Strategische visienota Cultureel erfgoed (publicatie)

Op 31 maart heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn strategische visienota cultureel erfgoed aan de Vlaamse Regering voorgesteld. Hij legt in de nota zijn beleidsprioriteiten vast voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. De visienota omvat de prioriteiten bij de ondersteuning van musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en van cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen.

Erfgoedplus.be: European Prize for Cultural Heritage (Europa Nostra) (aankondiging)

Europa Nostra staat in voor de bescherming van Europees erfgoed en reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties die exceptionele projecten realiseren rond cultureel erfgoed. Dit jaar zijn er uit meer dan 200 projecten in totaal 39 laureaten geselecteerd. Erfgoedplus.be, de erfgoeddatabank van de provincie Limburg, is één van de laureaten van de prestigieuze European Prize for Cultural Heritage in de categorie ‘Opleiding, scholing en bewustmaking’. Het is het enige Belgische project dat dit jaar de prijs wint.

19 mei 2017

AVA_net: De audiovisuele samenleving (symposium)

AVA_net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, opgestart door Beeld en Geluid. Ze wil de positie van het audiovisuele erfgoed versterken en een (kennis)platform bieden. Op 19 mei 2017 organiseert zij een symposium met als titel 'De audiovisuele samenleving' in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dat symposium focust op het groeiende belang van audiovisueel erfgoed in de publieke en culturele sector, en de rol die daarbij voor audiovisuele archieven is weggelegd.

15 mei 2017

Erfgoedinzicht: ontmoetingsdag

De Provincies Oost- en West-Vlaanderen nodigen je uit op de derde editie van de Ontmoetingsdag van Erfgoedinzicht op maandag 15 mei 2017 in Texture (Kortrijk). Hij staat in het teken van heden, verleden en toekomst. Wat is er al gerealiseerd? Hoe zetten organisaties Erfgoedinzicht vandaag in? En wat met de toekomst? In de namiddag kun je kiezen tussen verschillende geleide bezoeken, in o.a. Texture, Begijnhofkerk Kortrijk en Museum 1302.

Erfgoed zuidwest: projectmedewerker digitaal erfgoed gezocht (vacature)

In 2017 en 2018 begeleidt de cultureel-erfgoedcel erfgoed zuidwest lokale musea, gemeentes en vrijwilligersorganisaties verder om hun digitale erfgoedwerking te versterken en erfgoedobjecten voor een geïnteresseerd publiek digitaal toegankelijk te maken. Voor projecten van gerichte erfgoedregistratie, registratiemarathons en de verdere ontwikkeling van acties en beleid, is ze op zoek naar een tijdelijke versterking van het team. Naast een projectmedewerker digitaal erfgoed (1 jaar, halftijds) zoekt ze ook jobstudenten voor de zomerperiode 2017.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be