29 augustus 2014

Denk mee! Workshop beleidsaanbevelingen (Workshop)

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert op vrijdagnamiddag 29 augustus in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode. De bedoeling is om vanuit de ervaringen, noden, behoeften en perspectieven van het veld de nieuwe minister van cultuur te kunnen inspireren, voeden en accenten leggen in het uitzetten van de lijnen voor het cultureel-erfgoedbeleid van de nieuwe Vlaamse regering.

Start onderzoek generieke workflow born digital erfgoed (Lancering)

Onlangs is de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) gestart met de uitvoering van het onderzoeksproject Generieke Workflows Born Digital Erfgoed. De CCDD heeft daarvoor subsidie gekregen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project omvat onderzoek naar en toetsing van best practice tools, standaarden, protocollen en workflows voor duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed op het gebied van kunst, film/video, fotografie en architectuur.

Manifest en petitie Familiekunde Vlaanderen (Oproep)

Familiekunde Vlaanderen lanceert een manifest voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België, onder meer ten behoeve van genealogisch onderzoek. Aan het manifest werd ook een petitie gekoppeld. Met dit manifest wil Familiekunde politici en publiek sensibiliseren en een oproep doen voor een meer soepele Belgische regelgeving hieromtrent, met kortere raadplegingsembargo’s. Idealiter zou daar ook een uniforme Europese wetgeving aan gekoppeld moeten worden.

Sharing is Caring (Publicatie)

Het Deense Staten Museum for Kunst publiceerde een bloemlezing over 'open cultural heritage' onder de titel Sharing is Caring. Het boek bevat 18 artikels, geschreven door Deense en internationale experts. De rode draad wordt gevormd door de veranderingen en kansen die zich aanbieden in cultureel-erfgoedveld onder invloed van digitalisering, digitale media, het internet en onze gebruikers.

Eerste set conceptvoorstellen uit het Nederlandstalige werkveld in de Getty AAT opgenomen (Update)

Het Getty Research Institute heeft de Engelstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT) uitgebreid met honderden concepten uit Nederland en Vlaanderen. Nederlandse en Vlaamse erfgoedwerkers dienden de afgelopen jaren een grote hoeveelheid conceptvoorstellen in, die typerend zijn voor het Nederlands en Vlaams erfgoed.

22 oktober 2014

Geef vorm aan uw archief! (Workshop)

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), de afdeling van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) die werkt rond erfgoed over het ontwerp van de omgeving, organiseert op 22 oktober 2014 een workshop op Interieur Kortrijk rond privéarchieven en -collecties over design. CVAa wil de ontwerpers en producenten van vandaag de reflex bijbrengen om goed voor hun archief te zorgen.

deadline 20 oktober 2014

Collectiemedewerker (Vacature)

Argos is een centrum voor kunst en media. Het kunstencentrum bevordert nieuwe vormen van artistieke praktijk, heeft oog voor internationaal kenmerkende ontwikkelingen, bewerkstelligt discussies over beeld- en mediacultuur en beheert een belangrijke collectie audiovisuele kunst. Als collectiemedewerker zorg je voor de praktische en administratieve ondersteuning bij de inhoudelijke collectiewerking die verantwoordelijk is voor de audiovisuele collectie, voor de mediatheek en voor de distributie-activiteiten.

6 oktober 2014

Erfgoed Connectie Utrecht: born digital erfgoed (Evenement)

Digitaal erfgoed neemt in onze maatschappij een steeds grotere plaats in. Niet alleen wordt erfgoed op grote schaal gedigitaliseerd, maar we krijgen ook steeds meer te maken met erfgoed dat digitaal is ontstaan (born digital) en dus geen analoog origineel heeft. Op maandagmiddag 6 oktober 2014 organiseert Landschap Erfgoed Utrecht in het kader van Erfgoed Connectie Utrecht een bijeenkomst over born digital erfgoed, en wat dit betekent voor de erfgoedsector.

3 oktober 2014

Open Data Dag in Vlaanderen (Evenement)

Elk jaar organiseert de Vlaamse overheid de Open Data Dag in Vlaanderen. Meer dan 500 deelnemers uit binnen- en buitenland hebben de eerste en tweede editie van dit Open Data evenement bijgewoond. Dit jaar is de gebruiker van Open Data aan het woord; bedrijven, organisaties, ontwikkelaars en individuen die met Open Data aan de slag gaan. Entrepreneurs en anderen die met deze data en informatie applicaties en webtoepassingen bouwen die op hun beurt economische en sociale meerwaarde creëren.

2 oktober 2014

AthenaPlus International Conference (Conferentie)

In het kader van het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Unie organiseert het AthenaPlus-project (waarin ook PACKED vzw betrokken is) in samenwerking met de Europese Commissie en Europeana een internationale conferentie. Het thema is hergebruik van digitale cultureel-erfgoedcontent in onderwijs, toerisme en vrije tijd. De conferentie vindt plaats in de nationale bibliotheek te Rome.

WORKSHOP TERMINOLOGY & ONTOLOGY: THEORIES AND APPLICATIONS (Oproep)

De TOTh workshop wordt dit jaar georganiseerd door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Deze conferentie over meertaligheid in het digitaal cultureel erfgoeddomein heeft nu een call for papers georganiseerd die loopt tot 30 september 2014. In deze editie van de jaarlijkse workshop zal er bijzondere aandacht zijn voor cultural content management.

De SARC brengt advies uit over VIAA (Publicatie)

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Media op eigen initiatief advies uit over het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De SARC meent dat VIAA een geschikt instrument is om de uitdagingen aan te gaan, en steunt het instituut in zijn ambities. Om deze te kunnen realiseren, is het nodig dat het instituut van een tijdelijke opdracht kan evolueren naar een permanente, stabiele structuur die op lange termijn kan werken.

20 september 2014

Hoe archiveren? (Pubicatie / Vorming)

Erfgoedcel CO7 en de lokale archiefdiensten uit de Zuidelijke Westhoek stellen de regionale brochure ‘Hoe archiveren? Praktische gids voor het behoud en beheer van jouw archief’ voor. Met tips over het behoud en beheer van een archief geeft de brochure iedereen de kans om een eigen, uniek stukje geschiedenis veilig te stellen voor de toekomst.

deadline 8 september 2014

Algemeen Directeur nieuwe kunstensteunpunt (Vacature)

Naar aanleiding van de fusie van BAM, Muziekcentrum Vlaanderen en VTi is men op zoek naar een Algemeen Directeur voor het nieuwe eengemaakte kunstensteunpunt in Brussel. De Algemeen Directeur ontwikkelt, monitort, evalueert en verdedigt het strategische beleidsplan en bijbehorende actieplannen en begrotingen, zowel inhoudelijk als zakelijk, inclusief de verdeling van middelen en mankracht – steeds met respect voor de missie en visie en voor het evenwicht tussen de kerntaken van het nieuwe eengemaakte kunstensteunpunt, teneinde de realisatie van de ondertekende beheersovereenkomst te garanderen.

1 september 2014 - 2 september 2014

Save the Date - Preserving PDF: identify, validate, repair (Workshop)

Begin september organiseert de Open Planets Foundation (OPF) een workshop in Hamburg rond het PDF-bestandsformaat en tools voor zijn identificatie, validatie en herstel. OPF is een not-for-profit-organisatie die als host en marktplaats fungeert voor software, vraagstukken, fondsen en onderzoekers rond digitale duurzaamheid. Deze stichting is door financiering met lidmaatschapsgeld in staat om een continue basis te bieden voor het doorontwikkelen van R&D-oplossingen naar productie-tools en services.

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden, maar spreekt de taal van de wiskunde

Het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, wordt momenteel gerestaureerd in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Een delicate onderneming die aanzienlijk wordt vergemakkelijkt door de baanbrekende technologieën van iMinds onderzoeker Prof. Dr. Ann Dooms en haar Multimedia Forensics onderzoeksteam. Hun onderzoek leidt tot ongeziene ontdekkingen in ‘verborgen’ lagen en dimensies van het wereldberoemde veelluik. PACKED vzw werkt momenteel samen met de vakgroep ETRO in het EuropeanaSpace project.

Cultureel erfgoed: onbekend, maar wel bemind (Artikel)

Voor de verkiezingen heeft het culturele erfgoedveld in Vlaanderen door middel van een memorandum zijn noden en verwachtingen geformuleerd. Met de regeringsvorming in het vooruitzicht lijkt het ons daarom nuttig om kort en krachtig de essentie van onze boodschap te herhalen. Maar laat ons eerst snel overlopen welke aandacht de diverse partijen in hun programma’s aan onze sector hebben besteed.

Nieuwe website voor Het Firmament (Lancering)

Met trots kondigt Het Firmament een vernieuwde website en huisstijl aan. Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het ondersteunt en inspireert om op een hedendaagse, reflectieve en duurzame manier om te gaan met het erfgoed van theater en dans. Op de vernieuwde website vind je, in een compleet nieuw jasje, allerhande info over het erfgoed van de podiumkunsten.

15 juli 2014 - 15 augustus 2014

iMAL digitale zomerstages 2014 (Workshop)

De Digitale Zomerworkshops van iMAL, die al sinds 2005 bestaan, zijn dit jaar al toe aan hun tiende editie. Een must voor iedereen die een inspirerende zomer onder de digitale zon wil meemaken. De vzw iMAL (interactive Media Art Laboratory) werd in 1999 in Brussel opgericht met als doel artistieke vormen en creatieve praktijken te ondersteunen die computer- en netwerktechnologie gebruiken als medium. Het iMAL Lab fungeert als laboratorium en werkplaats voor kunstenaars en (technologische) creatievelingen.

Het Europeana Data Model: nieuwe versie mappingrichtlijnen en gevalstudie EDM & Linked Open Data

Het Europeana R&D departement verspreidde nieuws over een update aan de EDM-documentatie, en een gevalstudie rond gebruik van Linked Open Data waarbij het EDM-model aan de basis lag.

Verslagen en presentaties Cultuurforum 2020 online

Op 23 april 2014 vond het vijfde publieksmoment van het Cultuurforum 2020 plaats in Leuven. De verslagen en presentaties van alle parallelle sessies zijn nu beschikbaar op de website van het departement CJSM. PACKED vzw stond mee in voor de invulling van een sessie rond Open (Cultuur) Data.

Vlaamse Regering kent 3.446.000 euro subsidies toe voor realiseren Vlaamse beleidsprioriteiten

De Vlaamse Regering kent 3.446.000 euro subsidies toe aan de provincies en aan de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen voor het realiseren van Vlaamse beleidsprioriteiten 'cultureel erfgoed'. Met deze subsidies moedigt de Vlaamse overheid de provincies en de vijf steden aan om, binnen de geformuleerde doelstellingen, een eigen cultureel-erfgoedbeleid te voeren.

24 juli 2014

The Future of Museums (Conferentie)

Op 24 juli 2014 wordt de internationale conferentie 'The future of museums' georganiseerd. Deze online conferentie vindt wereldwijd plaats; iedereen kan gratis deelnemen via Blackboard Collaborative. De onderwerpen van de conferentie zijn gebaseerd op de vier thema’s die uit het NMC Horizon Report 2013 – The Museum Edition naar voor kwamen.

British Pathé en TATE openen archiefmateriaal online

British Pathé, een van de oudste mediabedrijven ter wereld, heeft zijn volledige collectie op Youtube geplaatst. Daarmee kunnen kijkers nu eenvoudig door meer dan 85.000 filmpjes bladeren. Omgerekend gaat het om zo'n 3.500 uur aan beeld. Tate heeft dan weer 245 uur audioarchief uit het cassettemagazine Audio Arts gratis online beschikbaar gemaakt.

Digitale objecten in Europeana: een geldig ‘rights statement’ tegen juli 2014

Om aan te geven welke rechten er rusten op het digital material dat je kan vinden via het Europeanaportaal, werden de Europeana Rights Statements geïntroduceerd. Via een lijst van labels kon je aangeven wat de (best passende) rechtenstatus van het digitale object was. Deze labels zijn echter geïntroduceerd nadat al een behoorlijke hoeveelheid material op Europeana was verschenen. Een inhaalbeweging werd in gang gezet die tegen juli 2014 moet afgerond zijn. Op de bijeenkomst van de Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht van 19 mei 2014 komt .(JavaScript must be enabled to view this email address), IPR and Policy Advisor bij Europeana, onder meer deze campagne toelichten.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be