deadline 6 januari 2014

Projectmedewerker ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ (m/v) bij PACKED vzw (Vacature)

In het verlengde van het lopende project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ starten PACKED vzw en het Agentschap Kunsten en Erfgoed in 2014 een samenwerking die de kunstensector wil sensibiliseren omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. PACKED vzw is op zoek naar een medewerker (m/v) die zijn/haar schouders onder dit project wil zetten.

PACKED vzw is het expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed dat structureel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Van 2005 tot 2010 was het actief als kennisplatform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunsten (en audiovisueel erfgoed).

In het verlengde van het lopende project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ starten PACKED vzw en het Agentschap Kunsten en Erfgoed in 2014 een samenwerking die de kunstensector wil sensibiliseren omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie.
De andere kerntaken van expertisecentrum PACKED vzw zijn

 • het initiëren van en participeren in overlegorganen en (internationale) onderzoeksprojecten met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal cultureel erfgoed
 • het hertalen van de resultaten van (internationale) onderzoeksprojecten naar het cultureel erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel, alsook het vertrouwd maken met de tools die ontwikkeld zijn binnen die projecten en die beschikbaar zijn voor gebruik in het veld;
 • het bevorderen van het gebruik van standaarden op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal cultureel erfgoed, door het uitbouwen, beheren en modereren van de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (kortweg CEST) als discussieplatform en netwerk van expertise;
 • het bevorderen van innovatie op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal cultureel erfgoed, door samenwerking met instellingen uit het cultureel-erfgoedveld en met wetenschappelijke en technische partners.

PACKED vzw is lid van o.a. het Cultureel Erfgoedoverleg, het Europeana Vlaanderen Overlegplatform en de kern van de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht. Sinds 2010 bouwt PACKED vzw de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox uit in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland. De huidige werking van PACKED vzw omtrent audiovisueel erfgoed vindt zijn weerslag in de SCART-website. Het expertisecentrum ondersteunt op een structurele manier de uitbouw van het nieuwe Vlaamse Instituut voor Archivering (VIAA). PACKED vzw is ook actief in Europese projecten, momenteel als werkpakketleider in het project ATHENAPlus.


——————————————————————————————-

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden projectmedewerker (m/v)

De medewerker is, samen met een tweede projectmedewerker en met de ondersteuning van andere leden van het PACKED-team, verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ dat de kunstensector sensibiliseert omtrent duurzaamheid en preservering in de processen van creatie, ontsluiting en presentatie. Hij/zij rapporteert aan de PACKED-coördinator en de stuurgroep van het project.

De belangrijkste taken van de projectmedewerker zijn:

 • In samenwerking met kunstenorganisaties of individuele kunstenaars, expertisecentra, steunpunten en collectiebeherende instellingen een aantal pilootprojecten omtrent archief- en collectiezorg opzetten en uitvoeren in de kunstensector;
 • Mede op basis van de resultaten van deze pilootprojecten richtlijnen en tools bijeenbrengen in een online toolbox (zie ook www.projectcest.be) die de kunstensector ondersteunt bij haar ‘zorgplicht voor het eigen archief’;
 • Een roadmap opstellen die een traject vastlegt voor de verdere sensibilisering van de kunstensector en een verdere uitbouw van de dienstverlening naar de kunstensector voor de zorg voor het eigen archief;
 • In samenwerking met een netwerk van kunsten- en erfgoedorganisaties de resultaten van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ verspreiden in de kunstensector (alsook de cultureel-erfgoedsector), en sensibiliseren omtrent duurzaamheid, bv. door de organisatie van workshops.

Kennis en ervaring
 • een goede kennis van de ruime kunstensector in Vlaanderen en Brussel;
 • kennis van archiefzorg;
 • ervaring met projectmanagement;
 • een goede kennis van algemene kantoorsoftware;
 • noties van websitebeheer;
 • meertaligheid (NL-ENG-FR).
Andere competenties
 • situaties kunnen analyseren en op een beknopte en heldere manier kunnen communiceren;
 • zelfstandig en planmatig kunnen werken;
 • in een team kunnen functioneren;
 • een doelgerichte en resultaatgerichte aanpak hanteren;
 • beschikken over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • medewerkers in het kunsten- en erfgoedveld enthousiast kunnen maken voor de uitdagingen m.b.t. erfgoedzorg in het kunstenveld;
 • klantgericht en luisterbereid zijn;
 • initiatieven durven nemen;
 • kunnen motiveren en aansturen van externe deskundigen.
Bijzondere vereisten
 • een diploma hoger onderwijs (bv. Master in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer, postgraduaat TEBEAC, …) of gelijkgesteld door ervaring;
 • werkervaring in de ruime kunsten- of erfgoedsector, in een functie die relevant is voor het project;
 • een snelle indiensttreding;
 • een gevoeligheid voor culturele diversiteit en internationale werking;
 • een bereidheid om in Brussel (Sint-Jans Molenbeek) te werken;
 • een bereidheid om zich te verplaatsen in Vlaanderen en Brussel.

Wat biedt PACKED vzw?
 • een selectie op basis van competenties, met gelijke kansen voor alle kandidaten;
 • een voltijdse tewerkstelling in een klein maar gemotiveerd team (met een tiental personeelsleden);
 • de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding;
 • een vergoeding volgens de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01), maaltijdcheques en een terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • een arbeidsovereenkomst van één jaar; een verlenging is mede afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de rol die PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed in de toekomst kan opnemen ten dienste van de kunstensector.

 

——————————————————————————————-

 

Hoe solliciteren?

Stuur uw kandidatuur (een CV met een gemotiveerd schrijven) per e-mail naar Rony Vissers, coördinator PACKED vzw via .(JavaScript must be enabled to view this email address). Deadline van de inzendingen is maandag 6 januari 2014.

PACKED vzw selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

 • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be