Jaarverslag 2015 PACKED VZW (publicatie)

Het jaarverslag van PACKED vzw, zoals ingediend bij de Vlaamse overheid, is online beschikbaar. Het afgelopen jaar was er opnieuw een stijging van het aantal loketvragen, vormingsactiviteiten en projecten, terwijl het personeelsbestand noodgedwongen werd verkleind. PACKED vzw is dus zeer actief, en wordt door de overheid ook betrokken bij beleidswerven rond digitalisering. De financieringssituatie hinkt echter achterop; .Meer dan de helft van het jaarbudget komt uit onzekere bronnen, terwijl onder invloed van de verplichte CAO het aandeel van de personeelskost in een dalend budget blijft stijgen. Alhoewel de subsidieperiode met twee jaar is verlengd, gaat PACKED vzw door de bevriezing van de toegekende middelen dus onzekere jaren tegemoet.

TRACKS: inventarisatie audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunsten (update )

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumkunstenorganisaties werden in het kader van deze inventaris gecontacteerd. Tijdens de eerste maanden van 2016 hebben we de cijfers verder aangevuld, vooral onder impuls van Het Firmament.

TRACKS: archief van iMAL (praktijkvoorbeeld)

Deze maand verscheen op de TRACKS-website een praktijkvoorbeeld over het in kaart brengen van het fysieke en digitale archief van iMAL, het Brusselse kunstencentrum dat zich richt op digitale culturen en technologie. Een overzicht maken is een eenvoudige manier om snel in grote lijnen de inhoud van een archief te kennen en verdere prioriteiten te bepalen. iMAL beschikt over een uitgebreid archief dat ongeordend en verspreid bewaard wordt op verschillende dragers. Dit heeft als gevolg dat het archief ook voor de eigen medewerkers onoverzichtelijk en ontoegankelijk is. Samen met een vrijwilligster maakte PACKED vzw een overzicht.

12 juni 2016

HERSAMENSTELLING SARC

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. In de SARC treden vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. Ben je deskundig omwille van je beroep, opleiding en/of ervaring en wil je het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven, surf dan naar www.sarc.be en stel je kandidaat (deadline: 12 juni 2016)…

22 mei 2016

Bijdragen aan het Cultuurforum over digitale cultuur (deadline )

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort. Met het Cultuurforum wil de minister in dialoog treden met de sector over het cultuurbeleid in Vlaanderen. Het hoofdthema van het forum is dit jaar ‘digitale cultuur’. De minister roept de sector op om actief bij te dragen aan de inhoud van het Cultuurforum, met bijvoorbeeld voorstellen voor sprekers, praktijkverhalen, of onderwerpen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be