RESULTATEN ENUMERATE Core Survey 3 (bekendmaking)

Eerder dit jaar werd de derde ENUMERATE Core Survey uitgevoerd. Onlangs is het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek gepubliceerd. De Core Survey biedt, net als voorgaande edities, inzicht in actuele trends in digitalisering in Europa.

Bevraging audiovisuele archieven en collecties in de muzieksector i.s.m. VIAA (oproep )

Vrijwel alle muziekorganisaties, musici en muziekliefhebbers bezitten als onderdeel van hun archief audio-, video- en/of filmmateriaal. Dit audio(visueel) materiaal is vandaag een belangrijke getuige van een rijke muziekcultuur. Het is echter weinig toegankelijk en wordt in zijnn voortbestaan bedreigd omdat het wordt bewaard op dragers die in onbruik zijn geraakt en waarvoor de afspeelapparatuur ontbreekt. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties. Voor audiovisueel materiaal is digitalisering een mogelijke oplossing. Omdat de digitalisering van deze audiovisuele archieven de capaciteit van de individuele organisaties overstijgt, willen Kunstenpunt, Resonant en PACKED vzw onderzoeken of een centraal gecoördineerde aanpak mogelijk is. We doen deze bevraging in overleg met VIAA, dat in 2012 werd opgericht door de Vlaamse Regering om het digitaal erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier te bewaren en toegankelijk te maken.

30 - 31 oktober 2015

Het behoud van en de toekomstige publieke toegang tot born-digital cultuur (symposium )

iMAL en PACKED organiseren een eerste internationaal symposium in Brussel over het behoud en het publiek toegankelijk houden van born-digital kunst en cultuur. Hiermee zetten ze de samenwerking verder die ze begin 2015 startten rond het thema ‘Cultureel Erfgoed in het Digitale Tijdperk’. De laatste tien jaar zijn digitale technologieën wereldwijd alle aspecten van het dagelijkse leven binnengedrongen, zowel privé als professioneel. Een groot deel van de culturele en artistieke creaties wordt vandaag gemaakt met behulp van digitale technologieën. Die worden gebruikt als medium voor zowel de productie als de distributie van de creaties. Ze zijn hierdoor ook sterk bepalend voor de ervaring van de gebruiker.

Duurzaam digitaal beheer voor kunstenaars en kunstenorganisaties (workshop)

PACKED vzw organiseert een workshop over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Als voorbereiding op de workshop werd alvast gestart met het in kaart brengen van het iMAL-archief samen met een vrijwilliger. Aan de hand van o.a. dit praktijkvoorbeeld zullen PACKED-medewerkers Bert Lemmens en Sanne Van Bellingen basisprincipes van duurzaam en digitaal archiveren toelichten.
Daarnaast zal Ben Fino-Radin (MoMA, New York) spreken over zijn werk als adviseur voor digitale kunstenaars m.b.t. bewaring en toegankelijkheid. Afsluitend zal PACKED-medewerker Nastasia Vanderperren de archiefdoorlichting en het verdere plan van aanpak bij Cinema Nova behandelen.

Bibliotheken, archieven en kunstcollecties gezocht om samen te werken rond Persistente Identificatie (oproep )

In het kader van het project rond persistente identificatie van collectiedata bij musea heeft PACKED-medewerker Alina Saenko ook onderzocht wat de huidige principes voor persistente identificatie van collectiedata bij bibliotheken en archieven in Vlaanderen zijn. Ze heeft daarbij een unieke kans tot samenwerking vastgesteld.

Project Persistente Identificatie : Visualisaties van events en publicaties op Wikidata (update)

In welke landen hangt kunst uit de Vlaamse musea in een tentoonstelling? Hoe is het kunstwerk doorheen de tijd van eigenaar verwisseld? Welke thema's komen vaak voor in kunstwerken van een bepaalde periode? Antwoorden op deze en andere interessante vragen kunnen worden gevisualiseerd aan de hand van data waarover musea beschikken bij de kunstwerken uit hun collecties.

PACKED op Informatie aan Zee (verslag)

PACKED was op IAZ aanwezig met informatiesessies over Persistente URI’s, de digitale strategie voor het nieuwe museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant van de Provincie Antwerpen, gratis educatieve tools in het kader van Athenaplus, en tenslotte, kwaliteitscontrole bij digitalisering.

Dit waren de vier presentaties door PACKED-medewerkers:

ontdek de kranten uit de eerste wereldoorlog nu online

Via nieuwsvandegrooteoorlog.be zijn vanaf vandaag meer dan 360.000 pagina’s Belgisch persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog online toegankelijk. Twee jaar lang werkte het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, PACKEDvzw en dertien cultureel-erfgoedorganisaties, aan het inventariseren, digitaliseren en online brengen van honderdduizenden krantenpagina’s uit 1914-1918.

29 oktober 2015

Digitale archieven bij kunstenaars en kunstenorganisaties (workshop)

PACKED vzw organiseert een workshop over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Als voorbereiding wordt alvast gestart met het in kaart brengen van het iMAL-archief.

VERSLAG GEVALSTUDIE PRESERVERING VIDEO-INSTALLATIE MARIE-JO LAFONTAINE (publicatie)

PACKED vzw werkte samen met S.M.A.K. rond de restauratie en preservering van 'A las cinco de la tarde', een multiscreen video-installatie van Marie-Jo Lafontaine uit 1984. Annika Rahm maakte in het kader van haar stage bij PACKED vzw en S.M.A.K. een verslag van de preservering van dit werk, dat nu in het Engels beschikbaar is op de SCART-website.

PACKED vzw ZOEKT STAGIAIR (M/V) VOOR NIEUWE SKIN WEBSITE CEST (oproep )

PACKED vzw is op zoek naar een student (m/v) die in september een onbetaalde stage wil uitvoeren. We werken aan een nieuwe structuur voor de website www.projectcest.be. Deze website is gebaseerd op Mediawiki. Naast de technische wijzigingen zijn we ook op zoek naar een nieuwe look. Het is jouw taak om voor de website een nieuwe skin te ontwerpen in samenwerking met de medewerkers van PACKED vzw, en hem nadien ook te implementeren in de wiki.

22 oktober 2015

AHFAP 30th Anniversary conference (conferentie)

AHFAP (Association for Historical and Fine Art Photograph) viert tijdens deze editie van de jaarlijkse conferentie zijn dertigste verjaardag. Het voorlopige programma en de abstracts voor de conferentie zijn beschikbaar op hun website. De dag na de conferentie zijn er studiobezoeken voorzien bij een aantal Londense musea/studio's/galerieën voor fotografie en een beperkt workshop-aanbod, dat op dit moment nog geconcretiseerd wordt.

Download de ErfgoedApp en ontdek musea & erfgoedorganisaties in uw buurt (aankondiging)

De ErfgoedApp werd ontwikkeld voor het e-cultuurproject ErfgoedBeacons van FARO & het Departement CJSM samen met het Zwitserse bedrijf Vidinoti, een spin-off van technische universiteit van Lausanne. De app maakt gebruik van Pixlive Maker om Augmented Reality & iBeacon informatie te maken via een webplatform.

28 september 2015 - 2 oktober 2015

Digital Heritage 2015 (conferentie)

Van 28 september tot en met 2 oktober vindt in Granada (Spanje) de conferentie Digital Heritage 2015 plaats. Dit is het tweede internationaal forum voor de verspreiding en uitwisseling van innovatieve wetenschappelijke kennis over theoretische, algemene en toegepaste domeinen van digitaal erfgoed. Tegelijk vindt ook de Digital Heritage Expo plaats met zes categorieën: Immersive Environments, DigitalHeritage @ Work, Virtual Museums, Edutainment, Art and Creativity, Multivision.

16 oktober 2015

Het geheugen van de sport (symposium )

Het Sportimonium is recent gestart met het project ‘Het Geheugen van de Sport’. Met dit project willen ze het sportieve erfgoed in België in kaart brengen en de vele sportclubs en –federaties aansporen om zelf aan de slag te gaan met hun waardevolle erfgoed. Op 16 oktober 2015 wordt het project officieel afgetrapt met een symposium rond ‘best practices’ in het museum te Hofstade.

De transcriptie van handgeschreven documenten uit WOI (software)

De voorbije drie jaar zijn duizenden handgeschreven documenten toegevoegd aan de Europeana 1914-1918 website. Helaas zijn deze documenten vaak moeilijk te lezen, door de toestand van de drager, moeilijk leesbaar handschrift of beperkte geletterdheid van de schrijver. Volledige transcriptie kan helpen. Het privaat onderzoeksinsituut uit Berlijn Facts & Files heeft als Europeanapartner hiervoor een tool ontwikkeld, nl. Transcribe e1914-1918 - het prototype van een online transcriptietool gefinancierd door de Duitse Federale Opdrachthouder voor Cultuur en Media.

Onderzoek Vlaamse Erfgoedbibliotheek naar bewaarbeleid voor digitale publicaties uit Vlaanderen (publicatie)

Steeds meer boeken, kranten en tijdschriften worden gepubliceerd via internet. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de haalbaarheid van een aanvullend deponeringskader voor digitale publicaties. Het rapport met beleidsaanbevelingen is nu beschikbaar. PACKED vzw nam deel aan enkele focusgroepen die het onderzoek hebben gevoed ...

deadline 15 september 2015

NACCA (New Approaches in the Conservation of Contemporary Art) zoekt PhD-kandidaten (oproep )

Het programma NACCA zoekt vijftien PhD-kandidaten in het domein van conservatie van hedendaagse kunst, om verschillende totnogtoe onderbelichte aspecten van hedendaagse kunst te onderzoeken. NACCA is een vierjarig interdisciplinair project van het Marie Curie Training Network, gesticht door de Europese Unie en gecoördineerd door het Maastricht Centre for Art and Culture, Conservation and Heritage (MACCH). De deadline voor drie van deze posities aan de Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (ASHMS) is al op 15 september.

24/09/2015 - 25/09/2015

VIDEO MATTERS (conferentie)

Als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Video Archive’ vindt bij het Ludwig Forum Aachen de internationale conferentie ‘Video Matters’ plaats op 24 en 25 september 2015. Het omvat een interdisciplinaire gesprekkenreeks en uitwisseling van ervaringen over de specifieke vereisten bij het archiveren, preserveren, verzamelen en presenteren van time-based media tegen een achtergrond van technologische ontwikkeling en veroudering. Daarnaast vindt in het Ludwig Forum i.s.m. LIMA onder de titel ‘Archiving Media Art: Politics and Strategies’ ook de vierde rondetafelbijeenkomst plaats van GAMA (The Gateway to Archives of Media Art). GAMA is een internationaal platform voor kennisuitwisseling en samenwerking rond archivering van mediakunst.

16 november 2015 - 18 november 2015

"Intangible Cultural Heritage and Innovation: Focus Dance” (symposium )

Het symposium 'Intangible cultural heritage and innovation. 2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals through the example of dance' vindt plaats in Berlijn van 16 tot en met 18 november 2015. Tijdens het symposium worden meer dan 150 sprekers en deelnemers uit heel Europa verwacht; kunstenaars, onderzoekers, medewerkers van onderzoeks- en culturele organisaties, ... Door lezingen, presentaties en praktische laboratoria worden vragen over 3D en 4K opnamen en visualisaties besproken, ervaringen en ideeën uitgewisseld en kunnen nieuwe contacten gelegd worden.

Jubileumproject Theater Aan Zee goedgekeurd

Theater aan Zee (TAZ) kan het nieuwe cultuurseizoen met een gerust hart starten. Haar subsidieaanvraag binnen het Cultureel-erfgoeddecreet voor het 'Digitaliserings- en ontsluitingstraject TAZ' werd recent goedgekeurd door minister Gatz. Naar aanleiding van haar twintigjarig jubileum in 2016, start TAZ met het digitaal ontsluiten van het festivalarchief met behulp van MOVIO, een tool voor de realisatie van digitale tentoonstellingen dat ontwikkeld werd binnen het Europese project AthenaPlus.

10 september 2015

#Documentingperformingarts : How to capture creation & performance (NL/EN) (conferentie)

Op 10 september 2015 nodigt Het Firmament i.s.m. Het Theaterfestival alle geïnteresseerden uit om mee in gesprek te gaan over het documenteren van de podiumkunsten. Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?

Contact subsidievoorwaarde archiefzorg (update TRACKS)

1 oktober 2015 is voor kunstenorganisaties de uiterste datum voor het indienen van een dossier voor de aanvraag van een werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet. Eén van de subsidievoorwaarden is ‘zorg dragen voor het eigen archief’. Voor deze voorwaarde wordt verwezen naar TRACKS, de online toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector. Wij helpen je graag om deze subsidievoorwaarde te vervullen.

PREFORMA (update)

PACKED vzw was in het Europese project PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanbestedingsprocedure en de selectie van de onderzoeks- en ontwikkelingspartners. Zij werden gevraagd om een aantal opensourcevalidatietools te bouwen die er voor zorgen dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. De prototypes van twee van deze tools zijn sinds kort online beschikbaar.

27 augustus 2015 - 04 september 2015

SOIMA 2015 : workshop en conferentie

PACKED vzw is deze zomer samen met o.a. het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), FARO - Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en Vrije Universiteit Brussel coörganisator van de SOIMA 2015 workshop en conferentie. De workshop en de conferentie vinden plaats in Brussel en handelen over zowel het veiligstellen als het ontsluiten van audiovisueel erfgoed, en richten zich op deelnemers uit de hele wereld.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be