15 oktober 2012 - 18 november 2012

PACKED-website SCART.be genomineerd voor Bib Web Awards 2012 (Oproep)

Op maandagavond 10 december 2012 reikt de Bibliotheekschool van Gent in haar auditorium voor de tweede keer de Vlaamse Bib Web Awards uit. De cursisten van het graduaat BDI-kunde (module Netwerk- en systeembeheer), selecteerden voor 11 categorieën telkens circa 10 genomineerden. Zij bevonden www.scart.be als beroepsondersteunend initiatief zo verdienstelijk dat de website een plaats bij de genomineerden verdiende.

deadline 21 december 2012

Bibnet zoekt Projectleider E-boekplatform (Vacature)

Bibnet leidt de ontwikkeling van het e-boekaanbod van de openbare bibliotheken. De organisatie ontwikkelt hiervoor een e-boekplatform in samenwerking met Boek.be dat de uitgevers en boekhandels vertegenwoordigt. Het e-boekplatform krijgt ook subsidies van IWT om innovatieve diensten te kunnen ontwikkelen. Het is de ambitie om in 2014 het e-boekplatform in gebruik te hebben. Als projectleider bouw je mee aan het te ontwikkelen e-boekplatform.

Beleidsbrief Cultuur 2012-2013 (Publicatie)

Op 22 oktober 2012 diende minister van Cultuur Joke Schauvliege haar Beleidsbrief Cultuur voor 2012-2013 in. In de brief, die nu online gepubliceerd werd, staan onder andere de prioriteiten voor het kunsten en cultureel-erfgoedbeleid van de minister voor het volgende jaar beschreven.

Europeana stelt nieuwe versie van portaalwebsite europeana.eu voor (Update)

Het digitale erfgoedportaal europeana.eu bestaat al geruime tijd in zijn huidige vorm. Bij Europeana achtte men de tijd rijp voor verandering: op preview.europeana.eu kan je nu een vernieuwde versie van de portaalwebsite ontdekken.

Digitalisering in KBR en Museum Plantin-Moretus

Samen met de Alamire Foundation (KU Leuven) is de Handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van België met de digitalisering van haar muzikale bronnen begonnen. Het Museum Plantin-Moretus heeft sinds kort ook enkele middeleeuwse verluchte handschriften online beschikbaar gemaakt.

11 oktober 2012 - 15 december 2012

Vormingsaanbod Heemkunde Vlaanderen (Opleiding)

Heemkunde Vlaanderen organiseert dit najaar naar goede gewoonte enkele vormingen voor cultureel-erfgoedwerkers. Ook (leren) omgaan met nieuwe ICT-toepassingen en erfgoeddigitalisering komen aan bod.

Erfgoeddag 2013: Stop de tijd! (Oproep)

De voorbereiding van Erfgoeddag 2013 draait dit najaar op volle toeren. Op 21 april 2013 zullen onder het thema ‘Stop de tijd!’ tal van activiteiten plaatsvinden. Zin om mee te doen? Hou dan een oogje op de provinciale infosessies en de kalender van de inschrijvingsperiode.

Europese richtlijn voor gebruik verweesde werken goedgekeurd

Verweesde werken (o.a. boeken, kranten, films etc. die auteursrechtelijk beschermd zijn maar waarvan de rechthebbende niet bekend of onvindbaar is) vormen nog steeds een groot probleem voor erfgoedinstellingen die dergelijke werken beheren en willen digitaliseren. In de meeste Europese lidstaten - inclusief België - bestaat er nog geen kant-en-klare oplossing om verweesde werken makkelijk toegankelijk te maken. Een recent goedgekeurde Europese richtlijn kan daar nu mogelijk verandering in brengen.

deadline 16 september 2012

Cultural heritage online - Trusted Digital Repositories & Trusted Professionals (Oproep)

De Italiaanse Fondazione Rinascimento Digitale organiseert op 11 en 12 december 2012 de derde editie van de conferentie 'Cultural heritage online' in Firenze. Dit jaar ligt de nadruk op de competenties en vaardigheden die nodig zijn om beschermde digitale repositories (‘trusted repositories’) te beheren. Er wordt een oproep gelanceerd om voorbeelden van dergelijke repositories in te zenden.

10 december 2012

Framing the Digital Curation Curriculum (Workshop)

Het DigCurV-project organiseert op 10 december 2012 een workshop als onderdeel van de ontwikkeling van een 'Curriculum Framework' voor digitale preservering. De workshop zal doorgaan in Firenze en sluit aan bij de conferentie Online Heritage die op 11 en 12 december 2012 georganiseerd wordt.

8 december 2012

Herlancering Creative Commons België (Evenement)

Creative Commons bestaat dit jaar 10 jaar. Dit wordt wereldwijd uitgebreid gevierd tussen 7 en 16 december. Ook België doet mee aan de feestelijkheden, want Creative Commons Belgium (CC-be) neemt dit jaar een doorstart en stelt zijn nieuwe project officieel voor op 8 december bij iMAL in Brussel. PACKED vzw ondersteunt dit initiatief en zal er het project rond Open Cultuur Data voorstellen.

3 december 2012 - 4 december 2012

Digitaal Erfgoedconferentie 2012 - Beter weten! Interactie erfgoed en wetenschap (Conferentie)

De Digitaal Erfgoedconferentie 2012 vindt plaats op maandag 3 en dinsdag 4 december 2012 in Rotterdam, Nederland. Het thema van de conferentie die georganiseerd wordt door Digitaal Erfgoed Nederland is dit jaar 'Beter Weten! - Interactie erfgoed en wetenschap'. Tijdens deze zevende editie van de conferentie staat de vraag centraal hoe erfgoedinnovatie en wetenschap elkaar beïnvloeden. Met andere woorden: "What can science do for you and what can you do for science?"

29 november 2012

Erfgoed & Games - Level 2 (Conferentie)

Op 29 november 2012 brengt de conferentie ‘Erfgoed & Games Level 2’ een aantal (internationale) best practices in stelling. Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want wat met de complexiteit van de (historische) interpretatie, de duiding en de context van de ‘grondstof’ waarmee deze sector doorgaans werkt – archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken? Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games? Want games, dat stelt toch vaak niet meer voor dan entertainment dat een loopje neemt met de geschiedenis of realiteit?

27 november 2012

E-Culture and Collective Management of Creative Rights (Conferentie)

In de namiddag van 27 november 2012 organiseert EUobserver zijn zesde jaarlijkse conferentie rond kunstenaars en hun online (creatieve) rechten. Kunstenaars, vertegenwoordigers uit de privésector en Europarlementsleden verzamelen in Brussel.

27 november 2012

Europeana Network Annual General Meeting 2012 (Evenement)

De Europeana Network Annual General Meeting (AGM) is hét jaarlijkse evenement voor Europeana en haar netwerk (voorheen CCPA, Council of Content Providers & Aggregators). De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 27 november 2012 en wordt georganiseerd in samenwerking met Stiftung Preussischer Kulturbesitz en Museum für Naturkunde. De conferentie zal plaatsvinden in Berlijn.

Persbericht naar aanleiding van tussentijdse evaluatie DCA-project (Publicatie)

Het project Digitising Contemporary Art (DCA) levert een aanzienlijke bijdrage aan de zichtbaarheid van hedendaagse kunst op het Europeana-portaal. Naast digitale reproducties van kunstwerken en contextuele documenten, levert het project ook best practice documenten af rond digitalisering en preservering van hedendaagse kunst. Het project is nu halfweg, en PACKED vzw - coördinator van het project, is blij te kunnen aankondigen dat de verwachtingen in deze eerste projecthelft overtroffen werden.

Europeana stelt metadata vrij ter beschikking (Update)

Op 12 september 2012 kondigde Europeana aan dat het alle metadata over de naar schatting 20 miljoen objecten in haar databank, vrijgeeft onder een Creative Commons CC0 Public Domain Dedication. Dit betekent dat alle metadata kan gebruikt worden voor elk creatief, educatief of commercieel doel, zonder beperkingen.

CEST richtlijnen in de praktijk (Update)

De CEST-wiki heeft er een nieuw onderdeel bij: CEST Praktijk. Je vindt er hulpmiddelen om richtlijnen, standaarden en software in de praktijk toe te passen. CEST Praktijk werd opgesteld naar aanleiding van de vraag naar meer concrete hulpmiddelen voor vrijwilligers en professionele erfgoedwerkers.

Website Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S) (Lancering)

SA&S, het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving, heeft nu ook een eigen website. Op www.auteursrechtensamenleving.be vindt u voortaan heel wat informatie over thema's als leenrecht, verweesde werken en boeken die uit de handel zijn. De site bundelt verder ook auteursrechtelijke regelgeving, zowel op Belgisch, Europees als internationaal niveau.

15 november 2012 - 17 november 2012

Onsterfelijk (in kader van New Technological Art Award) (Conferentie)

In het kader van de uitreiking van de New Technological Art Award (Update_4) vindt onder de titel 'Onsterfelijk' een driedaagse conferentie plaats. Ze bevraagt de (im)perfectie van de technologie en de eeuwigheidswaarde van kunst. De conferentie sluit aan bij de maatschappelijke discussie over duurzaamheid en opent het debat tussen wetenschap en ethiek. Met deskundigen uit de kunstwereld, muziek, wetenschap, filosofie, restauratie en conservatie wordt het onderwerp interdisciplinair benaderd.

17 november 2012

Heemkunde Actueel II (Evenement)

De jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 november 2012 in Huis Bethlehem te Leuven. Het evenement kreeg de titel 'Heemkunde Actueel II', handelt dan ook over heemkunde vandaag en is gericht op iedereen die wil nadenken, debatteren en ideeën opdoen over de uitdaging om het heemkundig landschap te diversifiëren. Hoe kan je door samenwerking, inhoudelijk diverse thema’s te behandelen en diverser rekruteren een ruimere achterban opbouwen en een breder publiek bereiken?

Feestelijke voorstelling van Flandrica.be (Evenement)

Op 15 november om 11 uur stelt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege 'Flandrica.be' voor: een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit zes Vlaamse erfgoedbibliotheken.

15 november 2012

Feestelijke voorstelling van Flandrica.be (Evenement)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw en de Universiteitsbibliotheek KU Leuven nodigen iedereen van harte uit op de feestelijke voorstelling van Flandrica.be op donderdag 15 november 2012 om 11 uur in de grote leeszaal van de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven. Minister Joke Schauvliege zal eveneens bij de presentatie aanwezig zijn.

Nieuwe website en databank religieus erfgoed voor CRKC

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) heeft sinds kort een gloednieuwe website waarop u alle informatie omtrent de dienstverlening en de projecten van het CRKC terugvindt. Naast een nieuwe website werd ook de CRKC-databank voor de registratie van het roerend erfgoed van kerkelijke instellingen in Vlaanderen en Brussel volledig vernieuwd.

8 november 2012 - 9 november 2012

Slotconferentie CARARE-project (Conferentie)

De slotconferentie van het CARARE-project wordt op 8 en 9 november 2012 georganiseerd in Kopenhagen. Op het programma staan presentaties van CARARE-projectpartners en een aantal gastsprekers. De conferentie handelt over de verwezenlijkingen van het project maar kijkt daarbij ook naar aspecten uit het bredere cultureel-erfgoedveld, zoals duurzaamheid en (her)gebruik van gedigitaliseerde informatie.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be