deadline 6 januari 2014

Projectmedewerker ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

In het verlengde van het lopende project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ starten PACKED vzw en het Agentschap Kunsten en Erfgoed in 2014 een samenwerking die de kunstensector wil sensibiliseren omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. PACKED vzw is op zoek naar een medewerker (m/v) die zijn/haar schouders onder dit project wil zetten.

14 juni 2013

Open Data Dag (Evenement)

De Open Data Dag is een initiatief van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB), in samenwerking met de Vlaamse ICT-Organisatie (V-ICT-OR) en de Open Knowledge Foundation (OKFN). Aan de hand van inspirerende sprekers en boeiende workshops worden de aanwezigen geïnformeerd over de toegevoegde waarde van Open Data voor burgers, bedrijven en de eigen organisatie.

deadline 22 maart 2013

Twee projectmedewerkers (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

PACKED vzw zoekt twee projectmedewerkers. Eén projectmedewerker zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ dat de kunstensector sensibiliseert omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. Een andere medewerker zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van grootschalige digitaliseringsprojecten voor audiovisueel erfgoed in het kader van de opstart van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA).

PACKED vzw lanceert website over de preservering van audiovisueel erfgoed (Lancering)

Evoluties zoals het snelle in onbruik raken van technologieën en formaten, de overgang van een analoge naar een digitale wereld en de immer toenemende productie van audiovisueel materiaal, plaatsen instellingen die audiovisuele collecties verzamelen, beheren en bewaren voor enorme uitdagingen. Op de website www.scart.be wordt kennis bijeengebracht over de preservering van audiovisueel erfgoed. Hij heeft als doel geheugeninstellingen en anderen te helpen bij hun preserveringstaken.

DEN en PACKED sluiten een samenwerkingsovereenkomst

DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed in Nederland en PACKED – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed hebben hun samenwerkingsakkoord uit 2009 geactualiseerd met een nieuwe overeenkomst. Beide organisaties zullen verder samenwerken bij het verzamelen en verspreiden van expertise rond het gebruik van standaarden en richtlijnen bij het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitale erfgoedcollecties.

31 januari 2012

Cometa stap voor stap | Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau (Workshop)

Beschrijvingen op collectieniveau bieden informatie over een collectie als geheel, in plaats van over afzonderlijke items in een collectie. Cometa is een praktisch model dat voor en door cultureel-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen in Vlaanderen die collectiebeschrijvingen wil maken, snel op weg te helpen. Cometa kan worden gebruikt door alle soorten erfgoedorganisaties en door zowel professionals als amateurs. In deze workshop helpen we je op weg bij het gebruik van Cometa.

Nieuwe adresgegevens PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed verhuisde begin februari 2011 van de Koopliedenstraat 62 (1000 Brussel) naar een nieuw kantoor in de voormalige Bellevue brouwerij te Molenbeek (1080 Brussel). Onze nieuwe adresgegevens zijn vanaf heden:

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Rue Delaunoystraat 58
1080 Brussel
België
Tel: ++32 (0)2 2171 405 (blijft behouden)
Mobiel: ++32 (0)486 67 36 07 (blijft behouden)

19 januari 2011

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed (Conferentie)

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken in Europa bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal Europeana. De Belgische partners in EuropeanaLocal en ATHENA, twee van deze projecten, willen met deze conferentie het traject belichten dat een instelling moet ondernemen om data publiek beschikbaar en uitwisselbaar te maken.

4 november 2010

Open Archive #2 - Frank Theys, PACKED vzw & M HKA (Evenement)

In het kader van het Open Archive #2 festival dat georganiseerd wordt door argos, vindt er op donderdag 4 november een gesprek plaats tussen Frank Theys (kunstenaar), Emanuel Lorrain & Rony Vissers (PACKED vzw) en Christine Lambrechts (M HKA) rond het werk Oratorium voor geprepareerde video player en acht monitoren (Frank Theys, 1989, collectie M HKA).

10 februari 2010

Het geheugen van de kunstenaar - over levende kunstenaarsarchieven in netwerkverband (Symposium)

Kunstenaarsarchieven hebben vandaag vaak een hybride vorm: zowel digitaal als analoog, zowel afgewerkte creaties als schetsen, bronmateriaal, administratie, … Dit creëert bijzondere uitdagingen voor de bewaring, ontsluiting en financiering, waarrond kunstenaars dikwijls vragen hebben. Na hun carrière stelt zich ook vaak de vraag naar een plek om het archief levend te houden.

23 april 2014

Vijfde publieksmoment Cultuurforum 2020 (Evenement)

Op woensdag 23 april 2014 nodigt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de cultuursector uit voor het vijfde publieksmoment van het Cultuurforum 2020. Plaats van afspraak: 30CC en M in Leuven. Dit keer staat de dag in het teken van ‘de waarde van cultuur’, met Catherine de Zegher (MSK Gent) als hoofdspreker. PACKED vzw verzorgt een bijdrage aan een thematische sessie rond open data.

deadline 18 april 2014

Deeltijdse stafmedewerker zakelijk beheer en communicatie (m/v) (Vacature)

PACKED vzw, het expertisecentrum digitaal erfgoed, is op zoek naar een deeltijdse stafmedewerker. Omwille van haar gestage groei werft PACKED vzw een deeltijdse stafmedewerker aan om het zakelijk beheer en de communicatie van PACKED vzw in handen te nemen en verder te optimaliseren zodat de andere teamleden zich nog beter kunnen richten op de kerntaken van de organisatie.

14 april 2014

Storage Solutions for Digital Preservation - APARSEN (Webinar)

Binnen APARSEN werden gevalstudies bestudeerd en een survey opgezet om een diepgaande inventarisatie uit te voeren van de risico’s rond digitale preservering en opties voor verschillende opslagsituaties. Tijdens het APARSEN webinar worden aanbevelingen gegeven rond het implementeren van opslagoplossingen die de digitale preservering beter kunnen dienen.

4 april 2014

Informatiedag & voorstelling aanbesteding PREFORMA (Evenement)

In het PREFORMA-project wordt een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het ontwikkelen en het inzetten van een referentie-implementatie van open source software voor de validatie van verschillende digitale formaatstandaarden. PACKED vzw staat onder meer in voor de verzameling van de gebruikerseisen en hun vertaling in de aanbesteding. Op 4 april 2014 vindt in Brussel een publieke informatiedag plaats waarop het aanbestedingsdocument wordt voorgesteld.

deadline 31 maart 2014

EuropeanaCreative Educational Challenge (Wedstrijd)

Europeana en het project EuropeanaCreative zijn op zoek naar ontwikkelaars en ondernemers uit de creatieve industrie, die de beschikbare Europeana-collecties willen hergebruiken voor de creatie van toepassingen binnen vijf verschillende thema's. Voor twee van deze thema's, natuurhistorische educatie en geschiedeniseducatie, werd een eerste wedstrijd geopend. Je kan tot 31 maart 2014 ideeën voor toepassingen inzenden.

deadline 31 maart 2014

New Technological Art Award Foundation Liedts-Meesen 2014 (Oproep)

Gedurende de voorbije jaren heeft de Gentse Zebrastraat zich ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een sterke interesse in kunst. Elke twee jaar probeert Update/the New Technological Art Award (NTAA) het gat te vullen in de mainstream kunstwereld door aandacht te schenken aan de technologische ontwikkelingen die onze globale culture voortstuwen. Nog tot het einde van maart roept NTAA kunstenaars op om hun werk in te zenden voor de prijs van de stichting Liedts-Meesen.

Europeana 1914-1918 Family History Roadshows in Vlaanderen (Evenement)

Het project 'Europeana 1914-1918' verzamelt verhalen en objecten uit heel Europa uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Heb je foto’s, brieven, prentbriefkaarten, souvenirs of andere objecten uit de periode 1914-1918 met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog? Heb je een verhaal of een anekdote van of over betrokkenen? Breng deze dan mee naar een 'collection day' zodat de hele wereld er nadien kennis van kan nemen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be