DEN presenteert twee nieuwe publicaties over digitaal erfgoed (Publicatie)

Begin maart werden in Nederland tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed twee nieuwe publicaties voorgesteld, die allebei focussen op digitaal erfgoed. Marco de Niet en Gerhard-Jan Nauta (Digitaal Erfgoed Nederland), schetsen in 'De Digitale Feiten' een beeld van de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed. Gaby Wijers (LIMA) en Hannah Bosma (CCDD) bespreken in 'Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed' de problematiek van digitaal gecreëerd erfgoed.

Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed

Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Het is digitaal gecreëerd en heeft geen analoog equivalent. Door de snel veranderende technologie en door het feit dat ICT vaak op maat wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij digitale kunst) is dit type erfgoed extra kwetsbaar. Hard- en software verouderen in snel tempo en raken op termijn in onbruik, zodat het erfgoed niet meer geraadpleegd of hergebruikt kan worden. Deze problematiek speelt binnen alle domeinen van de culturele sector. Het serieus nemen van de digitale duurzaamheidsproblematiek is daarom essentieel voor het toekomstig rendement van culturele instellingen.

Met deze problematiek in het achterhoofd startten de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) in samenwerking met LIMA en het Nederlandse ministerie van OCW een onderzoeksproject naar de stand van zaken van duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur(design). In Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Op weg naar een generieke workflow voor born digital erfgoed (Gaby Wijers en Hannah Bosma) vindt u een weerslag van dit onderzoeksproject. De onderzoekers spreken zich uit over onder andere gespecialiseerde e-depots, de functies van een kenniscentrum en –netwerk en over de lacunes in de born digital erfgoedcollectie Nederland. De aanbevelingen voor verder onderzoek en projecten geven een goed beeld van de toekomstplannen van de CCDD.

Je kan een digitale versie van deze publicatie downloaden via de website van DEN.

De Digitale Feiten

Tussen 2008 en 2014 vonden, in België maar ook in Nederland, drie Europese onderzoeken plaats die de ontwikkelingen rond digitaal erfgoed duiden: NUMERIC en ENUMERATE 1 & 2. DEN geeft met de nieuwe publicatie ‘De Digitale Feiten. Trends in digitaal erfgoed sinds 2008’ (Marco de Niet en Gerhard Jan Nauta) nu inzicht in de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed. Ze doet dit aan de hand van statistische gegevens van ongeveer 150 Nederlandse erfgoedinstellingen die deelnamen aan de voorgaande onderzoeken.

Deze nieuwe publicatie gaat in op vraagstukken zoals ‘Met welke snelheid groeien de digitale erfgoedcollecties in Nederland?’, ‘Wat wordt er gedaan om de bruikbaarheid van ons digitaal erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen?’ en ‘Welke financiële middelen kunnen we relateren aan de zorg voor digitale collecties?’. Naast opvallende trends gaat DEN ook in op het belang van kwantitatief onderzoek voor het erfgoedveld en de methodiek van het Europese onderzoek.

Je kan een gratis papieren exemplaar van deze publicatie aanvragen bij DEN via .(JavaScript must be enabled to view this email address). Voor meer informatie over de publicatie kan je DEN op hetzelfde mailadres bereiken.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be