TRACKS : AAN DE SLAG MET HET ARCHIEF VAN BEURSSCHOUWBURG (praktijkvoorbeeld)

In 2015 bestaat de Beursschouwburg vijftig jaar. Ter ere van die verjaardag organiseerde het Brusselse kunstencentrum allerlei festiviteiten waarbij werd teruggekeken naar het verleden, maar ook een blik werd geworpen naar de toekomst. Zo mochten voor deze gelegenheid jonge kunstenaars hun ding doen met het verleden van de instelling. Floris Vanhoof kreeg de opdracht om een videowall te maken met het video-archief. Hoe maak je een nieuw werk met oude videodragers? Welke problemen duiken hierbij op?

10 september 2015

#DocumentingPerformingArts (save the date)

Het Firmament nodigt uit voor een gesprek over het documenteren van podiumkunsten.
Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?
Aan thematafels (rond fotografie, film, interview, ...) bespreken we boeiende cases en methodieken. De focus ligt hierbij op het delen van ervaringen en kennis.


TRACKS- ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg, een korte samenvatting (update)

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk ontvingen we geïnteresseerden om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

PACKED zoekt Stagiair digitale tentoonstellingen (stage)

PACKED vzw, het expertisecentrum digitaal erfgoed, is op zoek naar een student (m/v) die in de maanden juli-augustus-september een onbetaalde stage wil uitvoeren. Met behulp van de open source tool ‘MOVIO’ zal de student een drie- tot viertal digitale tentoonstellingen opzetten, op basis van foto- en tekstmateriaal uit enkele Vlaamse musea en andere cultureel-erfgoedinstellingen. Het is jouw taak om dit materiaal in te voeren in de tentoonstellingstool. Je werkt hiervoor samen met medewerkers van PACKED en de musea of instellingen in kwestie.

EUROPEANA TASK FORCES : VLAAMSE DEELNAME (bekendmaking)

Eén van de interessante aspecten aan het cultuurportaal Europeana is dat het als internationaal platform over de capaciteit beschikt om expertise samen te brengen, gezamenlijke problemen aan te pakken en beleidsmatige impulsen te geven i.v.m. de online ontsluiting en het hergebruik van digitale erfgoedcollecties. Dit gebeurt o.a. met behulp van de verschillende task forces die in de context van Europeana actief zijn. Een aantal van deze task forces hebben ook vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Brussel. PACKED-medewerker Barbara Dierickx is bijvoorbeeld actief in de task force Europeana for Education.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be