Programma DISH2013 & Chefs’ Table Open Cultuur Data (Update)

Het volledige programma van DISH2013 is bekendgemaakt; je kan het consulteren op de DISH-website. Een nieuwigheid dit jaar zijn de zogenaamde 'Chefs' Tables; rondetafelgesprekken gehost door experts in hun vakgebied. Samen met Lotte Belice Baltussen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) zal Henk Vanstappen (PACKED vzw) een dergelijk gesprek leiden rond open cultuur data. Deze sessie past binnen het conferentiethema 'Active Audiences'.

2 december 2013 - 3 december 2013

DISH2013 & Europeana Network Annual General Meeting (Conferentie)

Begin december organiseren Digitaal Erfgoed Nederland, Het Nieuwe Instituut en Europeana in De Doelen, Rotterdam opnieuw een editie van de tweejaarlijkse DISH-conferentie. DISH is dit jaar opgebouwd rond drie thematische lijnen binnen het algemene thema van digitale strategieën. De conferentie wordt voorafgegaan door de Europeana Network Annual General Meeting op 2 december 2013.

deadline 30 november 2013

Eerste feedbackronde update Cometa-model (Oproep)

Cometa is een praktisch model dat voor en door Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen die erfgoed wil beschrijven op het niveau van (deel)collecties snel op weg te helpen. In de sessie Cometa in de praktijk tijdens Informatie aan Zee op 12 september werd het startschot gegeven voor de update van het Cometa-model. Het is niet de bedoeling om versie 1.0 te vervangen door een nieuwe versie 2.0; Cometa wordt verfijnd op basis van de reële ervaringen van de gebruikers.

Stappenplan Open Data voor archiefinstellingen (Publicatie)

In juni 2013 werd bij onze noorderburen in een 'Community of Practice', een samenwerkingsverband van verschillende experts op het gebied van digitaal archiefbeheer, het 'Stappenplan Open Data' opgesteld. Het stappenplan geeft archiefinstellingen een leidraad voor het introduceren en vormgeven van open data in hun organisatie.

Onderwijs mag gratis putten uit databank met beelden van kunstwerken uit Vlaamse musea

Lukasweb beheert en verspreidt wereldwijd beelden en reproducties van het culturele patrimonium uit Vlaanderen. Door toedoen van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege stelt de organisatie voortaan meer dan 8.800 beelden van kunstwerken uit de collecties van de Vlaamse musea, erfgoedinstellingen en kerken gratis ter beschikking van het onderwijs. Vlaams minister Joke Schauvliege: “Door deze online databank te openen voor educatieve doeleinden, hopen we de bezoekers bijkomend de stap van een virtueel naar een fysiek bezoek aan onze musea te doen zetten.”

VIAA animatiefilmpje (Lancering)

VIAA digitaliseert niet enkel bestaand materiaal, het heeft nu ook zelf audiovisueel materiaal geproduceerd. Met een animatiefilmpje van nog geen twee minuten wordt uitgelegd wat VIAA precies doet.

29 november 2013

Uitnodiging lancering ODIS-2 (Evenement)

ODIS, de onlinedatabank over het Vlaamse middenveld, groeide het afgelopen decennium uit tot een vaste waarde in de Vlaamse erfgoed- en onderzoekswereld. Sinds 2009 werd het apparaat grondig vernieuwd. Op vrijdag 29 november 2013 wordt de nieuwe ODIS officieel in gebruik genomen tijdens een lanceringsevenement in het Vlaams Parlement in Brussel.

Presentaties Informatie aan Zee 2013 online

Op 12 en 13 september vond in Oostende het tweejaarlijkse congres Informatie aan Zee plaats. In de keynote stelde Nico Verplancke (iMINDS) het VIAA voor aan de sector, waarna een hele reeks sessies en productpresentaties volgde rond thema's als digitaal archiveren, tools voor de bibliotheeksector, metadata, auteursrecht en open access. PACKED vzw en collega-organisatie Stichting DEN was hierop aanwezig met vier presentaties.

Collegagroep publieksbemiddeling in een digitaal tijdperk (Oproep)

Vandaag de dag beschikt de publieksmedewerker over een behoorlijk arsenaal aan instrumenten die hij of zij kan inzetten in het bemiddelingsproces. De digitale middelen spannen daarbij meer en meer de kroon, met dank aan technologische- en informatie(r)evoluties allerlei. Een aantal publieksmedewerkers uit (kunst)musea en organisaties beeldende kunst in Vlaanderen en Brussel voelden het belang en de urgentie om snel bij te benen met deze digitale ontwikkelingen sterk aan. Zij bundelden daarom de krachten in een ‘collegagroep digitale bemiddeling’.

VIAA zoekt: leerkrachten en openbare bibliotheken (Oproep)

Audiovisueel archiefmateriaal op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen – inclusief het onderwijs. Dat is wat VIAA wil doen. En daarvoor heeft de organisatie de expertise en ervaring van bibliotheekmedewerkers nodig. VIAA lanceert i.s.m. iMinds iLab.o daarnaast ook de grote enquête ‘Onderwijs & Media’, om onderzoek te doen naar het gebruik van film- en geluidsmateriaal tijdens de lessen.

SA&S vraagt in memorandum hervorming van het auteursrecht (Publicatie)

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) en de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht stelden een memorandum op met het oog op de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. In het memorandum doen ze een aantal voorstellen om het auteursrecht aan te passen aan de digitale samenleving en om een billijker evenwicht te bereiken tussen de rechten van de gebruikers enerzijds en van de rechthebbenden anderzijds.

21 november 2013

Strategische consultatie over digitale archivering bij lokale besturen (Evenement)

Het beheer van digitale informatie wordt een steeds complexere en duurdere aangelegenheid, iets wat vaak onderschat wordt. Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) werkt aan een gemeenschappelijke dienst om overheden te ondersteunen bij het duurzame beheer van digitale overheidsinformatie. DAV organiseert met steun van VVSG nu een strategisch consultatiemoment, ter voorbereiding van een operationaliseringsvoorstel voor de Vlaamse Regering.

18 november 2013

Een omvangrijke negatievencollectie digitaliseren: vraag het aan … Olaf Slijkhuis (Evenement)

Een collectie negatieven heeft vaak de onhebbelijke neiging om bijzonder groot in omvang te zijn. Digitaliseren en ontsluiten van zo’n collectie heeft een ontegensprekelijke meerwaarde. Maar hoe digitaliseer je 500.000 negatieven op een betaalbare manier? En dit zonder aan kwaliteit in te boeten? Olaf Slijkhuis is al jaren drijvende kracht achter de afdeling negatieven digitaliseren bij Picturae. Op maandag 18 november komt hij naar Brussel om het digitaliseren van negatieven in het algemeen en de contactvelmethode in het bijzonder toe te lichten.

deadline 15 november 2013

The Born Digital and Cultural Heritage (Oproep)

Van 19 tot 24 juni 2014 vindt in Melbourne (Australië) de conferentie ‘The Born Digital and Cultural Heritage’ plaats. Er wordt een oproep gelanceerd voor het inzenden van papers die loopt tot 15 november 2013. Kandidaat-indieners dienen zich te richten op digitaal cultureel erfgoed. Dit omvat onder andere bibliotheken, musea, audiovisuele archieven en universiteiten.

deadline 15 november 2013

ENUMERATE Core Survey 2 (Oproep)

Je hebt nog tot 15 november 2013 de tijd om mee te werken aan de ENUMERATE Core Survey 2, een vervolg op de succesvolle ENUMERATE Core Survey van 2012. De vragenlijst is opgezet door het ENUMERATE netwerk, een door de Europese Unie ondersteund praktijkgericht samenwerkingsverband. De vragenlijst wordt uitgezet onder duizenden Europese erfgoedinstellingen. Door samen te werken hoopt ENUMERATE sterker te staan bij de besluitvorming over Europese digitale activiteiten.

11 november 2013

Congres Nederlandse Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (Congres)

Op maandag 11 november 2013 organiseert de Nederlandse Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) haar jaarlijkse congres, met deze keer 'Partners aan het woord' als thema. Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in, de problematiek van het op lange termijn toegankelijk houden van digitale data.

31 oktober 2013

CO-MA 2013: Safeguarding Image Collections (Conferentie)

Op 31 oktober 2013 organiseert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een colloquium rond het beheer en de conservatie van fotocollecties. Tal van instellingen (musea, bibliotheken, archiefcentra, etc.) bezitten fotografische verzamelingen en kampen met problemen rond het beheer ervan: opslag, inventarisatie, digitalisering, toegang, auteursrecht, statuut van en waarde die men hecht aan de verzameling etc. Het colloquium biedt professionelen die worden geconfronteerd met deze problemen de gelegenheid om een praktisch en ethisch kader te ontwikkelen voor de conservatie van de fotografische collecties. De voertaal van de conferentie is Engels.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Samen met FARO organiseert PACKED het Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren. Op die manier geven we mee vorm aan het realiseren van de doelstellingen van het Platform Digitale Duurzaamheid. Binnen het vormingstraject vinden in september en oktober twee nieuwe modeles plaats rond registratie en verspreiding in het kader van de CEST-richtlijnen.

Gesubsidieerde projecten Cultureel-erfgoeddecreet 2013

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in twee soorten projectsubsidies: internationale projecten en ontwikkelingsgerichte projecten. Voor 2013 kende minister Schauvliege een totaalbedrag van 923.885 euro toe. Het overzicht van de goedgekeurde projecten werd nu gepubliceerd op de website van Kunsten en Erfgoed.

Museums in the digital age: het gebruik van digitale media in musea (Publicatie)

Er is veel veranderd sinds de digitalisering haar intrede deed in de culturele sector en er haar stempel op begon te drukken; musea moeten zich aanpassen aan deze nieuwe situatie. De studie ‘Museums in the Digital Age’, uitgevoerd door dosdoce.com, analyseert hoe musea, galerieën en andere culturele instellingen kunnen profiteren van de nieuwste technologieën.

VIAA digitaliseert kranten uit de Eerste Wereldoorlog

Dankzij een project van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt een grootschalige digitalisering van kranten uit de periode 1914-1918 gerealiseerd. Met dit project zet VIAA een eerste stap om naast het audiovisueel erfgoed ook het papieren erfgoed duurzaam te bewaren en digitaal toegankelijk te maken.

Publicatie aanbestedingsdossiers VIAA

Op 3 augustus publiceerde VIAA vier grote aanbestedingsdossiers. Met die aanbestedingen gaat men op zoek naar de leveranciers die zullen instaan voor de digitalisering van zo'n 200.000 dragers, en de hard- en software voor het duurzaam bewaren ervan. Geïnteresseerde leveranciers kunnen tot 2 september inschrijven op deze aanbestedingen.

Daguerreobase en PACKED vzw

Het FotoMuseum provincie Antwerpen (FoMu) coördineert het Europese fotografisch-erfgoedproject 'Daguerreobase' dat de steun geniet van de Europese Commissie. Het project, gestart in november 2012, wil 25.000 beelden van Europese daguerreotypieën van over heel Europa samen met hun beschrijvingen en aanverwante literatuur, verzamelen en samenbrengen in één overkoepelende databank: 'Daguerreobase'. Een selectie van de Daguerreobase-inhoud zal zichtbaar worden op Europeana. Rony Vissers (PACKED vzw) maakt deel uit van de stuurgroep van dit project.

24 oktober 2013

Cultural Loss through Decomposition of the Memory? The Cultural of Memory in the Digital Age (Conferentie)

Op 24 oktober 2013 organiseert ZKM een conferentie rond de rechtenproblematiek van het digitaal archief dat het internet tegenwoordig voorstelt. Er zal ook gekeken worden naar de rol van nationale archieven, archieven van publieke omroepen en radio, en het literaire archief Marbach. De Franse radio-archieven worden ook belicht.

Presto4U en PACKED vzw (Lancering)

‘Presto4U’ is een twee jaar durend project dat ondersteund wordt door een kerngroep van veertien leden van het PrestoCentre. Dit instituut verenigt belanghebbenden uit de hele wereld om kennis en ervaringen te delen, te werken en te leren omtrent de digitalisering van audiovisuele collecties en digitale preservering. Het doel van ‘Presto4U’ is bruikbare resultaten te identificeren van onderzoek naar digitale audiovisuele preservering en om de bewustwording en adoptie ervan te stimuleren bij zowel technologie- en serviceproviders als collectiebeheerders.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be