21 april 2016

Van boek tot byte: kunstpublicaties in transitie (studiedag)

Ter afsluiting van het project ‘Digitizing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard’ (2013-2016) organiseert het Rubenianum een studiedag gewijd aan de digitale ontsluiting van kunstpublicaties. Centraal staat de transitie van gedrukte volumes naar multimediale web-based publicaties, vergelijkbaar met het Online Scholarly Catalogue Initiative van The Getty Foundation. De studiedag wil het huidige culturele landschap schetsen en enkele projecten uitlichten, waarbij de gemaakte keuzes en pragmatiek als voorbeeld kunnen dienen binnen het erfgoedveld. PACKED vzw levert een bijdrage rond Musea en Wikidata.

Conceptnota Cultureel erfgoed goedgekeurd

Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering de Conceptnota Cultureel erfgoed van minister van Cultuur Sven Gatz goed. De conceptnota gaat over een cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen en Brussel en is mede het resultaat van een dialoogtraject met het cultureel-erfgoedveld en relevante stakeholders het afgelopen jaar.
Er wordt onder ander ingegaan op de impact van recente bestuurlijke veranderingen en natuurlijk 'het digitale tijdperk'.

Project digitaal informatiebeheer bij architecten van start

De Vlaamse Overheid keurde in januari 2016 de aanvraag van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen voor een projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject goed. Doel van het project is om, in samenwerking met het CVAa, de haalbaarheid te onderzoeken van dienstverlening aan architecten inzake hun digitaal documentbeheer. Het APA wil daarmee niet alleen de bureaus ondersteunen, maar ook waardevol architectuurarchief vrijwaren voor de toekomst. Ook PACKED vzw is partner in dit project.

CEST: registratie en digitalisering van open reel videotapes (gevalstudies)

Open reel video is samen met vijf andere formaten (Betamax,VCR, audio CD-r, wasrol en draadspoel) onderwerp van de tweede digitaliseringsgolf van het VIAA. Voor open reel is het werk afgerond, en kan u op de CEST-website in twee gevalstudies lezen hoe respectievelijk de registratie en digitalisering van open reel videotapes werden aangepakt. Eerder verschenen op CEST ook al gevalstudies over registratie en digitalisering van audiocassettes in het kader van de eerste digitaliseringsgolf.

Packed vzw op Open Belgium Conference (verslag)

Eind februari vond de Open Belgium conference plaats in Antwerpen. Tijdens deze dag werd een stand van zaken gebracht van open data in Vlaanderen, en dat op verschillende terreinen. PACKED vzw droeg er bij aan de sessie rond Open Culture, samen met Wikimedia België en Open Knowledge. PACKED-medewerkers Alina Saenko en Barbara Dierickx presenteerden er de bevindingen van het project 'Linked Open Data publicatie met Wikidata' en de voordelen van persistente identificatie.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be