Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten (Publicatie)

Op 15 december is het rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' verschenen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Erfgoedinstellingen doen al tientallen jaren ervaringen op in projecten waarbij erfgoed digitaal beschikbaar wordt gemaakt om het te kunnen gebruiken in uiteenlopende publiekstoepassingen en presentaties. Deze publicatie heeft tot doelstelling het verzamelen van lessen die geleerd kunnen worden uit enkele grote digitaalerfgoedprojecten in Nederland en Vlaanderen.

15 april 2015 - 16 april 2015

2+3D PHOTOGRAPHY – PRACTICE AND PROPHECIES (CONFERENTIE)

Het Rijksmuseum organiseert op 15 en 16 april 2015 een internationale conferentie met als thema 2+3D Photography – Practice and Prophecies. De conferentie wil inspiratie bieden over bestaande gestandaardiseerde workflows en de uitdagingen van de nieuwe digitale mogelijkheden. Hoe kunnen de nieuwe technologieën opgenomen worden in internationale praktijkstandaarden?

12 februari 2015 - 13 februari 2015

EuropeanaTech 2015 (Conferentie)

De tweede editie van de EuropeanaTech conferentie zal plaatsvinden op 12 & 13 februari 2015 in de Bibliothèque nationale de France (Parijs). EuropeanaTech zal de meest recente technologische ontwikkelingen en innovaties in de context van cultureel erfgoed voorstellen – gaande van pogingen tot standardisering, via lessons learned in de dagelijkse praktijk tot fundamentele onderzoeksthema’s en disruptieve innovaties.

BRAIN-be onderzoeksprogramma (Oproep)

Het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) integreert verschillende financieringsinstrumenten van het Federaal Wetenschapsbeleid teneinde een betere onderzoekssamenwerking te bewerkstelligen tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en de rest van de wetenschappelijke gemeenschap. Het tracht terzelfdertijd beter in te spelen op de kennisbehoeften van alle federale departementen.

deadline 23 januari 2015

Jouw idee voor Informatie aan Zee (Oproep)

De bibliotheek- en archiefsector in Vlaanderen staat onder druk. Besparingen op alle beleidsniveaus dwingen tot reflectie over onze kerntaken. Tegelijkertijd willen de overheden een digitale sprong voorwaarts maken. Vertrouwen we in deze context op aloude zekerheden, of kiezen ook wij voor een sprong voorwaarts? Durven we het vertrouwde los te laten om te investeren in innovatie? Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse congres van de VVBAD, plaatst een zoeklicht op de toekomst. Dien je voorstel in en wie weet sta jij op de volgende editie van dit congres.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be