JAARVERSLAG 2016 (publicatie)

PACKED vzw heeft haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Daaruit blijkt een verdere toename van de activiteiten: 13% meer beantwoorde loketvragen; 21,7% meer georganiseerde vormingsactiviteiten; 22,2% meer uitgevoerde projecten, 14,3% meer geschreven artikels; 10% meer gepubliceerde nieuwsbrieven en 24% meer opgenomen nieuwsitems. Ook het gebruik van sociale media steeg zeer sterk. Het online kennisplatform CEST werd geactualiseerd en volledig gereviseerd, maar de aanvulling van SCART kende een terugval. De toename van activiteiten van PACKED vzw in 2016 is opmerkelijk omdat tegelijkertijd onze totale inkomsten verder daalden met 8,8% en ook de personeelsploeg verder inkromp met 2,4%. Je vindt het jaarverslag op de PACKED-website, waar je ook onze vorige jaarverslagen en onze actieplannen vindt.

20 juni 2017

Sharing is Caring - Brussels Extension: Opening up with Wikimedia (studiedag)

Sharing is Caring is een conferentieplatform dat samenwerken en delen in de erfgoedsector wil stimuleren. Naar analogie met de TED-conferenties en de lokale TED-achtige evenementen (TEDx) verspreidt het format zich van Denemarken naar andere landen. De lokale organisatoren kiezen zelf thema’s die dicht bij hun eigen context en gemeenschap staan. Na de eerste uitbreiding naar Hamburg, organiseren Wikimedia België en PACKED vzw een Brusselse editie. De studiedag 'Sharing is Caring - Brussels Extension: Opening up with Wikimedia' zal plaatsvinden op 20 juni in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

IIIF: ondertekening brief aan leveranciers beeldbeheersystemen (oproep)

IIIF is een afsprakenkader om beelden op een uniforme manier toegankelijk te maken. Dankzij het protocol kunnen beelden in iedere compatibele viewer bekeken worden en kunnen beelden online gedeeld worden. De De IIIF Museums Community Group heeft nu een brief geschreven aan aanbieders van beeldbeheersystemen met de vraag om IIIF te implementeren in hun systeem. De brief werd gereviewd en ondertekend door de J. Paul Getty Trust. Instellingen binnen en buiten de museumsector worden uitgenodigd om de brief mee te ondertekenen.

23 april 2017

Erfgoeddag 2017: Programma (publicatie)

Op zondag 23 april is het zover. Dan zwaaien zo'n 600 erfgoedinstellingen en organisaties uit de zorgsector hun deuren open voor Erfgoeddag. Samen presenteren ze een veelkleurige waaier van 800 gratis activiteiten rond het thema Zorg. Het programma vind je op www.erfgoeddag.be, en kan ook bekeken worden via de gratis ErfgoedApp die je er kan downloaden.

Archivematica Camp York 2017 (verslag)

Van 4 tot 6 april vond aan de University of York het eerste Archivematica Camp in Europa plaats. Archivematica is een open source applicatie die preservering van digitaal archief op basis van het model OAIS (Open Archival Information System) mogelijk maakt. Naast OAIS zijn verschillende andere standaarden, waaronder PREMIS, METS, Dublin Core en BagIt, in de tool geïmplementeerd. PACKED-medewerker Nastasia Vanderperren was samen met medewerkers van Amsab en AMVB op het kamp aanwezig.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be