Gebruik PDF/A-3 in archieven (Publicatie)

De Amerikaanse National Digital Stewardship Alliance Standars and Practices Working Group heeft zopas een rapport gepubliceerd over de risico's en het aanbevolen gebruik van PDF/A-3 in archieven. PDF/A-1 en PDF/A-2 worden beschouwd als preserveringsformaat bij uitstek, omdat ze 'self-contained' of autonoom zijn. De PDF/A-3-specificatie laat echter toe om ook bestanden die niet door een pdf-viewer getoond kunnen worden 'in' het PDF-document te bewaren. Dit stelt digitale archieven voor ernstige uitdagingen ...

TRACKS: de toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector (Update)

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ wordt onder de naam 'TRACKS' verder uitgewerkt. TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Momenteel wordt er ook druk geschreven aan de richtlijnen voor archief- en collectiezorg die ontsloten worden via de TRACKS website; hiervoor werd besloten om de krachten te bundelen met Het Firmament - expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten.

Handleiding SODA - Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (CEST update)

Het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA) is een handleiding om in 10 stappen op een geordende en gecontroleerde manier digitale bestanden en de bijhorende metadata op te nemen in een archief. De handleiding s het eindresultaat van 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen', een project dan van het AMVB in samenwerking met ADVN, PACKED vzw en de opleiding Archivistiek en hedendaags documentbeheer. Het project kwam tot stand mits financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap.

Registratie dragers raakt op snelheid (VIAA update)

Begin december 2013 werd al een Betacam SP-cassette van TV Limburg plechtig als eerste testdrager gedigitaliseerd. Het grote werk achter de schermen gaat ondertussen ijverig verder, bijvoorbeeld met het registreren van elke drager. Van de bijna 180.000 dragers die VIAA in haar eerste golf gaat digitaliseren, zijn er al meer dan 3500 geregistreerd. VIAA ontwikkelde hiervoor samen met AV Preserve een speciaal softwareprogramma, waarin steeds nagegaan kan worden waar een drager zich op dat moment bevindt.

AV Insider issue 4 & VIEW Journal (Publicatie)

Recent verschenen de nieuwste edities van twee Engelstalige tijdschriften uit het veld van audiovisueel erfgoed: AV Insider en VIEW Journal. Beide zijn nu online beschikbaar.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be