3 maart 2016

DIGITAAL AAN DE SLAG MET ERFGOED EN TOERISME (inspiratiedag)

Een jaar na de lancering van de app Xplore Bruges achtte Erfgoedcel Brugge de tijd rijp voor een stand van zaken en een situering binnen het Vlaamse digitale landschap.
Xplore Bruges wil de enorme rijkdom aan gedigitaliseerd Brugs erfgoed toegankelijk maken voor een groot publiek. En dit met een platform als uitvalsbasis voor uiteenlopende toepassingen, van apps tot touchtafels en responsive webtoepassingen. Op deze dag kan je de app ontdekken door een wandeling in de stad of een museum, of kan je inspiratie opdoen over digitale toepassingen voor toerisme in één van de presentaties. PACKED-medewerker Barbara Dierickx zal er spreken over 'Generieke apps voor digitale tentoonstellingen en mobiele ontdekkingen' waarbij Movio en Cityquest aan bod komen.

VIAA lanceert het 'Archief voor Onderwijs'

Vlaamse ministers Hilde Crevits en Sven Gatz hebben samen met Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) het ‘Archief voor Onderwijs’ gelanceerd. Dit educatieve webplatform, dat de voorbije twee jaar onder de noemer ‘Testbeeld’ een uitgebreide pilootfase doorliep, maakt voor alle leerkrachten uit het leerplichtonderwijs de rijke audiovisuele collecties van de VRT vrij toegankelijk. Op termijn zal het ook tal van items bevatten van de regionale televisieomroepen en diverse cultuur- en erfgoedorganisaties in Vlaanderen. De inventarisatie van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector door Het Firmament, PACKED vzw en Kunstenpunt, was de eerste stap naar het ontsluiten van dit materiaal door VIAA.

Overleg Vlaamse Musea presenteert visienota

Het Overleg Vlaamse Musea werd recent ontvangen bij de minister van Cultuur, en legde daar haar eerste visienota ‘Volop inzetten op musea’ voor. Het is een voor de toekomst van de musea en de rest van de erfgoedsector erg belangrijk, want strategisch-oriënterend document waaraan dit overlegorgaan goed anderhalf jaar heeft gewerkt.

18 - 19 februari 2016

Transformation Digital Art - on the preservation of born-digital art (symposium en workshops)

LIMA en Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) gaan met dit symposium in op de specifieke preserveringskwesties voor born-digital kunst, alsook de nood aan nieuwe infrastructuren en innovatie aangepast aan digitale kunstwerken.
Digitale kunstwerken vormen vaak een aparte groep in museumcollecties. Musea en bezoekers hebben weinig ervaring in de omgang met dergelijke kunstwerken. Beheer en bewaring van deze werken is grotendeels onbekend terrein, terwijl zowel musea als kunstenaars kennis over dit kwetsbare digitale deel van het moderne erfgoed nodig hebben. Hoe kunnen zij digital born kunstwerken in de toekomst toegankelijk houden?

Erfgoed voor doeners : immaterieel erfgoed en lokaal beleid (publicatie)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en het Immaterieel Cultureel Erfgoed-trekkersnetwerk richten zich in deze digitale brochure tot lokale besturen om hen warm te maken voor immaterieel erfgoed. Met vele praktijkvoorbeelden wordt getoond wat immaterieel erfgoed is en waar het in een stad of gemeente zoal te vinden kan zijn, welke lokale actoren ermee aan de slag zijn en wat het belang daarvan voor het lokale beleidsniveau is. Bovendien geeft deze brochure aan hoe lokale besturen dit immaterieel erfgoed kunnen ondersteunen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be