9 december 2017

TRACKS: edit-a-thon Vorst (aankondiging)

Natuurlijk ken je Wikipedia! Als je iets wilt weten, zoek je het gewoon op. Simpel toch? Maar wie schrijft die encyclopedie eigenlijk? Wel, jij misschien. Heb je iets met Vorst? Heb je iets met dans? Fotografeer je graag? Of leer je gewoon graag encyclopedisch schrijven op Wikipedia? Allemaal goede redenen om op zaterdag 9 december 2017 af te zakken naar BLI:B, de openbare bibliotheek van Vorst.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: oorlogsplakkaten online raadpleegbaar (publicatie)

Een boeiende verzameling oorlogsplakkaten uit de collectie van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is nu eenvoudig te raadplegen via de digitale beeldbank DAMS. Dankzij de gebruiksvriendelijke databank kunnen bezoekers de plakkaten snel terugvinden en digitaal bekijken. Het gaat om een duizendtal plakkaten, verspreid door de Belgische en Duitse autoriteiten vlak voor en tijdens de WW1. Het merendeel van de verordeningen heeft betrekking op de stad Antwerpen en de omliggende gemeentes. Uiteenlopende thema’s komen aan bod: verkeerswezen, voedselbedeling, volksgezondheid, rechtspraak, verkoop van vee, spionage en prostitutie.

Europeana: Impact Playbook (publicatie)

Organisaties in de cultureel-erfgoedsector willen het verschil maken bij hun bezoekers en gebruikers van diensten. Het is daarom belangrijk te weten hoe de werking van je organisatie bijdraagt aan verandering in het leven van mensen. Als directeur of medewerker van een archief, museum of bibliotheek, of als cultureel vernieuwer of geïnteresseerde, kun je het Impact Playbook van Europeana gebruiken om een beeld te krijgen van je impact.

Europeana: publieke consultatie (oproep)

De Europese Commissie heeft op 17 oktober 2017 een openbare raadpleging over Europeana gepubliceerd. De bevraging loopt tot 14 januari 2018. De openbare raadpleging staat open voor alle belanghebbenden, o.a. koepelorganisaties, ministeries, musea, burgers, contentgebruikers. De Europese Commissie zal de input uit de consultatie gebruiken voor de evaluatie van Europeana. Heb je als cultureel-erfgoedprofessional of -organisatie of als gebruiker ervaring met Europeana, neem dan zeker deel.

ENUMERATE: RAPPORT CORE SURVEY 4 (publicatie)

Bijna 1.000 erfgoedorganisaties uit 28 verschillende Europese landen deden in de zomer van 2017 mee aan Core Survey 4 van het ENUMERATE-onderzoek. Nu is het rapport met de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd. De Core Survey 4 biedt, net als voorgaande edities, inzicht in actuele trends in digitalisering in Europa. Ons is de volgende conclusie het meest opgevallen: de respondenten verwachten in de komende twee jaar een groei m.b.t. het ter beschikking stellen van digitale objecten via externe kanalen zoals sociale media (+25%), Wikipedia (+14%), Europeana (+5%) en andere aggregatoren (+11%), terwijl ze een afname (-4%) verwachten in het aantal objecten dat digitaal beschikbaar is via de eigen website.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be