READY TO REACH OUT: CONFERENTIE OVER DIGITALISERING EN CULTUREEL ERFGOED (verslag )

PACKED vzw was eind juni 2016 aanwezig op de conferentie Ready To Reach Out, die werd georganiseerd door de directie Media & Creatieve Industrie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De conferentie kaderde in het Nederlandse EU-voorzitterschap. Er is nu een online publicatie beschikbaar met een impressie van alle plenaire sessies en workshops, alsook videoregistraties van de plenaire sessies, foto’s en een aantal sprekerspresentaties.

16 september 2016

Duiken in de machine: ontmoetingsdag (evenement)

Erfgoedbeheerders stoten vaak op problemen bij het bewaren van oude machines. De conservatie is niet vanzelfsprekend: de stukken vragen een grote opslagcapaciteit en veel technisch onderhoud. Bovendien is het niet eenvoudig om dit erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek. Vaak zitten de interessantste onderdelen immers binnenin een machine. Het project Duiken in de machine tracht, onder leiding van Texture Kortrijk, een antwoord te bieden door de kansen van 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrarische machines te exploreren. In deze context is het belangrijk dat de erfgoedsector en de 3D-wereld met elkaar in contact komen. Daarom wordt op vrijdag 16 september een ontmoetingsdag tussen de erfgoedsector en de 3D-wereld georganiseerd. PACKED vzw is partner in dit project.

Panoramavrijheid nu ook in België (aankondiging)

Sinds 15 juli bestaat er in België, zoals in sommige buurlanden, panoramavrijheid. Voordien moest je in België toestemming vragen voor het gebruik van foto's van gebouwen of kunstwerken in de publieke ruimte die onder bescherming van het auteursrecht vallen. Auteurs of hun erven konden zich verzetten tegen gebruik en publicatie van foto's van bv. het Atomium, of konden er een financiële vergoeding voor vragen. De invoering van panoramavrijheid opent veel mogelijkheden, o.a. voor projecten als Wiki Loves Art en in het algemeen voor de online publicatie van foto’s van gebouwen of kunstwerken in de publieke ruimte. Meer informatie hierover vind je in de CEST-handleiding Rechten klaren.

Praktische en ethische kwesties bij de conservatie van kunstwerken met technologische bestanddelen (publicatie)

Naar aanleiding van het voorbije Europees jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed heeft de Belgische Vereniging voor Documentatie een speciaal themanummer van de Bladen voor Documentatie gepubliceerd. PACKED-medewerker Emanuel Lorrain schreef een bijdrage over de conservatie van kunstwerken met technologische bestanddelen. Het artikel verscheen voorlopig enkel in het Frans: Enjeux pratiques et éthiques de la conservation des oeuvres à composantes technologiques.

Europeanaspace Massive Open Online Course: Creatief met digitaal erfgoed (cursus)

Door de groeiende online beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed wordt het steeds belangrijker dat gebruikers leren hoe actieve hergebruikers te worden i.p.v. passieve lezers. De EuropeanaSpace Massive Online Course (MOOC) speelt hierop in. Hij wil enerzijds de obstakels verkleinen m.b.t. de toegang tot en het hergebruik van cultureel erfgoed op Europeana en gelijkaardige bronnen, en anderzijds handleidingen voor en testversies van applicaties en tools aanbieden samen met leesmateriaal, bruikbare tips en voorbeeldpraktijken. Bekijk de video over de online cursus op de projectwebsite van EuropeanaSpace.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be