De ontwikkeling van een datamodel voor MEDEA

MEDEA is een project van de vakgroep Kunsten en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel dat een online platform bouwt voor de registratie van metaaldetectievondsten.
PACKED vzw ontwikkelt voor dit platform een zogenaamd graph model.

UPDATE CEST

Deze zomer werken we aan een grote update van de MediaWiki-software achter CEST (Cultureel-ErfgoedStandaardenToolbox). Hier zullen heel wat nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker uit voortkomen. Ook worden, na afstemming met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), de richtlijnen voor de digitalisering van audio en video geactualiseerd. Tenslotte werken we aan een richtlijn voor de digitale bewaring van e-mails.

TRACKS : AAN DE SLAG MET HET ARCHIEF VAN BEURSSCHOUWBURG (praktijkvoorbeeld)

In 2015 bestaat de Beursschouwburg vijftig jaar. Ter ere van die verjaardag organiseerde het Brusselse kunstencentrum allerlei festiviteiten waarbij werd teruggekeken naar het verleden, maar ook een blik werd geworpen naar de toekomst. Zo mochten voor deze gelegenheid jonge kunstenaars hun ding doen met het verleden van de instelling. Floris Vanhoof kreeg de opdracht om een videowall te maken met het video-archief. Hoe maak je een nieuw werk met oude videodragers? Welke problemen duiken hierbij op?

10 september 2015

#DocumentingPerformingArts (save the date)

Het Firmament nodigt uit voor een gesprek over het documenteren van podiumkunsten.
Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?
Aan thematafels (rond fotografie, film, interview, ...) bespreken we boeiende cases en methodieken. De focus ligt hierbij op het delen van ervaringen en kennis.


TRACKS- ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg, een korte samenvatting (update)

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. Samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk ontvingen we geïnteresseerden om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

EUROPEANA TASK FORCES : VLAAMSE DEELNAME (bekendmaking)

Eén van de interessante aspecten aan het cultuurportaal Europeana is dat het als internationaal platform over de capaciteit beschikt om expertise samen te brengen, gezamenlijke problemen aan te pakken en beleidsmatige impulsen te geven i.v.m. de online ontsluiting en het hergebruik van digitale erfgoedcollecties. Dit gebeurt o.a. met behulp van de verschillende task forces die in de context van Europeana actief zijn. Een aantal van deze task forces hebben ook vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Brussel. PACKED-medewerker Barbara Dierickx is bijvoorbeeld actief in de task force Europeana for Education.

Stichting Bernd Lohaus wint Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2014 (update)

Recent won de Stichting Bernd Lohaus de Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2014. De stichting wordt omschreven als “een voorbeeld van hoe vandaag met kunst en artistiek erfgoed omgegaan kan worden.”
Op het TRACKS-ontmoetingsmoment in BRONKS op 23 juni, vertelt Stella Lohaus hoe ze omging met deze artistieke nalatenschap. Wil je het verhaal van o.a. Stella Lohaus volgen en zelf ideeën uitwisselen? Schrijf je dan nu in!

16 november 2015 - 18 november 2015

Driedaagse Immaterieel cultureel erfgoed en innovatie, met focus op dans (workshop)

Dachverband Tanz Deutschland organiseert een driedaagse workshop over het digitaliseren van immaterieel cultureel erfgoed in Berlijn. Het is interessant om in de zoektocht naar innovatieve modellen voor digitalisering van immaterieel erfgoed op dans, folklore en rituelen te focussen, omdat de immateriële elementen van cultureel erfgoed net in die domeinen een bijzonder complexe en belangrijke rol spelen. Dans kan in al zijn vormen als een voorbeeld worden genomen voor de complexe kwestie van documentatie en visualisatie van efemere kunstvormen voor toekomstige generaties.Wanneer je wil participeren aan de workshop, kan je een bericht en een paper (max. 5000 tekens) sturen naar onderstaande contactgegevens voor 30 juni 2015. Wanneer je graag een praktische workshop wil organiseren, stuur dan tegen deze datum je voorstel

Contact: symposium@dachverband-tanz.de / phone +49 (0)30 / 37 44 33 92 (Jana Gruenewald; Christine Henniger)

www.dachverband-tanz.de

23 juni 2015

TRACKS- ontmoetingsmoment (update)

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed.

25 juni 2015

Archief voor de toekomst (symposium Tilburg)

In het project Archief voor de Toekomst onderzoekt bkkc de problematiek rondom het behoud en beheer van werken en archieven van hedendaagse beeldend kunstenaars, specifiek in relatie tot hun nalatenschap. Op het gelijknamig symposium in Museum De Pont in Tilburg, wordt TRACKS toegelicht en wordt dieper ingegaan op ons onderzoek naar archieven in de sector van de beeldende kunsten.

18 juni 2015

Praktijkmiddag Born Digital Erfgoed van de museumvereniging (NL)

Op donderdag 18 juni 2015 organiseren Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN), de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) een praktijkmiddag over de duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed.

8 juni 2015

(Erf) Goed documenteren (studiedag Rubenianum)

Op maandag 8 juni 2015 organiseert het Rubenianum een studiedag gewijd aan de herwaardering van documentatie binnen het cultureel erfgoedveld. Standaarden voor museumdocumentatie focussen doorgaans op het documenteren van museumactiviteiten; maar ook objectdossiers – die van grote waarde zijn voor onderzoekers – verdienen betere aandacht. Inschrijven kan nog tot 1 juni.

14 juli 2015 - 14 augustus 2015

Zomerworkshops iMal

De Digitale Zomerworkshops van iMal zijn dit jaar al toe aan hun tiende jaar. De geplande cursussen en modules behandelen technieken die meer en meer gebruikt worden in beeldende kunst, installaties, podiumkunsten, audiovisuele kunsten of mediakunst (internetkunst, 'art code', interactiviteit). Hierbij worden ook praktijken geïntroduceerd, die gebaseerd zijn op open source software.

25 september 2015 - 26 september 2015

TechFocus III : Caring for Software-based Art (New York, september 2015) (workshop)

De groep voor elektronische media van het AIC (Amerikaans Instituut voor Conservering), het Solomon R. Guggenheim museum en de FAIC (Foundation of the American Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works) organiseren in New York een tweedaagse workshop rond de zorg voor kunst die gebruik maakt van software: TechFocus III: Caring for Software-based Art.

Dagblad Vooruit gedigitaliseerd

De Koninklijke Bibliotheek van België en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, stellen één van hun belangrijkste krantencollecties, met name die van het dagblad Vooruit, digitaal ter beschikking van het publiek.

VIAA nieuws over digitaliseringsgolf 1 en 2

Het eerste digitaliseringsproject van audiovisueel materiaal door VIAA (golf 1) is voorlopig afgerond met een totaal van 11 054 gedigitaliseerde audiocassettes van 20 content providers uit de cultureel erfgoedsector. In golf 2 werden van zes beoogde dragertypes (Betamax, Open reel video, VCR, audio CD-R, wassen rol en draadspoel) reeds drie opdrachten gegund.

Project PID's: presentaties voor de adlib-gebruikersgroep online

PACKED-medewerkers Bert Lemmens en Alina Saenko waren op 30 april 2015 in Breukelen te gast bij de Adlib-gebruikersgroep. Hun presentaties rond Persistent identifiers en Open Refine, alsook de suggestie om velden toe te voegen aan Adlib, werden positief onthaald door de gebruikers. PACKED en Digitaal Erfgoed Nederland blijven hier samen voor ijveren.

9 juni 2015

Project PID's en vervolgtraject Event-based objectbeschrijvingen (Update)

In het kader van het Project Persistente Identificatie en het vervolgtraject ‘Event-based objectbeschrijvingen’ zijn in juni presentaties gepland op de ODIS-invoerdersdag (12 juni-gesloten event) en de conferentie Digital Humanities Benelux in Antwerpen (9 juni) (in de nieuwsbrief van mei staat verkeerdelijk 8 juni!)

17 september 2015 - 18 september 2015

Informatie Aan Zee (conferentie)

Het programma van dit tweejaarlijkse congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie telt een vijftiental thema’s, aan vier waarvan PACKED-medewerkers bijdragen. Volgende thema’s komen aan bod: mediawijsheid, publicaties, co-creatie, digitalisering, (meta-)data, digitale strategieën (I en II), digitale collecties, digitaal archief en ‘blended library’, crossover musea, bib en archief, en tools voor erfgoedontsluiting.

Presentaties conferentie 'Digitaal: kans of noodzaak?' (Update)

Op donderdag 7 mei 2015 organiseerden PACKED vzw, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een conferentie rond het inzetten van cultureel erfgoed in een toenemende digitale omgeving. De conferentie werd mee ondersteund door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende presentaties.

deadline 17 & 19 mei 2015

Presentaties, workshops en papers voor SWIB 2015 en MTSR (Oproep)

Voorstellen voor een presentatie van een relevant(e) onderzoek of toepassing, workshop of opleiding op de SWIB (Semantic Web in Bibliotheken) conferentie in Hamburg van 23 tot 25 november 2015 kunnen nog tot 17 mei worden ingediend. Papers in een bijzonder traject (special track) rond culturele collecties en applicaties van de Metadata en Semantics Research Conference in Manchester van 9 tot 11 september kunnen nog worden ingediend tot 19 mei 2015.

Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE) opgericht (Lancering)

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. Het Overleg Cultureel Erfgoed wil bijdragen aan een duurzaam en transparant beleid, dat antwoorden geeft op actuele uitdagingen.

deadline 15 mei 2015

NEMO survey on Copyright and Museums (Oproep)

Auteursrechten en naburige rechten hebben een belangrijke impact op verschillende facetten van de werking van musea. Om de belemmerende factor van auteursrecht te kunnen aantonen, heeft NEMO (Network of European Museum Organisations) een rondvraag gelanceerd bij Europese musea.

PREFORMA start prototyping-fase (Update)

PACKED vzw is partner in het Europese project PREFORMA. In dit project wordt een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het ontwikkelen en het inzetten van een referentie-implementatie van open source software voor de validatie van verschillende digitale formaatstandaarden. Drie leveranciers kregen groen licht voor de start van hun prototype-creatie: veraPDF consortium, Easy Innova en MediaArea.

EuropeanaSpace organiseert fotografie-hackathon (Update)

Eén van de hoofddoelen van het EuropeanaSpace project is het aanmoedigen van hergebruik van digitaal cultureel erfgoedmateriaal. Daarom worden er enkele thematische hackathons georganiseerd op verschillende locaties in Europa. Eind februari 2016 vindt een hackathon-event plaats in Leuven, met als onderwerp fotografie in al zijn facetten ...

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be