Een greep uit recente loketvragen

De kern van de werking van PACKED vzw wordt gevormd door de ondersteuning die we bieden aan de kunsten- als de cultureel-erfgoedsector. Kennis en expertise opbouwen krijgt bij PACKED vzw zin als we ze kunnen inzetten voor onze doelgroepen. Om je een indruk van te geven van dergelijke loketvragen, stellen we hierbij een kleine selectie voor van vragen waaraan we de afgelopen weken hebben gewerkt.

UPDATE TRACKS

Op de TRACKS-ontmoetingsdag bij BRONKS op 23 juni bleek opnieuw dat er bij veel kunstenaars, kunstenorganisaties en cultureel-erfgoedinstellingen een wil is tot het bewaren en ontsluiten van archieven uit de kunstensector, maar ook dat er hierbij nood is aan externe expertise. In afwachting van het uitgebreide verslag van deze ontmoetingsdag wordt er deze zomer alvast doorgewerkt aan het ter beschikking stellen van praktische informatie op de TRACKS-website, het begeleiden en opstarten van pilootprojecten en het organiseren van vormingsmomenten.

De ontwikkeling van virtuele tentoonstellingen met behulp van MOVIO

In het Europese project ATHENAPlus is PACKED vzw co-leider van het werkpakket over de ontwikkeling van creatieve applicaties voor het gebruik van culturele content in de context van onderwijs, toerisme en virtuele tentoonstellingen. In de kader van het project werd MOVIO ontwikkeld, een tool voor de realisatie van digitale tentoonstellingen. PACKED vzw verzorgde in juli training in het gebruik van MOVIO in zowel Dublin als Londen. Bovendien starten deze zomer in Vlaanderen en Brussel onder begeleiding van PACKED vzw enkele initiatieven om digitale tentoonstellingen aan te maken met MOVIO.

De ontwikkeling van een datamodel voor MEDEA

MEDEA is een project van de vakgroep Kunsten en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel dat een online platform bouwt voor de registratie van metaaldetectievondsten.
PACKED vzw ontwikkelt voor dit platform een zogenaamd graph model.

UPDATE CEST

Deze zomer werken we aan een grote update van de MediaWiki-software achter CEST (Cultureel-ErfgoedStandaardenToolbox). Hier zullen heel wat nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker uit voortkomen. Ook worden, na afstemming met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), de richtlijnen voor de digitalisering van audio en video geactualiseerd. Tenslotte werken we aan een richtlijn voor de digitale bewaring van e-mails.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be