SCAPE project consultation: Digital preservation - what to monitor and how? (Oproep)

Het SCAPE-project zoekt deelnemers voor een online raadpleging over digitale duurzaamheid. De survey bestaat uit dertig korte vragen en neemt ongeveer tien minuten in beslag. Beheerders van digitale collecties kunnen met hun antwoorden bijdragen aan de ontwikkeling van tools die automatisch problemen of bedreigingen detecteren met betrekking tot de langetermijnbewaring van digitale collecties.

Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog (Project)

Tekstaffiches vormen een uiterst belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de gevolgen van de strijd voor de man en vrouw in de straat. Een project om dit materiaal digitaal te ontsluiten werd recent opgestart. Op basis van een korte rondvraag wil men in eerste instantie een beter zicht krijgen op waar dergelijke affiches zich momenteel bevinden.

Art and Architecture Thesaurus (AAT) beschikbaar als Linked Open Data (Update)

De kogel is door de kerk: de eerste van vier Getty vocabularies, de Art & Architecture Thesaurus (AAT), is vanaf heden beschikbaar als Linked Open Data. Je vindt de dataset op http://vocab.getty.edu/ onder een Open Data Commons Attribution License (ODC BY 1.0).

Gebruik PDF/A-3 in archieven (Publicatie)

De Amerikaanse National Digital Stewardship Alliance Standars and Practices Working Group heeft zopas een rapport gepubliceerd over de risico's en het aanbevolen gebruik van PDF/A-3 in archieven. PDF/A-1 en PDF/A-2 worden beschouwd als preserveringsformaat bij uitstek, omdat ze 'self-contained' of autonoom zijn. De PDF/A-3-specificatie laat echter toe om ook bestanden die niet door een pdf-viewer getoond kunnen worden 'in' het PDF-document te bewaren. Dit stelt digitale archieven voor ernstige uitdagingen ...

TRACKS: de toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector (Update)

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ wordt onder de naam 'TRACKS' verder uitgewerkt. TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Momenteel wordt er ook druk geschreven aan de richtlijnen voor archief- en collectiezorg die ontsloten worden via de TRACKS website; hiervoor werd besloten om de krachten te bundelen met Het Firmament - expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be