VIAA krijgt nieuwe start

De opdracht van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt verder gezet. De Vlaamse Regering maakte daarvoor tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2016 een budget vrij van 2,7 miljoen euro bovenop de 1,3 miljoen euro die reeds voorzien was.
VIAA is de organisatie die werd opgericht om het audiovisuele erfgoed en het archief van omroepen en culturele instellingen te digitaliseren, archiveren en te ontsluiten. Indien audiovisuele archieven niet worden gedigitaliseerd, gaan ze door aantasting verloren voor de toekomstige generaties.

22 oktober 2015

Het Europees project DURAARK : naar langetermijnbewaring van architecturale kennis tijdens en na de eerste levenscyclus van een bouwwerk (seminarie)

De presentatie heeft als onderwerp: standaarden voor architecturale 3D data, langetermijnbewaring van onderzoeksdata, en data interoperabiliteit. Terwijl het merendeel van data geassocieerd met een bouwwerk gecreëerd wordt tijdens de design-tot-constructie fase, wordt deze data later opgevraagd, hergebruikt en verspreid door gebouweigenaars en facility managers wanneer het gebouw “in gebruik” is. Bovendien kan architectuurdata ook na de levenscyclus van een gebouw van belang blijven voor onderzoek en cultureel erfgoed. Doordat de huidige planning-tot constructie fase voornamelijk digitaal gebeurt, vereist de digitale langetermijnbewaring van bouwkundige 3D data speciale beheer- en preservatie processen. Het DURAARK Project (2013-2016) ontwikkelt methoden en tools om aan deze eisen te voldoen. (Abstract online beschikbaar)

Primeur: een stuk erfgoed door de scanner van de Grensinspectie Waaslandhaven (update)

PACKED vzw is sinds 2014 één van de partners in het project 'Duiken in de machine'. Het voert een experimenteel onderzoek naar de voordelen en mogelijkheden van diverse vormen van scanning in het beheer, de bewaring en de ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Als onderdeel van dit project heeft de Grensinspectie Post in de Waaslandhaven voor het eerst een stuk erfgoed gescand. Doorgaans gaan er vooral containers door de scanner die steekproefgewijs gecontroleerd worden op illegale goederen zoals drugs of wapens. Nu hielp de scanner het mysterie helpen ontrafelen rond een hopplukmachine uit Poperinge.

PROJECT TRACKS : NIEUWE DOCUMENTEN BESCHIKBAAR (update)

Op de TRACKS-website zijn enkele nieuwe documenten beschikbaar :
- het verslag van het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment op 23 juni 2015;
- het rapport van de behoefteanalyse bij archieven en collecties in de hedendaagse beeldende kunsten;
- een publicatie van het Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) na het symposium 'archief voor de toekomst' op 25 juni 2015.

5 november 2015

Digitalisering architectuurtijdschriften (lezing )

Naar aanleiding van de digitalisering van vier Belgische architectuurtijdschriften nodigen het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Gent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u van harte uit voor een lezing van prof. Hélène Jannière (Université de Rennes 2) over de ontwikkeling van architectuurtijdschriften in de 20ste eeuw en het belang van deze tijdschriften voor onderzoek.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be