veranderingen bib en collectie Kunstenpunt

Het meerjarenplan dat door Kunstenpunt vzw werd ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap (periode 2017-2021) bevat een aantal nieuwe accenten om de verschillende disciplines apart en de kunstensector in zijn geheel zo goed mogelijk van dienst te zijn. De herziening van de kerntaken van Kunstenpunt, de verhuizing naar de nieuwe locatie in de Ravensteingalerij en de gecumuleerde besparingen van de afgelopen jaren brengen met zich mee dat ook een aantal zaken in de huidige dienstverlening rondom de collectie zullen veranderen.

CONFERENTIES EN STUDIEDAGEN NAJAAR 2015 (save-the-date)

In het najaar zijn er verschillende conferenties, symposia en studiedagen in binnen- en buitenland die voor bezoekers van onze website interessant kunnen zijn.
- 12-13 November 2015 : Digital Heritage and Innovation, Engagement and Identity, Berlin
- 17 november 2015 : Cultuureducatie in een meertalige context (Sectormoment cultuureducatie), Gent (De Centrale)
- 18-20 november 2015 : Media in transition symposium, Londen (Tate Modern)
- 7-8 december 2015 : DISH2015 (met bijdragen van PACKED vzw!), Rotterdam (De Doelen), registratie aan verminderd tarief nog tot 31 oktober!
- 8 december 2015 : IIIF : Access to the World's Images, Gent (Vlaamse Opera)

22 januari 2016

Conceptnota cultureel erfgoed beleid (save-the-date)

De bijeenkomst op 22 januari 2016 maakt deel uit van het traject naar een Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid van Minister van Cultuur Sven Gatz. De deelnemers aan de eerste sectorbijeenkomst (28 april 2015), de focusgroepen en relevante stakeholders zullen die dag worden geïnformeerd over de grote lijnen van de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel. Doel van de dag is kunnen reflecteren over en reageren op de krachtlijnen van de conceptnota. Het programma en de aanpak kan je begin januari 2016 terugvinden op de website kunstenenerfgoed.be

Vijf misverstanden over cultureel erfgoed

Tegen het voorjaar 2016 wordt op initiatief van Minister van Cultuur Sven Gatz een Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid uitgewerkt. Die moet het uitgangspunt bieden voor een vernieuwd cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel met als horizon 2030. Om de discussie over dit toekomstige cultureel-erfgoedbeleid te voeden nodigt de collegagroep Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed en Landelijke Organisaties Volkscultuur (LEOV) u uit om aan de hand van vijf cartoons na te denken over evenveel heersende misverstanden...

TRACKS : Architectuurarchief deSingel (praktijkvoorbeeld)

Het architectuurarchief van kunstencentrum deSingel speelt vanaf de jaren 1980 een belangrijke rol in de uitbouw van de architectuurcultuur in Vlaanderen. Het CVAa, gehuisvest in deSingel, was zich bewust van de waarde van dit archief voor de studie van architectuurcultuur in Vlaanderen vanaf 1980 en zette met deSingel een samenwerking op touw voor de ontsluiting van dit materiaal.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be