Presentatie project persistente identificatie op Digital Humanities Benelux

PACKED vzw werd uitgenodigd door de Digital Humanities Benelux conferentie op 12-13 juni in Den Haag om te spreken over het nut van persistente URI's voor onderzoekers. PACKED-medewerker Alina Saenko illustreerde het gebruik van URI’s met praktijkvoorbeelden uit het project 'Persistente Identificatie' dat PACKED op dit moment uitvoert in samenwerking met VKC, CAHF, LUKAS en de Collectie Vlaamse Gemeenschap. De presentatie is nu online beschikbaar.

De SARC brengt advies uit over VIAA (Publicatie)

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Media op eigen initiatief advies uit over het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De SARC meent dat VIAA een geschikt instrument is om de uitdagingen aan te gaan, en steunt het instituut in zijn ambities. Om deze te kunnen realiseren, is het nodig dat het instituut van een tijdelijke opdracht kan evolueren naar een permanente, stabiele structuur die op lange termijn kan werken.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties. In het najaar van 2014 komen er nog enkele modules aan bod.

Vergelijking bestandsformaten met het oog op preserveringsplanning (Publicatie)

De Still Image Working Group en de Audio-Visual Working Group die werden opgericht in het kader van een samenwerking tussen verschillende Amerikaanse federal agencies, hebben een project opgestart om bestandsformaten te vergelijken op gebied van relevante factoren voor een goede preserveringsplanning.

Digitaal Archief Vlaanderen: uitbreiding stuurgroep en Proof of Concept (Oproep)

Het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) wil een dienstverlening inrichten die alle overheidsinstanties in Vlaanderen toelaat om digitale informatie duurzaam te bewaren en te ontsluiten. Omdat Digitaal Archief Vlaanderen een dienstverlening wil aanbieden die zoveel mogelijk rekening houdt met de noden van de overheidsinstanties en met de pluriformiteit van de openbare sector, wil DAV de overheidsinstanties zelf een belangrijke stem geven in haar werking. Daarom zoekt Digitaal Archief Vlaanderen versterking van de klantzijde in de projectstuurgroep, en biedt ze begeleiding van een proefopzet van DAV in de eigen organisatie.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be