VKC: deeltijds junior dataconservator gezocht (vacature)

Vlaamse Kunstcollectie vzw heeft als missie het profileren van en het verwerven van kennis over museale schone kunstencollecties in Vlaanderen. Tot haar partners behoren de Vlaamse topmusea het Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum Voor Schone Kunsten Gent (MSK), het Groeningemuseum te Brugge en Mu.ZEE Oostende. In 2013 heeft de VKC een plan ontwikkeld met het oog op de kwaliteitsverbetering van haar digitale collecties en die van haar partnermusea, de registratie van gegevens over kunst, de bewaring, ontsluiting, uitwisseling en het hergebruik van deze digitale data. In de afgelopen jaren werd dit plan gaandeweg geïmplementeerd. Het sluitstuk is de ontwikkeling van een datahub-toepassing (Arthub Flanders) en de implementatie van een bijhorende overkoepelende architectuur die musea toelaat om geautomatiseerd gegevens en kennis uit te wisselen voor hergebruik in innovatieve digitale toepassingen. Voor het verder uitbouwen van de digitale architectuur van de VKC wordt een deeltijds junior dataconservator gezocht.

PHAROS: databank MET 14 KUNSTHISTORISCHE FOTO-ARCHIEVEN

Fotografische afbeeldingen zijn essentieel voor kunsthistorisch onderzoek. The Frick Collection, dat niet enkel kunstwerken maar ook een groot fotografisch archief bezit, maakt daarom haar foto’s toegankelijk en doorzoekbaar via het webportaal Pharos. Ze neemt dat initiatief samen met dertien andere kunstinstellingen, waaronder o.a. RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg. Het doel is tweeëntwintig miljoen foto’s samen te brengen. 97.091 foto’s (61.051 kunstwerken) staan er reeds online. Alhoewel het primaire doelpubliek onderzoekers zijn, kan iedereen ze raadplegen.

Digitaal Erfgoed Nederland: verbreding werking (aankondiging)

Onze Nederlandse collega’s van DEN melden in hun nieuwsbrief een nieuwe wending in hun werking. Tot op heden richtten zij zich op de ondersteuning van erfgoedinstellingen bij digitalisering, vanaf 2017 ook van de brede cultuursector. Met financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de voortzetting van DEN binnen de culturele basisinfrastructuur verzekerd. PACKED vzw heeft DEN het afgelopen jaar geïnformeerd over onze activiteiten m.b.t. TRACKS – Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector. We zullen ervaringen uitwisselen m.b.t. archiefdoorlichtingen en het documenteren van levend kunstenerfgoed op Wikipedia.

Strategische visienota cultureel erfgoed (update)

Op woensdag 19 april lichtte minister Gatz de krachtlijnen van zijn strategische visienota cultureel erfgoed toe in de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), de SARC en de VVSG werden op 20 april door de commissieleden gehoord over de visienota. Op 27 april vond een gedachtewisseling plaats tussen de commissieleden en de minister.

27 mei 2017

Dag van het Publieke Domein (aankondiging)

Elk jaar verlopen op 1 januari de auteursrechten op duizenden werken. Ze komen dan in het publieke domein terecht. In België duurt auteursrechtelijke bescherming 70 jaar; in 2017 komen dus de werken van auteurs die in 1946 overleden zijn in het publieke domein. In de context van een digitale cultuur die collectieve praktijken genereert en hergebruik stimuleert, wordt het belang van het publieke domein elk jaar groter. Sinds vijf jaar organiseren de Koninklijke Bibliotheek van België, het Centre de Recherche Information Droit et Société (CRIDS), Nova Cinema, vereniging voor Kunst en Media Constant, en dit jaar ook Plus-tôt Te laat, een dag gewijd aan het publieke domein.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be