5 oktober tot 9 november 2017

VVBAD: orde in je documenten, mappenstructuur als middel tegen chaos (vorming)

VVBAD organiseert in samenwerking met AMVB, CAVA, AVG-Carhif, Archiefbank Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Het Firmament en Resonant een introductie in het gebruik van een mappenstructuur om je documenten te ordenen. Deze vorming richt zich op iedere organisatie die documenten digitaal bewaart, en wil de deelnemer een basiskennis voor een betere werking aanreiken. Dezelfde vorming wordtdie op verschillende locaties georganiseerd, zodat deelnemers de locatie en/of datum kunnen kiezen die hen best past.

Waarderingsprojecten: PACKED vzw als partner (update)

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een bedrag van 500.000 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. PACKED vzw is als partner betrokken bij twee van de tien goedgekeurde projecten: ‘Wijzer waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen’ (van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en ‘Waarderen van omvangrijke diapositieven- en negatievencollecties’ (van het Fotomuseum).

PREFORMA: Resultaten van onderzoek FFv1 en MKV (rapport)

In het kader van het Europees project PREFORMA werd door VIAA, in samenwerking met PACKED-medewerker Emanuel Lorrain, een reeks tests afgerond waarin enkele technische eigenschappen van FFv1 en MKV / Matroska getest werden als mogelijk toekomstig formaat voor archiefmasters. Momenteel gebruikt VIAA MXF als container en JPEG2000 als encodering. FFv1 is net als JPEG2000 een lossless preserveringscodec voor video, maar scoort beter op vlak van snelheid en grootte. MKV is een open standaard bestandsformaat voor multimedia dat gebaseerd is op EBML (Extensible Binary Meta Language).

DATAHUB: SUBSIDIE VOOR FASE 2

In juli 2017 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz beslist om subsidies toe te kennen aan vijf cultureel-erfgoedprojecten die starten in de tweede jaarhelft 2017. Eén van de projecten is de tweede fase van de Implementatie van een datahub voor musea binnen de context van een referentie-architectuur, een project van VKC en PACKED vzw. De datahub is een duurzame aggregator die data over de kunstcollecties afkomstig uit de collectiebeheersystemen van de partnermusea integraal doorzoekbaar maakt en via een API in verschillende formaten beschikbaar stelt voor hergebruik. In de tweede fase worden de data die in de eerste fase in de datahub verzameld werden inzichtelijk en beheersbaar gemaakt om ze vervolgens op het niveau van de collectiebeheersystemen verder te verrijken en indien nodig verder op te schonen.

De toekomst van het verleden: open werksessie rond podiumdocumentatie (oproep)

De Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen, waarin PACKED vzw betrokken is, en de Nederlandse werkgroep NIT organiseren in samenwerking met deBuren en Het TheaterFestival op 6 september 2017 een open werksessie over documentatie van de podiumkunsten. In de podiumkunsten, ‘de meest vluchtige der kunstvormen’, zijn documentatie, archiefmateriaal en data niet enkel cruciaal voor reflectie, onderzoek en geschiedschrijving, maar ook voor de ontwikkeling van de podiumpraktijk zelf. Toch staat de steun en aandacht voor documentatie - in allerlei vormen en op allerlei niveaus - de laatste jaren onder druk.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be