Modellastenboek voor nieuw archiefbeheersysteem (Werkgroep)

Werken zonder adequaat archiefbeheersysteem is voor de lokale besturen niet langer houdbaar. De uitbreiding van hun takenpakket en de bijhorende reguleringen hebben de afgelopen decennia een exponentiële groei van documenten veroorzaakt. Om deze toevloed beter te kunnen beheren werd onder andere vanuit de VVBAD gewerkt aan een modellastenboek voor een nieuw archiefbeheersysteem voor lokale overheden.

Cultureel erfgoed en auteursrecht (Update)

De voorbije maanden bewoog er heel wat op het vlak van cultureel erfgoed en auteursrecht. Zo lanceerde Creative Commons een licentieversie 4.0, heb je nog enkele dagen tijd om deel te nemen aan een Europese copyrightconsultatie en zijn er nieuwe modelcontracten rond cultureel erfgoed en auteursrecht beschikbaar.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

10 jaar CVAa - Architectuurarchieven in het digitale tijdperk

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven viert in 2013 zijn tiende verjaardag. Wekelijks zet de organisatie momenten van tien jaar werk in de kijker. Recent werd een stuk gepubliceerd over de digitale evolutie(s) bij het CVAa.

Nieuw Kunstendecreet goedgekeurd - cultureel erfgoed blijft aandachtspunt

Op 4 december 2013 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd. De ‘zorg voor eigen archief’ blijft gelden als basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning ingeschreven in het Kunstendecreet.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be