27 augustus 2015 - 2 september 2015

SOIMA 2015: unlocking sound & image heritage (Workshop)

Als onderdeel van het programma Sound and Image Collections Conservation (SOIMA) organiseert het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een internationale conferentie m.b.t. het conserveren en toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed. PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken. Voorafgaand aan de conferentie kan je in Brussel een vijfdaagse workshop bijwonen rond het behoud van beeld- en geluidscollecties.

Registratiefase Nieuws van de groote oorlog afgerond (Update)

De registratiefase van het project Nieuws van de Groote Oorlog werd op 25 februari 2015 afgerond. Voor Nieuws van de Groote Oorlog werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met VIAA, FARO en PACKED vzw en dertien content providers om frontblaadjes, tijdschriften en kranten uit de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en duurzaam te bewaren. Tijdens deze fase gebeurt het voorbereidende werk voor de digitalisering: registratie, verpakking en barcodering.

DEN presenteert twee nieuwe publicaties over digitaal erfgoed (Publicatie)

Begin maart werden in Nederland tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed twee nieuwe publicaties voorgesteld, die allebei focussen op digitaal erfgoed. Marco de Niet en Gerhard-Jan Nauta (Digitaal Erfgoed Nederland), schetsen in 'De Digitale Feiten' een beeld van de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed. Gaby Wijers (LIMA) en Hannah Bosma (CCDD) bespreken in 'Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed' de problematiek van digitaal gecreëerd erfgoed.

Copyright for Creativity presenteert manifest voor hervorming auteursrecht (Publicatie)

De Copyright for Creativity (C4C) coalitie lanceerde op 19 januari 2015 haar manifest auteursrecht. In dit manifest zet de coalitie haar visie uiteen over hoe de Europese Unie innovatie en creativiteit zou moeten ondersteunen door middel van deze auteursrechtenhervorming. Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) overweegt het lidmaatschap van C4C. Dankzij hun Europees netwerk kan SA&S beter wegen op de Europese auteursrechthervorming.

Kunstenpunt (Lancering)

Kunstenpunt is een gloednieuwe organisatie die het licht zag op 1 januari 2015. De organisatie is een fusie van Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Theater Instituut (VTi) en BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst). Kunstenpunt is hét aanspreekpunt voor alle muziekgenres, podiumkunsten en beeldende kunsten, zowel nationaal als internationaal. De organisatie kreeg als kerntaken praktijkondersteuning, visieontwikkeling door veldanalyse en het uitbouwen van collectieve internationale relaties mee. In 2015 heeft Kunstenpunt drie inhoudelijke prioriteiten.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be