Digitaal Erfgoed Nederland: verbreding werking (aankondiging)

Onze Nederlandse collega’s van DEN melden in hun nieuwsbrief een nieuwe wending in hun werking. Tot op heden richtten zij zich op de ondersteuning van erfgoedinstellingen bij digitalisering, vanaf 2017 ook van de brede cultuursector. Met financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de voortzetting van DEN binnen de culturele basisinfrastructuur verzekerd. PACKED vzw heeft DEN het afgelopen jaar geïnformeerd over onze activiteiten m.b.t. TRACKS – Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector. We zullen ervaringen uitwisselen m.b.t. archiefdoorlichtingen en het documenteren van levend kunstenerfgoed op Wikipedia.

PACKED vzw werd in 2011 expertisecentrum voor de cultureel erfgoedsector, verbreedde nadien geleidelijk aan zijn werking naar de kunstensector, en staat nu weer voor een vijfjarige beleidsperiode waarin keuzes over de oriëntatie van de werking gemaakt moeten worden. Onze Nederlandse collega's maken nu de stap van cultureel erfgoedsector naar brede cultuursector. Wij zijn in gesprek met DEN over onze respectieve evolutie en vergelijkbare dienstverlening, en zullen in 2017 met name kennis uitwisselen over TRACKS-activiteiten zoals de archiefdoorlichtingen en de ontsluiting van podiumkunsten op wikipedia.

Voor meer context bij de evoluties rond digitaal erfgoed in Nederland, verwijzen we ook graag naar het verslag van de NDE-conferentie op 7 april 2017. PACKED-coördinator Rony Vissers was hier uitgenodigd als stem vanuit de Belgische situatie.

Tenslotte is ook de NCDD wiki, vermeldenswaard. Dit kennisplatform rond duurzame toegang tot digitale informatie werd eind maart 2017 gelanceerd door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) in samenwerking met NDE, en Nederlands vergelijkingsmateriaal voor onze CEST-wiki.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be