EINDRAPPORT 'LINKED OPEN DATA PUBLICATIE MET WIKIDATA' (publicatie)

Eind januari heeft PACKED de resultaten van het project 'Linked Open Data publicatie via Wikidata' gepresenteerd aan de partners. Dit project onderzocht de infrastructuur die Wikidata gratis ter beschikking stelt en door musea gebruikt kan worden om zowel hun opendatabeleid in de praktijk te brengen als hun collectiedata als Linked Open Data te publiceren zonder daarvoor zware IT-investeringen te doen.

Doe mee aan Wiki Loves Art! (Oproep)

Tijdens de zomermaanden organiseert Wikimedia België i.s.m. PACKED, FARO en een heleboel andere partners de eerste Belgische editie van ‘Wiki Loves Art’. Dit project is een uitnodiging aan het publiek om foto’s te maken van (een selectie van) collectievoorwerpen uit musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Die foto’s worden vervolgens opgeladen in het beeldarchief van Wikipedia, en komen beschikbaar onder een vrije licentie.

13 mei 2016

Show & Tell & Touch: Digital Culture and Education (Conferentie)

Op vrijdag 13 mei 2016 organiseert PACKED vzw in het kader van het Europese project EuropeanaSpace een conferentie in de Future Classroom Lab in Brussel rond het thema ‘digitaal erfgoed & educatie’. We benaderen in de conferentie educatie in zijn brede vorm, van het klassieke klaslokaal tot educatieve programma’s of toepassingen binnen de museumwerking.

PERENNISER L'EPHEMERE (symposium )

De zestiende editie van de Journées des archives, die in mei 2016 wordt georganiseerd door de Université Catholique de Louvain, kreeg als titel ‘Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux’. Het symposium richt zich op de uitdaging van de bewaring en archivering van nieuwe expressievormen. Commentaren, teksten, foto’s en video’s worden vandaag gedeeld met behulp van sociale media. Het gevolg hiervan is dat de archivaris te maken krijgt met documenten die een zeer vluchtige vorm hebben.

STRIKING THE BALANCE (publicatie)

Collections Trust onderzocht in opdracht van NMDC (National Museum Directors Council) hoe musea een evenwicht zoeken tussen twee doelen, enerzijds het maximaliseren van de publieke toegang tot hun digitale inhoud en anderzijds het vergroten van hun eigen financiële duurzaamheid. Striking the Balance geeft een overzicht van de resultaten en aanbevelingen van een uitgebreide studie van de verschillende methodes en benaderingen toegepast door NMDC-leden.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be