Packed vzw op de Kennisdag Digitale Duurzaamheid

Op 13 juni organiseerde de Nederlandse Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) in het Amsterdam Science Park een kennisdag digitale duurzaamheid, met onder andere presentaties over het uittekenen van een duurzaamheidsbeleid, het scoremodel voor digitale duurzaamheid, persistent identifiers en certificering van e-depots.
PACKED vzw droeg in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) actief bij aan de kennisdag. Medewerkers Bert Lemmens en Emanuel Lorrain waren aanwezig met respectievelijk een presentatie over de ontwikkeling van versie 2 van het Scoremodel Digitale Duurzaamheid en als deskundige inzake emulatie. Interessant zijn zeker ook de door NCDD gemaakte filmpjes over persistente identificatie.

Wiki Loves Art BE gelanceerd!

Het is zover: De piloot-editie van Wiki Loves Art BE staat op de rails! Gedurende de maanden juli en augustus zullen musea en archieven over heel België hun deuren openzetten voor fotografen en erfgoedliefhebbers. De gecrowdsourcete beelden worden vervolgens onder een vrije licentie opgeladen in het beeldarchief van Wikipedia en gekoppeld aan artikels. Het ultieme doel is dus het vergroten van de online aanwezigheid van Belgisch cultureel erfgoed en tegelijkertijd het creëren van een draagvlak voor digitale ontsluiting van erfgoed en kennis.

BEDREIGD AUDIOVISUEEL MATERIAAL UIT DE PODIUMKUNSTEN GERED

Podiumkunsten zijn per definitie vluchtig. Enkele voorstellingen, het doek dat valt en een nieuwe productie wordt alweer in de steigers gezet. Hoewel een audiovisuele opname de authentieke ervaring van publiek en spelers niet kan vervangen, is het vaak het enige dat rest om de voorstelling te herbeleven, te bestuderen of nadien nog te verspreiden voor promotionele of educatieve doeleinden. Audiovisuele documentatie is ook belangrijk om de voorstelling in de toekomst terug te kunnen hernemen.

28 mei 2016

Doorzoekbare databank Collectie Epitaaf (presentatie )

De collectie van Epitaaf vzw omvat enkele honderden gipsen modellen, het bedrijfsarchief van de beeldhouwers Salu en van het bedrijf Beernaert, vele honderden tekeningen en foto’s van graftekens. Epitaaf wil het publiek tonen hoe nu de hele collectie doorzocht kan worden en alle objecten en documenten met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

23 juni 2016

Vlaamse Gemeenschapscommissie presenteert Erfgoedbank Brussel (lancering)

Op donderdag 23 juni 2016 gaat www.erfgoedbankbrussel.be online. Deze erfgoedbank blaast digitaal leven in oude foto’s, prentkaarten en filmpjes. Dankzij de speurzin en werklust van vrijwilligers kun je meegenieten van de verborgen parels van verzamelaars, families en erfgoedliefhebbers. De afgelopen maanden hebben verschillende dames en heren zich vol toewijding ingezet om materiaal te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be