deadline 22 maart 2013

Twee projectmedewerkers (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

PACKED vzw zoekt twee projectmedewerkers. Eén projectmedewerker zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ dat de kunstensector sensibiliseert omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. Een andere medewerker zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van grootschalige digitaliseringsprojecten voor audiovisueel erfgoed in het kader van de opstart van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA).

PACKED vzw is het expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed dat structureel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Van 2005 tot 2010 was het actief als kennisplatform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunsten (en audiovisueel erfgoed).

De huidige taken van expertisecentrum PACKED zijn o.a.

 • het initiëren van en participeren in overlegorganen en (internationale) onderzoeksprojecten met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal cultureel erfgoed;
 • het hertalen van de resultaten van (internationale) onderzoeksprojecten naar het cultureel erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel, alsook het vertrouwd maken met de tools die ontwikkeld zijn binnen die projecten en die beschikbaar zijn voor gebruik in het veld;
 • het bevorderen van het gebruik van standaarden op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal cultureel erfgoed, door het uitbouwen, beheren en modereren van de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (kortweg CEST) als discussieplatform en netwerk van expertise;
 • het bevorderen van innovatie op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal cultureel erfgoed, door samenwerking met instellingen uit het cultureel-erfgoedveld en met wetenschappelijke en technische partners.

PACKED vzw is lid van o.a. het Platform Digitale Duurzaamheid, het Cultureel Erfgoedoverleg, het Europeana Vlaanderen Overlegplatform en de kern van de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht. Sinds 2010 bouwt PACKED vzw de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (www.projectcest.be) uit in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland. De huidige werking van PACKED vzw omtrent audiovisueel erfgoed vindt zijn weerslag in de SCART-website (www.scart.be). PACKED vzw coördineert het Europese digitaliseringsproject Digitising Contemporary Art en is als partner en/of werkpakketleider betrokken in Europese aggregatieprojecten als Linked Heritage en ATHENAPlus. Het expertisecentrum zal de uitbouw van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA) op een structurele manier ondersteunen.


——————————————————————————————-

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden projectmedewerker 1 (m/v)

De projectmedewerker is, in samenwerking met de andere leden van het PACKED-team, verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ dat de kunstensector sensibiliseert omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. Hij/zij rapporteert aan de PACKED-coördinator en de stuurgroep van het project.

De belangrijkste taken van de projectmedewerker zijn:

 • Op basis van een terreinverkenning (en overleg tussen de kunstensector en cultureel-erfgoedsector) vastleggen wat organisaties in de kunstensector dienen te verstaan onder ‘zorg dragen voor het eigen archief’ (zowel analoog als digitaal).
 • Op basis van deze bepaling richtlijnen en tools bijeenbrengen in een online toolbox (zie ook www.projectcest.be) die de kunstensector ondersteunt bij haar ‘zorgplicht voor het eigen archief’.
 • Een roadmap opstellen die een traject vastlegt voor verdere sensibilisering van de kunstensector en een verdere uitbouw van de dienstverlening naar de kunstensector voor de zorg voor het eigen archief;
 • In samenwerking met een netwerk van kunsten- en erfgoedorganisaties de resultaten van het project verspreiden in de kunstensector (alsook de cultureel-erfgoedsector), en sensibiliseren omtrent duurzaamheid.

Kennis en ervaring
 • een goede kennis van de ruime kunstensector in Vlaanderen en Brussel;
 • kennis van archiefzorg;
 • ervaring met projectmanagement;
 • een goede kennis van algemene kantoorsoftware;
 • noties van websitebeheer;
 • meertaligheid (NL-ENG-FR).
Andere competenties
 • situaties kunnen analyseren en op een beknopte en heldere manier kunnen communiceren;
 • zelfstandig en planmatig kunnen werken;
 • in een team kunnen functioneren;
 • een doelgerichte en resultaatgerichte aanpak hanteren;
 • beschikken over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • medewerkers in het kunsten- en erfgoedveld enthousiast kunnen maken voor de uitdagingen m.b.t. erfgoedzorg in het kunstenveld;
 • klantgericht en luisterbereid zijn;
 • initiatieven durven nemen;
 • kunnen motiveren en aansturen van externe deskundigen.
Bijzondere vereisten
 • een diploma hoger onderwijs: ‘Master in de archivistiek / erfgoed- en hedendaags documentbeheer’ strekt daarbij tot aanbeveling;
 • werkervaring in de ruime kunsten- of erfgoedsector, in een functie die relevant is voor het project;
 • een snelle indiensttreding;
 • een gevoeligheid voor culturele diversiteit en internationale werking;
 • een bereidheid om in Brussel (Sint-Jans Molenbeek) te werken;
 • een bereidheid om zich te verplaatsen in Vlaanderen en Brussel.

Wat biedt PACKED vzw?
 • een voltijdse tewerkstelling in een klein maar gemotiveerd team;
 • de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding;
 • een vergoeding volgens de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01), maaltijdcheques en een terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • een arbeidsovereenkomst van één jaar; een verlenging is mede afhankelijk van de rol die PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed in de toekomst kan opnemen ten dienste van de kunstensector.


——————————————————————————————-

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden projectmedewerker 2 (m/v)

De projectmedewerker is, in samenwerking met de andere leden van het PACKED-team en met het VIAA-team, verantwoordelijk voor de coördinatie van grootschalige digitaliseringsprojecten voor audiovisueel erfgoed in het kader van de opstart van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA). Hij/zij rapporteert aan de PACKED-coördinator en de manager digitalisering van VIAA.

De belangrijkste taken van de projectmedewerker zijn:

 • communiceren over de digitaliseringsprojecten met het cultureel-erfgoedveld;
 • vastleggen van kwaliteitsvereisten en uitwerken van lastenboeken in samenspraak met het PACKED-team en externe betrokkenen;
 • logistiek organiseren van de digitaliseringsprojecten (transport van informatiedragers);
 • afsluiten van schriftelijke overeenkomsten met de instellingen die audiovisueel erfgoed leveren voor digitalisering;
 • bieden van ondersteuning, in samenwerking met het PACKED-team, bij de voorbereiding en nazorg van de digitalisering.

Kennis en ervaring
 • ervaring met projectmanagement en logistiek beheer;
 • een (technische) vertrouwdheid met audiovisueel materiaal;
 • een vertrouwdheid met de ruime erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel;
 • een goede kennis van algemene kantoorsoftware;
 • meertaligheid (NL-ENG-FR).

Andere competenties
 • een doelgerichte en resultaatgerichte aanpak hanteren;
 • goed kunnen organiseren en overzicht kunnen behouden;
 • zelfstandig en planmatig kunnen werken;
 • beschikken over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • klantgericht en luisterbereid zijn;
 • in een team kunnen functioneren;
 • initiatieven durven nemen;
 • situaties kunnen analyseren en op een beknopte en heldere manier kunnen communiceren;
 • kunnen motiveren en aansturen van externe deskundigen.

Bijzondere vereisten
 • een diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring;
 • werkervaring, bij voorkeur in een functie die relevant is m.b.t. het project;
 • een snelle indiensttreding;
 • een gevoeligheid voor culturele diversiteit en internationale werking;
 • een bereidheid om in Brussel (Sint-Jans Molenbeek) te werken, en minimaal één dag per week in Gent te werken;
 • een bereidheid om zich te verplaatsen in Vlaanderen en Brussel.

Wat biedt PACKED vzw?
 • een voltijdse tewerkstelling in een klein maar gemotiveerd team;
 • de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding;
 • een vergoeding volgens de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01), maaltijdcheques en een vergoeding van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • een arbeidsovereenkomst van één jaar; de verlenging ervan is mede afhankelijk van de rol die PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed in de toekomst kan opnemen in dienst van VIAA.


——————————————————————————————-

Hoe solliciteren?

Stuur uw kandidatuur (een CV met een gemotiveerd schrijven) per e-mail naar Rony Vissers, coördinator PACKED vzw via .(JavaScript must be enabled to view this email address). Deadline van de inzendingen is vrijdag 22 maart 2013.

PACKED vzw selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Meer informatie over PACKED vzw vindt u op www.packed.be. Andere websites van PACKED vzw zijn www.projectcest.be, www.scart.be en www.dca-project.eu. Voor aanvullende informatie over de projecten of deze vacatures, kunt u ons ook bellen op 02/217.14.05.

 • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be