Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen in Nederland (publicatie)

De Nederlandse overheid publiceerde een rapport dat ook voor de Vlaamse cultuursector relevant is. Het rapport maakt de stand van zaken op van de reeds geleverde en nog nodige inspanningen van cultuurproducerende instellingen voor het gestructureerd archiveren en digitaliseren van de collecties van productiegebonden materiaal. In het beleid van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is digitalisering een speerpunt. Dit blijkt onder meer uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (NDE), maar voor cultuurproducerende instellingen behoort digitalisering niet tot hun prioriteiten.

9 tot 11 juni 2016

Collecting and Conserving Performance Art (internationaal symposium)

Het Duitse Verbond der Restauratoren (VDR) organiseert van 9 tot 11 juni 2016 het internationaal symposium "Collecting and Conserving Performance Art" in het Kunstmuseum Wolfsburg.
De bestaande praktijken om een live performance van een kunstenaar op te nemen in een collectie worden onderzocht. De volgende praktijken die hiermee verband houden komen aan bod: licenties om performancekunst opnieuw uit te voeren op basis van een score, film- en videoregistraties van historische en recente opvoeringen van performances, autonome kunstinstallaties, documentatie gecreëerd door het vroegere publiek, deelnemers en producers, en rekwisieten en objecten die de live performance representeren.


CEST: registratie en digitalisering van Betamax en cd-r (gevalstudies)

In het kader van digitaliseringsgolf 2 rondde VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) de digitalisering van Betamax-videocassettes en de migratie van audio cd-r discs af. De volledige rapporten over registratie en digitalisering/migratie zijn nu beschikbaar op CEST. Eerder verschenen daar al de rapporten over o.a. de registratie en digitalisering van open reel video, en de komende maanden zullen we nog berichten over de registratie en digitalisering van VCR, wassen rol en draadspoel.

PREFORMA: Open Source Workshop in Stockholm en succesvolle review (update)

Het tweede werkjaar van het Europese onderzoeksproject PREFORMA, waarin PACKED vzw werkpakketleider is, is net afgerond met een Open Source Workshop in Stockholm. Hier werden de eerste drie ontwikkelde softwareprototypes voorgesteld tijdens een workshop waar een honderdtal digitale archivarissen uit verschillende landen de tools zelf konden testen. De ontwikkelde tools laten toe de juiste codering van PDF/A, TIFF en MKV/FFV1 bestanden te valideren. Ondertussen ging de tweede ontwikkelcyclus van start. Van DPF Manager, de ontwikkelde TIFF-validatiesoftware, is een nieuwe versie beschikbaar...

TRACKS: archieven in de kijker (publicatie)

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoeken PACKED vzw en de andere TRACKS-partners kunstenerfgoed om te registreren in deze online databank van private archieven. Samen plaatsten we in 2015 en 2016 ook een aantal archieven in de kijker. Recent verscheen het archief van architect Christian Kieckens online. Tot 5 juni 2016 kan je een deel van dit archief ook bekijken op de tentoonstelling "Het huis. De mentor. Het archief. Christian Kieckens" in deSingel.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be