ENUMERATE: RAPPORT CORE SURVEY 4 (publicatie)

Bijna 1.000 erfgoedorganisaties uit 28 verschillende Europese landen deden in de zomer van 2017 mee aan Core Survey 4 van het ENUMERATE-onderzoek. Nu is het rapport met de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd. De Core Survey 4 biedt, net als voorgaande edities, inzicht in actuele trends in digitalisering in Europa. Ons is de volgende conclusie het meest opgevallen: de respondenten verwachten in de komende twee jaar een groei m.b.t. het ter beschikking stellen van digitale objecten via externe kanalen zoals sociale media (+25%), Wikipedia (+14%), Europeana (+5%) en andere aggregatoren (+11%), terwijl ze een afname (-4%) verwachten in het aantal objecten dat digitaal beschikbaar is via de eigen website.

Het “Survey Report on Access to Digital Resources of European Heritage", opgesteld door Gerhard Jan Nauta en Wietske van den Heuvel (DEN) namens Europeana, presenteert de resultaten van de vierde ENUMERATE Core Survey die afgelopen voorjaar en zomer plaatsvond. Core Survey 4 is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door het ENUMERATE Team, als onderdeel van het grotere Europeana DSI 2 project.

Een aantal highlights uit het rapport:

*82% van de respondenten heeft inmiddels een digitale collectie. De meeste instituten hebben een rijke mix aan erfgoedmateriaal.
*42% van de instituten heeft een digitaliseringsplan (was 41% in 2015).
*Meer dan de helft (59%) van de respondenten heeft born digital objecten in de collectie.
*Instituten geven aan dat 51% van hun beschrijvende metadata online beschikbaar is voor algemeen gebruik. Bibliotheken zijn hier het meest actief (76%), musea het minst (33%).
*Academisch onderzoek wordt als belangrijkste reden beschouwd om digitale toegang te bieden tot een collectie (krijgt een 8.8). Gevolgd door Educatief gebruik (8.5). Verkoop en commerciële licenties werden aangemerkt als minst belangrijk.
*42% van de digitale objecten beheerd door de deelnemende instituten is niet online beschikbaar.
*Opvallend is dat de respondenten een afname (-4%) voorzien (in de komende twee jaar) in het aantal objecten dat digitaal beschikbaar is via de eigen website. Er wordt wel een groei verwacht via externe kanalen zoals Sociale Media (+25%), Wikipedia (+14%), Europeana (+5%) en andere aggregatoren (+11%).
*45% van de respondenten heeft nog geen oplossing voor duurzaam behoud op de lange termijn gebaseerd op internationale standaarden voor digitale duurzaamheid (was 47% in 2015).


Lees het volledige onderzoeksrapport (pdf).
Bron: DEN

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be