Strategische visienota cultureel erfgoed (update)

Op woensdag 19 april lichtte minister Gatz de krachtlijnen van zijn strategische visienota cultureel erfgoed toe in de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), de SARC en de VVSG werden op 20 april door de commissieleden gehoord over de visienota. Op 27 april vond een gedachtewisseling plaats tussen de commissieleden en de minister.

Zowel de strategische visienota als het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2014 kwamen aan bod, daarnaast ging het ook over het flankerend beleid. Wij noteerden alvast dat er later op het jaar nog een nota komt over cultureel-erfgoedwerking, en in bredere zin, Vlaams cultuurbeleid, in een digitaal tijdperk. Ook de nieuwe afspraken met steden en gemeenten en VGC en de transitie van de provinciale taken kwamen aan bod.

videoverslag en vraag en antwoord op de website van het Vlaams Parlement

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be