Correctie op nieuwsbrief april

In de intro van de PACKED-nieuwsbrief van april werd een verkeerde datum vermeld voor de infosessie voor de podiumkunstenorganisaties die audiovisuele dragers bezitten die in de volgende digitaliseringsprojecten van VIAA worden meegenomen. Alle betrokkenen zullen uitgenodigd worden door VIAA, maar voor de duidelijkheid willen we de vergissing hier al rechtzetten:

deze infosessie vindt plaats op 26 mei 2016
(en niet op 12 mei 2016, zoals in onze nieuwbrief vermeld werd)

29 - 30 juni 2016

READY TO REACH OUT: CONFERENCE ON DIGITISATION AND CULTURAL HERITAGE (conferentie)

Naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie organiseert het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 en 30 juni 2016 in Amsterdam een internationale conferentie over digitaal erfgoed. De conferentie richt zich specifiek op de uitdagingen met betrekking tot het verbinden van digitale cultureel-erfgoedcollecties over de domeinen en grenzen heen, én op het verkennen van (nieuwe) manieren om een breder publiek te vinden en te dienen…

Kamer stemt ambitieuze open data-wet

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft recent groen licht gegeven voor een nieuwe en ambitieuze open data-wet. Voortaan zijn alle gegevens die overheden verzamelen voor de uitoefening van hun taken vrij beschikbaar en herbruikbaar voor burgers en bedrijven. Enkel bij uitzondering is dat niet het geval, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen. De goedkeuring is een belangrijke stap om het digitaal ecosysteem in ons land te versterken en de overheid efficiënter te maken.

Display At Your Own Risk (open source exhibition)

Naar aanleiding van de Werelddag van de intellectuele eigendom, met als thema ''Digitale creativiteit: cultuur opnieuw verbeeld", werd een experimentele tentoonstelling van digitaal cultureel erfgoed gelanceerd door de onderzoekers van CREATe - the RCUK Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy. Deze onderzoeksinstelling is verbonden aan de Universiteit van Glasgow. Het project omvat honderd digitale surrogaten (een digitale kopie van een origineel cultureel artefact, gecreëerd voor bewaring- of archiveringsdoeleinden), geselecteerd uit internationaal gerenommeerde instellingen, en nodigt gebruikers uit als curator hun eigen tentoonstellingen naar wens samen te stellen.

Gebruik en gebruikers van open data en datasets van musea en andere culturele instellingen (bevraging)

Het Digital Scholarship Center van de Amerikaanse University of Oregon Libraries wil informatie verzamelen over het gebruik en de gebruikers van open data en datasets van musea en andere culturele instellingen. Als je hebt gewerkt met API's, SPARQL endpoints, of Github datasets, of andere kunsthistorische data van musea, is deze bevraging voor jou. De belangrijkste doelgroepen van de bevraging zijn professionelen en onderzoekers in kunstgeschiedenis. Toch worden ook onderzoekers uit andere disciplines aangemoedigd om deel te nemen. Stuur de enquête zeker ook door aan mogelijke geïnteresseerden.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be