Digitaal geheugenverlies? Stem op 28 maart af op Klara!

Eind november 2014 nam PACKED vzw, het Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, in Theater Zuidpool deel aan een publiek debat over digitaal geheugenverlies. Op zaterdagmiddag 28 maart voeren twee gasten van toen, Trudi Noordermeer (hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen) en Rony Vissers (coördinator PACKED vzw), opnieuw een gelijkaardig gesprek met Werner Trio in het radioprogramma Trio op Klara.

Onderzoeksproject Archiving Interactive Media (AIM) van start (Lancering)

Januari 2015 markeert de start van het Nederlandse KIEM-programmaproject Archiving Interactive Media (AIM). Binnen dit project werken de Universiteit van Amsterdam en de kennisinstellingen LIMA en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) samen met de private partner Data Matters om een jaar lang onderzoek te doen naar de conservering van digitale culturele objecten die interactief, vernetwerkt, procesmatig en contextafhankelijk zijn.

15 april 2015 - 16 april 2015

2+3D PHOTOGRAPHY – PRACTICE AND PROPHECIES (CONFERENTIE)

Het Rijksmuseum organiseert op 15 en 16 april 2015 een internationale conferentie met als thema 2+3D Photography – Practice and Prophecies. De conferentie wil inspiratie bieden over bestaande gestandaardiseerde workflows en de uitdagingen van de nieuwe digitale mogelijkheden. Hoe kunnen de nieuwe technologieën opgenomen worden in internationale praktijkstandaarden?

10 april 2015 - 12 april 2015

GLAM-Wiki 2015 (Conferentie)

De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief openen in april hun deuren voor een internationaal gezelschap van Wikipedia-vrijwilligers en professionals uit de culturele sector die zich gezamenlijk inzetten voor vrije toegang tot cultureel erfgoed. Zo’n 150 mensen van over de hele wereld worden op 10, 11 en 12 april in Den Haag verwacht voor de internationale GLAM-WIKI conferentie. GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives en Museums, belangrijke culturele instellingen die wereldwijd steeds vaker nauw samenwerken met Wikipedia. PACKED vzw zal er pitchen over een toekomstig Wikidata-project ...

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten (Publicatie)

Op 15 december is het rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' verschenen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Erfgoedinstellingen doen al tientallen jaren ervaringen op in projecten waarbij erfgoed digitaal beschikbaar wordt gemaakt om het te kunnen gebruiken in uiteenlopende publiekstoepassingen en presentaties. Deze publicatie heeft tot doelstelling het verzamelen van lessen die geleerd kunnen worden uit enkele grote digitaalerfgoedprojecten in Nederland en Vlaanderen.

23 maart 2015

EuropeanaSpace Technical Workshop (Workshop)

Het Europese project EuropeanaSpace, waarin PACKED vzw partner is, bouwt aan de ontwikkeling van een Technical Space. Dit is een raamwerk voor de opslag, toegang en verwerking van cultureel-erfgoedcontent en metadata. In een afgescheiden onderdeel (de zgn. Protected Space) kunnen curatoren, onderzoekers, professionele gebruikers en ontwikkelaars zoeken naar content en/of het materiaal beheren. Binnen deze gesloten ruimte kan de content (her)gebruikt worden voor de ontwikkeling van applicaties. Als je meer wil weten over de architectuur en de keuzes rond de implementatie van de Technical Space, ben je welkom op een publiek toegankelijke technisch workshop in Brussel.

23 maart 2015

Officiële afsluiting Beelden voor de Toekomst (Evenement)

Gedurende ruim zeven jaar hebben Beeld en Geluid, EYE Film Instituut, Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd. De miljoeneninvestering in Beelden voor de Toekomst heeft ertoe bijgedragen dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse geschiedenis, uitgedrukt in beeld en geluid, behouden is gebleven voor historici en wetenschappers, voor creatief hergebruik, voor onderwijs en het brede publiek.

All our yesterdays (Tentoonstelling)

De reizende tentoonstelling "All our Yesterdays. (1839-1939) Life Through The Lens Of Europe’s First Photographers" komt naar Leuven/Heverlee. "All our Yesterdays" startte als een tentoonstelling in Pisa in de lente van 2014, en reist nu doorheen Europa om Europeana dichter bij de burger te brengen. In Leuven krijgt de tentoonstelling een lokale dimensie dankzij de collecties van het Leuvense stadsarchief. De geschiedenis van Leuven is onlosmakelijk met het Europese verhaal verbonden sinds de grote brand in 1914.

24 februari 2015 - 26 februari 2014

Digital Fashion Futures (Conferentie)

Op 24, 25 en 26 februari 2015 organiseert Europeana Fashion in samenwerking met het MoMu - ModeMuseum Provincie Antwerpen een internationale modeconferentie. De conferentie Digital Fashion Futures onderzoekt de toekomst van mode en mode-erfgoed in het digitale tijdperk. Twee vragen staan centraal: hoe kan digitale mode content gebruikt worden om engagerende concepten te creëren voor hen die deze content consumeren en wat is de rol van het digitale aspect in de business modellen van de toekomst?

BRAIN-be onderzoeksprogramma (Oproep)

Het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) integreert verschillende financieringsinstrumenten van het Federaal Wetenschapsbeleid teneinde een betere onderzoekssamenwerking te bewerkstelligen tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en de rest van de wetenschappelijke gemeenschap. Het tracht terzelfdertijd beter in te spelen op de kennisbehoeften van alle federale departementen.

Denk mee over DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer (oproep)

Eind september lanceerde Digitaal Erfgoed Nederland DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer. DEN is benieuwd naar feedback en ervaringen uit het veld.

Erfgoedzorg in de kunstensector / TRACKS (Update)

Om de toolbox voor archief- en collectiezorg dichter bij de kunstensector te brengen en om jonge kunstenaars te sensibiliseren om zorg te dragen voor hun eigen archief, werd er dit najaar gestart met een aantal gastcolleges bij Vlaamse kunsthogescholen. Bij KASK Gent en Antwerpen maakten studenten vrije kunsten kennis met het wat, waarom en hoe van de archief- en collectiezorg. Bovendien werd ook een kortlopend onderzoek naar de archieven en collecties in de sector van de beeldende kunsten opgestart.

Vervolgprojecten persistente identificatie (Update)

Eind oktober 2014 werd het project ‘Persistente identificatie’ met succes afgerond. De resultaten van het project hebben aangetoond dat het gebruik van persistente URI’s het beheer van collectiedata stroomlijnt, de uitwisseling van collectiedata efficiënter maakt en de dynamische verwerking van collectiedata in andere websites of mobiele toepassingen makkelijker maakt. In 2014-2015 breien we daarom een vervolg aan dit traject.

12 februari 2015 - 13 februari 2015

EuropeanaTech 2015 (Conferentie)

De tweede editie van de EuropeanaTech conferentie zal plaatsvinden op 12 & 13 februari 2015 in de Bibliothèque nationale de France (Parijs). EuropeanaTech zal de meest recente technologische ontwikkelingen en innovaties in de context van cultureel erfgoed voorstellen – gaande van pogingen tot standardisering, via lessons learned in de dagelijkse praktijk tot fundamentele onderzoeksthema’s en disruptieve innovaties.

28 januari 2015

Lancering Erfgoed en Media (Opleiding)

Met een nieuwe driedelige opleiding wenst FARO de competenties van communicatie- , pers- en marketingwerkers in de cultureel-erfgoedsector te versterken. Als u uw (communicatieve) aanbod (nog) beter in de mediamarkt wil zetten, meer bereik en impact wil krijgen binnen de media, dan is deze opleiding beslist iets voor u ...

deadline 23 januari 2015

Jouw idee voor Informatie aan Zee (Oproep)

De bibliotheek- en archiefsector in Vlaanderen staat onder druk. Besparingen op alle beleidsniveaus dwingen tot reflectie over onze kerntaken. Tegelijkertijd willen de overheden een digitale sprong voorwaarts maken. Vertrouwen we in deze context op aloude zekerheden, of kiezen ook wij voor een sprong voorwaarts? Durven we het vertrouwde los te laten om te investeren in innovatie? Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse congres van de VVBAD, plaatst een zoeklicht op de toekomst. Dien je voorstel in en wie weet sta jij op de volgende editie van dit congres.

2 december 2014

MOVIO training sessie (Workshop)

Ben je nog op zoek naar een gratis tool voor het maken van je digitale tentoonstellingen? PACKED vzw nodigt medewerkers van musea, bibliotheken, archieven en andere cultureel-erfgoedorganisaties uit voor een hands-on-training op 2 december in Brussel. Hierin zal stapsgewijs worden aangeleerd hoe je zelf zonder technische voorkennis dergelijke tentoonstellingen kan maken met de open source tool MOVIO. Deze training is onderdeel van het Europese AthenaPlus-project, waarin PACKED vzw bijdraagt aan de creatie van tools voor het hergebruik van digitaal erfgoedmateriaal.

TRACKS-helpdesk (Update)

De voorbije weken kon je tijdens verschillende evenementen terecht bij de reizende TRACKS-helpdesk. De komende maanden zal TRACKS ondersteuning bieden in het kader van workshops en evenementen samen met het AMVB, het Firmament en Resonant. Langskomen is de boodschap!

Tegenlicht: digitaal geheugenverlies (Documentaire)

Ons geheugen vervliegt. Floppys van vijftien jaar geleden kan geen machine meer afspelen, harde schijven gaan maar vijf jaar mee en internetpagina verandert voortdurend. Digitale data zijn kwetsbaar. Toch worden complete bibliotheken versnipperd en wegbezuinigd, met het idee dat alles vindbaar blijft op internet. Maar is dat wel zo, of gaan we lijden aan collectief geheugenverlies?

Eerste resultaten survey 'Ranking Stumbling Blocks for Video Preservation' (Update)

De Standards and Practices Working Group van de Amerikaanse NDSA (National Digital Stewardship Alliance) sloot begin augustus een survey af die de rangschikking van voorkomende obstakels bij videopreservering aan het licht moest brengen. De eerste bevindingen van de rondvraag zijn nu beschikbaar …

Tweede nulmeting Archief2020 gestart (Onderzoek)

Afgelopen zomer is het tweede deel van de nulmeting van Archief2020 gestart, waarin de huidige situatie met betrekking tot digitalisering bij archiefvormers wordt gemeten. Dit is het vervolg op de eerdere nulmeting onder archiefbeherende instellingen, die Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in 2013 heeft uitgevoerd. De nulmeting wordt voor zover mogelijk uitgevoerd met informatie uit bestaande bronnen (eerdere onderzoeken) van diverse betrokkenen, zoals archiefinspecties. Daarnaast voert het onderzoeksbureau gesprekken met vertegenwoordigers van decentrale overheden, koepelorganisaties en overige betrokken partijen.

13 november 2014

Tools to Maximise Impact in Digital Cultural Heritage (Evenement)

Op 13 november 2014 organiseren MAXICULTURE en eCultValue, twee Europese Coordination and Support Actions, een evenement in Brussel rond de impact van projecten in het digitaal cultureel-erfgoedveld. De dag bestaat uit presentaties rond onder andere impact assessment, netwerkpromotie en de rol van makelaardij.

4 november 2014

Digitaal aan de slag met historische kranten en huizengeschiedenis (Studiedag)

Naar aanleiding van de lancering van de website kaartenhuisbrugge.be organiseert Erfgoedcel Brugge in samenwerking met diverse partners een studiedag in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum te Brugge. Doel van de dag is, naast de voorstelling van de vernieuwde website, ook bruggen te bouwen en inspiratie te bieden aan diverse partners die momenteel of in de toekomst graag willen werken rond geografisch historische erfgoeddata en/of tools.

CLARIAH ontvangt 12 miljoen euro voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen (Project)

CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, ontvangt een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ter waarde van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur waarmee grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar worden gekoppeld en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. Zo wordt het mogelijk om grote discipline-overschrijdende vragen te onderzoeken over cultuur en maatschappelijke verandering.

Subsidies voor nieuwe cultureel-erfgoedprojecten (Update)

Gewezen Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft voor de regeringswissel nog 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. PACKED vzw is als partner betrokken bij twee van deze projecten: 'Duiken in de machine. Industriële en agrarische machines in 3D?' van de Stedelijke Musea Kortrijk – Vlasmuseum en 'Typologering van de bewaarde gespannen, of door menselijke kracht aangedreven handels- en dienstvoertuigen in Vlaanderen' van het Karrenmuseum Essen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be