A Consumers Guide to Content Management Systems for Nonprofits (Publicatie)

Zichtbaarheid en aanwezigheid op het web is noodzakelijk voor bijna elke non-profitorganisatie, maar een compleet nieuwe website maken kan ontmoedigend zijn. Het kan veel tijd, geld en technische expertise vragen - dingen die in de sector allen schaar zijn. En zelfs wanneer je een website in de lucht hebt, betekent dat niet dat je werk gedaan is. Je moet immers nog steeds onderhoud en updates uitvoeren, gewenste nieuwe features implementeren, … dit is het moment waarop een Content Management Systeem (CMS) je kan helpen. In deze Britse publicatie worden een aantal systemen vergeleken.

7 juli 2014 - 11 juli 2014

Digital Preservation Advanced Practitioner Course 2014 (Vorming)

Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseert APARSEN in samenwerking met TIMBUS een nieuwe editie van zijn workshop rond digitale preservering. Dit evenement dat een week lang zal duren, brengt praktijkdeskundigen en onderzoekers samen die in hun dagelijkse activiteiten het voortouw nemen op vlak van digitale preservering. De cursus is gericht op deelnemers met een geavanceerde kennis van de preserveringsproblematiek.

30 juni 2014

Studiedag over digitale duurzaamheid (Evenement)

Op 30 juni 2014 organiseert Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) samen met Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN) van de Nederlandse Museumvereniging een studiedag over digitale duurzaamheid in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Samen met DEN ontwikkelde PACKED vzw het Scoremodel;een tool waarmee erfgoedinstellingen op betrekkelijk eenvoudige wijze inzicht krijgen in de kwaliteit van digitaal informatiebeheer binnen hun eigen organisatie. Het namiddaggedeelte van de studiedag omvat dan ook een Scoremodel-workshop, onder begeleiding van PACKED-medewerker Henk Vanstappen.

Laat je mening horen over het Keurmerk Erfgoedsoftware (Oproep)

De afgelopen periode heeft Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) al verschillende erfgoedinstellingen, leveranciers en andere geïnteresseerden gesproken over het Keurmerk Erfgoedsoftware en is er een bijeenkomst geweest van de Klankbordgroep en de Raad van Advies. Om nog meer meningen te verzamelen over het Keurmerk, is nu een open consultatieronde geopend. Heb je nog niet eerder van je laten horen, maar heb je wel een mening: reageer dan nu!

CVAa zoekt vormgevingserfgoed (Oproep)

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven maakt een overzicht van erfgoed over vormgeving in Vlaanderen. CVAa wil al dat materiaal graag centraal registreren in de databank architectuurarchieven, zodat het breder bekend geraakt. Signaleer dus zeker of u vormgevingserfgoed bewaart en of u weet heeft van archiefmateriaal of collecties die zich bij andere organisaties of privépersonen bevinden.

Open toegang tot archiefcollectie Nederland (Rapport)

Op elk gewenst moment vanaf elke locatie en via elk mogelijk medium de gewenste informatie kunnen vinden en delen. Met dit streven draagt de Nederlandse archiefsector bij aan het beleid van de Open Overheid. De uitdaging ligt echter in het zelf toepassen van open standaarden bij het uitwisselen van informatie. Onderzoek van Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis in opdracht van Archief 2020 toont aan dat archiefdiensten moeten investeren in digitale toegankelijkheid voor de burger en het gesprek moeten aangaan met de leveranciers van hun beheersystemen.

Europeana Labs beta website (Lancering)

Eind juni 2014 lanceert Europeana zijn nieuwe website Europeana Labs. Op deze pagina zal alle informatie te vinden zijn rond de Europeana APIs. Datasets, inspirerende gebruikersvoorbeelden, technische info … Een betaversie werd nu al gelanceerd en Europeana is op zoek naar je feedback, in aanloop naar de finale websiteversie.

Stand van zaken: FLOSS Inventory (Project update)

In het kader van Europeana en meerbepaald de open werkgroep rond EuropeanaTech werd eind 2012 een analyse gemaakt van het FLOSS-landschap binnen het cultureel-erfgoedveld. Dit overzicht van Free/Libre and open-source software is aan een update toe.

25 juni 2014 - 26 juni 2014

Preservathon: Audiovisual Preservation Storage Solutions (Workshop)

Eind juni organiseert PrestoCentre een 'Preservathon' in Turijn (Italië). Een Preservathon is een tweedaags praktisch (hands-on) evenement rond thema's en uitdagingen binnen audiovisuele digitalisering, preservering en toegankelijkheid op lange termijn. Tijdens de eerste dag wordt er in kleine groepjes samengewerkt; activiteiten omvatten o.a. workshops, rollenspel, demonstraties, presentaties, schrijf- en onderhandelingsoefeningen (bv. aanbestedingsdocument, SLA).

18 juni 2014

Voorstelling TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector (Evenement)

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen in de kunstensector, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt - professionelen of amateurs - stellen zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor mijn archief en collectie(s)? Ter ondersteuning stelt PACKED vzw, in samenwerking met Het Firmament, op 18 juni in de Brusselse Beursschouwburg de Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector (TRACKS) voor.

18 juni 2014

Sectorevenement Erfgoedzorg in de Kunstensector

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt – professional of amateur – stelt zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor mijn archief en collectie(s)?

deadline 15 juni 2014

Coördinator Beschrijvingsmodel Hedendaagse Kunst (Vacature)

Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) is een collaboratief kennisplatform geïnitieerd door en opgetrokken rond de collecties van vier hedendaagse kunstmusea in Vlaanderen: S.M.A.K. (Gent), Mu.ZEE (Oostende), M HKA (Antwerpen) & Middelheimmuseum (Antwerpen). Aan de hand van acties en projecten bevraagt en versterkt CAHF de praktijk van het verzamelen in zijn partnermusea, in dialoog met een internationale gemeenschap van kunstprofessionals. Het platform is op zoek naar een coördinator die een beschrijvingsmodel uitwerkt voor conservatoren en registratoren van hedendaagse kunstcollecties.

deadline 1 juni 2014

VKC, CAHF en LUKAS zoeken databeheerder (Vacature)

De organisaties VKC, CAHF en Lukas, Art in Flanders hebben in 2013 samen met PACKED vzw een plan ontwikkeld met het oog op een kwaliteitsverbetering van hun digitale collecties en die van hun partnermusea, alsook de registratie, bewaring, ontsluiting, uitwisseling en hergebruik ervan. Voor de realisatie van dit meerjarenplan zoeken zij nu gezamenlijk een enthousiaste beheerder voor digitale collecties met oog voor innovatie en detail.

deadline 1 juni 2014

Contentmanager (databeheerder) bij M - Museum Leuven (Vacature)

M - Museum Leuven is sinds haar succesvolle opening in 2009 een vaste waarde geworden in het culturele landschap. Het museum is een baken in de stad; in een ontwerp van architect Beel combineert het oude en hedendaagse kunst. M is een gastvrije plek en won in 2011 de museumprijs en de publieksprijs. In 2013 werd M op Vlaams niveau erkend. Ter ondersteuning van de directeur is M op zoek naar een (m/v) contentmanager (databeheerder).

EuropeanaTech report on multilingual and semantic enrichment strategy (Publicatie)

Een blik op het Europeanaportaal maakt het snel duidelijk; meertaligheid is een uitdaging. In het kader van EuropeanaTech werd daarom een Task Force opgericht rond meertalige en semantische verrijking. Het rapport van deze werkgroep is nu online beschikbaar.

Aandacht voor duurzaam digitaliseren in SARC-memorandum 2014-2019 (Publicatie)

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) publiceert zijn Memorandum 2014-2019. Volgens de SARC hebben de ‘culturele materies’, cultuur, jeugd, sport en media, een belangrijke plaats in Vlaanderen. Ze bepalen de identiteit van een gemeenschap, geven zin, passie, meerwaarde en plezier, bevorderen en ontwikkelen de samenleving. Het rapport bevat ook een aanbeveling over digitalisering en één van de zes prioriteiten binnen dit domein is aandacht voor duurzaam digitaliseren.

De digitale week bij AMVB en Bozar (Evenement)

De Digitale Week loopt dit jaar van zaterdag 19 tot zondag 27 april. De Digitale Week is een jaarlijks weerkerende campagne die digitale geletterdheid en mediawijsheid centraal zet. Een hele week lang wordt er in heel Vlaanderen en Brussel gewerkt rond het sensibiliseren van het brede publiek, het activeren van kansengroepen en het informeren van het beleid. Tijdens de Digitale Week kan iedereen bijleren; in Brussel kan je terecht bij het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) en Bozar.

ENUMERATE Core Survey 2 rapport (Publicatie)

Het ENUMERATE-project is na drie jaar geen onbekende meer in het (digitale) cultureel-erfgoedveld. Op die tijd leverde het project een schat aan basisinformatie op, maar ook een bruikbaar kader voor statistisch onderzoek naar digitale erfgoedcollecties. Bijna 1.400 Europese erfgoedinstellingen deden mee aan de Core Survey 2, het vervolg op een begin 2012 gehouden eerste survey. De resultaten hiervan zijn nu beschikbaar.

deadline 21 mei 2014

From Audience to User: New Ways of Engaging with Audiovisual Heritage Online (Oproep)

Voor de EUscreenXL Conference 2014 op 30 & 31 oktober in Rome is de organisatie op zoek naar voorstellen van papers en workshops. Een publiek vinden en gebruikers betrekken bij je content is een belangrijk doel geworden voor archivarissen, omroepen, leerkrachten en iedereen die content online publiceert. Met groeiende hoeveelheden van gedigitaliseerde content die online beschikbaar is, zijn erfgoedprojecten en collectiehouders zich meer en meer bewust van de nood om in interactie te treden met hun gebruikers/publiek.

21 mei 2014

Long term accessibility of digital resources in theory and practice (APARSEN/SCAPE project evenement)

In het kader van de derde LIBER workshop rond digital curation (‘Keeping data: the process of data curation’, 19-20 mei 2014) organiseren APARSEN en SCAPE een satellietevenement in Wenen (Oostenrijk). Op 21 mei 2014 wordt een theoretische voormiddag gevolgd door een praktische workshop over digitale preservering.

Lezingenreeks 30 jaar Informatie- en Bibliotheekwetenschap

In oktober 1983 startte de universitaire opleiding 'Informatie- en Bibliotheekwetenschap' aan de Universiteit Antwerpen. Het volledige programma wordt jaarlijks aangeboden als een postacademische vorming van één jaar. Nu, dertig jaar later, viert de opleiding feest met de lezingenreeks 'Informatie als noodzaak en kans'. Elf internationaal erkende sprekers gaan elk vanuit hun invalshoek in op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in de informatiesector. Op vrijdag 20 december vertelt Stefan Gradmann over het Europeana Data Model (EDM) en zijn potentieel voor de ‘Digital Humanities’.

deadline 16 mei 2014

How to integrate audiovisual material in Digital Humanities research? (Oproep)

Er werd een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen voor het (deel)programma van een workshop tijdens DH2014, de conferentie rond onderzoek in Digital Humanities op 8 juli 2014 in Lausanne (Zwitserland). Het probleem dat tijdens deze workshop aangekaart zal worden is hoe we het contrast kunnen overbruggen tussen audiovisueel materiaal als een gestaag groeiend corpus van data en het feit dat deze data relatief mager vertegenwoordigd zijn in het onderzoeksdomein van de Digital Humanities.

16 mei 2014

Netwerkdag Vlaamse en Nederlandse registratoren

Op vrijdag 16 mei 2014 organiseren de Nederlandse Registrars Groep en de Vlaamse Registratoren een netwerkdag in Antwerpen. Een mooie gelegenheid om de samenwerkingsmogelijkheden en ideeën die tijdens de eerste netwerkdag in Amsterdam (mei 2013) aan bod kwamen, ter harte te nemen en verder mee aan de slag te gaan.

24 april 2014

Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed (Evenement)

Ter gelegenheid van de Unesco Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten organiseren de Vlaamse Unesco Commissie en Wikimedia een expertseminarie over digitalisering van cultureel erfgoed, toegang en hergebruik. PACKED vzw licht er kort zijn werking toe.

23 april 2014

Vijfde publieksmoment Cultuurforum 2020 (Evenement)

Op woensdag 23 april 2014 nodigt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de cultuursector uit voor het vijfde publieksmoment van het Cultuurforum 2020. Plaats van afspraak: 30CC en M in Leuven. Dit keer staat de dag in het teken van ‘de waarde van cultuur’, met Catherine de Zegher (MSK Gent) als hoofdspreker. PACKED vzw verzorgt een bijdrage aan een thematische sessie rond open data.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be