Waarderingsprojecten: PACKED vzw als partner (update)

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een bedrag van 500.000 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. PACKED vzw is als partner betrokken bij twee van de tien goedgekeurde projecten: ‘Wijzer waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen’ (van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en ‘Waarderen van omvangrijke diapositieven- en negatievencollecties’ (van het Fotomuseum).

Beide projecten zullen in twee fases worden uitgewerkt, waarbij nu een budget voor de eerste fase werd toegekend en een tweede fase met nieuw projectplan en en budget in een volgende subsidieronde aan bod zal komen.

Overzicht toegekende subsidies in de huidige subsidieronde

- Middelheimmuseum: Van project naar dagelijks waarderen via het collectieplan. Collectie Middelheimmuseum, who cares? (fase 1) - 60.000 euro
- Het Firmament: De waardering van een figurentheatercollectie als testcase voor te waarderen podiumkunsten- en muzikaal erfgoed - 22.000 euro
- MAS: Waardenstelling Maritiem Erfgoed Antwerpen - 52.000 euro
- CVAa: Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen (fase 1) - 51.000 euro
- Vlaamse Erfgoedbibliotheek: Wijzer waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen (fase 1) - 60.000 euro
- Centrum voor Agrarische Geschiedenis: Naar waarde geschat. Een integraal waarderingstraject voor agrarische erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel (fase 1) - 56.000 euro
- Fotomuseum Antwerpen: Waarderen van omvangrijke diapositieven- en negatievencollecties (fase 1) - 56.000 euro
- Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw: Voor de eeuwigheid? Samen onderbouwde keuzes maken voor religieus erfgoed (fase 1) - 35.000 euro
- Tapis Plein: Pilootproject Waarderen van immaterieel cultureel erfgoed (fase 1) - 55.000 euro
- Design Museum Gent: Waarderen over de grenzen van musea heen. Huishoudelijke apparaten en modelfragmenten in de Gentse stedelijke collecties van Design museum Gent, MIAT, Huis van Alijn en STAM - 53.000 euro

Bron bericht: FARO

  • Terug naar overzicht
  • Afbeelding: FARO
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be