Levend erfgoed documenteren op Wikipedia

In 2017 en 2018 wil PACKED vzw de samenwerking met Wikimedia België uitbouwen en het gebruik van de verschillende Wikimedia-platformen in de cultuursector verder verkennen. De Wikimedia-platformen omvatten niet alleen de online encyclopedie Wikipedia, maar o.a. ook de beeldbank Wikimedia Commons en de kennisdatabase Wikidata. Om deze platformen zelf beter te leren kennen heeft PACKED vzw een mini-edit-a-thon georganiseerd met als deelnemers niet alleen de eigen medewerkers maar ook die van Het Firmament. De edit-a-thon werd gekoppeld aan een excursie naar en kennismaking met het Antwerpse kunstencentrum DE Studio, dat ook het thema van de edit-a-thon was.

11 - 12 november 2016

HACKALOD: Hackaton met Linked Open Data (aankondiging)

In november organiseert het NDE in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een Hackathon in een voormalige gevangenis: hackers kunnen aan de gang met Linked Open Erfgoed Data uit de collecties van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Koninklijke Bibliotheek.

STAM: nieuwe website met een virtuele tentoonstelling en online collectiepresentatie (aankondiging)

De STAMwebsite is vernieuwd. Er is nu een digi-expo 'Het verhaal van Gent' en de collectie is online doorzoekbaar.

10 oktober 2016

Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren (colloquium)

Het Belgisch Rijksarchief organiseert een internationaal congres over de tegenstelling “Right to be forgotten versus right to remember” en wat dit voor de archiefsector betekent. In mei 2016 heeft het Europese Parlement een nieuwe regelgeving goedgekeurd ter verbetering van de bescherming van de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen. Daarin werd een ‘recht op vergetelheid’ geïntroduceerd. Hoe zullen openbare archieven moeten omgaan met persoonlijke data? En wat met het recht om te herinneren?
Op dit internationaal congres wordt een eerste balans opgemaakt.

2016 CEF Telecom call: thematische collecties op Europeana (oproep)

In mei formuleerde de Raad van Europa conclusies over de rol van Europeana voor de digitale toegang tot, de zichtbaarheid en het gebruik van Europees cultureel erfgoed. Een doel was de rol van Europeana als cultureel en digitaal innovatieproject te versterken door de betrokkenheid en de inbreng van de lidstaten te vergroten en de financiering ervan te bestendigen. Nu is er een nieuwe oproep van het subsidieprogramma 2016 CEF Telecom om projectvoorstellen in te dienen, waarbij één van de prioriteiten aan Europeana is gewijd. Daarmee wil de Europese Commissie een stimulans geven aan de ontwikkeling, samenstelling en presentatie van thematische collecties van uitzonderlijke artefacten die culturele bewegingen van Europese betekenis documenteren op Europeana, het Europese digitale platform voor cultureel erfgoed.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be