deadline 16 november

CEST genomineerd voor Bib Web Awards 2014 (Oproep)

De online toolbox CEST werd genomineerd voor de categorie 'Groot gezien' van de 3de Bib Web Awards! Op maandagavond 8 december 2014 reikt de Bibliotheekschool van Gent in haar auditorium voor de derde keer deze Bib Web Awards uit. Stem CEST mee naar de overwinning.

24 februari 2014 - 26 februari 2014

Digital Fashion Futures (Conferentie)

In samenwerking met het MoMu, het modemuseum van de Provincie Antwerpen, organiseert Europeana Fashion zijn derde jaarlijkse conferentie in Antwerpen. Digital Fashion Futures onderzoekt de toekomst van digitale mode-initiatieven en brengt verschillende online modeplatforms en vernieuwende initiatieven uit de culturele erfgoedsector samen. Via lezingen, workshops, events, wordt onderzocht welke rol digitale inhoud kan spelen in het toekomstig modelandschap.

22 november 2014

Digitaal geheugenverlies (Docu / debat)

Op de slotdag van RECUP presenteert Theater Zuidpool samen met de VPRO en Het Bos de Tegenlicht-documentaire ‘Digitaal geheugenverlies’. Centraal staat de vergankelijkheid en dreigende onbeheer(s)baarheid van (digitale) archieven, van overheidsarchieven en alle mogelijke websites tot persoonlijke herinneringen op sticks, schijven, disketten, floppies of banden allerhande. Aansluitend volgt een debat over de problematiek met o.a. Rony Vissers (PACKED vzw).

Over de onbetrouwbaarheid van beschrijfbare cd's voor langetermijnopslag (Artikel)

Beschrijfbare cd’s en dvd’s zijn jarenlang massaal gebruikt voor de opslag van gedigitaliseerd en born-digital materiaal. De lage kostprijs, grote beschikbaarheid en gemakkelijke toegang zijn enkele van de redenen waarom ze zo populair zijn. Emanuel Lorrain (PACKED vzw) beschrijft in dit artikel waarom deze dragers toch niet zo betrouwbaar zijn voor langetermijnopslag.

Nieuwe website klautert uit de loopgraven (Lancering)

Via een nieuwe publiekssite wil het VIAA archiefmateriaal zonder auteursrechtelijke bescherming aanbieden aan het grote publiek. Als eerste zijn frontblaadjes en oorlogskranten ontsloten die gedigitaliseerd worden in het project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’.

13 november 2014 - 14 november 2014

Preservathon: tools voor digitaliseringsprojecten in audiovisuele archieven (Evenement)

Meer nog dan papieren bibliotheken en archieven, staan audiovisuele archieven voor enorme uitdagingen op het vlak van preservering. Om analoge originelen veilig te stellen voor de toekomst, is digitalisering dringend nodig. PrestoCentre organiseert op 13 en 14 november een tweedaags evenement over audiovisuele archivering en digitalisering in Brussel.

Europa bericht over digitalisering in Europa (Publicaties)

De Europese Commissie publiceerde in oktober een stand van zaken over digitalisering van cultureel erfgoedmateriaal in Europa. Het eerste rapport behandelt de vooruitgang in digitalisering en de online toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale preservatie. De tweede publicatie focust vooral op Europees filmerfgoed in het digitale tijdperk.

Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften (Update)

Dankzij een subsidie van het Fonds Inbev-Baillet Latour startten projectpartners Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Universiteitsbibliotheek Gent, Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Centrum Vlaamse Architectuurarchieven in het najaar van 2013 met de digitalisering van drie belangrijke Belgische architectuurtijdschriften: L’Émulation, L’Habitation à bon marché en bâtir. Het eigenlijke scannen is nu van start kunnen gaan.

Verslag & presentaties studiedag ‘Auteursrecht goed geregeld’

Op 30 september organiseerden Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en de Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN) een bijeenkomst voor erfgoedinstellingen over de praktische omgang met auteursrecht op collecties. Ook lanceerde DEN een nieuw onderdeel van DE BASIS: DE BASIS voor auteursrechtenbeheer. Materiaal over deze studiedag is nu beschikbaar.

Open Definition v2.0 (Update)

Op 7 oktober kondigden Open Knowledge en de Open Definition Advisory Council de release aan van versie 2.0 van de Open Definition. De definitie “stelt principes voor die openheid definiëren in relatie tot data en content”, en speelt een cruciale rol in de ondersteuning van het groeiende open data ecosysteem.

25 november 2014

Preservation policies (Seminarie)

Op 25 november organiseert LIBIS een seminarie rond ‘Preservation Policies’, deels gebaseerd op de ervaringen binnen het Europese SCAPE-project. Barbara Sierman, Digital Preservation Manager aan de Koninklijke Bibliotheek in Nederland, vertelt tijdens het seminarie over het nut van een beleid rond preservering, het SCAPE Policy Framework en licht enkele praktische projectresultaten toe.

CO7 wint de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-2014

De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-2014 vond plaats aan het eind van de studiedag Het Groot Onderhoud van FARO in Flagey in Brussel (14 oktober 2014). CO7, een samenwerkingsverband van gemeenten in de Westhoek, sleepte er de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed in de wacht …

FINAL WSIS TARGET REVIEW (Rapport)

Op dinsdag 10 juni is het rapport 'Final WSIS Targets Review: Achievements, Challenges and the Way Forward' verschenen. Het rapport beschrijft de staat van ICT in de wereld. Het is tot stand gekomen als onderdeel van de World Summit on the Information Society (WSIS). Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) heeft vanuit het ENUMERATE-project bijgedragen aan Target 4 van het onderzoek.

AVPRESERVE LANCEERT NIEUWE TOOL VOOR PRESERVERINGSPLANNING (Software)

AVPreserve, een Amerikaans consultancybedrijf rond media-en informatiebeheer, kondigt de release aan van hun ‘Cost of Inaction Calculator’, een gratis online tool die organisaties help bij het analyseren van de implicaties van preserveringsacties bij het omgaan met het erfgoed uit hun audiovisuele collecties.

AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED GEEFT SUGGESTIES AAN NIEUWE MINISTER VAN CULTUUR

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed schreef een bijdrage aan de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur en werkte mee aan de algemene regeerbijdrage. Het Agentschap stelt voor om tijdens de volgende legislatuur prioritair in te zetten op vijf beleidslijnen, waaronder e-cultuur.

WEBSITE HERDENKINGSPROJECT WERELDOORLOG I (Lancering)

Het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ van het Departement internationaal Vlaanderen lanceert in samenwerking met Uit In Vlaanderen de 4-talige website www.2014-18.be over het Vlaamse herdenkingsproject rond Wereldoorlog I. www.2014-18.be verzamelt alle activiteiten, nieuws en informatie over de herdenking. De website biedt eveneens professionelen, gepassioneerden en geïnteresseerden een platform om met elkaar in contact te komen en informatie, ideeën of tips uit te wisselen.

Presentatie project persistente identificatie op Digital Humanities Benelux

PACKED vzw werd uitgenodigd door de Digital Humanities Benelux conferentie op 12-13 juni in Den Haag om te spreken over het nut van persistente URI's voor onderzoekers. PACKED-medewerker Alina Saenko illustreerde het gebruik van URI’s met praktijkvoorbeelden uit het project 'Persistente Identificatie' dat PACKED op dit moment uitvoert in samenwerking met VKC, CAHF, LUKAS en de Collectie Vlaamse Gemeenschap. De presentatie is nu online beschikbaar.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties. In het najaar van 2014 komen er nog enkele modules aan bod.

Vergelijking bestandsformaten met het oog op preserveringsplanning (Publicatie)

De Still Image Working Group en de Audio-Visual Working Group die werden opgericht in het kader van een samenwerking tussen verschillende Amerikaanse federal agencies, hebben een project opgestart om bestandsformaten te vergelijken op gebied van relevante factoren voor een goede preserveringsplanning.

Digitaal Archief Vlaanderen: uitbreiding stuurgroep en Proof of Concept (Oproep)

Het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) wil een dienstverlening inrichten die alle overheidsinstanties in Vlaanderen toelaat om digitale informatie duurzaam te bewaren en te ontsluiten. Omdat Digitaal Archief Vlaanderen een dienstverlening wil aanbieden die zoveel mogelijk rekening houdt met de noden van de overheidsinstanties en met de pluriformiteit van de openbare sector, wil DAV de overheidsinstanties zelf een belangrijke stem geven in haar werking. Daarom zoekt Digitaal Archief Vlaanderen versterking van de klantzijde in de projectstuurgroep, en biedt ze begeleiding van een proefopzet van DAV in de eigen organisatie.

TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector (Update)

De voorbije maand werd, in samenwerking met Het Firmament, druk geschreven aan de richtlijnen en tools voor TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector. De richtlijnen strekken zich uit over de hele breedte van archief- en collectiezorg.

SCAPE project consultation: Digital preservation - what to monitor and how? (Oproep)

Het SCAPE-project zoekt deelnemers voor een online raadpleging over digitale duurzaamheid. De survey bestaat uit dertig korte vragen en neemt ongeveer tien minuten in beslag. Beheerders van digitale collecties kunnen met hun antwoorden bijdragen aan de ontwikkeling van tools die automatisch problemen of bedreigingen detecteren met betrekking tot de langetermijnbewaring van digitale collecties.

Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog (Project)

Tekstaffiches vormen een uiterst belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de gevolgen van de strijd voor de man en vrouw in de straat. Een project om dit materiaal digitaal te ontsluiten werd recent opgestart. Op basis van een korte rondvraag wil men in eerste instantie een beter zicht krijgen op waar dergelijke affiches zich momenteel bevinden.

Art and Architecture Thesaurus (AAT) beschikbaar als Linked Open Data (Update)

De kogel is door de kerk: de eerste van vier Getty vocabularies, de Art & Architecture Thesaurus (AAT), is vanaf heden beschikbaar als Linked Open Data. Je vindt de dataset op http://vocab.getty.edu/ onder een Open Data Commons Attribution License (ODC BY 1.0).

Gebruik PDF/A-3 in archieven (Publicatie)

De Amerikaanse National Digital Stewardship Alliance Standars and Practices Working Group heeft zopas een rapport gepubliceerd over de risico's en het aanbevolen gebruik van PDF/A-3 in archieven. PDF/A-1 en PDF/A-2 worden beschouwd als preserveringsformaat bij uitstek, omdat ze 'self-contained' of autonoom zijn. De PDF/A-3-specificatie laat echter toe om ook bestanden die niet door een pdf-viewer getoond kunnen worden 'in' het PDF-document te bewaren. Dit stelt digitale archieven voor ernstige uitdagingen ...

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be