10 - 11 december 2015

Europeanaspace : creatief hergebruik van cultureel erfgoed en hedendaagse praktijken (conferentie)

EuropeanaSpace organiseert in Tallinn een publieke conferentie rond de uitdagingen en kansen van erfgoedhergebruik in digitale toepassingen. PACKED vzw help mee de doelstellingen van dit project te realiseren op vlak van de omgang met rechten. We zijn ook actief in de begeleiding van de ontwikkeling van enkele demonstrator-toepassingen die cultureel erfgoed binnen educatieve scenario's gebruiken. Tijdens de conferentie in december werpt ook Europeana een blik op zijn toekomstvisie.

25 - 27 februari 2016

EuropeanaSpace Fotografie-hackaton (update)

Eén van de hoofddoelen van het EuropeanaSpace project is het aanmoedigen van hergebruik van digitaal cultureel erfgoedmateriaal. Daarom worden er enkele thematische hackathons georganiseerd op verschillende locaties in Europa. Eind februari 2016 vindt zo een hackathon-event plaats in Leuven, met als onderwerp fotografie in al zijn facetten...

Publicaties AthenaPlus-project

In het Europese AthenaPlus project staat PACKED vzw onder andere in voor de ontwikkeling van tools voor hergebruik van digitaal erfgoed. Met het einde van het project in zicht werden enkele boekjes op basis van de projectresultaten gepubliceerd die nu gratis online beschikbaar zijn. Barbara Dierickx (PACKED vzw) was co-auteur van de publicatie ‘Digital storytelling and cultural heritage: stakes and opportunities’. Daarnaast is er ook een methodologie voor het implementeren van LIDO (Lightweight Information Describing Objects) beschikbaar, en tot slot een voorstelling van de ‘DEMES Element Set’: een set van dertig descriptieve elementen die specifiek verbonden zijn aan de beschrijving van digitale tentoonstellingen.

VIAA krijgt nieuwe start

De opdracht van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt verder gezet. De Vlaamse Regering maakte daarvoor tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2016 een budget vrij van 2,7 miljoen euro bovenop de 1,3 miljoen euro die reeds voorzien was.
VIAA is de organisatie die werd opgericht om het audiovisuele erfgoed en het archief van omroepen en culturele instellingen te digitaliseren, archiveren en te ontsluiten. Indien audiovisuele archieven niet worden gedigitaliseerd, gaan ze door aantasting verloren voor de toekomstige generaties.

Primeur: een stuk erfgoed door de scanner van de Grensinspectie Waaslandhaven (update)

PACKED vzw is sinds 2014 één van de partners in het project 'Duiken in de machine'. Het voert een experimenteel onderzoek naar de voordelen en mogelijkheden van diverse vormen van scanning in het beheer, de bewaring en de ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Als onderdeel van dit project heeft de Grensinspectie Post in de Waaslandhaven voor het eerst een stuk erfgoed gescand. Doorgaans gaan er vooral containers door de scanner die steekproefgewijs gecontroleerd worden op illegale goederen zoals drugs of wapens. Nu hielp de scanner het mysterie helpen ontrafelen rond een hopplukmachine uit Poperinge.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be