23 juni 2016

TRACKS: ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties (evenement)

Het programma van het derde TRACKS-ontmoetingsmoment staat in het teken van de opmaak van actieplannen voor 2017. Van gesubsidieerde kunstenorganisaties wordt immers voor het eerst verwacht dat ze hierin acties m.b.t. de zorg voor het eigen archief opnemen. De cases voorgesteld tijdens de rondetafelsessies zijn acties die je kunt opnemen in je actieplan, bijvoorbeeld je archiefruimte optimaliseren, je statisch archief in bewaring geven bij een erfgoedinstelling of je audiovisuele archieven laten digitaliseren.

PACKED vzw zoekt jobstudent(en) (vacature)

De kennisdatabank CEST (Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox) kreeg begin 2016 een nieuwe structuur. De volgende stap is het verder actualiseren van de inhoud, met name in de registers voor standaarden en software. Aan het platform SCART moeten een aantal verbeteringen gebeuren in de opmaak. Voor deze taak zoekt PACKED vzw één of twee jobstudenten voor de periode juli-augustus-september.

BEDREIGD AUDIOVISUEEL MATERIAAL UIT DE PODIUMKUNSTEN GERED

Podiumkunsten zijn per definitie vluchtig. Enkele voorstellingen, het doek dat valt en een nieuwe productie wordt alweer in de steigers gezet. Hoewel een audiovisuele opname de authentieke ervaring van publiek en spelers niet kan vervangen, is het vaak het enige dat rest om de voorstelling te herbeleven, te bestuderen of nadien nog te verspreiden voor promotionele of educatieve doeleinden. Audiovisuele documentatie is ook belangrijk om de voorstelling in de toekomst terug te kunnen hernemen.

28 mei 2016

Doorzoekbare databank Collectie Epitaaf (presentatie )

De collectie van Epitaaf vzw omvat enkele honderden gipsen modellen, het bedrijfsarchief van de beeldhouwers Salu en van het bedrijf Beernaert, vele honderden tekeningen en foto’s van graftekens. Epitaaf wil het publiek tonen hoe nu de hele collectie doorzocht kan worden en alle objecten en documenten met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

23 juni 2016

Vlaamse Gemeenschapscommissie presenteert Erfgoedbank Brussel (lancering)

Op donderdag 23 juni 2016 gaat www.erfgoedbankbrussel.be online. Deze erfgoedbank blaast digitaal leven in oude foto’s, prentkaarten en filmpjes. Dankzij de speurzin en werklust van vrijwilligers kun je meegenieten van de verborgen parels van verzamelaars, families en erfgoedliefhebbers. De afgelopen maanden hebben verschillende dames en heren zich vol toewijding ingezet om materiaal te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be