From Dust to Digital (Publicatie)

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar Endangered Archives Programme zet de The British Library vier miljoen beelden van bedreigde archieven van overal in de wereld online en publiceert ze de gratis publicatie From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme. Eén van meest opvallende projecten die beschreven worden in de publicatie From Dust to Digital zijn de inspanningen om de islamitische manuscripten van Djenné in Mali te archiveren, zelfs tijdens de periodes van onrust in de regio.

23 maart 2015

EuropeanaSpace Technical Workshop (Workshop)

Het Europese project EuropeanaSpace, waarin PACKED vzw partner is, bouwt aan de ontwikkeling van een Technical Space. Dit is een raamwerk voor de opslag, toegang en verwerking van cultureel-erfgoedcontent en metadata. In een afgescheiden onderdeel (de zgn. Protected Space) kunnen curatoren, onderzoekers, professionele gebruikers en ontwikkelaars zoeken naar content en/of het materiaal beheren. Binnen deze gesloten ruimte kan de content (her)gebruikt worden voor de ontwikkeling van applicaties. Als je meer wil weten over de architectuur en de keuzes rond de implementatie van de Technical Space, ben je welkom op een publiek toegankelijke technisch workshop in Brussel.

23 maart 2015

Officiële afsluiting Beelden voor de Toekomst (Evenement)

Gedurende ruim zeven jaar hebben Beeld en Geluid, EYE Film Instituut, Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd. De miljoeneninvestering in Beelden voor de Toekomst heeft ertoe bijgedragen dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse geschiedenis, uitgedrukt in beeld en geluid, behouden is gebleven voor historici en wetenschappers, voor creatief hergebruik, voor onderwijs en het brede publiek.

7 mei 2015

AthenaPlus conferentie: save the date! (Conferentie)

Op donderdag 7 mei 2015 organiseren PACKED vzw, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een conferentie rond het inzetten van cultureel erfgoed in een toenemende digitale omgeving.

All our yesterdays (Tentoonstelling)

De reizende tentoonstelling "All our Yesterdays. (1839-1939) Life Through The Lens Of Europe’s First Photographers" komt naar Leuven/Heverlee. "All our Yesterdays" startte als een tentoonstelling in Pisa in de lente van 2014, en reist nu doorheen Europa om Europeana dichter bij de burger te brengen. In Leuven krijgt de tentoonstelling een lokale dimensie dankzij de collecties van het Leuvense stadsarchief. De geschiedenis van Leuven is onlosmakelijk met het Europese verhaal verbonden sinds de grote brand in 1914.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be