Pilootprojecten Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties (update )

In september 2015 deed PACKED vzw een oproep aan bibliotheken, archieven en andere erfgoedinstellingen om mee te doen aan een traject over het koppelen van kunstwerken, archieven en publicaties met persistente URI's. Die oproep leidde in 2016 tot een reeks pilootprojecten waarin persistente URI’s van kunstwerken gekoppeld worden aan verwant bibliotheek- en archiefmateriaal, en omgekeerd. Hierdoor raakt de inhoud van museum-, bibliotheek- en archiefcollecties op een duurzame manier met elkaar vervlochten. We hopen dat bezoekers van musea zo makkelijker de weg vinden naar bibliotheken en archieven, en omgekeerd. Momenteel coördineert PACKED vzw negen pilootprojecten.

The internet archive maakt 10.000 Amiga-titels speelbaar in de browser

The Internet Archive is een niet-commerciële digitale bibliotheek die zich als missie stelt om universele toegang te bieden tot alle kennis. Ze biedt vrije publieke toegang tot collecties van zowel born digital als gedigitaliseerde materialen, o.a. miljarden gearchiveerde webpagina’s, miljoenen boeken uit het publieke domein, software applicaties, computerspelen, muziek, films en video’s. The Internet Archive heeft recent haar softwarebibliotheek uitgebreid met meer dan tienduizend spelen, programma’s en demo’s voor de Commodore Amiga, de PC die in het midden van de jaren ’80 bijzonder populair was. Eerder maakte The Internet Archive ook al een paar duizend MS-DOS-programma's en honderden Arcade-games beschikbaar.

29 september 2016

ARCHIEFSTANDAARDEN. HEILIG HUISJE OF EERDER KRUISJE? (workshop)

Bijna vijftien jaar geleden vatte de Werkgroep Automatisering het plan op om de archiefstandaard ISAD(G) te vertalen. Een paar jaar later verscheen ook een Nederlandse versie van de ISAAR(CPF)-standaard. Ook voor ISDIAH en ISDF begon in 2011 een werkgroep aan de vertaling, maar bij gebrek aan voldoende best practices zijn deze voorlopig nog niet gepubliceerd. Intussen is er in Vlaanderen geen archief meer te vinden dat ISAD(G) niet hanteert in zijn dagelijkse beschrijvingspraktijk. De andere standaarden gebruikt men echter veel minder. De Werkgroep Automatisering (WAU) van VVBAD wil alvast een discussie op gang brengen rond de vraag: hoe standaard gebruiken we de archiefstandaarden?

Vlaanderen neemt cultuur- en jeugdbevoegdheden van provincies over in 2018 (beleid)

De Vlaamse Regering heeft op 26 juli 2016 de afslanking van de provincies definitief goedgekeurd. Ze heeft een akkoord over de over te hevelen persoonsgebonden bevoegdheden en de bijbehorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2018. Na een overleg met de provincies en steden en gemeenten wordt een aantal aspecten van het cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen gebundeld.
Verschillende provinciale taken, die zijn verankerd in de decreten van de Vlaamse overheid, worden met de nodige financiële middelen en personeelsleden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Het gaat om ongeveer 63 miljoen euro voor cultuur en een kleine 4 miljoen euro voor jeugd. Voor de uitvoering van deze taken zal een aantal provinciale medewerkers de diensten van de Vlaamse overheid versterken. Vlaanderen zal de provinciale taken overnemen en via een nieuw beleidskader integreren in haar Vlaams jeugd- en cultuurbeleid. Het is nu afwachten wat deze overheveling in de praktijk zal betekenen voor de toekomst van o.a. de verschillende provinciale erfgoedportalen en de diensten hierrond die een belangrijke bijdrage betekenen voor het catalogiseren van lokaal erfgoed.

Verslag van de studiedag 'Voorbij 3D-digitalisering' (publicatie)

Op 22 juni organiseerde DEN in samenwerking met Visual Dimension de bijeenkomst Voorbij 3D-digitalisering: 3D-toepassingen in cultureel erfgoed. Op de studiedag werd kritisch gekeken naar het hoe en waarom van 3D-digitalisering, de stand van zaken en naar tal van mogelijke toepassingen van 3D-content in erfgoed. Ook het project 'Duiken in de machine' waarin PACKED vzw partner is, werd gepresenteerd door Tine Verroken.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be