1 oktober 2015

Lo-Cloud internationale wedstrijd digitale toepassingen (deadline )

LoCloud lanceert een internationale wedstrijd gericht op lokale cultuur en erfgoed, bestaand uit twee luiken. Eén luik ‘MyLoCloud Services’ richt zich op ontwikkelaars, aggregatoren en individuele culturele instellingen die met hun voorstel kunnen aantonen hoe ze met LoCloud Services data verzamelen of toegankelijk maken voor hun gebruikers. Een ander luik ‘MyLocalHeritage’ beoogt eerder individuele gebruikers.

Dagblad Vooruit gedigitaliseerd

De Koninklijke Bibliotheek van België en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, stellen één van hun belangrijkste krantencollecties, met name die van het dagblad Vooruit, digitaal ter beschikking van het publiek.

VIAA nieuws over digitaliseringsgolf 1 en 2

Het eerste digitaliseringsproject van audiovisueel materiaal door VIAA (golf 1) is voorlopig afgerond met een totaal van 11 054 gedigitaliseerde audiocassettes van 20 content providers uit de cultureel erfgoedsector. In golf 2 werden van zes beoogde dragertypes (Betamax, Open reel video, VCR, audio CD-R, wassen rol en draadspoel) reeds drie opdrachten gegund.

Project PID's: presentaties voor de adlib-gebruikersgroep online

PACKED-medewerkers Bert Lemmens en Alina Saenko waren op 30 april 2015 in Breukelen te gast bij de Adlib-gebruikersgroep. Hun presentaties rond Persistent identifiers en Open Refine, alsook de suggestie om velden toe te voegen aan Adlib, werden positief onthaald door de gebruikers. PACKED en Digitaal Erfgoed Nederland blijven hier samen voor ijveren.

9 juni 2015

Project PID's en vervolgtraject Event-based objectbeschrijvingen (Update)

In het kader van het Project Persistente Identificatie en het vervolgtraject ‘Event-based objectbeschrijvingen’ zijn in juni presentaties gepland op de ODIS-invoerdersdag (12 juni-gesloten event) en de conferentie Digital Humanities Benelux in Antwerpen (9 juni) (in de nieuwsbrief van mei staat verkeerdelijk 8 juni!)

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be