15 mei 2017

Erfgoedinzicht: ontmoetingsdag

De Provincies Oost- en West-Vlaanderen nodigen je uit op de derde editie van de Ontmoetingsdag van Erfgoedinzicht op maandag 15 mei 2017 in Texture (Kortrijk). Hij staat in het teken van heden, verleden en toekomst. Wat is er al gerealiseerd? Hoe zetten organisaties Erfgoedinzicht vandaag in? En wat met de toekomst? In de namiddag kun je kiezen tussen verschillende geleide bezoeken, in o.a. Texture, Begijnhofkerk Kortrijk en Museum 1302.

Erfgoed zuidwest: projectmedewerker digitaal erfgoed gezocht (vacature)

In 2017 en 2018 begeleidt de cultureel-erfgoedcel erfgoed zuidwest lokale musea, gemeentes en vrijwilligersorganisaties verder om hun digitale erfgoedwerking te versterken en erfgoedobjecten voor een geïnteresseerd publiek digitaal toegankelijk te maken. Voor projecten van gerichte erfgoedregistratie, registratiemarathons en de verdere ontwikkeling van acties en beleid, is ze op zoek naar een tijdelijke versterking van het team. Naast een projectmedewerker digitaal erfgoed (1 jaar, halftijds) zoekt ze ook jobstudenten voor de zomerperiode 2017.

JAARVERSLAG 2016 (publicatie)

PACKED vzw heeft haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Daaruit blijkt een verdere toename van de activiteiten: 13% meer beantwoorde loketvragen; 21,7% meer georganiseerde vormingsactiviteiten; 22,2% meer uitgevoerde projecten, 14,3% meer geschreven artikels; 10% meer gepubliceerde nieuwsbrieven en 24% meer opgenomen nieuwsitems. Ook het gebruik van sociale media steeg zeer sterk. Het online kennisplatform CEST werd geactualiseerd en volledig gereviseerd, maar de aanvulling van SCART kende een terugval. De toename van activiteiten van PACKED vzw in 2016 is opmerkelijk omdat tegelijkertijd onze totale inkomsten verder daalden met 8,8% en ook de personeelsploeg verder inkromp met 2,4%. Je vindt het jaarverslag op de PACKED-website, waar je ook onze vorige jaarverslagen en onze actieplannen vindt.

20 juni 2017

Sharing is Caring - Brussels Extension: Opening up with Wikimedia (studiedag)

Sharing is Caring is een conferentieplatform dat samenwerken en delen in de erfgoedsector wil stimuleren. Naar analogie met de TED-conferenties en de lokale TED-achtige evenementen (TEDx) verspreidt het format zich van Denemarken naar andere landen. De lokale organisatoren kiezen zelf thema’s die dicht bij hun eigen context en gemeenschap staan. Na de eerste uitbreiding naar Hamburg, organiseren Wikimedia België en PACKED vzw een Brusselse editie. De studiedag 'Sharing is Caring - Brussels Extension: Opening up with Wikimedia' zal plaatsvinden op 20 juni in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

IIIF: ondertekening brief aan leveranciers beeldbeheersystemen (oproep)

IIIF is een afsprakenkader om beelden op een uniforme manier toegankelijk te maken. Dankzij het protocol kunnen beelden in iedere compatibele viewer bekeken worden en kunnen beelden online gedeeld worden. De De IIIF Museums Community Group heeft nu een brief geschreven aan aanbieders van beeldbeheersystemen met de vraag om IIIF te implementeren in hun systeem. De brief werd gereviewd en ondertekend door de J. Paul Getty Trust. Instellingen binnen en buiten de museumsector worden uitgenodigd om de brief mee te ondertekenen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be