2 december 2014

MOVIO training sessie (Workshop)

In het kader van het Europese CIP ICT PSP project AthenaPlus werkt PACKED vzw mee aan de creatie van tools voor het creatief (her)gebruik van digitaal erfgoedmateriaal. Eén van de tools die in dit kader gemaakt werden, is MOVIO – een gratis open source tool voor het maken van digitale tentoonstellingen. Om Europese cultureel-erfgoedinstellingen kennis te laten maken met MOVIO organiseert PACKED vzw hands-on trainings. Op 2 december vindt een training plaats in Brussel.

Eerste resultaten survey 'Ranking Stumbling Blocks for Video Preservation' (Update)

De Standards and Practices Working Group van de Amerikaanse NDSA (National Digital Stewardship Alliance) sloot begin augustus een survey af die de rangschikking van voorkomende obstakels bij videopreservering aan het licht moest brengen. De eerste bevindingen van de rondvraag zijn nu beschikbaar …

TRACKS-helpdesk (Update)

De voorbije weken kon je tijdens verschillende evenementen terecht bij de reizende TRACKS-helpdesk. De komende maanden zal TRACKS ondersteuning bieden in het kader van workshops en evenementen samen met het AMVB, het Firmament en Resonant. Langskomen is de boodschap!

4 november 2014

Digitaal aan de slag met historische kranten en huizengeschiedenis (Studiedag)

Naar aanleiding van de lancering van de website kaartenhuisbrugge.be organiseert Erfgoedcel Brugge in samenwerking met diverse partners een studiedag in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum te Brugge. Doel van de dag is, naast de voorstelling van de vernieuwde website, ook bruggen te bouwen en inspiratie te bieden aan diverse partners die momenteel of in de toekomst graag willen werken rond geografisch historische erfgoeddata en/of tools.

Tweede nulmeting Archief2020 gestart (Onderzoek)

Afgelopen zomer is het tweede deel van de nulmeting van Archief2020 gestart, waarin de huidige situatie met betrekking tot digitalisering bij archiefvormers wordt gemeten. Dit is het vervolg op de eerdere nulmeting onder archiefbeherende instellingen, die Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in 2013 heeft uitgevoerd. De nulmeting wordt voor zover mogelijk uitgevoerd met informatie uit bestaande bronnen (eerdere onderzoeken) van diverse betrokkenen, zoals archiefinspecties. Daarnaast voert het onderzoeksbureau gesprekken met vertegenwoordigers van decentrale overheden, koepelorganisaties en overige betrokken partijen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be