Museomix BE 2016 @ MAS Antwerpen (event)

Museomix is een internationale museum hack-a-thon die jaarlijks tijdens het Allerheiligenweekend georganiseerd wordt. De Belgische chapter MuseomixBE wordt dit jaar van vrijdag 11 tot zondag 13 november verwelkomd door het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS). Gedurende drie dagen zullen meer dan zeventig 'museomixers' en vrijwilligers de handen in elkaar slaan om de bezoekerservaring van het MAS te verrijken. Interdisciplinaire teams brengen know-how uit de museumsector, geek- en makercommunities samen om apps, scenografische ingrepen en interactieve pop-up tentoonstellingen te ontwikkelen.

EuropeanaSpace: winnaars incubatieprojecten stromen door (update )

EuropeanaSpace, het Europese samenwerkingsproject waarin PACKED vzw taken rond educatie en intellectuele eigendomsrechten opneemt, heeft als doel o.a. het hergebruik van digitaal cultureel erfgoed te stimuleren. In het kader van EuropeanaSpace werden dan ook hackatons en businessmodelling-workshops georganiseerd, waaruit zeven winnaars werden geselecteerd voor een incubatieproject. Die zeven projecten worden zowel op de eindconferentie in Berlijn voorgesteld, als uitgenodigd om zich te presenteren op de REMIX Summit in Londen in januari 2017, wat voor de winnaars een mooie netwerkgelegenheid zal zijn.

23 november 2016

PREFORMA: Improving long-term digital preservation (workshop)

Deze praktische workshop gaat over het verbeteren van digitale langetermijnpreservering. De workshop presenteert de tools die werden ontwikkeld in het kader van PREFORMA voor de validatie van bestandsformaten. Hij wil ook geheugeninstellingen buiten het projectconsortium betrekken bij het testen, gebruiken en verder ontwikkelen van de software.
De workshop vindt plaats in de marge van de EuropeanaSpace-conferentie in Berlijn. Iedereen met interesse in digitale preservering en cultureel erfgoed is welkom.

PREFORMA: PRESENTATIES op iPres en EVA/Minerva (update )

Sinds januari 2014 is PACKED vzw partner in het Europese project PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives), dat enkele open-source validatietools bouwt die verzekeren dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. In het kader van dit project nam PACKED-medewerker Emanuel Lorrain begin oktober deel aan de iPres-confrentie in Bern, waar de validatietools uit de prototypefase gepresenteerd werden. Het MediaConch-team, dat de validatietool voor audiovisuele bestanden ontwikkelde, gaf ook een update over de standaardisering van Matroska en FFV1 door de IETF-werkgroep Codec Encoding for LossLess Archiving and Realtime transmission (cellar). PACKED-medewerker Bert Lemmens presenteerde in november in Jeruzalem het gebruik van de validatietools ook op de EVA/MINERVA-conferentie, een jaarlijkse bijeenkomst voor professionals uit de sectoren van cultureel erfgoed en geavanceerde technologie.

Europeana Annual General Meeting: focus op Wikidata

PACKED-medewerker Bart Magnus was aanwezig op de jaarlijkse algemene vergadering van de Europeana Network Association. Deze vereniging van meer dan duizend professionelen uit heel de wereld gaat op zoek naar goede praktijken in de cultureel erfgoedsector om deze te promoten. Naast het officiële gedeelte dat bij een algemene vergadering hoort werd er teruggeblikt op 2016 en vooruitgekeken naar de toekomst van Europeana op verschillende vlakken: aggregatie, auteursrecht, impact en duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, technische aspecten, innovatie,... Bijzondere aandacht was er ook voor de rol die Wikidata kan spelen in het online toegankelijk maken van cultureel erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Antonella Fresa van Promoter (IT) presenteerde kort het project EuropeanaSpace, waarin PACKED vzw partner is. Ook wijzen we je graag op enkele interessante presentaties van o.a. Markus Krötzsch (Wikidata) en Effie Kapsalis (open access). ICT-projectleider Lizzy Jongma - die ook een bijdrage levert aan onze studiedag Duurzame digitalisering in de museale wereld - leidde samen met Liam Wyatt een sessie over Wikimedia.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be