De digitale week bij AMVB en Bozar (Evenement)

De Digitale Week loopt dit jaar van zaterdag 19 tot zondag 27 april. De Digitale Week is een jaarlijks weerkerende campagne die digitale geletterdheid en mediawijsheid centraal zet. Een hele week lang wordt er in heel Vlaanderen en Brussel gewerkt rond het sensibiliseren van het brede publiek, het activeren van kansengroepen en het informeren van het beleid. Tijdens de Digitale Week kan iedereen bijleren; in Brussel kan je terecht bij het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) en Bozar.

Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen (Rapport)

Recent werd een studie afgesloten die als doel had de digitale noden van de culturele archieven, de erfgoedbibliotheken en de musea in Vlaanderen in kaart te brengen. Zowel de noden van grote, middelgrote als kleine organisatieswerden daarbij opgenomen, ook van organisaties die niet gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Het gaat hier vooral om noden die te maken hebben met digitale langetermijnbewaring, beheer van digitale collecties, ontsluiting via virtuele platformen en technische ondersteuning en kennisdeling.

TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector (Update)

De voorbije maand werd, in samenwerking met Het Firmament, druk geschreven aan de richtlijnen en tools voor TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector. De richtlijnen strekken zich uit over de hele breedte van archief- en collectiezorg.

EuropeanaTech report on multilingual and semantic enrichment strategy (Publicatie)

Een blik op het Europeanaportaal maakt het snel duidelijk; meertaligheid is een uitdaging. In het kader van EuropeanaTech werd daarom een Task Force opgericht rond meertalige en semantische verrijking. Het rapport van deze werkgroep is nu online beschikbaar.

24 april 2014

Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed (Evenement)

Ter gelegenheid van de Unesco Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten organiseren de Vlaamse Unesco Commissie en Wikimedia een expertseminarie over digitalisering van cultureel erfgoed, toegang en hergebruik. PACKED vzw licht er kort zijn werking toe.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be