deadline 18 april 2014

Deeltijdse stafmedewerker zakelijk beheer en communicatie (m/v) (Vacature)

PACKED vzw, het expertisecentrum digitaal erfgoed, is op zoek naar een deeltijdse stafmedewerker. Omwille van haar gestage groei werft PACKED vzw een deeltijdse stafmedewerker aan om het zakelijk beheer en de communicatie van PACKED vzw in handen te nemen en verder te optimaliseren zodat de andere teamleden zich nog beter kunnen richten op de kerntaken van de organisatie.

14 april 2014

Storage Solutions for Digital Preservation - APARSEN (Webinar)

Binnen APARSEN werden gevalstudies bestudeerd en een survey opgezet om een diepgaande inventarisatie uit te voeren van de risico’s rond digitale preservering en opties voor verschillende opslagsituaties. Tijdens het APARSEN webinar worden aanbevelingen gegeven rond het implementeren van opslagoplossingen die de digitale preservering beter kunnen dienen.

4 april 2014

Informatiedag & voorstelling aanbesteding PREFORMA (Evenement)

In het PREFORMA-project wordt een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het ontwikkelen en het inzetten van een referentie-implementatie van open source software voor de validatie van verschillende digitale formaatstandaarden. PACKED vzw staat onder meer in voor de verzameling van de gebruikerseisen en hun vertaling in de aanbesteding. Op 4 april 2014 vindt in Brussel een publieke informatiedag plaats waarop het aanbestedingsdocument wordt voorgesteld.

deadline 31 maart 2014

EuropeanaCreative Educational Challenge (Wedstrijd)

Europeana en het project EuropeanaCreative zijn op zoek naar ontwikkelaars en ondernemers uit de creatieve industrie, die de beschikbare Europeana-collecties willen hergebruiken voor de creatie van toepassingen binnen vijf verschillende thema's. Voor twee van deze thema's, natuurhistorische educatie en geschiedeniseducatie, werd een eerste wedstrijd geopend. Je kan tot 31 maart 2014 ideeën voor toepassingen inzenden.

deadline 31 maart 2014

New Technological Art Award Foundation Liedts-Meesen 2014 (Oproep)

Gedurende de voorbije jaren heeft de Gentse Zebrastraat zich ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een sterke interesse in kunst. Elke twee jaar probeert Update/the New Technological Art Award (NTAA) het gat te vullen in de mainstream kunstwereld door aandacht te schenken aan de technologische ontwikkelingen die onze globale culture voortstuwen. Nog tot het einde van maart roept NTAA kunstenaars op om hun werk in te zenden voor de prijs van de stichting Liedts-Meesen.

Europeana 1914-1918 Family History Roadshows in Vlaanderen (Evenement)

Het project 'Europeana 1914-1918' verzamelt verhalen en objecten uit heel Europa uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Heb je foto’s, brieven, prentbriefkaarten, souvenirs of andere objecten uit de periode 1914-1918 met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog? Heb je een verhaal of een anekdote van of over betrokkenen? Breng deze dan mee naar een 'collection day' zodat de hele wereld er nadien kennis van kan nemen.

10 & 17 maart 2014

Aan de slag met archief en documentatie (Vorming)

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Maasmechelen. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties…). PACKED-medewerker .(JavaScript must be enabled to view this email address) neemt ook de sessies ‘Digitalisering’ en ‘Archiveren en online publiceren’ uit deze vormingsreeks voor zijn rekening.

deadline 14 maart 2014

Library of Congress / Digital Preservation 2014 (Oproep)

De Library of Congress (LoC) is gestart met de planning van haar jaarlijkse bijeenkomst, die dit jaar van 22 tot 24 juli zal plaatsvinden in de buurt van Washington DC. Elke organisatie of individu met een interesse in het beheer van digitale content kan ideeën voorstellen met betrekking tot het conferentieprogramma. De LoC-bijeenkomsten hebben in het verleden steeds gefungeerd als een forum voor het delen van verwezenlijkingen op vlak van technische infrastructuur, innovatie, verzamelen van content, standaarden en goede praktijken met betrekking tot het beheer van digitale beheer.

deadline 8 maart 2014

Linked Data in Libraries: Let's make it happen! (Oproep)

Op 14 augustus 2014 organiseert IFLA, de International Federation of Library Associations, een congres onder de titel ‘Linked Data in Libraries: Let's make it happen!’. Nog tot 8 maart 2014 kan je een papervoorstel inzenden. De conferentie zelf vindt plaats in de Parijse Bibliothèque nationale de France.

deadline 6 maart 2014

International Workshop on Linked Media (LiME 2014) (Oproep)

Het toekomstige web heeft, indien we ten volle het potentieel van de beschikbare online media willen gebruiken, nood aan afstemming en consensus. Een extra laag, in de vorm van gestructureerde en semantische media-annotatie die we 'Linked Media' noemen, zal nodig zijn om de betekenis van de informatie te behouden. Linked Media bouwt voort op het succes van de Linked Data-principes van conceptvergelijking en relaties. Over deze nieuwe manier van media-annotatie zal een internationale workshop georganiseerd worden waarvoor nu voorstellen kunnen ingezonden worden.

4 maart 2014

Digital Collection Contexts: Intellectual and Organizational Functions at Scale (Workshop)

Tot 15 december 2013 kan u profiteren van een ‘early bird’-registratie voor een ééndaagse workshop tijdens iConference 2014 die plaatsvindt op 4 maart 2014 in Berlijn. Onder de naam ‘Digital Collection Contexts: Intellectual and Organizational Functions at Scale’ zullen de conceptuele en praktische aspecten van collecties onderzocht worden. Als geheel bieden zij een context in een digitale omgeving, in het bijzonder wanneer we spreken over grootschalige cultureel-erfgoedaggregaties.

deadline 28 februari 2014

Archives and cultural industries (Oproep)

Van 11 tot 15 oktober 2014 vinden in het Catalaanse Girona drie conferenties plaats onder de noemer ‘Archives and Cultural Industries’. Het gaat om de 2e jaarlijkse conferentie van de International Council on Archives, de 9e European Conference on Archives en het 13e Image and Research Seminar. Voor deze meervoudige conferentie wordt nu een oproep gedaan tot het inzenden van papers.

5 februari 2014

Writing and using a preservation policy (Workshop)

Op 5 februari 2014 organiseert het Preservation Advisory Centre van de British Library een trainingsdag over het uitschrijven en bewaren van een preserveringsplan. De dag wordt verzorgd door Jonathan Rhys-Lewis, consultant preservering- en collectiemanagement.

Vorming duurzaam digitaal beheren 2014 (Vooraankondiging)

In 2014 organiseren FARO en PACKED vzw opnieuw het 'Vormingstraject duurzaam digitaal beheren'. De reeks zal volgend jaar bestaan uit twee delen. Er komt opnieuw een reeks rond de CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties, maar dan in een nieuw jasje gestopt.

LIMA: de eerste negen maanden (Update)

In januari 2013 verving Stichting LIMA het Nederlands Instituut voor Mediakunst. LIMA bestaat nu ruim negen maanden. Sinds de oprichting heeft het behoud van de kennis, de collectie, de zichtbaarheid van het werk binnen de collectie en het doorlopend conserveren en opslaan van mediakunstwerken centraal gestaan. LIMA werkte nauw samen met uiteenlopende musea, festivals, culturele organisaties en onderzoekspartners om het werk van bekende en opkomende mediakunstenaars te vertonen én te behouden. Nu wordt een update van de activiteiten gepresenteerd.

FARO vormingsaanbod najaar 2013: nu inschrijven

Is een mens ooit uitgeleerd? Als u het aan FARO vraagt alvast vraagt niet. Ook dit najaar ben je bij FARO aan het goede adres voor een waaier aan vormingen. Met workshops, cursussen en masterclasses wil FARO de sector ondersteunen in de professionele noden en bruggen bouwen tussen theorie en praktijk. Het vormingsaanbod is ook een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s binnen- en buiten de erfgoedsector.

VIAA sluit samenwerkingsovereenkomst met VRT en kiest digitaliseringspartners (Update)

VIAA en de VRT hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de basis wordt gelegd voor een lange termijnoplossing voor het archief van de VRT. VIAA zal dit archief verder digitaliseren en archiveren, en het materiaal ook toegankelijk maken voor onderwijs en onderzoek en via openbare bibliotheken. VIAA heeft ook de digitaliseringspartners gekozen voor de eerste digitalisatiegolf: VIAA zal samenwerken met twee Brusselse bedrijven - Memnon Archiving Services en Sonim Production. De eerste golf omvat in het totaal zo’n 170.000 dragers, van verschillende formaten: audiocassettes, kwartduims audiobanden, U-Matic- en Betacam SP-cassettes.

VIAA en VRT slaan handen in elkaar voor duurzaam VRT-archief

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en de VRT hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de basis wordt gelegd voor een oplossing op lange termijn voor het archief van de VRT. VIAA zal dit archief verder digitaliseren en archiveren, en het materiaal ook toegankelijk maken voor onderwijs en onderzoek.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontvangt Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2012-2013

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek mocht op 25 oktober 2013 uit handen van minister Joke Schauvliege de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2012-2013 in ontvangst nemen. De uitreiking vond plaats in Brugge tijdens het Groot Onderhoud, het jaarlijkse overleg- en ontmoetingsmoment van de Vlaamse cultureel-erfgoedsector.

27 april 2014

Erfgoeddag 2014: Grenzeloos (Evenement)

Op 27 april 2014 vindt opnieuw een editie van Erfgoeddag plaats - ditmaal onder het thema 'Grenzeloos'. Je kan nu je activiteiten registreren of inspiratie opdoen tijdens één van de provinciale infosessies.

'The Digital Curator Game' nu ook in het Nederlands beschikbaar (Update)

Het spel 'The Digital Curator Game', dat werd ontwikkeld door het project Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV), is sinds kort ook in het Nederlands te downloaden. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Digitaal Erfgoed Nederland.

Nieuwe samenstelling commissies Cultureel Erfgoed (Update)

Vanaf 15 oktober 2013 gingen nieuwe advies- en beoordelingscommissies van start die de advisering van aanvraagdossiers binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 zullen opnemen. Een overzicht van alle commissieleden is nu beschikbaar. Rony Vissers, coördinator van PACKED vzw, is lid van de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants.

Jaarverslag Kunsten en Erfgoed 2012 online (Publicatie)

Het agentschap Kunsten en Erfgoed brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. Sinds 2010 kan je het jaarverslag enkel nog online consulteren via een website. Op deze “website”: http://2012.kunstenenerfgoedjaarverslag.be/home vind je de belangrijkste activiteiten en beleidsinitiatieven van Kunsten en Erfgoed uit het kalenderjaar 2012.

19 december 2013

Investigating reference rot in web-based scholarly communication (Seminarie)

Op 19 december organiseert LIBIS het seminarie "Investigating reference rot in web-based scholarly communication". Referenties in wetenschappelijke communicaties wijzen traditioneel naar gepubliceerde artikelen of boeken. Maar de huidige, webgebaseerde, wetenschappelijke communicatie bevat steeds meer links naar diverse online bronnen die noodzakelijk zijn voor of gecreëerd worden tijdens het wetenschappelijk onderzoek. Het dynamische karakter van deze bronnen vormt een belangrijke uitdaging voor de consistentie van het webgebaseerde wetenschappelijk corpus: een link kan breken of de inhoud van een bron kan veranderen.

4 december 2013

Digital audiovisual preservation in communities of practice: learn, collaborate and share (Workshop)

Op 4 december 2013 organiseert PrestoCentre een workshop bij het INA (Institut National de l’Audiovisuel) in Parijs. Tijdens dit gratis evenement kan je de activiteiten ontdekken van het Europese Presto4U-project en zijn verschillende ‘communities of practice’ (praktijkgemeenschappen). PACKED vzw werd door Tate uitgenodigd als één van de negen leden van de expertengroep voor de praktijkgemeenschap ‘Video Art, Art Museum and Galleries’.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be