Nieuw Kunstendecreet goedgekeurd - cultureel erfgoed blijft aandachtspunt

Op 4 december 2013 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd. De ‘zorg voor eigen archief’ blijft gelden als basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning ingeschreven in het Kunstendecreet.

Nieuwe editie Museumpeil in teken van duurzaamheid (Publicatie)

Het recentste nummer van Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, draait rond duurzaamheid. Voor deze gelegenheid schreven Rony Vissers en Henk Vanstappen (PACKED vzw) een artikel over digitale duurzaamheid in de cultureel-erfgoedsector.

PATHS - Personalised Access to Cultural Heritage Spaces (Project)

PATHS is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie als onderdeel van het FP7 Digital libraries and digital preservation programma. Het project is gestart op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van drie jaar. Recent verscheen een korte publicatie waarin aanbevelingen worden gegeven over het gebruik van open source software voor de automatische verrijking van digitaal cultureel erfgoedmateriaal dat online beschikbaar is.

Digital engagement in culture, heritage and the arts (Publicatie)

De publicatie ‘Digital engagement in culture, heritage and the arts’ is bedoeld als een inspiratie- en handboek voor alle professionelen die werken rond het verbinden van mensen met cultuur, erfgoed en kunst en daarbij gebruik maken van digitale toepassingen. Het helpt hen strategieën, processen en technologieën te ontwikkelen om op een systematische manier alle belanghebbenden te betrekken en zo digitale media op een meer effectieve manier te gebruiken.

The Internet Archive brengt oude software tot leven

Het levend houden van computererfgoed is geen sinecure, evenmin als het archiveren van de software die voor de honderden, zeer uiteenlopende, computermodellen is gemaakt sinds het ontstaan van programmeerbare computers in de jaren 1940. The Internet Archive verzamelt al geruime tijd historische software. Het stelt die ook voor iedereen ter beschikking. voor zover mogelijk binnen de beperking die worden gesteld door de intellectuele eigendomsrechten.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be