8 juli 2015

Bijdragen voor workshop Clouddiensten voor digitale collecties TPDL 2015 (oproep )

Bijdragen voor workshop 'Cloud based services for digital libraries' kunnen nog worden ingediend tot 8 juli 2015.
Deze workshop kadert in de 'International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries' in Poznań, van 14 tot 18 september 2015.

Cloud computing is alomtegenwoordig maar de definities kunnen soms nog verhelderd worden.
Van de drie soorten diensten (Infrastructure as a service/ Iaas, Platform as a service /Paas, en Software as a Service /Saas) biedt vooral Software mogelijkheden om diensten specifiek op maat van de cultureel erfgoed sector te ontwikkelen, rekening houdend met de verschillende mogelijke gebruikers : content providers & agreggatoren, onderzoekers, publiek.
De workshop op 17 september wil de discussie stimuleren tussen ingenieurs en curatoren over het gebruik van toepassingen in de cloud voor digitale collecties en cultureel erfgoed instellingen.
Bijdragen kunnen worden ingediend in de vorm van een demo of korte paper (2-6 pagina’s) over volgende onderwerpen :

TRACKS : AAN DE SLAG MET HET ARCHIEF VAN BEURSSCHOUWBURG (praktijkvoorbeeld)

In 2015 bestaat de Beursschouwburg vijftig jaar. Ter ere van die verjaardag organiseerde het Brusselse kunstencentrum allerlei festiviteiten waarbij werd teruggekeken naar het verleden, maar ook een blik werd geworpen naar de toekomst. Zo mochten voor deze gelegenheid jonge kunstenaars hun ding doen met het verleden van de instelling. Floris Vanhoof kreeg de opdracht om een videowall te maken met het video-archief. Hoe maak je een nieuw werk met oude videodragers? Welke problemen duiken hierbij op?

10 september 2015

#DocumentingPerformingArts (save the date)

Het Firmament nodigt uit voor een gesprek over het documenteren van podiumkunsten.
Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?
Aan thematafels (rond fotografie, film, interview, ...) bespreken we boeiende cases en methodieken. De focus ligt hierbij op het delen van ervaringen en kennis.


TRACKS- ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg, een korte samenvatting (update)

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk ontvingen we geïnteresseerden om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

PACKED zoekt Stagiair digitale tentoonstellingen (stage)

PACKED vzw, het expertisecentrum digitaal erfgoed, is op zoek naar een student (m/v) die in de maanden juli-augustus-september een onbetaalde stage wil uitvoeren. Met behulp van de open source tool ‘MOVIO’ zal de student een drie- tot viertal digitale tentoonstellingen opzetten, op basis van foto- en tekstmateriaal uit enkele Vlaamse musea en andere cultureel-erfgoedinstellingen. Het is jouw taak om dit materiaal in te voeren in de tentoonstellingstool. Je werkt hiervoor samen met medewerkers van PACKED en de musea of instellingen in kwestie.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be