VKC: Website abstract modernisme in België (lancering)

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz en de Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) lanceerden eind 2016 de website abstractmodernisme.vlaamsekunstcollectie.be, een online museum gewijd aan het abstract modernisme in België. Deze thematische website past in het rijtje van bestaande VKC-sites rond Vlaamse kunstenaars of kunstperiodes zoals de Vlaamse primitieven, Barok in de Zuidelijke Nederlanden, James Ensor en George Minne. De websites dienen ter verspreiding van de kennis over Vlaamse kunstenaars en het stimuleren van hun internationale bekendheid en die van de collecties van de Vlaamse musea.

VVBAD: NIEUWE VERSIE VAN DE SELECTIELIJST VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ wordt vaak gevraagd aan de archivaris of informatiebeheerder. Het antwoord houdt rekening met verschillende zaken en wordt vastgelegd in een selectielijst. In 2005 startte een VVBAD-werkgroep met een selectielijst voor steden en gemeenten op basis van de selectierichtlijnen van het Rijksarchief. Op 20 september ll keurde de Algemeen Rijksarchivaris de vernieuwde lijst goed waardoor nu ook voor de thema’s ‘Maatschappelijk Welzijn’ en ‘Openbare Bibliotheek’ selectierichtlijnen beschikbaar zijn. Dankzij de feedback van collega’s werden veel beschrijvingen en bewaartermijnen aangepast en verduidelijkt.

MEDEA: PACKED vzw op ARIADNE winter school (update )

PACKED vzw is partner in het project MEDEA, dat metaaldetectoristen wil aanmoedigen om hun vondsten op een online platform te registreren. In het kader daarvan nam PACKED-medewerker Nastasia Vanderperren deel aan de ARIADNE winter school. ARIADNE is een Europees platform dat de bestaande infrastructuren en data voor archeologisch onderzoek verzamelt en integreert. De focus van de winter school lag op de uitwisseling van bestaande archeologische onderzoeksdata. Het doel van de deelname van PACKED vzw was te leren hoe data van MEDEA in het ARIADNE-register geïntegreerd kan worden.

Subsidie voor het Mechelse Hof Van Busleyden (aankondiging)

Eén van de vele adviesvragen die PACKED vzw in 2016 ontving en behandelde kwam van Musea & Erfgoed Mechelen. Ze had betrekking op het digitale luik van het project m.b.t. het vernieuwde museum Hof Van Busleyden. Terwijl de restauratie van het Bourgondisch stadspaleis al even aan de gang is, kreeg het project via Toerisme Vlaanderen zopas een financiële injectie van € 4.247.210 omdat het erkend is als hefboomproject. De projectbijdrage van PACKED vzw heeft betrekking op de ontwikkeling van een digitaal onderzoeksplatform omtrent de Bourgondische Nederlanden.

Europeanaspace: Innovative access to content in education (publicatie)

In december 2016 werd in het kader van het Europees project Europeanaspace, waarin PACKED vzw partner is, de finale versie van het document ‘Innovative access to content in education’ ingediend bij de Europese Commissie. Dit document, waaraan PACKED-medewerker Barbara Dierickx een zeer belangrijke bijdrage leverde, wil een aantal goede praktijken en richtlijnen verzamelen over hoe galerijen, musea, archieven en bibliotheken, die vaak een rijk cultureel erfgoed bezitten, er ook voor kunnen zorgen dat het beter ontsloten wordt (bv. in het onderwijs).

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be