12 juli - 12 augustus 2017

iMAL: les ateliers numériques 2017 (aankondiging)

Tussen 12 juli en 12 augustus 2017 organiseert iMAL, center for digital cultures and technolgy, opnieuw zes zomerworkshops in Brussel. Ze behandelen allemaal technieken en praktijken die steeds meer gebruikt worden in de podiumkunsten, installatiekunst, audiovisuele kunst en uiteraard de digitale kunsten. Ze zijn gebaseerd op open(-source) software en hardware. Voor niet-specialisten (ook uit de cultureel-erfgoedsector) zijn de drie introductiecursussen waarschijnlijk het meest interessant, zeker die over Processing en Arduino.

Processing, Blender, Digital fabrication, Arduino, Raspberry Pi
Dit is al de dertiende editie van iMALs zomerworkshops, waarin technieken en praktijken worden aangeleerd die toenemend gebruik kennen in podiumkunsten, installatiekunst, (audio)visuele kunst en mediakunst. Alle gebruikte tools en hardware zijn open(-source).

De zes workshops:
1. Introductie in de kunst van het coderen - Processing : 11 - 14 Juli 2017
2. Introductie in Physical Computing - Arduino : 18 - 21 Juli 2017
3. Introductie Raspberry Pi : 25 - 26 Juli 2017
4. Physical Computing op Raspberry Pi : 27 - 28 Juli 2017
5. 3D Ontwerp - Blender : 1 - 4 Augustus 2017
6. Mediaproductie - FabLab.iMAL : 8 - 11 Augustus 2017

Voorwaarden
Deze workshops staan open voor elke kunstenaar, kunststudent, ontwerper, videast, programmeur, leraar, hobbyist, actieve werkzoekende..., die graag nieuwe creatieve digitale tools wil leren gebruiken. Deze workshops zijn voor volwassenen (minstens 18 jaar).
De lessen worden gegeven in het Frans. De begeleiders kunnen vragen in het Engels beantwoorden indien nodig. En natuurlijk zijn de programmeertalen altijd gebaseerd op het Engels.

Inschrijven is noodzakelijk via het online formulier.

De zomerworkshops van iMAL worden financieel gesteund door Bruxelles-Formation. Voor deelnemers jonger dan 30, die als werkzoekende zijn ingeschreven bij Actiris, zal de inschrijvingsbijdrage geheel betaald worden door Bruxelles-Formation. Als je voldoet aan de voorwaarden, gelieve dan het desbetreffende vakje aan te kruisen in het inschrijvingsformulier.

ARDUINO
Deze stage is een introductie in 'Physical computing' of in het maken van een digitaal object dat kan interageren met zijn nabije en verre omgeving. Deze stage maakt gebruik van Arduino, een electronisch platform voorzien van een programmeerbare microprocessor, zeer veel gebruikt door makers, kunstenaars en digitale knutselaars. Arduino kan de omringende wereld 'voelen' door sensoren, of op zichzelf ageren door middel van beweging, geluid, licht. Verbonden met een computer kan Arduino ook een interface met de reële wereld zijn.
Arduino is onwtikkeld door kunstenaars voor experimentele en artistieke toepassingen. De programmatie-interface staat heel dicht bij Processing. Arduino is een goed gedocumenteerd open-source project
omringd door een grote gebruikersgemeenschap.
De deelnemers zullen beschikken over experimenteerkits, samengesteld uit Arduinoplatfomrne en een geheel van elektronische basiscomponenten, waarvan sommige vooraf gemonteerd zullen zijn, om snel en met een minimum aan kennis kleine autonome setups te kunnen creëren.

Vereisten:
Basisnoties van programmeren (bv. door de stage Introduction à l'Art du Code - Processing in 2016)
"Scrap is gold" (afval is goud) is het devies van DIY-hackers. Deelnemers worden aangemoedigd om oud kapot speelgoed of printers mee te brengen die motortjes en andere elektronische onderdelen bevatten om de stock van losse onderdelen aan te vullen.

Prijs: 100€ (4 dagen)

Lesgever: Luc Hanneuse
Luc Hanneuse heeft fysica gestudeerd aan de ULB, heeft een Bachelor in geluid aan het IAD en een Master geluidsingenieur en realisator aan het INSAS. Hij heeft regelmatig voor Musiq3 (RTBF) gewerkt en ook voor de Opera De Muntschouwburg. Momenteel werkt hij voor iMAL.

PROCESSING
In de huidige digitale samenleving is code alomtegenwoordig geworden. Algoritmes interageren steeds meer met ons dagelijks leven. Een groeiend aantal makers interesseert zich dan ook voor deze materie, zowel uit praktische noodzaak als vanuit een artistieke nood. Het kan bv. gaan over scripttalen geïntegreerd in traditionele toepassingen; websites waarvan de inhoud, de presentatie en de interactie worden beschreven in de vorm van code, interactieve kunstwerken met complex gedrag, reflectie omtrent de esthetiek van code of de rol van algoritmes in onze samenleving.

Processing is een gratis en open source programmeeromgeving, ontwikkeld door de kunstenaars/ontwikkelaars Casey Reas en Ben Fry, met een dubbel artistiek en pedagogisch doel. Processing laat enerzijds toe programmeren in een visuele context te begrijpen, maar dient ook als creatietool voor veel kunstenaars en ontwerpers. Processing is ook een internationale gebruikersgemeenschap die hun plezier om te creëren met code delen. Ze wisselen ideeën, tips en broncode uit, alsook een grote bibliotheek van modules die de mogelijkheden van de toepassing uitbreiden.

Deze stage is een introductie in de basisconcepten van programmeren, een ontdekking van de mogelijkheden van Processing, en van kunsten met code in het algemeen. Processing is gebaseerd op de programmeertaal Java, maar de de principes die in dit atelier worden gebruikt zijn bruikbaar in andere contexten, zoals programmeren met Arduino in het kader van Blender.

Vereiste : zeer regelmatig gebruik van computers

Prijs : 100€ (4 dagen)

Noot :
Versie 3 van Processing wordt officieel ondersteund in Windows 7 en hoger, en in Linux (met inbegrip van Raspberry Pi, met bepaalde beperkingen).
In OS X heb je voor Processing 2 minstens een systeem 10.8.5. nodig, 10.9 is aanbevolen, 10.11 is sterk aanbevolen (dit is de versie waarin Processing 3 de beste tests gaf).

Begeleider : Yannick Antoine

lees meer over deze en andere stages op de Franstalige pagina van iMAL.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be