitaal documentbeheer. Een voorbeeld van goede praktijk (Publicatie)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, publiceert 'Digitaal documentbeheer. Een voorbeeld van goede praktijk'. Deze publicatie vloeit voort uit de cursus 'Digitaal documentbeheer' van haar cursustraject 'Digitaliseren en digitaal archiveren'. Met dit voorbeeld van goede praktijk wil FARO tegemoetkomen aan de behoefte naar een praktische benadering van digitaal documentbeheer. Auteur Jeroen Poppe vertelt niet alleen wat een organisatie moet doen om op een goede manier digitale documenten te beheren, maar ook hoe. Voor de verschillende stappen uit het proces verwijst hij naar software waarmee je dit concreet kan realiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van opensourcesoftware.

Eerste stappen naar een Digitaal Archief Vlaanderen (Lancering)

In het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering over de operationalisering van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) onderzoekt het project Digitaal Archief Vlaanderen, een structurele samenwerking tussen de Vlaamse overheid, KU Leuven/LIAS, het Vlaams Parlement, FelixArchief/eDAVID en het VIAA, de mogelijkheden van een gemeenschappelijke dienstverlening voor langetermijnbewaring van digitale overheidsinformatie.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be