TRACKS: Proeftraject basisarchiefzorg in actieplan 2017 kunstenorganisaties

Het Kunstendecreet bepaalt dat organisaties die een werkingssubsidie ontvangen, dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden inzake archiefzorg. De concrete invulling ervan moet nog worden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Vanaf dit jaar start de afdeling Kunsten samen met de kunsten- en erfgoedsector een traject om deze voorwaarden uit te testen. Zij gaat hierbij uit van de richtlijnen voor basisarchiefzorg, die werden ontwikkeld in het project TRACKS.

16 december 2016

Duurzaam digitaliseren in de museale wereld (studiedag)

Duurzame digitale technologieën geven musea de mogelijkheid om een steeds sterkere rol op te nemen als betrouwbaar digitaal kennisknooppunt voor kunst en cultuur. En dit met wereldwijde mogelijkheden. De Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) en PACKED vzw legden de voorbije vijf jaar een intensief parcours af om de digitale onderbouw van de drie Vlaamse musea voor schone kunsten duurzamer te maken. Om die mijlpaal van vijf jaar samenwerking te vieren, organiseren VKC en PACKED vzw op 16 december een studiedag in het MSK te Gent. Op deze dag wordt niet alleen teruggeblikt op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren. Er wordt vooral ook vooruit gekeken naar de digitale uitdagingen waarmee kunstmusea en bij extensie het hele erfgoedveld de komende jaren te maken krijgen.

25 november 2016

Wiki Loves Art BE 2016: Prijsuitreiking (aankondiging)

Op vrijdag 25 november wordt Wiki Loves Art BE 2016 afgesloten met een prijsuitreiking en aansluitende receptie in het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK IRPA) te Brussel.
Wiki Loves Art BE was een fotografiewedstrijd die afgelopen zomer in Belgische musea, bibliotheken en archieven plaatsvond, met het doel om het draagvlak voor ontsluiting van cultureel erfgoed onder vrije licenties te vergroten. Tegelijkertijd zullen ook de winnaars van Wiki Loves Monuments, een andere fotografiewedstrijd van Wikimedia België wereldkundig gemaakt worden. Tijdens de receptie presenteert KIK IRPA hun recentste inspanningen wat betreft ontsluiting van erfgoed.

11 - 12 november 2016

HACKALOD: Hackaton met Linked Open Data (aankondiging)

In november organiseert het NDE in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een Hackathon in een voormalige gevangenis: hackers kunnen aan de gang met Linked Open Erfgoed Data uit de collecties van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Koninklijke Bibliotheek.

STAM: nieuwe website met een virtuele tentoonstelling en online collectiepresentatie (aankondiging)

De STAMwebsite is vernieuwd. Er is nu een digi-expo 'Het verhaal van Gent' en de collectie is online doorzoekbaar.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be