deadline 6 januari 2014

Projectmedewerker ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

In het verlengde van het lopende project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ starten PACKED vzw en het Agentschap Kunsten en Erfgoed in 2014 een samenwerking die de kunstensector wil sensibiliseren omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. PACKED vzw is op zoek naar een medewerker (m/v) die zijn/haar schouders onder dit project wil zetten.

14 juni 2013

Open Data Dag (Evenement)

De Open Data Dag is een initiatief van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB), in samenwerking met de Vlaamse ICT-Organisatie (V-ICT-OR) en de Open Knowledge Foundation (OKFN). Aan de hand van inspirerende sprekers en boeiende workshops worden de aanwezigen geïnformeerd over de toegevoegde waarde van Open Data voor burgers, bedrijven en de eigen organisatie.

deadline 22 maart 2013

Twee projectmedewerkers (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

PACKED vzw zoekt twee projectmedewerkers. Eén projectmedewerker zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ dat de kunstensector sensibiliseert omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. Een andere medewerker zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van grootschalige digitaliseringsprojecten voor audiovisueel erfgoed in het kader van de opstart van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA).

PACKED vzw lanceert website over de preservering van audiovisueel erfgoed (Lancering)

Evoluties zoals het snelle in onbruik raken van technologieën en formaten, de overgang van een analoge naar een digitale wereld en de immer toenemende productie van audiovisueel materiaal, plaatsen instellingen die audiovisuele collecties verzamelen, beheren en bewaren voor enorme uitdagingen. Op de website www.scart.be wordt kennis bijeengebracht over de preservering van audiovisueel erfgoed. Hij heeft als doel geheugeninstellingen en anderen te helpen bij hun preserveringstaken.

DEN en PACKED sluiten een samenwerkingsovereenkomst

DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed in Nederland en PACKED – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed hebben hun samenwerkingsakkoord uit 2009 geactualiseerd met een nieuwe overeenkomst. Beide organisaties zullen verder samenwerken bij het verzamelen en verspreiden van expertise rond het gebruik van standaarden en richtlijnen bij het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitale erfgoedcollecties.

31 januari 2012

Cometa stap voor stap | Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau (Workshop)

Beschrijvingen op collectieniveau bieden informatie over een collectie als geheel, in plaats van over afzonderlijke items in een collectie. Cometa is een praktisch model dat voor en door cultureel-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen in Vlaanderen die collectiebeschrijvingen wil maken, snel op weg te helpen. Cometa kan worden gebruikt door alle soorten erfgoedorganisaties en door zowel professionals als amateurs. In deze workshop helpen we je op weg bij het gebruik van Cometa.

Nieuwe adresgegevens PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed verhuisde begin februari 2011 van de Koopliedenstraat 62 (1000 Brussel) naar een nieuw kantoor in de voormalige Bellevue brouwerij te Molenbeek (1080 Brussel). Onze nieuwe adresgegevens zijn vanaf heden:

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Rue Delaunoystraat 58
1080 Brussel
België
Tel: ++32 (0)2 2171 405 (blijft behouden)
Mobiel: ++32 (0)486 67 36 07 (blijft behouden)

19 januari 2011

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed (Conferentie)

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken in Europa bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal Europeana. De Belgische partners in EuropeanaLocal en ATHENA, twee van deze projecten, willen met deze conferentie het traject belichten dat een instelling moet ondernemen om data publiek beschikbaar en uitwisselbaar te maken.

4 november 2010

Open Archive #2 - Frank Theys, PACKED vzw & M HKA (Evenement)

In het kader van het Open Archive #2 festival dat georganiseerd wordt door argos, vindt er op donderdag 4 november een gesprek plaats tussen Frank Theys (kunstenaar), Emanuel Lorrain & Rony Vissers (PACKED vzw) en Christine Lambrechts (M HKA) rond het werk Oratorium voor geprepareerde video player en acht monitoren (Frank Theys, 1989, collectie M HKA).

10 februari 2010

Het geheugen van de kunstenaar - over levende kunstenaarsarchieven in netwerkverband (Symposium)

Kunstenaarsarchieven hebben vandaag vaak een hybride vorm: zowel digitaal als analoog, zowel afgewerkte creaties als schetsen, bronmateriaal, administratie, … Dit creëert bijzondere uitdagingen voor de bewaring, ontsluiting en financiering, waarrond kunstenaars dikwijls vragen hebben. Na hun carrière stelt zich ook vaak de vraag naar een plek om het archief levend te houden.

Tweede nulmeting Archief2020 gestart (Onderzoek)

Afgelopen zomer is het tweede deel van de nulmeting van Archief2020 gestart, waarin de huidige situatie met betrekking tot digitalisering bij archiefvormers wordt gemeten. Dit is het vervolg op de eerdere nulmeting onder archiefbeherende instellingen, die Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in 2013 heeft uitgevoerd. De nulmeting wordt voor zover mogelijk uitgevoerd met informatie uit bestaande bronnen (eerdere onderzoeken) van diverse betrokkenen, zoals archiefinspecties. Daarnaast voert het onderzoeksbureau gesprekken met vertegenwoordigers van decentrale overheden, koepelorganisaties en overige betrokken partijen.

13 november 2014

Tools to Maximise Impact in Digital Cultural Heritage (Evenement)

Op 13 november 2014 organiseren MAXICULTURE en eCultValue, twee Europese Coordination and Support Actions, een evenement in Brussel rond de impact van projecten in het digitaal cultureel-erfgoedveld. De dag bestaat uit presentaties rond onder andere impact assessment, netwerkpromotie en de rol van makelaardij.

4 november 2014

Digitaal aan de slag met historische kranten en huizengeschiedenis (Studiedag)

Naar aanleiding van de lancering van de website kaartenhuisbrugge.be organiseert Erfgoedcel Brugge in samenwerking met diverse partners een studiedag in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum te Brugge. Doel van de dag is, naast de voorstelling van de vernieuwde website, ook bruggen te bouwen en inspiratie te bieden aan diverse partners die momenteel of in de toekomst graag willen werken rond geografisch historische erfgoeddata en/of tools.

CLARIAH ontvangt 12 miljoen euro voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen (Project)

CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, ontvangt een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ter waarde van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur waarmee grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar worden gekoppeld en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. Zo wordt het mogelijk om grote discipline-overschrijdende vragen te onderzoeken over cultuur en maatschappelijke verandering.

Subsidies voor nieuwe cultureel-erfgoedprojecten (Update)

Gewezen Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft voor de regeringswissel nog 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. PACKED vzw is als partner betrokken bij twee van deze projecten: 'Duiken in de machine. Industriële en agrarische machines in 3D?' van de Stedelijke Musea Kortrijk – Vlasmuseum en 'Typologering van de bewaarde gespannen, of door menselijke kracht aangedreven handels- en dienstvoertuigen in Vlaanderen' van het Karrenmuseum Essen.

29 augustus 2014

Denk mee! Workshop beleidsaanbevelingen (Workshop)

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert op vrijdagnamiddag 29 augustus in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode. De bedoeling is om vanuit de ervaringen, noden, behoeften en perspectieven van het veld de nieuwe minister van cultuur te kunnen inspireren, voeden en accenten leggen in het uitzetten van de lijnen voor het cultureel-erfgoedbeleid van de nieuwe Vlaamse regering.

Start onderzoek generieke workflow born digital erfgoed (Lancering)

Onlangs is de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) gestart met de uitvoering van het onderzoeksproject Generieke Workflows Born Digital Erfgoed. De CCDD heeft daarvoor subsidie gekregen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project omvat onderzoek naar en toetsing van best practice tools, standaarden, protocollen en workflows voor duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed op het gebied van kunst, film/video, fotografie en architectuur.

Manifest en petitie Familiekunde Vlaanderen (Oproep)

Familiekunde Vlaanderen lanceert een manifest voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België, onder meer ten behoeve van genealogisch onderzoek. Aan het manifest werd ook een petitie gekoppeld. Met dit manifest wil Familiekunde politici en publiek sensibiliseren en een oproep doen voor een meer soepele Belgische regelgeving hieromtrent, met kortere raadplegingsembargo’s. Idealiter zou daar ook een uniforme Europese wetgeving aan gekoppeld moeten worden.

Sharing is Caring (Publicatie)

Het Deense Staten Museum for Kunst publiceerde een bloemlezing over 'open cultural heritage' onder de titel Sharing is Caring. Het boek bevat 18 artikels, geschreven door Deense en internationale experts. De rode draad wordt gevormd door de veranderingen en kansen die zich aanbieden in cultureel-erfgoedveld onder invloed van digitalisering, digitale media, het internet en onze gebruikers.

Eerste set conceptvoorstellen uit het Nederlandstalige werkveld in de Getty AAT opgenomen (Update)

Het Getty Research Institute heeft de Engelstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT) uitgebreid met honderden concepten uit Nederland en Vlaanderen. Nederlandse en Vlaamse erfgoedwerkers dienden de afgelopen jaren een grote hoeveelheid conceptvoorstellen in, die typerend zijn voor het Nederlands en Vlaams erfgoed.

22 oktober 2014

Geef vorm aan uw archief! (Workshop)

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), de afdeling van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) die werkt rond erfgoed over het ontwerp van de omgeving, organiseert op 22 oktober 2014 een workshop op Interieur Kortrijk rond privéarchieven en -collecties over design. CVAa wil de ontwerpers en producenten van vandaag de reflex bijbrengen om goed voor hun archief te zorgen.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2014 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be