CEST: Verbind je termen (handleiding)

‘Verbind je termen’ is een handleiding voor musea over het gebruik van terminologieën vanuit een digitaal perspectief. De gids beantwoordt aan een behoefte van het brede museale werkveld en komt voort uit een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse instellingen. De onderdelen die aan bod komen begeleiden een museum in het volledige proces van de dataverrijking in gecontroleerde velden: exporteren, opschonen, koppelen en importeren. Uiteindelijke doelstelling: betere zoekresultaten in online gepubliceerde metadata.

TRACKS: archiefdoorlichtingstraject podiumkunsten (update)

Voor de derde keer op rij organiseren PACKED vzw en Het Firmament het archiefdoorlichtingstraject podiumkunsten. Het eerste traject vond plaats in 2015-2016, het tweede traject werd in juni 2017 afgerond. In dit traject worden organisaties uit de podiumkunsten begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking. Het resultaat is een uitgebreid evaluatierapport waaruit een actieplan voor de zorg voor het archief kan voortvloeien. De deelnemers gaan op het einde van het traject ook naar huis met een opdracht om binnen de zes maanden twee prioritaire actiepunten m.b.t. de zorg voor het archief aan te pakken. Naast de drie podiumkunstenorganisaties - het nieuwstedelijk, KVS en Voetvolk - nemen dit jaar ook Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en een Nederlands theatergezelschap deel. DEN volgt dit traject om het in de toekomst ook in Nederland uit te rollen.

PREFORMA: Brendan Coates over het gebruik van MediaConch (interview)

In dit interview vertelt Brendan Coates, AudioVisual Digitization Technician in de universiteit van California, over zijn gebruik van MediaConch op ruwe XDCAM registraties, om te garanderen dat ze de juiste input vormen voor het ingest script, en ook op de output om te controleren of het script correct werkt. Het gesprek is het zevende in een reeks. Alle interviews verschenen op de PREFORMA-blog.

Packed vzw: presentaties op Digital Dreams (publicatie)

PACKED vzw was op 8 september 2017 samen met het Ghent Centre for Digital Humanities verantwoordelijk voor de parallelsessie 2. Method op de conferentie Digital Dreams van gastheer Amsab-ISG. PACKED-medewerkers Alina Saenko, Bert Lemmens, Sam Donvil en Rony Vissers spraken er over persistente identificatie, samenwerking met de Wikimedia-platformen en het beheer van digitale resources. De (Engelstalige) presentaties zijn nu beschikbaar op de SlideShare-pagina van PACKED vzw.

PREFORMA: slotconferentie (verslag)

Sinds januari 2014 is PACKED vzw partner in PREFORMA, een Europees project met als doel een aantal opensourcevalidatietools te bouwen die er voor zorgen dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. Tijdens de slotbijeenkomst in Tallinn werd het PREFORMA-handboek voorgesteld, en leidde PACKED-medewerker Bert Lemmens een panelgesprek over de ervaringen van geheugeninstellingen met het gebruik van de PREFORMA-tools. Het ging daarbij over de hindernissen voor het praktisch toepassen van de conformance checkers in digitale collecties, de vraag wat leveranciers kunnen doen om die hindernissen te overwinnen, en tenslotte in welke mate erfgoedorganisaties konden wegen op de ontwikkeling van de tools.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be