EINDRAPPORT PROJECT EVENT-BASED OBJECTBESCHRIJVINGEN (publicatie)

Eind 2015 heeft PACKED het project 'Event-based objectbeschrijvingen' afgerond en de resultaten gepresenteerd aan de partners. Dit deelproject focuste zich op het toepassen van het concept van events (gebeurtenissen) op contextuele data over kunstwerken in de collecties van Vlaamse musea. Events zijn clusters van informatie over wie-waar-wanneer een bepaalde handeling heeft gesteld met betrekking tot een kunstwerk.

Magister Dixit: Leuvense collegenotities uit de Nieuwe Tijd gedigitaliseerd en ontsloten

De KU Leuven en de Université Catholique de Louvain – de twee erfgenamen van de oude Leuvense universiteit van 1425 tot aan de Franse Revolutie – digitaliseerden de voorbije maanden duizenden pagina’s aan lesnota’s van Leuvense studenten uit de periode 1425-1797. De collegedictaten die aan de beide zusteruniversiteiten bewaard worden, komen voor het eerst samen in een digitaal portaal.

EuropeanaTech: FLOSS-inventaris vernieuwd

De FLOSS-inventaris van EuropeanaTech werd in de loop van 2015 vernieuwd. De EuropeanaTech FLOSS Inventory, een inventaris van gratis, vrije, en openbron-software voor digitaal cultureel erfgoed en digital Humanities, bestaat sinds Europeana v2.0., en was een heel krachtig instrument van de sensibilisering rond open source tools van het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid. Na verloop van tijd was de databank echter rommelig geworden en uitgediend tot meer dan 300 entries. Na de update telt de inventaris nog iets meer dan 200 open source tools en werd van bijkomende aanbevelingen voorzien.

Europeana volgt International Image Interoperability Framework (IIIF)

Eén van de hoofddoelen van Europeana is om het gemakkelijker te maken voor instellingen en personen om hun rijk cultureel erfgoed te delen en presenteren. Europeana gelooft dat het IIIF een enorm potentieel heeft om dit doel te helpen bereiken. IIIF is een raamwerk, bestaande uit twee API’s, dat is uitgetekend door een internationale groep van experten uit de onderzoeks- en bedrijfswereld, bibliotheken, musea en beeldbanken om beelden via het web toegankelijk te maken. Ook PACKED vzw zal IIIF als richtinggevend kader nemen in een project dat later in 2016 wordt opgezet rond beeldbeheer voor kunstcollecties.

28 - 29 april 2016

50 years of print (colloquium)

De Koninklijke Bibliotheek van België viert de 50ste verjaardag van haar wettelijk depot met onder andere een colloquium. Vanuit het perspectief van ‘wettelijk depot’ wordt ingegaan op topics als : elektronisch wettelijk depot, web archiving, open acces op federaal en Belgisch niveau. Onder de sprekers zijn speicalisten van de Koninklijke Bibliotheek, maar ook heel wat binnen- en buitenlandse experts uit het vakgebied. De British Library, de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en de Bibliothèque nationale de France tekenen alvast present.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be