TRACKS : TOOL CHECKSUMS (update)

De tool 'Checksums als middel om de integriteit van bestanden te bewaken' werd aangepast en uitgebreid. Een checksum of controlegetal is een unieke code die berekend wordt op een waarde (bijvoorbeeld een ander getal of een bitstream). Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of er geen fouten in de oorspronkelijke waarde zitten. De tool werd uitgebreid met drie mogelijkheden van hoe je checksums kan genereren en controleren.

TRACKS: Zes podiumkunstenorganisaties evalueren hun eigen archiefwerking

De website TRACKS, gelanceerd in juni 2014, vormt de basis voor een gloednieuw vormingstraject georganiseerd door Het Firmament en PACKED vzw. In het traject worden zes podiumkunstenorganisties begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking en dit in functie van een uitgebreid evaluatierapport waaruit een actieplan voor de zorg voor hun archieven zal voortvloeien. De deelnemende organisaties zijn CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis, Kobalt Works en t'arsenaal.

24 april 2016

Erfgoeddag 2016 : thema Rituelen (oproep )

Op zondag 24 april 2016 is het opnieuw Erfgoeddag met als thema Rituelen. Organisaties die deze dag willen aangrijpen om het publiek te laten kennismaken met hun collectie en werking kunnen nu al hun deelname beginnen voorbereiden door de inspiratiegids door te nemen, of naar het dokterskabinet te komen.

PERSBERICHT OVERLEG CULTUREEL ERFGOED OVER PROVINCIES

Het Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE) formuleerde opmerkingen bij de beslissing van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 over de overdracht van bevoegdheden van de provincies aan andere beleidsniveau's. De provincies leggen eigen beleidsaccenten, beheren belangrijke erfgoedinstellingen en hebben een decretale rol op vlak van cultureel erfgoed. Hierdoor zal de impact op de lokale, regionale en zelfs landelijke erfgoedsector groot zijn. OCE vzw, in maart 2015 opgericht als belangenbehartiger van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen, moet als spreekbuis van de sector betrokken worden bij dit proces van bevoegdheidsoverdracht. De operatie mag in geen geval een besparingsoperatie zijn die ten koste gaat van de cultureel-erfgoedsector. Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid snel transparantie brengt in dit dossier.

Selectierichtlijnen besproken op Digital Heritage 2015 (update PERSIST)

In het project PERSIST (UNESCO Digital Strategy for Information Sustainability) werkt UNESCO aan de duurzaamheid van de informatiemaatschappij onder het schild van het Memory of the World Programme Op de jaarlijkse conferentie Digital Heritage, die dit jaar in Granada (Spanje) plaatsvond, nam de PERSIST Content Task Force deel met een workshop 'Demand driven selection for long term preservation of born digital cultural heritage'. Ook in de Vlaamse erfgoedsector blijft de kwestie van selectie en waardering actueel...

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be