30 april 2015

Studienamiddag metadata-uitwisseling (Evenement)

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s … begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. PACKED vzw draagt tijdens deze VVBAD-studiedag bij aan het uitwisselingsverhaal van het Zilvermuseum.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de archiefinstelling? Waarover gaat het precies? Hoe kan/moet je als archiefinstelling inspelen op deze tendensen en de voortdurend evoluerende eisen van de archiefgebruiker? Wat zijn de valkuilen? En hoe kan metadata-uitwisseling een voordeel betekenen voor het metadatabeheer van de archiefinstelling zelf?

De studienamiddag gaat van start met een algemene inleiding over de basisprincipes van metadata-uitwisseling en de huidige stand van zaken, waarna in drie cases zal worden geïllustreerd hoe archieven en musea hiermee in de praktijk kunnen omgaan.

Programma
  • 13.00 uur: Onthaal en koffie
  • 13.30 uur: Verwelkoming | Gastheer en dagvoorzitter
  • 13.45 uur: Inleiding | Spreker nog te bevestigen
  • 14.30 uur: Case APEx | Sébastien Soyez & Annelies Coenen (Algemeen Rijksarchief)
  • 15.00 uur: Case EHRI | Tim Veken (NIOD)
  • 15.30 uur: Case Zilvermuseum | An Labis (Zilvermuseum) & Bert Lemmens (PACKED vzw)
  • 16.00 uur: Vragenpanel en conclusies
  • 16.30 uur: Receptie
Praktisch

Donderdag 30 april 2015, 13.00 - 16.30 uur, Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen. Deze dag wordt georganiseerd door de Werkgroep Automatisering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). De prijs bedraagt 45 euro (VVBAD-leden) of 75 euro (niet-leden). Inschrijven kan online via de website van de VVBAD.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be