Metropolitan Museum of Art: 375.000 afbeeldingen vrij ter beschikking onder CC0-licentie (aankondiging)

Het Metropolitan Museum of Art (New York) kondigde op 7 februari 2017 aan dat het al zijn afbeeldingen uit het publieke domein zal vrijgeven onder de CC0-licentie. Die licentie laat iedereen toe om zonder beperkingen de afbeeldingen te gebruiken, hergebruiken, en remixen. Het museum breidt met de vrijgave zijn digitale collectie uit met meer dan 375.000 kunstwerken. Het stelt bovendien data ter beschikking over meer dan 420.000 museumobjecten die een periode van meer dan 5.000 jaar omspannen. De aankondiging stelt een voorbeeld voor de cultureel-erfgoedsector, en onderstreept de leidende rol van het Metropolitan Museum of Art als één van de belangrijkste open museumcollecties in de wereld.

Europeana: het streven naar betere metadata (update )

In maart 2016 werd een Europeana Data Quality Committee (DQC) in het leven geroepen om aan de verschillende aspecten van datakwaliteit te werken. Kwalitatief betere metadata in Europeana is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de gebruikersbehoeften. Het verbetert zowel de zoekperformantie, de gebruikerservaring van de Europeana-bezoekers als het hergebruik van de data.

Europeana: actualisering Europeana Data Model (update )

Het Europeana Data Model (EDM) en het bijhorend mappingschema werden geactualiseerd om aan nieuwe datavereisten te voldoen. Men verwacht dat de aanpassing de dataleveranciers en –aggregatoren zal helpen om de beste resultaten te bekomen van de data die ze naar Europeana hebben gestuurd.

OCE: kanttekeningen bij het Cultureel-erfgoeddecreet (update )

Op 17 januari 2017 was het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) één van de sprekers op de hoorzitting van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. De Vlaamse Regering werkt reeds geruime tijd aan een wijziging van het huidige Cultureel-erfgoeddecreet en diende een ontwerp van een nieuw decreet in bij het Vlaams Parlement. De Commissie hield daarover een hoorzitting met Jorijn Neyrinck (ondervoorzitter sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC)), Jan De Maeyer (voorzitter OCE) en Hilde Plas (stafmedewerker Kunsten, Cultuur en Erfgoed van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

7 april 2017

Netwerk Digitaal Erfgoed: NDE-conferentie 2017

Van 7 tot 14 april 2017 zal in Nederland voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed plaatsvinden. De initiatiefnemer is het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van (digitaal) erfgoed en dat verantwoordelijk was voor de uitwerking van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed organiseert NDE een conferentie waarbij zowel de geboekte resultaten als de verdere ontwikkeling van het netwerk aan bod zullen komen. Een opmerkelijke spreker op de conferentie is Luc Delrue, secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. Hij zal samen met Afke van Rijn, directeur Media en Creatieve Industrie bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreken over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be