15 januari 2015

Projectoproep Cultureel Samenwerkingsakkoord Vlaamse en Franse Gemeenschap (deadline )

In 2012 hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een Cultureel Samenwerkingsakkoord afgesloten. Het akkoord sloot aan bij een prille dynamiek, vooral in de kunstensector, om over de wederzijdse taal- en cultuurgrenzen te kijken, uitwisselingen op te zetten en meer samen te werken. Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet zijn vastbesloten dit bilateraal akkoord geen dode letter te laten blijven en lanceerden een projectoproep.

ONDERZOEKSPROJECT OVER DE VERENIGING VAN HET MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST TUSSEN 1957 EN 1960 (presentatie en oproep )

The Mobile and Temporary Studio for Research and Production is een mobiel, tijdelijk en multidisciplinair platform voor onderzoek en productie, gecoördineerd door Koen Brams. Op basis van een nauwkeurig
omschreven onderzoeksonderwerp wordt een groep van 12 tot 15 master-studenten (of personen met een gelijkwaardig onderwijs- en onderzoeksniveau) samengesteld. Het eerste project van de Studio
betrof het alternatieve kunstcentrum A 37 90 89 (1969-1970) en werd mogelijk gemaakt door Extra City Kunsthal (Antwerpen).
Het tweede project van de Studio handelt over de geschiedenis van de Vereniging van het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1960 en wordt op 10 december 2015 voorgesteld.

12 december 2015

Alles uit de kast! Kostuumerfgoed in Vlaanderen en Brussel (ontmoetingsmoment)

Heel wat podiumkunstenhuizen, costumières en individuele kunstenaars hebben in de loop der jaren een uitgebreide kostuumcollectie opgebouwd. Ook tal van verenigingen die met feesten en rituelen bezig zijn komen met kostuumerfgoed in aanraking. Daar op een goede manier voor zorgen blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Bovendien hangt het voortbestaan van specifieke ontwerp- en maaktechnieken aan een zijden draadje.

VIAA zoekt gedetacheerde leerkrachten (oproep )

Ben je overtuigd van de meerwaarde van audiovisueel materiaal voor onderwijs? Heb je zin om jouw expertise in te zetten buiten de klasmuren als redacteur van een educatief webplatform vol audiovisueel archiefmateriaal? VIAA heeft het webplatform ‘Testbeeld’ ontwikkeld, dat leerkrachten Vlaams audiovisueel materiaal wil bieden dat ze met plezier in de klas kunnen gebruiken. Het platform stelt reeds 6000 video’s ter beschikking en wordt door 15% van de scholen in Vlaanderen gebruikt. Vorig schooljaar werkten gedetacheerde leerkrachten voor de vakken muzische vorming, wereldoriëntatie (lager onderwijs- 3de graad), Nederlands, aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis/PAV en techniek (secundair onderwijs 1ste en 2de graad). Zij zorgden voor de selectie en het contextualiseren van het audiovisueel materiaal in functie van de eindtermen en leerplandoelstellingen. Dit schooljaar wordt uitgebreid naar de basisvakken secundair onderwijs 3de graad.

Nieuwe gevalstudies VIAA op CEST

De website CEST Cultureel Erfgoedstandaarden Toolbox, helpt cultureel erfgoedbeheerders de geschikte standaarden te kiezen om de kwaliteit van digitaliseringsprojecten te garanderen. CEST maakt daarvoor gebruik van richtlijnen, een overzicht van standaarden en software, en gevalstudies.
Twee nieuwe gevalstudies over VIAA-projecten verschenen in oktober.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be