Registratie dragers raakt op snelheid (VIAA update)

Begin december 2013 werd al een Betacam SP-cassette van TV Limburg plechtig als eerste testdrager gedigitaliseerd. Het grote werk achter de schermen gaat ondertussen ijverig verder, bijvoorbeeld met het registreren van elke drager. Van de bijna 180.000 dragers die VIAA in haar eerste golf gaat digitaliseren, zijn er al meer dan 3500 geregistreerd. VIAA ontwikkelde hiervoor samen met AV Preserve een speciaal softwareprogramma, waarin steeds nagegaan kan worden waar een drager zich op dat moment bevindt.

AV Insider issue 4 & VIEW Journal (Publicatie)

Recent verschenen de nieuwste edities van twee Engelstalige tijdschriften uit het veld van audiovisueel erfgoed: AV Insider en VIEW Journal. Beide zijn nu online beschikbaar.

Google lanceert Open Gallery (Software)

Google heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee artiesten, musea, archieven en galerijen hun kunstwerken kunnen tentoonstellen in een online expositie. Google Open Gallery laat toe om afbeeldingen, video’s en audio te uploaden en van extra informatie te voorzien. De tool beschikt over een krachtige zoomfunctie en helpt bezoekers om kunstwerken, foto's en andere objecten te ontdekken met behulp van een reeks zoek- en filteropties.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Update)

In de zomer van 2013 ging het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ van start. In 2014 wordt dit project verdergezet. Het projectteam wordt uitgebreid met een nieuwe collega bij PACKED vzw, er werden reeds diverse pilootprojecten opgestart en een nieuwe website wordt momenteel in samenwerking met de stuurgroep uitgedacht.

Nederlandse Erfgoedinspectie publiceert rapport 'Duurzaam duurt het langst' (Publicatie)

De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2013 het rapport 'Duurzaam duurt het langst' van de Erfgoedinspectie met een reactie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport gaat over de digitalisering bij de Nederlandse kerndepartementen en behandelt de vraag of de departementen daarbij de afgesproken digitaliseringsdoelstellingen halen en of wordt voldaan aan de archiefwettelijke eisen voor een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat van de digitale archieven. De belangrijkste conclusie, aldus de Erfgoedinspectie in een persbericht, is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijk digitaal informatiebeheer te kunnen verwezenlijken.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be