PrestoCentre nieuws (publicatie)

PrestoCentre kondigt in de nieuwsbrief van maart heel wat nieuwe content op het kennisplatform aan. Zo werd bij de vernieuwing van de website in het of kennisplatform zo’n 500 use cases toegevoegd uit de Kennisbank Audiovisuele Archivering. Deze kennisbank wordt gehost door AVA_net, een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Ook werden webinars online gezet, waaronder deze die Rebecca Chandler op 27 januari gaf over over de open source AVCC-toepassing.

AMSAB-ISG: Internationale conferentie Digital Dreams (oproep)

VVan 7 tot 9 september 2017 is Amsab-ISG, in samenwerking met de Universiteit Gent, gastheer van een grote internationale conferentie in Gent met de titel 'Digital Dreams: Information Technology, Social History Research and the Future of Archives, Museums and Libraries'. Er worden presentaties verwacht over hoe het gebruik van computers en informatietechnologie de toekomstige werking van archieven en museums en van het wetenschappelijk onderzoek in die instellingen zal veranderen. Papers kunnen nog worden ingediend tot eind juni.

Strategische visienota Cultureel erfgoed (publicatie)

Op 31 maart heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn strategische visienota cultureel erfgoed aan de Vlaamse Regering voorgesteld. Hij legt in de nota zijn beleidsprioriteiten vast voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. De visienota omvat de prioriteiten bij de ondersteuning van musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en van cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen.

Erfgoedplus.be: European Prize for Cultural Heritage (Europa Nostra) (aankondiging)

Europa Nostra staat in voor de bescherming van Europees erfgoed en reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties die exceptionele projecten realiseren rond cultureel erfgoed. Dit jaar zijn er uit meer dan 200 projecten in totaal 39 laureaten geselecteerd. Erfgoedplus.be, de erfgoeddatabank van de provincie Limburg, is één van de laureaten van de prestigieuze European Prize for Cultural Heritage in de categorie ‘Opleiding, scholing en bewustmaking’. Het is het enige Belgische project dat dit jaar de prijs wint.

19 mei 2017

AVA_net: De audiovisuele samenleving (symposium)

AVA_net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, opgestart door Beeld en Geluid. Ze wil de positie van het audiovisuele erfgoed versterken en een (kennis)platform bieden. Op 19 mei 2017 organiseert zij een symposium met als titel 'De audiovisuele samenleving' in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dat symposium focust op het groeiende belang van audiovisueel erfgoed in de publieke en culturele sector, en de rol die daarbij voor audiovisuele archieven is weggelegd.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be