TRACKS: archief van iMAL (praktijkvoorbeeld)

Deze maand verscheen op de TRACKS-website een praktijkvoorbeeld over het in kaart brengen van het fysieke en digitale archief van iMAL, het Brusselse kunstencentrum dat zich richt op digitale culturen en technologie. Een overzicht maken is een eenvoudige manier om snel in grote lijnen de inhoud van een archief te kennen en verdere prioriteiten te bepalen. iMAL beschikt over een uitgebreid archief dat ongeordend en verspreid bewaard wordt op verschillende dragers. Dit heeft als gevolg dat het archief ook voor de eigen medewerkers onoverzichtelijk en ontoegankelijk is. Samen met een vrijwilligster maakte PACKED vzw een overzicht.

12 juni 2016

HERSAMENSTELLING SARC

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. In de SARC treden vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. Ben je deskundig omwille van je beroep, opleiding en/of ervaring en wil je het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven, surf dan naar www.sarc.be en stel je kandidaat (deadline: 12 juni 2016)…

22 mei 2016

Bijdragen aan het Cultuurforum over digitale cultuur (deadline )

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort. Met het Cultuurforum wil de minister in dialoog treden met de sector over het cultuurbeleid in Vlaanderen. Het hoofdthema van het forum is dit jaar ‘digitale cultuur’. De minister roept de sector op om actief bij te dragen aan de inhoud van het Cultuurforum, met bijvoorbeeld voorstellen voor sprekers, praktijkverhalen, of onderwerpen.

Correctie op nieuwsbrief april

In de intro van de PACKED-nieuwsbrief van april werd een verkeerde datum vermeld voor de infosessie voor de podiumkunstenorganisaties die audiovisuele dragers bezitten die in de volgende digitaliseringsprojecten van VIAA worden meegenomen. Alle betrokkenen zullen uitgenodigd worden door VIAA, maar voor de duidelijkheid willen we de vergissing hier al rechtzetten:

deze infosessie vindt plaats op 26 mei 2016
(en niet op 12 mei 2016, zoals in onze nieuwbrief vermeld werd)

29 - 30 juni 2016

READY TO REACH OUT: CONFERENCE ON DIGITISATION AND CULTURAL HERITAGE (conferentie)

Naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie organiseert het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 en 30 juni 2016 in Amsterdam een internationale conferentie over digitaal erfgoed. De conferentie richt zich specifiek op de uitdagingen met betrekking tot het verbinden van digitale cultureel-erfgoedcollecties over de domeinen en grenzen heen, én op het verkennen van (nieuwe) manieren om een breder publiek te vinden en te dienen…

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be