PREFORMA: Resultaten van onderzoek FFv1 en MKV (rapport)

In het kader van het Europees project PREFORMA werd door VIAA, in samenwerking met PACKED-medewerker Emanuel Lorrain, een reeks tests afgerond waarin enkele technische eigenschappen van FFv1 en MKV / Matroska getest werden als mogelijk toekomstig formaat voor archiefmasters. Momenteel gebruikt VIAA MXF als container en JPEG2000 als encodering. FFv1 is net als JPEG2000 een lossless preserveringscodec voor video, maar scoort beter op vlak van snelheid en grootte. MKV is een open standaard bestandsformaat voor multimedia dat gebaseerd is op EBML (Extensible Binary Meta Language).

Het onderzoek werd uitgevoerd samen met Media Area, dat voor PREFORMA ook MediaConch ontwikkelde (een Implementation checker, policy checker, & reporter voor Matroska, FFV1, & PCM).

Matthias Priem (VIAA) lijstte kort op welke zaken zoal gemeten werden:

Allereerst gingen we na of bestanden wel degelijk zonder verlies aan data omgezet kunnen worden van het huidige archiefformaat (JPEG2000/MXF) naar FFv1 in MKV. Om dit te doen werd de frame-md5 van een bestand gemeten na decodering van het bronformaat (JPEG2000/MXF) en na decodering uit het nieuwe formaat (FFv1/MKV). Een lossless transcodering naar het nieuwe formaat is perfect mogelijk: elke gedecodeerd frame is identiek, ongeacht de bron. Er gaat dus geen data verloren in het omzettingsproces.
Ook werden een aantal technische eigenschappen van beide codecs vergeleken. We begonnen met de compressiegraad en kwamen tot de vaststelling dat FFv1 video ongeveer even goed kan comprimeren als de bestaande VIAA archiefmaster. Er is een kleine reductie van enkele procenten, maar deze kan verklaard worden door de meer efficiënte audio-codec (FLAC vs. PCM) eerder dan door de verschillen tussen JPEG2000 en FFv1.

Tot slot werd de performantie van de decodering gemeten om inzicht te krijgen in de eisen naar capaciteit. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde transcoderingssnelheid voor de hele set vanuit de bestaande codec (in het oranje) en vanuit de nieuwe FFv1-standaard (in het blauw). De snelheid voor de transcodering is dus drie- tot viermaal sneller dan in het bestaande formaat. Let wel: er werden geen andere dan de open source libraries getest voor het decoderen van de JPEG2000-files.

Deze tests geven ons een eerste inzicht en wat praktische ervaring met de nieuwe formaten. Dit is uiteraard nog maar een eerste stap en veel vragen blijven open, zoals de hangende standaardisering van het formaat (momenteel ligt de standaard bij het IETF klaar voor review), de support binnen onze eigen MAM-software voor het formaat en support voor de export van fragmenten. In de loop van dit jaar blijft VIAA de ontwikkelingen binnen Preforma en de Cellar-werkgroep opvolgen en verdere tests organiseren.

Het script dat gebruikt werd om bestanden om te zetten van de bestaande codec naar FFv1 in MKV is beschikbaar in open source en vind je hier.

Een link naar het rapport van Media Area vind je hier.

Bron: VIAA-techblog Matthias Priem

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be