10 oktober 2017

FARO: hergebruik van overheidsinformatie (infosessie)

Lees de bijsluiter is een infosessie over hergebruik van overheidsinformatie. Het is een initiatief van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving i.s.m. de VVBAD en FARO. De deelnemers krijgen een introductie over het hergebruik van overheidsinformatie en een juridische toelichting over het Decreet Hergebruik van overheidsinformatie van 2015. Er komen ook enkele concrete toepassingscases aan bod. Het thema wordt behandeld zowel vanuit het perspectief van overheidsorganisaties (publiekrechtelijke instellingen) als van gesubsidieerde privaatrechtelijke organisaties, in het bijzonder onderwijs- en erfgoedbibliotheken, archieven en musea.

20 juni 2017

SocialWare: SocialCloud en nieuwe privacy wetgeving (infosessie)

Op 25 mei 2018 werd een nieuwe privacywetgeving van kracht. Alle vzw’s, ondernemingen en overheidsinstanties die persoonsgegevens verwerken zullen daar in hun werking de impact van ondervinden. Maar door de wildgroei van clouddiensten en –technieken weten we tegelijkertijd vaak niet meer waar onze gegevens zich bevinden. Als antwoord daarop lanceerde SocialWare, samen met 10X, recent het dienstenpakket SocialCloud, dat ze nu presenteren in combinatie met een inspiratiemoment over de nieuwe privacywetgeving.

TRACKS: ARTISTS' ESTATES: A LEGACY (verslag)

Op 19 en 20 april organiseerde Kunstenpunt in samenwerking met NICC, Estate Philippe Vandenberg en Art Brussels een conferentie rond artists' estates. PACKED vzw was daarop aanwezig. We belichten in een korte beschouwing een aantal elementen die aan bod kwamen. Ze is nuttig voor de actieve hedendaagse kunstenaar die zich bekommert om de zorg voor zijn artistieke productie, archief en collectie, en zich afvraagt hoe het verder moet wanneer hij er zelf niet meer zal zijn.

Archiefbank Vlaanderen: CAMPAGNE KUNSTERFGOED AFGEROND (update)

In 2017 rondt Archiefbank Vlaanderen de in 2015 gestarte themacampagne af omtrent de registratie van kunstenaarsarchieven en de sensibilisering van kunstenaars, kunstenaarscollectieven, musea en kunstverenigingen over de waarde ervan. Die archieven vormen, naast de artistieke productie zelf, een belangrijke bron voor onderzoek. Ze omvatten documenten die gerelateerd zijn aan de totstandkoming van de kunstwerken, zoals ontwerpschetsen, briefwisseling, subsidiedossiers, draaiboeken en notities.

VIAA: Historisch krantenarchief gepubliceerd als linked open data (aankondiging)

Op de website hetarchief.be, vind je meer dan 50.000 gedigitaliseerde kranten uit de Eerste Wereldoorlog. VIAA werkt voortdurend aan de toegankelijkheid van dat digitale archief. Door toepassing van Linked Open Data worden onderzoekers in staat gesteld om grootschalige en semi-automatische zoekopdrachten uit te voeren. VIAA-medewerker Brecht Van de Vyvere geeft in een blog uitleg over hoe hij in drie stappen de gedigitaliseerde oorlogskranten als open data publiceerde.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be