26 september 2017

Sectormoment ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ (save-the-date)

Tijdens het najaar van 2017 wordt de Vlaamse beleidsvisie rond digitale cultuur verder ontwikkeld. Dit zal resulteren in de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ die vanuit een langetermijnperspectief een leidraad zal bieden aan zowel de overheid als de culturele sector voor de omgang met digitale technologie in de cultuursector. Een belangrijke stap in dit proces vormt het onderzoek naar een "operationeel netwerkmodel gecoördineerde decentrale dienstverlening voor de culturele sector". Dit onderzoek levert bouwstenen voor verdere reflectie. De resultaten van deze studie zullen op dit sectorevent worden voorgesteld en er is tijdens interactieve sessies ruimte om hierover te reflecteren. Die reflectie zal ook worden meegenomen in de verdere uitwerking van de visienota.

Door deel te nemen aan dit sectormoment ben je vanaf het begin op de hoogte, kan je contacten leggen en inspraak krijgen in het beleidsproces in functie van digitale cultuur.

Wanneer en waar?
Dinsdag 26 september 2017, La Tricoterie.

Meer info volgt. Houd de website van Kunsten en erfgoed in de gaten.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be