Google Cultural Institute in zee met het Huis Van Alijn (Lancering)

Het Huis van Alijn plaatst als eerste museum in België een tentoonstelling op Google Cultural Institute. De online tentoonstelling 'Straffe Toeren! neemt een duizelingwekkende sprong in het Belgische circusverleden: prachtige affiches en foto’s brengen de gloriedagen van weleer terug tot leven. De tentoonstelling kwam tot stand door een samenwerking tussen het Huis van Alijn, Google en FARO.lab.

19 oktober 2013

Home Movie Day 2013 (Oproep)

Op zaterdag 19 oktober 2013 vindt in het EYE Film Instituut te Amsterdam de Home Movie Day 2013 plaats. De Home Movie Day is een internationaal eerbetoon aan de amateurfilm. Ter gelegenheid van de zevende editie van dit evenement draait er in EYE een speciaal zaalprogramma met familiefilms met als thema ‘Leven en werken in het buitenland / Nederlanders in den vreemde’. De Home Movie Day is voor dit evenement ook op zoek naar uw familiefilm …

17 oktober 2013

Europeana seminarie: impact, strategie & de toekomst van digitale service platvormen (Evenement)

Op 17 oktober organiseert LIBIS een seminarie "Europeana: Impact en Ecosysteem". Voor de meeste mensen is Europeana een betrouwbare bron van cultureel erfgoed geworden waar je miljoenen items van verschillende Europese toonaangevende galerijen, bibliotheken, archieven en museums kan ontdekken. Voor de partners die data aan het portaal leveren en deelnemen aan Europeana gerelateerde projecten, is Europeana echter ook een katalysator voor digitalisering van cultureel erfgoed, voor het delen van data en het uitwisselen van ideeën.

7 & 14 oktober 2013

Digitaliseren, digitaal bewaren en online publiceren (Vorming)

In het najaar verzorgt PACKED vzw in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen een opleidingenreeks rond het digitaliseren, bewaren en publiceren van erfgoedcollecties. In deze reeks wordt op laagdrempelige manier uiteengezet hoe je digitalisering aanpakt, hoe je digitale bestanden het best organiseert, waar je rekening mee moet houden bij het bewaren en ontsluiten ervan en met welke technische, praktische en juridische problemen je geconfronteerd kan worden.

3 oktober 2013

Vierde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken (Evenement)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de VVBAD en de Universiteitsbibliotheek Antwerpen nodigen u op donderdag 3 oktober 2013 uit voor het vierde Overlegplatform voor erfoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Dit forum voor dialoog, informatieuitwisseling en samenwerking vindt plaats in het Hof van Liere van de Universiteit Antwerpen. Op het programma staat ook een sessie rond digitalisering en ontsluiting, met onder meer een bijdrage van PACKED vzw.

22 september 2013 - 26 september 2013

17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (Conferentie)

De 'Conference on Theory and Practice of Digital Libraries' (TPDL 2013) biedt een vooraanstaand Europees wetenschappelijk forum rond digitale bibliotheken dat onderzoekers, ontwikkelaars, contentleveranciers en gebruikers uit het veld verenigt. Deze 17e editie van TPDL wordt georganiseerd door de universiteit van Malta en zal eind september plaatsvinden in Valetta, Malta.

Vlaamse Open Data licenties (Publicatie)

Op 23 september 2011 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed rond open data. Deze conceptnota bevat een aantal strategische krachtlijnen die Vlaanderen kunnen doen aansluiten bij de koplopers betreffende open data, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De krachtlijnen stellen onder meer dat open data de norm moet worden binnen de Vlaamse overheid en dat hergebruik van open data moet toegestaan zijn, ook voor commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding. Daartoe werden de Vlaamse Open Data licenties ontwikkeld, die nu in een versie 1 gepubliceerd werden.

18 september 2013 - 20 september 2013

MuseumLAB Open Data

Collecties zijn de bouwstenen van onze musea. Maar ze komen pas tot leven door de verhalen die we ermee maken. De laatste jaren gebruiken we allerhande nieuwe technologieën om ze op een interactieve, participatieve manier te vertellen. De meest recente innovatie is die van open data. Wat betekent het voor musea als ze hun data ‘open maken’ en gaan delen? En kunnen we er leuke, inspirerende en interessante publiekstoepassingen mee maken? Hoe doen we dat op een gestructureerde en efficiënte manier?

2 september 2013 - 6 september 2013

DC2013 - Linking to the Future (Conferentie)

Begin september vindt de International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DC-2013) plaats in Lissabon, Portugal. Het thema dit jaar luidt 'Linking to the Future' en bespreekt o.a. persistence, onderhoud en preservering van metadata en beschrijvende woordenlijsten. De noodzakelijkheid van stabiele representaties en beschrijvingen overkoepelt alle sectoren, inclusief cultureel erfgoed en wetenschappelijke data, eGovernment, de financiële en commerciële sector. Derhalve is het onderhoud en beheer van metadata essentieel om de beschikbaarheid van informatie op lange termijn te garanderen. Deze conferentie wordt parallel georganiseerd met iPRES2013, de 10th International Conference on Preservation of Digital Objects (2-5 september 2013).

3 september 2013

In het spoor van de creatie | Debat over het archiveren van theater en dans (Evenement)

De centrale vraag van het debat 'In het spoor van de creatie' luidt: hoe kunnen we performances archiveren, en waarom zouden we dit doen? De sporen van theater- en danscreaties zijn immers moeilijk te traceren en te reconstrueren. Kan dit verleden bovendien inspiratie bieden voor heden en toekomst? Hoe staan podiumkunstenaars, academici en erfgoedactoren hier tegenover?

Coördinatie digitalisering in kader van VIAA (Update)

De voorbije maand heeft PACKED vzw verdere voorbereidingen getroffen voor de digitaliseringsprojecten in het kader van het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (VIAA). Zo bezochten we al een flink aantal collectiebeherende instellingen om de mogelijkheden van de digitaliseringsoproepen nader toe te lichten.

Schrijf je nu in voor Informatie aan Zee 2013 (Oproep)

Het volledige programma voor de 13e editie van Informatie aan Zee in Oostende is bekend. Op donderdag 12 september en vrijdag 13 september zullen er meer dan 50 lezingen gegeven worden. Naast de lezingen is er ook nog de beurs met meer dan 30 standhouders. Vanaf vandaag kan je je inschrijven: doe je dat snel, dan geniet je nog van het voordeeltarief.

deadline 15 augustus 2013

NODEM 2013 Conferentie (Oproep)

Van 1 tot en met 3 december 2013 vindt in Stochholm de jaarlijkse NODEM-conferentie (Network of Design and Digital Heritage) plaats. Dit jaar is het thema ‘Beyond control – the collaborative museum and its challenges’. Tot midden augustus kan je een paper of poster inzenden om deel uit te maken van het conferentieprogramma.

Crowdfundingplatform voor boeken en letteren (Oproep)

Wilt u dat unieke middeleeuwse manuscripten opnieuw in hun volle glorie te bewonderen zijn? Wilt u graag dat onvertaalde meesterwerk uit Brazilië of Iran aan een Nederlandstalig publiek presenteren? Wilt u dat uw kinderen ook nog kunnen snuisteren in historische kranten? Droomt u van een eigen kinderboek met illustraties in elke Vlaamse boekhandel? De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en bieden een unieke kans daartoe en offreren bovendien intensieve begeleiding via een binnenkort op te richten crowdfundingplatform.

Europeana Fashion kijkt terug op een succesvolle mode edit-a-thon

Op maandag 13 mei 2013 organiseerde Europeana Fashion-partner Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met Wikimedia Nederland een tweede fashion edit-a-thon bij projectpartner Centraal Museum Utrecht. Ze werden daarbij geholpen door het Nederlandse modeproject ModeMuze.

Presentaties Algemene Vergadering Platform Digitale Duurzaamheid beschikbaar

Op 15 maart 2013 vond in het FelixArchief Antwerpen de tweede algemene vergadering plaats van het Platform Digitale Duurzaamheid. De bijzonder boeiende presentaties (en enkele sfeerbeelden) van deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.digitaleduurzaamheid.be.

Digitale AV-collecties in Nederland onderzocht (Rapport)

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het audiovisuele archief van de Nederlandse omroepen, publiceerde onlangs een onderzoek naar de stand van zaken van het behoud en beheer van digitale audiovisuele collecties bij cultureel-erfgoedinstellingen. In het bijzonder werd een enquête gehouden bij archieven, bibliotheken en musea die het beheer van audiovisuele collecties niet als hun hoofdtaak hebben.

deadline 8 juli 2013

Vragenlijst ervaringen Digitaal Erfgoed Nederland (Oproep)

Ter voorbereiding op een nieuw communicatieplan en de evaluatie van de vernieuwde website voert Digitaal Erfgoed Nederland momenteel een gebruikersonderzoek uit onder hun doelgroep. Dit keer is het een onderzoek naar het beeld van DEN in het algemeen en de (aanpassingen aan de) website in het bijzonder.

Website platform Digitale Duurzaamheid (Lancering)

Het platform Digitale Duurzaamheid, waar ook PACKED vzw deel van uitmaakt, verenigt een brede groep belanghebbenden in de cultureel-erfgoedsector die actief bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de langetermijnbewaring en -raadpleging van digitaal cultureel erfgoed. Het platform heeft vanaf heden ook een eigen website.

27 juni 2013

Join the Digital Art Force! (Studiedag)

Digital Art Force is het samenwerkingsverband tussen Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK), Virtueel Platform (VP), Living Media Art (LIMA) en DEN, dat zich richt op het faciliteren van Nederlandse musea in de omgang met digitale kunst. Digital Art Force organiseert nu een eerste studiedag over digitale kunst.

Muziekbank Vlaanderen (Lancering)

Muziekbank Vlaanderen is een initiatief van expertisecentrum Resonant dat het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt, de zorg voor het behoud ervan stimuleert en het op een innovatieve wijze ontsluit en opnieuw bekend maakt. Muziekbank Vlaanderen bevat beschrijvingen van archieven, collecties, stukken en topstukken zoals die verspreid in Vlaanderen worden bewaard.

17 juni 2013

MovE Ontmoetingsdag (Evenement)

Op 17 juni nodigt de Provincie Oost-Vlaanderen iedereen uit op de jaarlijkse MovE Ontmoetingsdag. Het is dubbel feest: we vieren 10 jaar MovE en de lancering van de nieuwe website erfgoedinzicht.be. Minister Joke Schauvliege zal afsluitend het belang van digitalisering van erfgoedcollecties in de verf zetten.

deadline 15 juni 2013

Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (Oproep)

Van 18 tot en met 21 september 2013 vindt de internationale conferentie ‘Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP2013)’ plaats in Veliko Tarnovo (Bulgarije). De programmacommissie roept op tot het inzenden van bijdragen voor 15 juni 2013.

10 juni 2013 - 14 juni 2013

Infosessies cultuurdatabanken provincie West-Vlaanderen (Evenement)

Digitalisering grijpt steeds meer in op de werking van culturele organisaties zoals bibliotheken, archieven, musea en bewaarinstellingen. Het aanbod van allerlei platformen voor registratie en ontsluiting is de laatste jaren zo gegroeid dat een keuze van platform niet evident is voor een gemeente of culturele instelling. De Provincie West-Vlaanderen heeft de laatste jaren sterk ingezet op deze evolutie en kan een aantal instrumenten aanbieden aan culturele actoren.

13 juni 2013

APARSEN Digital Preservation Cost Models and Sustainability (Webinar)

APARSEN (Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network) is een Europees Network of Excellence met als doel het opzetten van een virtueel onderzoekscentrum voor digitale duurzaamheid in Europa. Het organiseert op 13 juni een open webinar rond kostenmodellen in verband met digitale duurzaamheid.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be