Onderzoek Vlaamse Erfgoedbibliotheek naar bewaarbeleid voor digitale publicaties uit Vlaanderen (publicatie)

Steeds meer boeken, kranten en tijdschriften worden gepubliceerd via internet. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de haalbaarheid van een aanvullend deponeringskader voor digitale publicaties. Het rapport met beleidsaanbevelingen is nu beschikbaar. PACKED vzw nam deel aan enkele focusgroepen die het onderzoek hebben gevoed ...

deadline 15 september 2015

NACCA (New Approaches in the Conservation of Contemporary Art) zoekt PhD-kandidaten (oproep )

Het programma NACCA zoekt vijftien PhD-kandidaten in het domein van conservatie van hedendaagse kunst, om verschillende totnogtoe onderbelichte aspecten van hedendaagse kunst te onderzoeken. NACCA is een vierjarig interdisciplinair project van het Marie Curie Training Network, gesticht door de Europese Unie en gecoördineerd door het Maastricht Centre for Art and Culture, Conservation and Heritage (MACCH). De deadline voor drie van deze posities aan de Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (ASHMS) is al op 15 september.

24/09/2015 - 25/09/2015

VIDEO MATTERS (conferentie)

Als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Video Archive’ vindt bij het Ludwig Forum Aachen de internationale conferentie ‘Video Matters’ plaats op 24 en 25 september 2015. Het omvat een interdisciplinaire gesprekkenreeks en uitwisseling van ervaringen over de specifieke vereisten bij het archiveren, preserveren, verzamelen en presenteren van time-based media tegen een achtergrond van technologische ontwikkeling en veroudering. Daarnaast vindt in het Ludwig Forum i.s.m. LIMA onder de titel ‘Archiving Media Art: Politics and Strategies’ ook de vierde rondetafelbijeenkomst plaats van GAMA (The Gateway to Archives of Media Art). GAMA is een internationaal platform voor kennisuitwisseling en samenwerking rond archivering van mediakunst.

16 november 2015 - 18 november 2015

"Intangible Cultural Heritage and Innovation: Focus Dance” (symposium )

Het symposium 'Intangible cultural heritage and innovation. 2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals through the example of dance' vindt plaats in Berlijn van 16 tot en met 18 november 2015. Tijdens het symposium worden meer dan 150 sprekers en deelnemers uit heel Europa verwacht; kunstenaars, onderzoekers, medewerkers van onderzoeks- en culturele organisaties, ... Door lezingen, presentaties en praktische laboratoria worden vragen over 3D en 4K opnamen en visualisaties besproken, ervaringen en ideeën uitgewisseld en kunnen nieuwe contacten gelegd worden.

Jubileumproject Theater Aan Zee goedgekeurd

Theater aan Zee (TAZ) kan het nieuwe cultuurseizoen met een gerust hart starten. Haar subsidieaanvraag binnen het Cultureel-erfgoeddecreet voor het 'Digitaliserings- en ontsluitingstraject TAZ' werd recent goedgekeurd door minister Gatz. Naar aanleiding van haar twintigjarig jubileum in 2016, start TAZ met het digitaal ontsluiten van het festivalarchief met behulp van MOVIO, een tool voor de realisatie van digitale tentoonstellingen dat ontwikkeld werd binnen het Europese project AthenaPlus.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be