21 - 22 november 2016

E-Space: Digital Heritage: Reuse, Remake, Reimagine (conferentie)

In musea, archieven en bibliotheken in heel Europa zitten artefacten verborgen die een verhaal vertellen en wachten op hun moment in de zon. De Cultureel Erfgoed-instellingen zijn begonnen deze artefacten te digitaliseren en online toegankelijk te maken, zodat gebruikers ze zouden ontdekken en de informatiewaarde ontdekken van het Europees cultureel erfgoed. Digitalisering neemt toe, en steeds meer verborgen schatten worden zichtbaar. Maar in de huidige digitale samenleving volstaat het niet te bestaan op het web. Publiek wil betrokken zijn bij cultuur, zijn eigen verhalen creëren, niet enkel de verhalen die er al zijn, ze willen de informatie integreren in hun lessen, hun creatieve projecten, ze willen met het materiaal spelen, niet alleen ernaar kijken. Ze willen hergebruiken, hermaken, herverbeelden.

14 oktober 2016

BeMuseum kick-off Conferentie

In het digitale tijdperk worden onze musea geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. De talrijke uitdagingen zijn voor vele instellingen van dezelfde orde. Er bestaan nochtans weinig bruggen tussen deze instellingen om de uitwisseling van hun best practices te vergemakkelijken en samenwerkingsverbanden te stimuleren.
BeMuseum wil een netwerk bouwen van en voor museumprofessionelen in België. Doel van dergelijk aan vernieuwing gewijd netwerk is om een ruimte voor dialoog te creëren, intermuseale solidariteit te versterken en samenwerkingsverbanden aan te moedigen.

Preforma: OPF webinar (verslag)

De Open Preservation Foundation organiseert maandelijks interessante webinars over digitale preservering. Op 14 juni was er een webinar over pre-commercial procurement in de erfgoedsector. PACKED vzw stelde tijdens dit webinar de PREFORMA Challenge Brief voor. PREFORMA is een project dat Europese subsidies ontvangt in het programma FP7 (7 th Framework Programme for Research and Technological Development). In dit project worden drie software tools gebruikt om te controleren of archiveringsbestanden correct opgebouwd zijn. De Challenge Brief definieerde de onderzoeksopdracht voor de drie deelnemende bedrijven.

Europeanaspace: show & tell & touch (verslag )

Op 13 mei organiseerde Packed vzw in de Future Classroom Lab in Brussel een educational event in het kader van het Europese project EuropeanaSpace. Er werden een aantal pilots en demonstrators getoond, waarvan je een eerste beeld kan krijgen via de trailer. Wie meer wil lezen over Europeanaspace en de projecten die na de hackatons en business modeling workshops werden opgestart, kan alvast een kijkje nemen op de blogpost. Deze projecten zullen ook uitgenodigd worden voor de slotconferentie van EuropeanaSpace in Berlijn op 21 en 22 november 2016, met als titel ‘Cultural Heritage: Reuse, Remake, Reimagine’. Ook foto's, video's en presentaties zijn beschikbaar.

TRACKS: Een eerste ordening en plaatsingslijst van het archief van Theater Antigone

In 2015 verhuisde Theater Antigone naar een kantoorruimte naast hun speelzaal in de Overleiestraat te Kortrijk. Het archief werd, na een eerste selectie, mee overgebracht naar het nieuwe kantoor. Net voor de verhuis kreeg het gezelschap nog 17 dozen archief en documentatie te verwerken die niet langer bewaard konden worden door het VTi, nu Kunstenpunt. Het volledige archief werd ongestructureerd verzameld in een polyvalente ruimte. In april 2016 brachten de medewerkers van Theater Antigone, met ondersteuning van Het Firmament, structuur in de chaos en het archief in kaart.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be