PrestoCentre: TechWatch Report #04 (publicatie)

Het PrestoCentre heeft een vierde TechWatch Report gepubliceerd. De TechWatch-rapporten gaan, in een niet-specialistische taal, in op zakelijke aspecten en technologische trends in digitale audiovisuele archivering. Dit vierde rapport handelt over ontwikkelingen in filmscanning, ingestsystemen voor video, het potentieel van microservices en aanbieders van digitale opslag.

28 - 29 juni 2017

Linked Open Data in Libraries, Archives and Museums (LODLAM) summit: aanvragen tot deelname (oproep)

De LODLAM summit is reeds aan z’n vierde editie toe. Deze editie zal plaatsvinden van 28 tot 29 juni 2017 in Venetië. Linked Open Data is een combinatie van technieken, tools en webstandaarden die de evolutie mogelijk maken van het www als web van documenten naar een web van data. In de context van bibliotheken, archieven en musea, transformeert linked data de manier waarop we culturele, wetenschappelijke en overheidsinformatie vinden, analyseren en visualiseren. De LODLAM Summit brengt sleutelfiguren uit heel de wereld samen die actief zijn in cultureel erfgoed, eScience en digital humanities voor debat, netwerking en uitwisseling van ideeën, projecten, hacking skills, en data management-methodes. Aanvragen voor deelname kunnen nu worden ingediend.

Europeana en het International Image Interoperability Framework (update )

Het Europeana Data Model (EDM) werd geactualiseerd om bronnen te kunnen integreren die gepubliceerd zijn volgens het International Image Interoperability Framework (IIIF). Eerder dit jaar berichtten we reeds over de mogelijke voordelen van IIIF voor Europeana. IIIF biedt een standaard set van opties aan om digitale beelden aan te bieden en uit te wisselen, die gebruikers o.a. toelaat te roteren, inzoomen en bepaalde fragmenten uit te snijden. Door de integratie van IIIF in de diensteninfrastructuur van Europeana kunnen contentproviders nu IIIF-bronnen integreren in de metadata die ze naar Europeana sturen met behulp van het Europeana Data Model. Europeana Collections zal deze bronnen vervolgens presenteren met behulp van een op maat gemaakte IIIF-viewer. Ze kunnen ook teruggevonden worden in de Europeana API, zodat ze ter beschikking komen van een brede groep hergebruikers van data.

1 december 2016

LIMA: UNFOLD#3 - Reinterpreting the Digital (publieksmoment)

Reinterpreting The Digital is het derde publieke evenement dat LIMA organiseert in het kader van het internationaal samenwerkingsverband en onderzoeksproject UNFOLD. Het thema is deze keer de onderzoekslijn ‘bemiddeling door herinterpretatie’: hoe kan je na verloop van tijd digitale kunst en mediakunst herbeleven? Het avondprogramma focust op de gevolgen van mediëring door herinterpretatie. Lezingen gaan in op de notie variabiliteit en op kwesties rond auteurschap en transparantie in het kader van - vaak begrenzende - institutionele protocollen. Hoe kunnen we het binnen de limieten van deze context hebben over preservatiestrategieën?

30 november 2016

Digitalisering van cultureel erfgoed en verweesde werken (workshop)

Honderdduizenden geschreven en audiovisuele documenten die vandaag in Europese bibliotheken en archieven worden bewaard, zijn ontoegankelijk omdat hun rechtenstatus onduidelijk is. In 2012 werd een Europese richtlijn rond verweesde werken aangenomen met als doel te komen tot gemeenschappelijke regels om de digitalisering en online ontsluiting van zogenaamde verweesde werken juridisch mogelijk te maken. In een workshop, die op 30 november georganiseerd wordt door de Koninklijke Bibliotheek, CINEMATEK en het project FORWARD, wordt feedback verzameld over tools die een praktisch antwoord bieden op deze problematiek.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be