Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties. In het najaar van 2014 komen er nog enkele modules aan bod.

Vergelijking bestandsformaten met het oog op preserveringsplanning (Publicatie)

De Still Image Working Group en de Audio-Visual Working Group die werden opgericht in het kader van een samenwerking tussen verschillende Amerikaanse federal agencies, hebben een project opgestart om bestandsformaten te vergelijken op gebied van relevante factoren voor een goede preserveringsplanning.

Digitaal Archief Vlaanderen: uitbreiding stuurgroep en Proof of Concept (Oproep)

Het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) wil een dienstverlening inrichten die alle overheidsinstanties in Vlaanderen toelaat om digitale informatie duurzaam te bewaren en te ontsluiten. Omdat Digitaal Archief Vlaanderen een dienstverlening wil aanbieden die zoveel mogelijk rekening houdt met de noden van de overheidsinstanties en met de pluriformiteit van de openbare sector, wil DAV de overheidsinstanties zelf een belangrijke stem geven in haar werking. Daarom zoekt Digitaal Archief Vlaanderen versterking van de klantzijde in de projectstuurgroep, en biedt ze begeleiding van een proefopzet van DAV in de eigen organisatie.

TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector (Update)

De voorbije maand werd, in samenwerking met Het Firmament, druk geschreven aan de richtlijnen en tools voor TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector. De richtlijnen strekken zich uit over de hele breedte van archief- en collectiezorg.

SCAPE project consultation: Digital preservation - what to monitor and how? (Oproep)

Het SCAPE-project zoekt deelnemers voor een online raadpleging over digitale duurzaamheid. De survey bestaat uit dertig korte vragen en neemt ongeveer tien minuten in beslag. Beheerders van digitale collecties kunnen met hun antwoorden bijdragen aan de ontwikkeling van tools die automatisch problemen of bedreigingen detecteren met betrekking tot de langetermijnbewaring van digitale collecties.

Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog (Project)

Tekstaffiches vormen een uiterst belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de gevolgen van de strijd voor de man en vrouw in de straat. Een project om dit materiaal digitaal te ontsluiten werd recent opgestart. Op basis van een korte rondvraag wil men in eerste instantie een beter zicht krijgen op waar dergelijke affiches zich momenteel bevinden.

Art and Architecture Thesaurus (AAT) beschikbaar als Linked Open Data (Update)

De kogel is door de kerk: de eerste van vier Getty vocabularies, de Art & Architecture Thesaurus (AAT), is vanaf heden beschikbaar als Linked Open Data. Je vindt de dataset op http://vocab.getty.edu/ onder een Open Data Commons Attribution License (ODC BY 1.0).

Gebruik PDF/A-3 in archieven (Publicatie)

De Amerikaanse National Digital Stewardship Alliance Standars and Practices Working Group heeft zopas een rapport gepubliceerd over de risico's en het aanbevolen gebruik van PDF/A-3 in archieven. PDF/A-1 en PDF/A-2 worden beschouwd als preserveringsformaat bij uitstek, omdat ze 'self-contained' of autonoom zijn. De PDF/A-3-specificatie laat echter toe om ook bestanden die niet door een pdf-viewer getoond kunnen worden 'in' het PDF-document te bewaren. Dit stelt digitale archieven voor ernstige uitdagingen ...

TRACKS: de toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector (Update)

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ wordt onder de naam 'TRACKS' verder uitgewerkt. TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Momenteel wordt er ook druk geschreven aan de richtlijnen voor archief- en collectiezorg die ontsloten worden via de TRACKS website; hiervoor werd besloten om de krachten te bundelen met Het Firmament - expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten.

Handleiding SODA - Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (CEST update)

Het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA) is een handleiding om in 10 stappen op een geordende en gecontroleerde manier digitale bestanden en de bijhorende metadata op te nemen in een archief. De handleiding s het eindresultaat van 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen', een project dan van het AMVB in samenwerking met ADVN, PACKED vzw en de opleiding Archivistiek en hedendaags documentbeheer. Het project kwam tot stand mits financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap.

Registratie dragers raakt op snelheid (VIAA update)

Begin december 2013 werd al een Betacam SP-cassette van TV Limburg plechtig als eerste testdrager gedigitaliseerd. Het grote werk achter de schermen gaat ondertussen ijverig verder, bijvoorbeeld met het registreren van elke drager. Van de bijna 180.000 dragers die VIAA in haar eerste golf gaat digitaliseren, zijn er al meer dan 3500 geregistreerd. VIAA ontwikkelde hiervoor samen met AV Preserve een speciaal softwareprogramma, waarin steeds nagegaan kan worden waar een drager zich op dat moment bevindt.

AV Insider issue 4 & VIEW Journal (Publicatie)

Recent verschenen de nieuwste edities van twee Engelstalige tijdschriften uit het veld van audiovisueel erfgoed: AV Insider en VIEW Journal. Beide zijn nu online beschikbaar.

Google lanceert Open Gallery (Software)

Google heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee artiesten, musea, archieven en galerijen hun kunstwerken kunnen tentoonstellen in een online expositie. Google Open Gallery laat toe om afbeeldingen, video’s en audio te uploaden en van extra informatie te voorzien. De tool beschikt over een krachtige zoomfunctie en helpt bezoekers om kunstwerken, foto's en andere objecten te ontdekken met behulp van een reeks zoek- en filteropties.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Update)

In de zomer van 2013 ging het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ van start. In 2014 wordt dit project verdergezet. Het projectteam wordt uitgebreid met een nieuwe collega bij PACKED vzw, er werden reeds diverse pilootprojecten opgestart en een nieuwe website wordt momenteel in samenwerking met de stuurgroep uitgedacht.

Nederlandse Erfgoedinspectie publiceert rapport 'Duurzaam duurt het langst' (Publicatie)

De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2013 het rapport 'Duurzaam duurt het langst' van de Erfgoedinspectie met een reactie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport gaat over de digitalisering bij de Nederlandse kerndepartementen en behandelt de vraag of de departementen daarbij de afgesproken digitaliseringsdoelstellingen halen en of wordt voldaan aan de archiefwettelijke eisen voor een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat van de digitale archieven. De belangrijkste conclusie, aldus de Erfgoedinspectie in een persbericht, is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijk digitaal informatiebeheer te kunnen verwezenlijken.

Modellastenboek voor nieuw archiefbeheersysteem (Werkgroep)

Werken zonder adequaat archiefbeheersysteem is voor de lokale besturen niet langer houdbaar. De uitbreiding van hun takenpakket en de bijhorende reguleringen hebben de afgelopen decennia een exponentiële groei van documenten veroorzaakt. Om deze toevloed beter te kunnen beheren werd onder andere vanuit de VVBAD gewerkt aan een modellastenboek voor een nieuw archiefbeheersysteem voor lokale overheden.

Cultureel erfgoed en auteursrecht (Update)

De voorbije maanden bewoog er heel wat op het vlak van cultureel erfgoed en auteursrecht. Zo lanceerde Creative Commons een licentieversie 4.0, heb je nog enkele dagen tijd om deel te nemen aan een Europese copyrightconsultatie en zijn er nieuwe modelcontracten rond cultureel erfgoed en auteursrecht beschikbaar.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

10 jaar CVAa - Architectuurarchieven in het digitale tijdperk

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven viert in 2013 zijn tiende verjaardag. Wekelijks zet de organisatie momenten van tien jaar werk in de kijker. Recent werd een stuk gepubliceerd over de digitale evolutie(s) bij het CVAa.

Nieuw Kunstendecreet goedgekeurd - cultureel erfgoed blijft aandachtspunt

Op 4 december 2013 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd. De ‘zorg voor eigen archief’ blijft gelden als basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning ingeschreven in het Kunstendecreet.

Nieuwe editie Museumpeil in teken van duurzaamheid (Publicatie)

Het recentste nummer van Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, draait rond duurzaamheid. Voor deze gelegenheid schreven Rony Vissers en Henk Vanstappen (PACKED vzw) een artikel over digitale duurzaamheid in de cultureel-erfgoedsector.

PATHS - Personalised Access to Cultural Heritage Spaces (Project)

PATHS is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie als onderdeel van het FP7 Digital libraries and digital preservation programma. Het project is gestart op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van drie jaar. Recent verscheen een korte publicatie waarin aanbevelingen worden gegeven over het gebruik van open source software voor de automatische verrijking van digitaal cultureel erfgoedmateriaal dat online beschikbaar is.

Digital engagement in culture, heritage and the arts (Publicatie)

De publicatie ‘Digital engagement in culture, heritage and the arts’ is bedoeld als een inspiratie- en handboek voor alle professionelen die werken rond het verbinden van mensen met cultuur, erfgoed en kunst en daarbij gebruik maken van digitale toepassingen. Het helpt hen strategieën, processen en technologieën te ontwikkelen om op een systematische manier alle belanghebbenden te betrekken en zo digitale media op een meer effectieve manier te gebruiken.

The Internet Archive brengt oude software tot leven

Het levend houden van computererfgoed is geen sinecure, evenmin als het archiveren van de software die voor de honderden, zeer uiteenlopende, computermodellen is gemaakt sinds het ontstaan van programmeerbare computers in de jaren 1940. The Internet Archive verzamelt al geruime tijd historische software. Het stelt die ook voor iedereen ter beschikking. voor zover mogelijk binnen de beperking die worden gesteld door de intellectuele eigendomsrechten.

Goedkeuring programma Creatief Europa 2014-2020 door Europees Parlement (Update)

Onder de naam 'Creatief Europa' heeft de Europese Commissie haar voorstel bekend gemaakt voor een nieuw programma voor de periode 2014-2020. Het programma wil met de groepering van de huidige programma's Cultuur, Media en MEDIA Mundus beter inspelen op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de algemene bevordering van economisch herstel.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be