27 augustus 2015 - 2 september 2015

SOIMA 2015: unlocking sound & image heritage (Workshop)

Als onderdeel van het programma Sound and Image Collections Conservation (SOIMA) organiseert het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een internationale conferentie m.b.t. het conserveren en toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed. PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken. Voorafgaand aan de conferentie kan je in Brussel een vijfdaagse workshop bijwonen rond het behoud van beeld- en geluidscollecties.

De deadline om je aan te melden is 30 april 2015. De workshop zal plaatsvinden bij FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel) en op andere locaties in Brussel. De voertaal is Engels.

In deze flyer vind je meer informatie over het programma en de inschrijvingsmogelijkheden.

Alle informatie over de eigenlijke SOIMA-conferentie vind je op de conferentiewebsite.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be