30 mei 2016

Informatiemoment nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 wordt gewijzigd. Aanleiding daartoe vormen de bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota 'Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking'. Tijdens een infomoment op 30 mei dat wordt georganiseerd door de afdeling Cultureel Erfgoed, wordt het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet toegelicht. Inschrijven kan nog enkele dagen...

Handels- en dienstvoertuigen in ETWIE-kennisbank (publicatie)

In 2015 inventariseerde en fotografeerde het Karrenmuseum bij 23 erfgoedbewaarders in Vlaanderen ruim 300 historische handels- en dienstvoertuigen. Bekende voorbeelden hiervan zijn o.a. bakkerskarren, brouwerswagens, handelstriporteurs, havenvoertuigen, brandweerwagens, begrafeniswagens, defensiewagens en omnibussen. Het Karrenmuseum ontwikkelde ook een typologie om de verschillende soorten voertuigen te kunnen onderscheiden en classificeren. PACKED vzw was één van de partners in dit project. Een andere partner, ETWIE - Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, ontsluit nu via haar kennisbank online de inventaris handels- en dienstvoertuigen.

23 juni 2016

TRACKS: ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties (evenement)

Het programma van het derde TRACKS-ontmoetingsmoment staat in het teken van de opmaak van actieplannen voor 2017. Van gesubsidieerde kunstenorganisaties wordt immers voor het eerst verwacht dat ze hierin acties m.b.t. de zorg voor het eigen archief opnemen. De cases voorgesteld tijdens de rondetafelsessies zijn acties die je kunt opnemen in je actieplan, bijvoorbeeld je archiefruimte optimaliseren, je statisch archief in bewaring geven bij een erfgoedinstelling of je audiovisuele archieven laten digitaliseren.

Erfgoed en digitalisering op parlementaire agenda

Bij PACKED vzw zijn we verheugd te zien dat er in het Vlaams Parlement aandacht is voor vragen inzake cultureel erfgoed en digitalisering. Minister Gatz werd gevraagd te antwoorden op vragen over de inventarisatie van te digitaliseren erfgoed en gesubsidieerde digitaliseringsprojecten in Vlaanderen. Dit leverde een interessante stand van zaken op, waarbij ook de rol van de provincies en het gebruik van kennissystemen bij instellingen aan bod komt. Hij antwoordde ook op een vraag over archief- en collectiezorg in de kunstensector en schetste daarbij hoe gesubsidieerde kunstenorganisaties vanaf 2017 verplicht zijn een beleid uit te tekenen rond archief- en collectiezorg en hierop zullen geëvalueerd worden.

Uitbreiding FARO-reeks ‘VerzekerDe Bewaring’ (publicatie)

'VerzekerDe Bewaring' is een door FARO ontwikkeld praktijkgericht instrument over de basiselementen van preventieve conservering. Het bestaat uit losbladige publicaties en een website met de digitale omzetting van de artikels. De publicatiereeks biedt de bewaarder en beheerder van erfgoedcollecties tal van nuttige tips en praktische richtlijnen. Onlangs verscheen een nieuwe aflevering over audiovisueel materiaal, geschreven door PACKED vzw.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be