26 september 2017

TRACKS: presentatie voor cultuurmakers in Nederland

Op 26 september 2017 organiseert Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in samenwerking met de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), PACKED vzw en TRACKS een workshop over de digitale bewaring van culturele informatie. De deelnemers kunnen er samen met de experts van DEN en zijn partners kennismaken met de problematiek van digitale bewaring, mogelijke digitale duurzaamheidsacties en preserveringstools. PACKED-medewerker Bart Magnus presenteert er de ondersteuning die PACKED vzw en de andere TRACKS-partners sinds 2013 aan de Vlaamse en Brusselse kunstensector aanbieden.

Om goed te kunnen digitaliseren moeten cultuurinstellingen beleid ontwikkelen en investeren in kennis over ICT en de wijze waarop hun doelgroepen digitale media gebruiken. Digitalisering is een onmisbaar instrument geworden om cultuur voor iedereen beschikbaar te maken, nu en in de toekomst. Ook bijvoorbeeld de redactie van het Theaterjaarboek 2016 onderstreept het belang voor de podiumkunsten van het verzamelen, conserveren, beheren én beschikbaar stellen van haar fysieke en digitale culturele erfgoed. Niet alleen voor professionals en onderzoekers, maar ook als “content” om nieuw publiek te bereiken via digitale kanalen.


Archiefzorg
Een voorwaarde om met digitalisering aan de slag te kunnen gaan is een goed georganiseerd archief. Cultuurmakers in Vlaanderen die subsidie ontvangen kennen een verplichting om basisrichtlijnen rond archiefzorg te volgen. PACKED vzw heeft daarvoor de online tool box TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector) ontwikkeld. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Aan de hand van een podiumkunstinstelling dat stappen uit TRACKS heeft doorlopen wordt dit uitgelegd. Hoe pak je dit aan en wat levert het op voor een podiumkunstinstelling?

Duurzame digitalisering
DEN ontwikkelt diverse themadossiers, die je verder op weg helpen met je digitaliseringstrajecten. In deze workshop wordt er een aantal thema's behandeld. Welke kwaliteitseisen moet je stellen aan digitale kopieën / digital born geproduceerde materialen? Hoe richt je je werkarchief in? Welke formaten moet je gebruiken? Hoe kunnen naamgeving en metadata helpen om materialen snel terug te kunnen vinden? Hoe organiseer je je materialen?

Doel van de workshop:
Deze workshop geeft deelnemers een aanzet om zelf stappen te zetten rond archiefbeheer en digitalisering. Deelnemers kunnen na de workshop met vragen terecht bij DEN om verder op weg te worden geholpen.


Waar en wanneer:
26 september 2017 14:00- 17:00
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Deelname is gratis, inschrijven kan via het online inschrijfformulier.
Locatie:
Provincie Zuid-Holland

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be