OCE: visies op het Cultureel Erfgoed-decreet (beleid)

Op vraag van het kabinet van de minister van Cultuur en de Afdeling Kunsten & Erfgoed hebben de verschillende OCE-subsectoren insteken voor de toekomstige uitvoeringsbesluiten geformuleerd. PACKED vzw maakt deel uit van de subsector van de LEOV's, de landelijke expertisecentra en de organisaties voor volkscultuur. Uit de algemene preambule vermelden we alvast het pleidooi om van depotwerking een aandachtspunt te maken, en het digitale bij elke functie te laten terugkomen.

Op de OCE- website vind je:

Een preambule, voorafgaand aan
De visie/bedenkingen/vragen van de verschillende subsectoren
Visie van de erfgoedcellen en stedelijke erfgoedcoördinatoren – Regionale rollen
Visies van de LEOV’s en samenwerkingsverbanden – Landelijke dienstverlenende rollen
Gezamenlijke visies landelijk en regionaal ingedeelde archieven
Gezamenlijke visies landelijk en regionaal ingedeelde musea
Visie van de erfgoedbibliotheken
Visies vanuit Tapis Plein en het ICE-trekkersnetwerk

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be