7 april 2017

Netwerk Digitaal Erfgoed: NDE-conferentie 2017

Van 7 tot 14 april 2017 zal in Nederland voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed plaatsvinden. De initiatiefnemer is het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van (digitaal) erfgoed en dat verantwoordelijk was voor de uitwerking van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed organiseert NDE een conferentie waarbij zowel de geboekte resultaten als de verdere ontwikkeling van het netwerk aan bod zullen komen. Een opmerkelijke spreker op de conferentie is Luc Delrue, secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. Hij zal samen met Afke van Rijn, directeur Media en Creatieve Industrie bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreken over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

Het programma

 • 09.00-10.00: inloop met koffie en thee

 • 10.00-12.00: ochtendprogramma
  - Opening: de kracht van het netwerk - Lily Knibbeler (algemeen directeur KB en lid stuurgroep NDE)
  - Over grenzen heen: samenwerking Nederland en Vlaanderen - Luc Delrue (Directeur Cultuur, Jeugd en Media, Vlaamse Overheid) en Afke van Rijn (Directeur Media en Creatieve Industrie, OCW)
  - Harde cijfers: nulmeting online bereik digitaal erfgoed
  - Het NDE gaat door - Annette Gaalman interviewt de stuurgroep over de volgende fase in de samenwerking
  - Het archief in Groningen, de zangvereniging en hun website - Harry Romeyn, Arnoud Goos en Zangvereniging de Volksstem
  - Verrassingsoptreden

 • 12.00-13.30: lunch
  Tijdens de lunch kun je met de projectleiders in gesprek over projecten en samenwerking. Daarnaast kun je met je deelname aan de conferentie gratis een kijkje nemen op de beursvloer van het Erfgoed Event.

 • 13.30-15.30: parellelsessies
  Het middagprogramma bestaat uit vier parallelsessies, waarvan je er in totaal drie kunt volgen:
  - Wie, wat, waar, wanneer. Van belofte naar praktijk!
  Onze collecties krijgen veel meer context en betekenis door ze met elkaar te verbinden en zo open mogelijk toegankelijk maken. Maar waar begin je? Het afgelopen jaar is in verschillende projecten gewerkt aan theorievorming, hulpmiddelen en stappenplannen. De resultaten en ervaringen worden gedeeld en we kijken naar de vervolgstappen die we met elkaar kunnen gaan zetten in het vervolg van het NDE.
  - Een gereedschapskist voor duurzame toegang
  Duurzame toegankelijkheid is een van de grote uitdagingen van onze generatie. Wij zijn de eersten die methoden en grootschalige systemen ontwikkelen om digitale objecten voor de toekomst raadpleegbaar te houden. Het afgelopen jaar is in verschillende projecten gewerkt aan tools, stappenplannen, richtlijnen en andere hulpmiddelen voor duurzaam beheer van digitale collecties. Resultaten en ervaringen worden gedeeld en we kijken naar de vervolgstappen die we met elkaar kunnen gaan zetten in het vervolg van het NDE.
  - Dicht op de huid
  De resultaten uit de nulmeting van het digitaal bereik zijn aanleiding voor discussie. Hoe gebruiken we de uitkomsten? Wat willen we eigenlijk nog meer weten over het digitale publieksbereik? Voer het gesprek met de onderzoekers en de projectgroep en werk mee aan de plannen voor het vervolgonderzoek.
  - The story of our life
  De Acht van Chaam, de cultuur van het Brabants worstenbroodje, het Sinterklaasfeest, de Indische rijsttafel en Koningsdag. Voorbeelden van onze tradities en gebruiken met mooie verhalen die nog weinig voorkomen in gedigitaliseerde collecties. Verhalen die wij wel graag willen verzamelen, bewaren, verbinden en doorvertellen. Praktijkervaringen, theorieën en de NDE gereedschapskist in wording.

 • 15.30-16.30: netwerkborrel

Over de sprekers
 • Historica Lily Knibbeler werkt bij de Koninklijke Bibliotheek aan de nationale bibliotheek van de toekomst, waar lezers van alle leeftijden en met uiteenlopende ambities en mogelijkheden via het geschreven woord slimmer, vaardiger en creatiever kunnen worden. Als algemeen directeur van de KB geeft zij leiding aan de meer dan driehonderd KB’ers die hier elke dag aan werken en bouwt ze verder aan het netwerk van bibliotheken dat bijdraagt aan deze toekomst.

 • Afke Van Rijn. De directeur Media en Creatieve Industrie van OCW heeft een stevige basis als het gaat om de digitale aspecten van haar beleidsterreinen. Afke van Rijn studeerde Technische informatica aan de Technische Universiteit Delft en rondde in 1991 haar promotieonderzoek ‘Natuurlijke taalverwerking’ af. Afke heeft diverse directeursfuncties bij verschillende ministeries bekleed. Sinds eind 2016 heeft ze binnen OCW een rijk geschakeerd pallet aan disciplines: media (omroep, pers, journalistiek, mediawijsheid), audiovisuele industrie, film, architectuur, vormgeving, e-cultuur, archieven, bibliotheken en letteren.

 • Luc Delrue is secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid. Luc Delrue is geen onbekende in de culturele wereld. De voorbije zes jaar was hij algemeen directeur van het jonge en dynamische Museum M in Leuven. Voordien heeft hij sporen verdiend als zakelijk directeur in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA), als coördinator van Anno ’02 in Zuidwest-Vlaanderen en als directeur van de Stichting voor Kunstpromotie.

 • Harry Romijn studeerde Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG en begon in 1992 als conservator van het GAVA (Gronings AudioVisueel Archief). Nu is Harry adjunct directeur van RHC Groninger Archieven en hoofd van de afdeling Nieuwe Media, beeld en geluid. Daarnaast is hij actief betrokken bij het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven en voorzitter van AVA_net. Harry is aanjager van het Webarchief Groningen, een groeiende verzameling websites van Groningse organisaties, bedrijven en personen, over Groningse onderwerpen.

 • De locatie
  • 1931 Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch, Nederland

  • Het congrescentrum ligt op ongeveer tien minuten lopen van station Den Bosch. Kom je liever met de auto? Bij het congrescentrum is volop parkeergelegenheid en met een parkeerticket van 8 euro kun je er de hele dag staan.

  • Volg de updates over de conferentie op de website van de Week van het Digitaal Erfgoed.

 • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be