10 september 2015

#Documentingperformingarts : How to capture creation & performance (NL/EN) (conferentie)

Op 10 september 2015 nodigt Het Firmament i.s.m. Het Theaterfestival alle geïnteresseerden uit om mee in gesprek te gaan over het documenteren van de podiumkunsten. Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?

Contact subsidievoorwaarde archiefzorg (update TRACKS)

1 oktober 2015 is voor kunstenorganisaties de uiterste datum voor het indienen van een dossier voor de aanvraag van een werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet. Eén van de subsidievoorwaarden is ‘zorg dragen voor het eigen archief’. Voor deze voorwaarde wordt verwezen naar TRACKS, de online toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector. Wij helpen je graag om deze subsidievoorwaarde te vervullen.

PREFORMA (update)

PACKED vzw was in het Europese project PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanbestedingsprocedure en de selectie van de onderzoeks- en ontwikkelingspartners. Zij werden gevraagd om een aantal opensourcevalidatietools te bouwen die er voor zorgen dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. De prototypes van twee van deze tools zijn sinds kort online beschikbaar.

27 augustus 2015 - 04 september 2015

SOIMA 2015 : workshop en conferentie

PACKED vzw is deze zomer samen met o.a. het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), FARO - Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en Vrije Universiteit Brussel coörganisator van de SOIMA 2015 workshop en conferentie. De workshop en de conferentie vinden plaats in Brussel en handelen over zowel het veiligstellen als het ontsluiten van audiovisueel erfgoed, en richten zich op deelnemers uit de hele wereld.

Een greep uit recente loketvragen

De kern van de werking van PACKED vzw wordt gevormd door de ondersteuning die we bieden aan de kunsten- als de cultureel-erfgoedsector. Kennis en expertise opbouwen krijgt bij PACKED vzw zin als we ze kunnen inzetten voor onze doelgroepen. Om je een indruk van te geven van dergelijke loketvragen, stellen we hierbij een kleine selectie voor van vragen waaraan we de afgelopen weken hebben gewerkt.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be