PREFORMA: slotconferentie (verslag)

Sinds januari 2014 is PACKED vzw partner in PREFORMA, een Europees project met als doel een aantal opensourcevalidatietools te bouwen die er voor zorgen dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. Tijdens de slotbijeenkomst in Tallinn werd het PREFORMA-handboek voorgesteld, en leidde PACKED-medewerker Bert Lemmens een panelgesprek over de ervaringen van geheugeninstellingen met het gebruik van de PREFORMA-tools. Het ging daarbij over de hindernissen voor het praktisch toepassen van de conformance checkers in digitale collecties, de vraag wat leveranciers kunnen doen om die hindernissen te overwinnen, en tenslotte in welke mate erfgoedorganisaties konden wegen op de ontwikkeling van de tools.

Deelnemers aan het gesprek:
- Erwin Verbruggen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid;
- Erik Buelinckx, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
- Klas Jadeglans, National Archives of Sweden, Media Converting Centre;
- David Iglésias Franch, Municipality of Girona, Centre for Image Research and Diffusion;
- Bengt Neiss, National Library of Sweden;
- Marju Niinemaa, Estonian Ministry of Culture.
Dit gesprek vond plaats in het kader van de slotconferentie van het Europese project PREFORMA, op 11 oktober 2017 in Tallinn.
De gestelde vragen: Wat zijn de hindernissen voor het praktisch toepassen van de conformance checkers in digitale collecties en wat kunnen leveranciers doen om die hindernissen te overwinnen?
Er werd vastgesteld dat overheidsorganisaties heel traag zijn om beslissingen te nemen om hun beleid bijvoorbeeld bij te sturen en van technologie te veranderen. De angst is daarbij vaak dat ze afgerekend worden op de beslissingen uit het verleden. Er werd wel een lans gebroken om nauw samen te werken met bedrijven om aan te tonen dat technologie rijp is om toegepast te worden in digitale collecties.
Vervolgens werd ook ingegaan op hoe je als erfgoedorganisatie kon wegen op de ontwikkeling van de tools, en werden ervaringen gedeeld over hoe informatiespecialisten in dialoog zijn gegaan met ontwikkelaars om de tools bij te sturen.

Het debat werd opgenomen is weldra opnieuw te bekijken op de PREFORMA-website.

Ook na de looptijd van het project (dus vanaf 2018) zal PACKED vzw via zijn communicatiekanalen updates blijven geven over de opensourcevalidatietools die in het kader van het project ontwikkeld werden, en blijven wijzen op het belang van standaardisering en validering van bestandsformaten voor de preservering van digitale culturele inhoud.

De tools zijn gedocumenteerd in een handboek en op de projectwebsite, waar ook een uitgebreider verslag van de slotconferentie gepubliceerd zal worden.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be