28 mei 2016

Doorzoekbare databank Collectie Epitaaf (presentatie )

De collectie van Epitaaf vzw omvat enkele honderden gipsen modellen, het bedrijfsarchief van de beeldhouwers Salu en van het bedrijf Beernaert, vele honderden tekeningen en foto’s van graftekens. Epitaaf wil het publiek tonen hoe nu de hele collectie doorzocht kan worden en alle objecten en documenten met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

23 juni 2016

Vlaamse Gemeenschapscommissie presenteert Erfgoedbank Brussel (lancering)

Op donderdag 23 juni 2016 gaat www.erfgoedbankbrussel.be online. Deze erfgoedbank blaast digitaal leven in oude foto’s, prentkaarten en filmpjes. Dankzij de speurzin en werklust van vrijwilligers kun je meegenieten van de verborgen parels van verzamelaars, families en erfgoedliefhebbers. De afgelopen maanden hebben verschillende dames en heren zich vol toewijding ingezet om materiaal te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven.

15 juni 2016

Wiki Loves Art: informatiemoment voor instellingen

Tijdens de zomermaanden organiseert Wikimedia België i.s.m. PACKED vzw, FARO en een heleboel andere partners de eerste Belgische editie van ‘Wiki Loves Art’. Dit project is een uitnodiging aan het publiek om foto’s te maken van (een selectie van) collectievoorwerpen uit musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Die foto’s worden vervolgens opgeladen in het beeldarchief van Wikipedia, en komen beschikbaar onder een vrije licentie.
Dit project is voor musea een unieke kans tot meer betrokkenheid van hun erfgoedgemeenschap!
Tijdens het infomoment op 15 juni wordt het Wiki Loves Art project aan de geïnteresseerde musea toegelicht en kunnen vragen beantwoord worden.

Kunstenpunt zoekt coördinator informatiebeheer (vacature)

Kunstenpunt is hét aanspreekpunt voor alle muziekgenres, podiumkunsten en beeldende kunsten, zowel nationaal als internationaal. Zij doen aan onderzoek, hebben een uitgebreide internationale werking en ondersteunen de kunstenpraktijk en het beleid. Op dagelijkse basis verzamelen en verspreiden zij kennis en expertise over en voor de kunsten in Vlaanderen. Zij zoeken op korte termijn een coördinator informatiebeheer.

30 juni 2016

Prijs ‘Digitalisering voor Ontwikkeling’ (oproep )

De Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D) is een nieuw tweejaarlijks initiatief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika met steun van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. De Prijs D4D kadert binnen de beleidsprioriteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om in te zetten op digitale technologie als een hefboom voor ontwikkeling. Minister De Croo is immers bevoegd voor zowel Ontwikkelingssamenwerking als Digitale Agenda, wat een waaier aan unieke mogelijkheden biedt.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be