tot 22 oktober 2017

VIAA: maak je eigen Beeldcapsule (oproep)

Met de Beeldcapsule zet het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (VIAA) de schatten uit het audiovisueel archief van Vlaanderen online in de kijker en toont hun relevantie voor vandaag. Samen met content partners uit media, erfgoed en podiumkunsten, maar ook met het brede publiek, wil VIAA deze beelden koesteren, tot leven brengen en bewaren voor de toekomst. Tot en met 22 oktober kunnen Vlamingen uit meer dan 50 filmpjes hun favoriete archiefbeelden over vrije tijd selecteren voor hun Beeldcapsule. De vijf meest gekozen fragmenten krijgen een plaats in de ‘Beeldcapsule 2117’

sectormoment cultuurbeleid in het digitale tijdperk (verslag)

Op 26 september 2017 vond het sectormoment ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ plaats. Daar werd gereflecteerd op het eindrapport van de studie ‘Operationeel netwerkmodel voor gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de culturele sector’. PACKED vzw nam deel aan de gesprekstafels. De resultaten van de studiedag zullen worden meegenomen in de Visienota Digitale Cultuur, die in het najaar van 2017 verder ontwikkeld wordt. De interviews met minister Gatz en de andere sprekers zijn alvast online te bekijken. Van de verschillende interactieve parallelsessies zijn storifyverslagen beschikbaar.

9 november 2017

INSIGHT: startevenement (aankondiging)

Recent ging het samenwerkingsproject Intelligent Neural Systems as Integrated Heritage Tools (INSIGHT) van start, met financiële steun van het Belgian Science Policy Office (BELSPO). Het is een interdisciplinair project dat technieken uit de artificiële intelligentie (Machine Learning) toepast om cultureel-erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het catalogiseren van hun snelgroeiende gedigitaliseerde collecties. Het centrale idee is kennis over te dragen van grote, gevestigde collecties naar kleinere, opkomende collecties. Op 9 november 2017 organiseren de partners in het Muziekinstrumenten-museum in Brussel een startevenement dat internationaal gerenommeerde sprekers voorstelt over thema’s m.b.t. artificiële intelligentie, erfgoeddata en digitale kunstgeschiedenis.

ONDERZOEKSRAPPORT OPERATIONEEL NETWERKMODEL VOOR GECOÖRDINEERDE DECENTRALE DIGITALE DIENSTVERLENING (publicatie)

De beleidsnota cultuur 2014-2019 van de Vlaamse regering beschrijft de grote strategische keuzes op vlak van cultuurbeleid. Een van de doelstellingen betreft “Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk”. Binnen deze context kreeg KPMG de opdracht toegewezen om een studie uit te voeren waarin de eerste krijtlijnen van een netwerksysteem voor digitale cultuur worden uitgetekend. In dit netwerksysteem worden diverse processen inzake digitale cultuur met elkaar verbonden in een netwerkstructuur.

1 - 31 oktober 2017

HACKTOBERFEST (aankondiging)

GitHub en cloudprovider Digital Ocean organiseren in oktober 2017 Hacktoberfest, waarbij een maand lang opensourcesoftware in de kijker wordt gezet. Het doel is om ontwikkelaars met behulp van een kleine prikkel aan te moedigen om actief bij te dragen. Het idee: lever actief een bijdrage aan de opensourceprojecten op Github, en krijg een gratis limited edition T-shirt. Je kan ook code leveren voor projecten waarin PACKED vzw partner is.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be