AMSAB-ISG: Digital Dreams (conferentie)

Van 6 tot 9 september vinden in de Waalse Krook in Gent de 48ste Annual Conference of IALHI-International Association of Labour History Institutions en de 20ste Anniversary Conference of Worklab-International Association of Labour Museums plaats onder de titel ‘Digital Dreams - Information Technology, Social History Research and the Future of Archives, Museums and Libraries’. Gastheer is Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. PACKED vzw ondersteunt het evenement en is op 8 september 2017 samen met Ghent Centre for Digital Humanities verantwoordelijk voor de parallelsessie 2. Method. PACKED-medewerkers Alina Saenko, Bert Lemmens, Sam Donvil, Nastasia Vanderperren en Rony Vissers zullen er spreken over persistente identificatie, samenwerking met de Wikimedia-platformen en het beheer van digitale resources.

5 oktober - 9 november 2017

VVBAD: orde in je documenten, mappenstructuur als middel tegen chaos (vorming)

VVBAD organiseert in samenwerking met AMVB, CAVA, AVG-Carhif, Archiefbank Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Het Firmament en Resonant een introductie in het gebruik van een mappenstructuur om je documenten te ordenen. Deze vorming richt zich op iedere organisatie die documenten digitaal bewaart, en stelt tot doel de deelnemer een basiskennis voor een betere werking aan te reiken. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd, zodat deelnemers de best geschikte locatie en/of datum kunnen kiezen.

Waarderingsprojecten: PACKED vzw als partner (update)

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een bedrag van 500.000 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. PACKED vzw is als partner betrokken bij twee van de tien goedgekeurde projecten: ‘Wijzer waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen’ (van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en ‘Waarderen van omvangrijke diapositieven- en negatievencollecties’ (van het Fotomuseum).

PREFORMA: Resultaten van onderzoek FFv1 en MKV (rapport)

In het kader van het Europees project PREFORMA werd door VIAA, in samenwerking met PACKED-medewerker Emanuel Lorrain, een reeks tests afgerond waarin enkele technische eigenschappen van FFv1 en MKV / Matroska getest werden als mogelijk toekomstig formaat voor archiefmasters. Momenteel gebruikt VIAA MXF als container en JPEG2000 als encodering. FFv1 is net als JPEG2000 een lossless preserveringscodec voor video, maar scoort beter op vlak van snelheid en grootte. MKV is een open standaard bestandsformaat voor multimedia dat gebaseerd is op EBML (Extensible Binary Meta Language).

DATAHUB: SUBSIDIE VOOR FASE 2

In juli 2017 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz beslist om subsidies toe te kennen aan vijf cultureel-erfgoedprojecten die starten in de tweede jaarhelft 2017. Eén van de projecten is de tweede fase van de Implementatie van een datahub voor musea binnen de context van een referentie-architectuur, een project van VKC en PACKED vzw. De datahub is een duurzame aggregator die data over de kunstcollecties afkomstig uit de collectiebeheersystemen van de partnermusea integraal doorzoekbaar maakt en via een API in verschillende formaten beschikbaar stelt voor hergebruik. In de tweede fase worden de data die in de eerste fase in de datahub verzameld werden inzichtelijk en beheersbaar gemaakt om ze vervolgens op het niveau van de collectiebeheersystemen verder te verrijken en indien nodig verder op te schonen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be