5 juni 2013

Document Freedom Day 2013

Document Freedom Day is een wereldwijde viering van open documentformaten, open standaarden en aanverwante technieken. Het doel van deze dag is om het wereldwijde publiek bekender te maken met open documentformaten in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Teams van vrijwilligers organiseren jaarlijks wereldwijd in hun lokale omgeving activiteiten om het publiek bekender te maken met deze technieken. In Nederland zal deze vijfde editie van de Document Freedom Day gevierd worden in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag).

4 juni 2013 - 5 juni 2013

APARSEN training event - trust and digital preservation (Workshop)

Het APARSEN-project organiseert een trainingsevenement in Dublin op 4 en 5 juni 2013. APARSEN (Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network) is een Europees Network of Excellence met als doel het opzetten van een virtueel onderzoekscentrum voor digitale duurzaamheid in Europa. Binnen APARSEN wordt de expertise van 30 partners uit verschillende sectoren op multidisciplinaire wijze bijeengebracht en ingezet. Samen met het Digital Repository van Ierland en de Digital Preservation Coalition bieden ze de tweedaagse workshop ‘Trust and Digital Preservation’ aan.

5 juni 2013

Studiedag Digitale Collectie Nederland (Evenement)

Het consortium rond de Digitale Collectie Nederland organiseert op woensdag 5 juni een studiedag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Deze studiedag staat in het teken van ‘De grootste gemene deler’: wat betekent het voor erfgoedinstellingen om hun metadata beschikbaar te stellen en uit te wisselen?

28 mei 2013 - 31 mei 2013

ELAG2013 (Conferentie)

ELAG is de naam van de jaarlijkse conferentie van de European Libraries Automation Group die dit jaar zal plaatsvinden in Gent. ELAG is in Europa de voornaamste conferentie rond de toepassing en ontwikkeling van informatietechnologie in bibliotheken en documentatiecentra. De conferentie verwacht elk jaar ongeveer 200 deelnemers van overal ter wereld (grotendeels bibliotheek- en IT professionals en onderzoekers).

28 mei 2013 - 31 mei 2013

Voorstelling scoremodel op ELAG2013 (Workshop)

Van 28 mei tot 31 mei 2013 vindt in Gent ELAG2013 plaats: de jaarlijkse conferentie van de European Libraries Automation Group. Op deze conferentie organiseren PACKED vzw en Digitaal Erfgoed Nederland een workshop rond het Scoremodel: een zelfevaluatie-instrument voor organisaties die digitale collecties beheren of bewaren.

28 mei 2013

Informatiemiddag audiovisuele media (Evenement)

Supersens en Picturae nodigen u uit voor een informatiemiddag in Amsterdam over audiovisuele media. SuperSens sinds 1 januari 2013 deel uit van de Picturae-familie. Dit betekent ook nieuwe mogelijkheden voor u als klant; zo kan Supersens nu niet enkel mogelijkheden bieden op het gebied van digitaliseren en ontsluiten van objecten, 2D-materiaal en negatieven, maar ook bewegend beeld en geluidsmateriaal.

28 mei 2013

The Maarten Van Severen Foundation: het archief ontsluierd (Evenement)

Op 28 mei zet The Maarten Van Severen Foundation de databank van het archief van Maarten Van Severen (1956-2005) online. De voorbije drie jaar werkte The Maarten Van Severen Foundation aan de inventaris van het archief van Maarten Van Severen, met de steun van de Vlaamse Overheid. Op een evenement in het STAM zullen die avond vanaf 19u30 Wivina Demeester, Xaveer De Geyter, Harm Scheltens en Anna Luyten getuigen over hoe ze Maarten Van Severen hebben gekend.

27 mei 2013

Vierde publieksmoment Cultuurforum 2020 (Evenement)

Op maandag 27 mei 2013 nodigt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de cultuursector uit in Kunstencentrum Buda in Kortrijk voor het vierde publieksmoment van het Cultuurforum 2020. Het overkoepelende thema van deze editie is ‘creativiteit en ondernemerschap in de culturele sector’, met Bernard Lietaer als keynote spreker.

PACKED gaat samenwerking aan met opencultuurdata.nl

Opencultuurdata.nl is een Nederlands initiatief met als doel culturele organisaties te ondersteunen bij het vrijgeven van hun collectiegegevens als open data. PACKED bracht eerder deze maand vertegenwoordigers van opencultuurdata.nl met een aantal Vlaamse erfgoedorganisaties samen rond de tafel. Het doel is ook in Vlaanderen de mogelijkheden van open data in de erfgoedsector te onderzoeken, beter bekend te maken en het gebruik ervan te stimuleren.

'Muse App' wint goud in de Nederlandse Open Cultuur Data competitie

Op 16 januari 2013 zijn de winnaars van de Nederlandse nationale Open Cultuur Data competitie bekendgemaakt. Dit gebeurde op de nieuwjaarsborrel die het Open Cultuur Data netwerk samen met Hack de Overheid organiseerde. Goud ging naar 'Muse App' van Femke van der Ster, Peter Henkes en Jelle van der Ster. De uitdaging van de competitie was om het Nederlandse culturele veld verder te brengen met apps die bijdragen aan het vergroten en verbeteren van het publieksbereik.

16 mei 2013

Copyright geregeld? Omgaan met auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten in de erfgoedsector (Vorming)

Als onderdeel van het modulaire vormingstraject 'Erfgoed en zaken' over zakelijke competenties in de erfgoedsector, organiseert FARO een introductie in auteursrecht, naburige rechten en bepaalde andere intellectuele eigendomsrechten die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.

7 & 14 mei 2013

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Samen met FARO organiseert PACKED het Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren. Op die manier geven we mee vorm aan het realiseren van de doelstellingen van het Platform Digitale Duurzaamheid. Binnen het vormingstraject vinden in mei nog twee sessies plaats rond digitaliseren en duurzaam bewaren in het kader van de CEST-richtlijnen: op 7 mei in Brussel en op 14 mei in Antwerpen.

Daguerreobase (Lancering)

Het FotoMuseum provincie Antwerpen (FoMu) heeft recentelijk het startschot gegeven voor het nieuwe fotografisch-erfgoedproject Daguerreobase. Het project wordt gecofinancierd door de Europese Commissie in het kader van het CIP ICT PSP programma en loopt van 1 november 2012 tot eind april 2015.

Dataprofiel audiovisuele werken & UGent SIP Creator (CEST update)

De maand februari leverde voor de CEST-wiki twee interessante aanwinsten op: een dataprofiel voor het beschrijven van audiovisuele werken en een eenvoudige tool voor het verpakken van grote hoeveelheden digitale bestanden in een ‘digitale container’.

25 april 2013 - 26 april 2013

Itinera Nova - tools, people & history (Conferentie)

Itinera Nova | Nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen is een project van het stadsarchief Leuven, met als hoofddoel het digitaliseren en ontsluiten van de registers van de vrijwillige rechtspraak van de Leuvense schepenbank (1362-1795). Het Itinera Nova-project is op 1 maart 2009 gestart als een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject met de steun van de Vlaamse Gemeenschap. Om de resultaten tot nu toe voor te stellen, organiseert het stadsarchief een tweedaags internationaal colloquium op donderdag 25 en vrijdag 26 april 2013.

ITINERA NOVA: Het stadsarchief van Leuven digitaliseert 433 jaar archief (Persbericht)

Het stadsarchief van Leuven startte in 2009 met Itinera Nova. Dat is een ambitieus project dat de Leuvense schepenbankregisters digitaliseert en ontsluit voor het publiek. Het gaat in totaal om meer dan 950.000 pagina’s, bijeengeschreven door de klerken van de drie schepenbankkamers. Alles samen beslaan die pagina’s 433 jaar.

Europeana deelt metadata-expertise met de Amerikaanse bibliotheekgemeenschap

Op 8 februari 2013 heeft de Digital Public Library of America een nieuwe versie van zijn Metadata Application Profile uitgegeven. Dit profiel zal gebruikt worden bij de publieke release van de DPLA in april 2013. De DPLA ging te rade bij Robina Clayphan (Interoperability Manager voor de European Library en Europeana) en Antoine Isaac (Scientific Coordinator voor Europeana) om zijn nieuwste versie van de metadatadocumentatie te creëren.

IJzer met handen breken (Opinie)

Als parlementsleden duidelijkheid willen over een bepaald domein, dan organiseren ze een hoorzitting. Vandaag, donderdag 13 december, vindt er een dergelijke hoorzitting plaats in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement: eentje over het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Aan het woord komen de directeur van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, FARO, en de voorzitter van de adviescommissie. Beiden zijn gezaghebbend en specialisten in het domein, maar door hun functie allicht ook voorzichtig in hun uitspraken. We nemen het hen niet kwalijk. De sector zelf is niet uitgenodigd. Er is gekozen, aldus een commissielid, voor ‘thema’s die actueel zijn, vanuit een breed kader’. Alsof de sector zelf daarover in het Vlaams Parlement niets te zeggen zou hebben.

18 april 2013

Linked Heritage terminology workshop

Dit seminarie wordt georganiseerd in het kader van het Linked Heritage project – in het bijzonder door het werkpakket dat onderzoek voert naar terminologie en meertaligheid. Eén van de grootste verwezenlijkingen van dit werkpakket (WP3) is het Terminology Managment Platform (TMP), een online platform dat cultureel-erfgoedinstellingen en professionals zal toelaten om terminologieën te creëren of te uploaden en vervolgens te editen, skosifiëren en mappen naar andere terminologieën.

Mediawijs werken met erfgoedbronnen op INgeBEELD (Project)

In 2013 zal PACKED vzw samen met BAM (Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst) en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid een project uitvoeren om meer culturele content binnen INgeBEELD ter beschikking te stellen en een betere ontsluiting van de bij cultureel-erfgoedorganisaties beschikbare digitale content te bewerkstelligen.

21 april 2013

Erfgoeddag 2013: Stop de tijd! (Evenement)

Het einde van de zomervakantie markeert traditioneel het begin van de voorbereidingen van een nieuwe editie van Erfgoeddag. Stop de tijd! is het thema van de komende editie die op zondag 21 april 2013 plaatsvindt. Het Erfgoeddagteam communiceerde alvast enkele updates en belangrijke data.

10 april 2013

Kunst ontsluiten geen kunst? (Seminarie)

Vindt u het ook zo vervelend als niet heel uw museumcollectie zichtbaar is voor iedereen? En dat terwijl u wel alle nodige informatie hebt over de collectiestukken achter de schermen? Of wilt u zich niet alleen focussen op uw thuisland, maar uw collectie ook tot ver over de landsgrenzen heen beschikbaar maken? Zorg dan dat u er zeker bij bent tijdens het gratis seminarie 'Kunst ontsluiten geen kunst?'.

deadline 31 maart 2013

Kandidaat-leden voor de advies- en beoordelingscommissies Cultureel Erfgoed (Oproep)

Het agentschap Kunsten en Erfgoed zoekt leden (M/V) voor de advies- en beoordelingscommissies binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Als lid van een beoordelingscommissie adviseer je de Vlaamse minister voor Cultuur over indelings- en subsidieaanvragen van cultureel-erfgoedorganisaties.

deadline 31 maart 2013

Safeguarding Image Collections: call for abstracts (Oproep)

Op 31 oktober 2013 organiseert het KIK een colloquium rond het beheer en de conservatie van fotocollecties. Tal van instellingen (musea, bibliotheken, archiefcentra, etc.) bezitten fotografische verzamelingen en kampen met problemen rond het beheer ervan: opslag, inventarisatie, digitalisering, toegang, auteursrecht, statuut van en waarde die men hecht aan de verzameling etc. Het colloquium biedt professionelen die worden geconfronteerd met deze problemen de gelegenheid om een praktisch en ethisch kader te ontwikkelen voor de conservatie van de fotografische collecties.

Aan de slag met archief en documentatie: nieuwe reeks (Vorming)

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Turnhout. Ook een sessie rond digitalisering staat op de agenda.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be