28 oktober 2016

Beschrijvingspraktijk documenteren met dataprofielen (workshop)

Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw nodigen je uit voor een workshop op 28 oktober in het Liberaal Archief in Gent over het documenteren van je beschrijvingspraktijk met behulp van dataprofielen. Een dataprofiel is een verzameling beschrijvingselementen die inhoudelijk gegroepeerd zijn volgens een bepaalde structuur. In deze workshop leer je hoe je dataprofielen kunt gebruiken voor het documenteren en evalueren van je beschrijvingspraktijk op zowel collectie- of bestandsniveau als op stukniveau.

Wiki Loves Art BE in augustus (update )

Augustus is de tweede en drukste maand voor de fotowedstrijd Wiki Loves Art . Op vraag van PACKED vzw en de andere initiatiefnemers hebben zich tot dusver dertien musea aangesloten, waarvan vier in Wallonië, vijf in Vlaanderen en vier in Brussel. Het doel van Wiki Loves Art is museumbezoekers foto’s te laten maken van (delen van) museumcollecties. Die foto’s worden onder een vrije licentie opgeladen in Wikimedia Commons, zodat ze kunnen gebruikt worden om Wikipedia-artikels te verrijken. Zo krijgt erfgoed uit België zichtbaarheid op één van de meest geraadpleegde online naslagwerken ter wereld. Gekoppeld aan de fotowedstrijd zijn er ook andere activiteiten, bv. een Wikipedia-schrijfworkshop in de Koninklijke Bibliotheek (KBR)...

Zoeken over de grenzen heen: gemeenschappelijke thesaurus van VIAA en Beeld en Geluid (update)

Tussen september 2015 en juni 2016 werd een project rond een Gemeenschappelijke Thesaurus Uniforme Ontsluiting (GTUO) uitgevoerd door Beeld en Geluid en VIAA. Beiden beheren een groot digitaal audiovisueel archief dat uit diverse bronnen samengesteld is. Dit archiefmateriaal wordt ontsloten naar diverse doelgroepen zoals onderwijs en onderzoek. Deze zeer uiteenlopende collecties op een uniforme manier ontsluiten is een zeer grote uitdaging voor beide instellingen. Een thesaurus is een instrument dat hierbij kan helpen.

KIK en Rijksarchief zetten fotocollecties online voor raadpleging en download (aankondiging)

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) stelt zijn foto's ter beschikking via de online databank BALaT (Belgian Art Links and Tools). Die afbeeldingen, inclusief de duizenden digitale foto's die de laatste jaren werden genomen, kunnen direct worden gedownload in hoge resolutie (300 ppi, formaat A4). Ze zijn vrij beschikbaar voor privégebruik, mits vermelding van "© KIK-IRPA, Brussel". Voor publicatie met educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden en commercieel gebruik gelden wel nog andere regels. Een ander voorbeeld van het toegankelijk maken van cultureel erfgoed is het Rijksarchief dat een verzameling van meer dan 6.000 foto's over de Eerste Wereldoorlog online heeft gezet.

12 september 2016

Deelnemers gezocht voor Diversies, een project van Constant vzw (oproep )

Diversies is een werksessie van een week. Ze vertrekt vanuit de manier waarop versies deel uitmaken van de dagelijkse software-praktijk, en onderzoekt hoe ze naast het gebruikelijke verhaal over samenwerking en consensus, ook divergerende vormen van geschiedschrijving mogelijk kunnen maken door plaats te bieden aan verschil. De werksessie wordt georganiseerd door Constant samen met het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Constant nodigde twintig deelnemers uit met verschillende disciplines en achtergronden die het onderwerp een context geven. Men is nog op zoek naar tien aanvullende deelnemers om het perspectief te verbreden.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be