PREFORMA (update)

PACKED vzw was in het Europese project PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanbestedingsprocedure en de selectie van de onderzoeks- en ontwikkelingspartners. Zij werden gevraagd om een aantal opensourcevalidatietools te bouwen die er voor zorgen dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. De prototypes van twee van deze tools zijn sinds kort online beschikbaar.

27 augustus 2015 - 04 september 2015

SOIMA 2015 : workshop en conferentie

PACKED vzw is deze zomer samen met o.a. het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), FARO - Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en Vrije Universiteit Brussel coörganisator van de SOIMA 2015 workshop en conferentie. De workshop en de conferentie vinden plaats in Brussel en handelen over zowel het veiligstellen als het ontsluiten van audiovisueel erfgoed, en richten zich op deelnemers uit de hele wereld.

Een greep uit recente loketvragen

De kern van de werking van PACKED vzw wordt gevormd door de ondersteuning die we bieden aan de kunsten- als de cultureel-erfgoedsector. Kennis en expertise opbouwen krijgt bij PACKED vzw zin als we ze kunnen inzetten voor onze doelgroepen. Om je een indruk van te geven van dergelijke loketvragen, stellen we hierbij een kleine selectie voor van vragen waaraan we de afgelopen weken hebben gewerkt.

UPDATE TRACKS

Op de TRACKS-ontmoetingsdag bij BRONKS op 23 juni bleek opnieuw dat er bij veel kunstenaars, kunstenorganisaties en cultureel-erfgoedinstellingen een wil is tot het bewaren en ontsluiten van archieven uit de kunstensector, maar ook dat er hierbij nood is aan externe expertise. In afwachting van het uitgebreide verslag van deze ontmoetingsdag wordt er deze zomer alvast doorgewerkt aan het ter beschikking stellen van praktische informatie op de TRACKS-website, het begeleiden en opstarten van pilootprojecten en het organiseren van vormingsmomenten.

De ontwikkeling van virtuele tentoonstellingen met behulp van MOVIO

In het Europese project ATHENAPlus is PACKED vzw co-leider van het werkpakket over de ontwikkeling van creatieve applicaties voor het gebruik van culturele content in de context van onderwijs, toerisme en virtuele tentoonstellingen. In de kader van het project werd MOVIO ontwikkeld, een tool voor de realisatie van digitale tentoonstellingen. PACKED vzw verzorgde in juli training in het gebruik van MOVIO in zowel Dublin als Londen. Bovendien starten deze zomer in Vlaanderen en Brussel onder begeleiding van PACKED vzw enkele initiatieven om digitale tentoonstellingen aan te maken met MOVIO.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2015 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be