7 november 2012

Living Labs for Innovation in eCulture (Conferentie)

Op 7 november wordt in het kader van de Creative Media Days een conferentie georganiseerd met als thema "Living Labs for Innovation in eCulture". Deze conferentie plaatst niet alleen Living Labs centraal, maar heeft ook een sterke focus op creatief (her)gebruik van digitaal cultureel erfgoed.

CEST gevalstudies online (Update)

De CEST-wiki heeft er een nieuw onderdeel bij: de CEST gevalstudies. Een gevalstudie is een kort verslag van een digitaliseringsproject dat recent door een erfgoedorganisatie werd afgerond of nog in uitvoering is. Dat kan variëren van een grootschalig project voor het digitaliseren van tijdschriften, tot het ontwikkelen van een eenvoudig en goedkoop digitaal opslagsysteem.

New Art Space Amsterdam (NASA) (Lancering)

Het NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst) stopt haar activiteiten per 31 december 2012. De organisatie in de huidige vorm wordt opgeheven, volgend uit de aankondiging dat het Nederlandse Ministerie van OCW het Instituut niet meer zal ondersteunen na 2012. Samen met SMART Project Space (SPS) en VH MV (Voorheen MonteVideo, werktitel) vindt NIMk in de toekomst een plek in New Art Space Amsterdam (NASA).

Vernieuwde website Toneelstof online (Update)

De nieuwe website van Toneelstof staat nu online: toneelstof.be is een multimediaal platform, waarbij je gericht op zoek kan naar een voorstelling of naam uit de Vlaamse theatergeschiedenis, of aan de hand van een tijdlijn van 1960 tot 2000 kan grasduinen in opgenomen interviewfragmenten, transcripties van interviews, foto's en meer. Al het materiaal is gelinkt aan de VTi-databank, zodat meteen een schat aan informatie voor het grijpen ligt.

DigiGIDS integraal online (Publicatie)

Met DigiGIDS wil AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel) medewerkers en vrijwilligers van kleine organisaties sensibiliseren en motiveren om bewust om te gaan met hun digitaal archief. De integrale versies van DigiGIDS@work en DigiGIDS@home zijn nu online beschikbaar.

20 oktober 2012

Home Movie Day 2012 (Evenement)

Op zaterdag 20 oktober is het Home Movie Day, het jaarlijkse internationale eerbetoon aan de amateurfilm. Dit jaar slaan in Nederland digitaliseringbedrijf SuperSens, Beeld en Geluid en EYE (voorheen Nederlands Filmmuseum) de handen in elkaar voor de tiende editie. Op deze dag wordt het witte filmdoek beschikbaar gesteld voor oude familiefilms en (nieuw sinds dit jaar) ook video's. U komt op deze dag alles te weten over het behoud van dit onvervangbare beeldmateriaal.

19 oktober 2012

Groot Onderhoud 2012: valoriseer uw collecties (Evenement)

Op 19 oktober 2012 organiseert FARO i.s.m. de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en het agentschap Kunsten en Erfgoed een tweede editie van het Groot Onderhoud. Het thema is deze keer 'Valoriseer uw collecties!'. Aansluitend reikt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de ‘Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed’ uit, een blijk van erkenning voor organisaties of personen die het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen.

19 oktober 2012

The Last Event (Evenement)

Op 19 oktober 2012 sluit het Nederlands Instituut voor Mediakunst definitief de deuren van zijn vertrouwde stek aan de Amsterdamse Keizersgracht. Op die avond is er geen enkele tentoonstelling meer te zien, maar dat betekent niet dat er geen kunst meer te ervaren is. In het 'lege' gebouw worden performances opgevoerd, radio gemaakt en meer.

16 oktober 2012

De waarde van open (Discussie)

In de afgelopen decennia zijn we steeds meer gewend geraakt aan gratis toepassingen, vrij gebruik van beeld en het delen van teksten. Kunstenaars zijn al lange tijd bezig met het kopiëren, openstellen en verspreiden van data. Op dit moment worden degene die aan artist-in-residences meedoen of subsidie aanvragen gedwongen om hun projecten “open” te maken. Maar wat betekent “openstellen” eigenlijk? Tijdens een van de laatste avonden in het NIMk wordt gezocht naar een aantal antwoorden waarbij ervaringen, oplossingen en nieuwe problemen elkaar afwisselen.

11 oktober 2012 - 12 oktober 2012

Economies of the Commons 3 – Sustainable Futures for Digital Archives (Conferentie)

Beelden voor de Toekomst presenteert 'Economies of the Commons 3 – Sustainable Futures for Digital Archives'. Deze derde internationale 'eCommons'-conferentie zal een forum bieden voor enkele keynotes, presentaties, hands-on workshops en veel ruimte voor netwerking. 'Economies of the Commons 3' ('eCommons 3') richt zich tot iedereen die op zoek is naar visionaire, theoretische en praktische kennis rond de hedendaagse uitdagingen en de toekomst van archieven. De voertaal van deze conferentie is Engels.

Online videokanaal ARTtube (Lancering)

Op 5 juli 2012 werd de website ARTtube gelanceerd, een collectief videoplatform voor kunst en design in Nederland en België. Het Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA (Antwerpen), Gemeentemuseum Den Haag, De Pont (Tilburg) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) publiceren op ARTtube video’s van hoge kwaliteit over kunst en vormgeving, de meeste ontwikkeld in eigen beheer en vanuit de eigen expertise.

10 oktober 2012

Museum Mediation in Transition (Conferentie)

Digitale technologieën zijn een deel van onze musea geworden. Ze worden meer en meer interactief, sociaal en mobiel, en omvatten applicaties op smartphones en tablets. Educatie- of publieksmedewerkers voelen aan dat ze mee de boot op moeten, zich ermee vertrouwd moeten maken en deze instrumenten moeten inbedden in de werking. De toekomst van publieksbemiddeling en –werking in musea in een digitale wereld staat centraal in deze conferentie die plaatsvindt in Museum M (Leuven).

2 oktober 2012

Over de grenzen - de jongste nota’s cultuurbeleid rond Cultuureducatie & Internationaal Cultuurbeleid: kansen voor de cultureel-erfgoedwerking vanuit Vlaanderen? (Studiedag)

Op 2 oktober 2012 organiseren het cultureel-erfgoedoverleg (waarvan PACKED vzw lid is) en FARO een toelichting en gesprek rond de recente Vlaamse beleidsnota's cultuureducatie en internationaal cultuurbeleid. Beide nota’s hebben ook betrekking op de werking van het cultureel-erfgoedveld en zullen worden toegelicht door betrokken beleidsmedewerkers en getoetst aan de actuele praktijk in het cultureel-erfgoedveld. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen over hoe cultureel-erfgoedorganisaties hierop kunnen inspelen en doorwerken, welke opportuniteiten en mogelijkheden er liggen, etc.

24 september 2012

Leer meer over het klaren van rechten (Workshop)

Wie auteursrechtelijk beschermde werken publiek en digitaal wil toegankelijk maken in een online omgeving, botst niet zelden op een aantal problemen. Met welke basisprincipes of -regels moet u rekening houden? Hoe gaat u concreet te werk? En welke bijzondere aandachtspunten zijn er, naargelang de aard van het beschermde werk?

21 september 2012

Duurzame opslag van digitale data (Evenement)

Wordt uw archief, bibliotheek, museum, bedrijf … ook geconfronteerd met een niet-aflatende stroom van documenten? Stelt u zich vragen bij het beheer of de bewaring ervan? Maakt u zich zorgen over de leesbaarheid van uw documenten in de toekomst? Lias - KU Leuven organiseert op vrijdag 21 september 2012 een discussienamiddag rond de problematiek van duurzame opslag van digitale data en de uitdagingen voor de toekomst

Volkskunde Vlaanderen wordt LECA

Dit jaar bestaat Volkskunde Vlaanderen 20 jaar en in die tijd heeft de organisatie allesbehalve stilgezeten. Ook het denken over volkscultuur veranderde intussen mee. Er is nu niet alleen aandacht voor het verleden, maar ook voor wat er nu vandaag gebeurt. Volkscultuur gaat immers over wat ons boeit en bindt, en wat we daarvan doorgeven aan volgende generaties. Kortom, over de cultuur van alledag. Daarom ruilt Volkskunde Vlaanderen haar naam in ...

28 juni 2012

Digitale Collectie brengt Nederlandse erfgoedmetadata samen (Lancering)

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Digitaal Erfgoed Nederland werken samen in het project 'Digitale Collectie' aan de nationale ontsluiting van metadata van miljoenen digitale erfgoedobjecten. Dit driejarig project wordt vandaag officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het GeldMuseum in Utrecht. Doel is de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed op het Europese erfgoedportaal Europeana te vergroten. Op dit moment biedt Europeana toegang tot ruim twintig miljoen objecten uit honderden collecties, een aantal dat door nationale initiatieven als ‘Digitale Collectie’ verder zal groeien.

ENUMERATE Core Survey-rapport geeft beeld van digitalisering van erfgoed in Europa (Publicatie)

In februari en maart van dit jaar werd vanuit het project ENUMERATE een beknopte enquête gehouden onder erfgoedinstellingen in Europa. Het doel was de stand van zaken van digitale erfgoedcollecties te verhelderen. Aan het onderzoek namen bijna tweeduizend instellingen uit negenentwintig landen deel. De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd.

Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet in opmaak

Op 27 juni 2012 werd het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaams Parlement. Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet vervangt het bestaande decreet van 2008. Op 29 juni 2012 gaf de Vlaamse Regering tevens haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit dat de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet bepaalt. Deze beleidsprioriteiten worden bepaald in uitvoering van de nieuwe subsidiemethodiek die het Planlastendecreet bepaalt voor gemeenten en provincies.

e-Infrastructure Reflection Group

In het kader van het Deense voorzitterschap van de Europese Unie werd recent een bijeenkomst gehouden van de de e-Infrastructure Reflection Group. Het gaat om een officiële raad van vertegenwoordigers die optreedt om de e-infrastructure programma’s in de verschillende Europese lidstaten te stimuleren. De e-IRG werd opgericht om best practices te bepalen en aan te bevelen voor de pan-Europese inspanningen op vlak van e-infrastructures. De e-IRG zal white papers, roadmaps en aanbevelingen produceren, en de toekomstige funderingen van de Europese kennismaatschappij analyseren.

deadline 15 september 2012

Collectiemedewerker (M/V) bij Argos, centrum voor kunst en media (Vacature)

Argos is een centrum voor kunst en media. Het kunstencentrum bevordert nieuwe vormen van artistieke praktijk, heeft oog voor internationaal kenmerkende ontwikkelingen, bewerkstelligt discussies over beeld- en mediacultuur en beheert een belangrijke collectie. De werking van Argos omvat zowel productie, archivering, conservering als presentatiefuncties waaronder tentoonstellingen, film- en videovertoningen, lezingen en performances, distributie alsook een publieke mediatheek. Het team van Argos bestaat uit tien enthousiaste, dynamische en gedreven medewerkers. Om dat team en de organisatie nog meer slagkracht te geven, is Argos op zoek naar een collectiemedewerker (M/V).

14 september 2012

Website immaterieel cultureel erfgoed (Lancering)

In uitvoering van de visienota 'Een beleid voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen' zetten het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en Kunsten en Erfgoed een interactieve website op voor het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Deze website zal op 14 september 2012 gelanceerd worden.

13 september 2012 - 14 september 2012

Television Heritage and the Web (Conferentie)

Deze conferentie is de eindconferentie van het EUscreen project, een best practice network rond Europees televisie-erfgoed. Het project organiseert zijn derde en laatste internationale conferentie onder de titel 'Television Heritage and the Web' in Budapest op 13 en 14 september 2012. Op het programma staan workshops, een plenaire sessie met keynotes en de voorstelling van case studies door enkele erkende experten uit het veld.

Flandrica.be gaat live op 15 november (Lancering)

Het wordt een spannende (na)zomer voor de Flandrica.be-medewerkers: op 15 november - meteen de ultieme deadline voor het project - zal Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege de virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek voorstellen aan het publiek. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Nederlands-Vlaamse samenwerking 
bij de digitalisering van het erfgoed (Verslag)

Op 21 juni 2012 vond in Antwerpen een werkbijeenkomst plaats over Nederlands-Vlaamse samenwerking
 bij de digitalisering van het erfgoed. Deze werkbijeenkomst bracht mensen uit beleid, erfgoedsector en wetenschap bij elkaar om te overleggen of en hoe Nederland en Vlaanderen kunnen samenwerken bij de digitalisering van het erfgoed. De bijeenkomst leidde tot twee concrete voorstellen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be