13 november 2015

Understanding Europe – promoting the European public and cultural space in het Horizon2020 programma (workshop)

Het departement cultuur, jeugd, sport en media (afdeling cultureel erfgoed) organiseert samen met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en het FWO een gerichte interactieve sessie voor culturele en erfgoedactoren over de oproep binnen het Horizon2020 programma 'understanding Europe – promoting the European public and cultural space'. Deze hands on sessie focust op het werkprogramma 2016-2017 van Horizon2020 en wil de culturele sector inspireren en motiveren om op deze call in te spelen.

Kunstenerfgoed gezocht (update TRACKS)

Archiefbank Vlaanderen zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars en collectieven, en de gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunstenerfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank Vlaanderen verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling. De archieven van deSingel en Luc Peire worden hierbij in de kijker gezet.

10 - 11 december 2015

Europeanaspace : creatief hergebruik van cultureel erfgoed en hedendaagse praktijken (conferentie)

EuropeanaSpace organiseert in Tallinn een publieke conferentie rond de uitdagingen en kansen van erfgoedhergebruik in digitale toepassingen. PACKED vzw help mee de doelstellingen van dit project te realiseren op vlak van de omgang met rechten. We zijn ook actief in de begeleiding van de ontwikkeling van enkele demonstrator-toepassingen die cultureel erfgoed binnen educatieve scenario's gebruiken. Tijdens de conferentie in december werpt ook Europeana een blik op zijn toekomstvisie.

25 - 27 februari 2016

EuropeanaSpace Fotografie-hackaton (update)

Eén van de hoofddoelen van het EuropeanaSpace project is het aanmoedigen van hergebruik van digitaal cultureel erfgoedmateriaal. Daarom worden er enkele thematische hackathons georganiseerd op verschillende locaties in Europa. Eind februari 2016 vindt zo een hackathon-event plaats in Leuven, met als onderwerp fotografie in al zijn facetten...

Publicaties AthenaPlus-project

In het Europese AthenaPlus project staat PACKED vzw onder andere in voor de ontwikkeling van tools voor hergebruik van digitaal erfgoed. Met het einde van het project in zicht werden enkele boekjes op basis van de projectresultaten gepubliceerd die nu gratis online beschikbaar zijn. Barbara Dierickx (PACKED vzw) was co-auteur van de publicatie ‘Digital storytelling and cultural heritage: stakes and opportunities’. Daarnaast is er ook een methodologie voor het implementeren van LIDO (Lightweight Information Describing Objects) beschikbaar, en tot slot een voorstelling van de ‘DEMES Element Set’: een set van dertig descriptieve elementen die specifiek verbonden zijn aan de beschrijving van digitale tentoonstellingen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be