EuropeanaSpace organiseert fotografie-hackathon (Update)

Eén van de hoofddoelen van het EuropeanaSpace project is het aanmoedigen van hergebruik van digitaal cultureel erfgoedmateriaal. Daarom worden er enkele thematische hackathons georganiseerd op verschillende locaties in Europa. Eind februari 2016 vindt een hackathon-event plaats in Leuven, met als onderwerp fotografie in al zijn facetten ...

Vervolgtraject Project Persistente Identificatie: resultaten ‘data uitgever’ & resolver beschikbaar

Het project Persistente Identificatie in samenwerking met VKC, CAHF, Lukas en Collectie Vlaamse Gemeenschap werd afgesloten in 2014. In de eerste maanden van 2015 werd de in 2014 ontwikkelde resolver beschikbaar gesteld en resulteerde het vervolgtraject ‘Hoe word ik data uitgever’ in de publicatie van een aantal nieuwe documenten op de CEST-website.

12 oktober 2015

Museumdag West-Vlaanderen (Conferentie)

Op maandag 12 oktober 2015 vindt de allereerste West-Vlaamse museumdag plaats. Het wordt geen klassieke studiedag, maar een kans om met je museumploeg na te denken over krachtenbundeling. Van baliemedewerker tot directeur, van schoonmaakploeg tot wetenschappelijk medewerker, van technicus tot publieksmedewerker - iedereen is betrokken bij veiligheid, collectieregistratie, interne communicatie of veranderingen in de museumorganisatie …

27 augustus 2015 - 2 september 2015

SOIMA 2015: unlocking sound & image heritage (Workshop)

Als onderdeel van het programma Sound and Image Collections Conservation (SOIMA) organiseert het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een internationale conferentie m.b.t. het conserveren en toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed. PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken. Voorafgaand aan de conferentie kan je in Brussel een vijfdaagse workshop bijwonen rond het behoud van beeld- en geluidscollecties.

Copyright for Creativity presenteert manifest voor hervorming auteursrecht (Publicatie)

De Copyright for Creativity (C4C) coalitie lanceerde op 19 januari 2015 haar manifest auteursrecht. In dit manifest zet de coalitie haar visie uiteen over hoe de Europese Unie innovatie en creativiteit zou moeten ondersteunen door middel van deze auteursrechtenhervorming. Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) overweegt het lidmaatschap van C4C. Dankzij hun Europees netwerk kan SA&S beter wegen op de Europese auteursrechthervorming.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be