Zoeken over de grenzen heen: gemeenschappelijke thesaurus van VIAA en Beeld en Geluid (update)

Tussen september 2015 en juni 2016 werd een project rond een Gemeenschappelijke Thesaurus Uniforme Ontsluiting (GTUO) uitgevoerd door Beeld en Geluid en VIAA. Beiden beheren een groot digitaal audiovisueel archief dat uit diverse bronnen samengesteld is. Dit archiefmateriaal wordt ontsloten naar diverse doelgroepen zoals onderwijs en onderzoek. Deze zeer uiteenlopende collecties op een uniforme manier ontsluiten is een zeer grote uitdaging voor beide instellingen. Een thesaurus is een instrument dat hierbij kan helpen.

KIK en Rijksarchief zetten fotocollecties online voor raadpleging en download (aankondiging)

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) stelt zijn foto's ter beschikking via de online databank BALaT (Belgian Art Links and Tools). Die afbeeldingen, inclusief de duizenden digitale foto's die de laatste jaren werden genomen, kunnen direct worden gedownload in hoge resolutie (300 ppi, formaat A4). Ze zijn vrij beschikbaar voor privégebruik, mits vermelding van "© KIK-IRPA, Brussel". Voor publicatie met educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden en commercieel gebruik gelden wel nog andere regels. Een ander voorbeeld van het toegankelijk maken van cultureel erfgoed is het Rijksarchief dat een verzameling van meer dan 6.000 foto's over de Eerste Wereldoorlog online heeft gezet.

12 september 2016

Deelnemers gezocht voor Diversies, een project van Constant vzw (oproep )

Diversies is een werksessie van een week. Ze vertrekt vanuit de manier waarop versies deel uitmaken van de dagelijkse software-praktijk, en onderzoekt hoe ze naast het gebruikelijke verhaal over samenwerking en consensus, ook divergerende vormen van geschiedschrijving mogelijk kunnen maken door plaats te bieden aan verschil. De werksessie wordt georganiseerd door Constant samen met het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Constant nodigde twintig deelnemers uit met verschillende disciplines en achtergronden die het onderwerp een context geven. Men is nog op zoek naar tien aanvullende deelnemers om het perspectief te verbreden.

TOEKENNING PROJECTSUBSIDIES CULTUREEL ERFGOED EN WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT (aankondiging)

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van cultureel-erfgoedprojecten die starten in de tweede helft van 2016. Hij kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 456.000 euro, goed voor elf projecten. PACKED vzw is partner in het goedgekeurde project van het Karrenmuseum Essen: Inventarisatie en typologering van bewaarde historische rijtuigen in Vlaanderen. Vanaf 2017 zal het niet langer mogelijk zijn om nieuwe aanvragen voor ontwikkelingsgerichte projecten in te dienen.

Nieuw cultureel erfgoeddecreet (publicatie)

Op vrijdag 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Dit nieuwe decreet zal resulteren in veranderingen. Werkingssubsidies zullen voortaan worden toegekend op basis van functies en rollen. De afdeling Cultureel Erfgoed neemt een regierol op m.b.t. de opname van de dienstverlenende rollen. Men hoopt zo inhoudelijke en financiële versnippering te vermijden en de slagkracht van het veld te vergroten. Of er vanaf 2018 nog een dienstverlenende rol m.b.t. digitaal erfgoed is weggelegd voor PACKED vzw, en in welke vorm, zal de toekomst uitwijzen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be