VIAA: Gegunde aanbestedingsdossiers voor digitalisering vrij toegankelijk (publicatie)

Op de VIAA-website zijn de Nederlandse en Engelse versies van 14 aanbestedingsdossiers van voorbije digitaliseringsprojecten gepubliceerd. De dossiers, opgesteld voor 40 verschillende dragertypes, kunnen voor culturele instellingen een vertrekpunt zijn voor de opmaak van eigen bestekken voor digitaliseringsprojecten. De kwaliteitseisen uit de aanbestedingsdossiers van VIAA werden vastgelegd in overleg met PACKED vzw. VIAA selecteert bij ieder digitaliseringsproject zijn digitaliseringspartners via een aanbestedingsprocedure. Daarvoor wordt telkens een dossier opgesteld, en die dossiers zijn nu vrij te raadplegen op de website van VIAA.

In totaal gaat het om 14 dossiers uit negen reeds gegunde digitaliseringsprojecten. Met hun publicatie krijgen deze dossiers een tweede leven waarin de door VIAA verzamelde kennis verder gedeeld wordt met de sector. De dossiers kunnen instellingen in binnen- en buitenland én geïnteresseerde digitaliseringsbedrijven inspireren bij hun eigen aanbestedingsdossiers. Als aanvulling publiceert VIAA binnenkort ook de aanbestedingsdossiersdossiers met betrekking tot hun archiveringsactiviteiten. Zo wil VIAA helpen om ook buiten de eigen organisatie kwalitatieve bestekken en projecten te realiseren.

Ga naar de VIAA-website.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be