22 juni 2017 - 17 september

Conn3ct: impact van van drukpers en sociale media (tentoonstelling)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland creëerden in nauwe samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen Conn3ct. Deze interactieve tentoonstelling over de impact van de zestiende-eeuwse drukpers en sociale media staat sinds 22 juni tot 17 september in de prachtige Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De expo verbindt boeken met apps, en mensen met elkaar.

Wat hebben de tweets van Trump en de boeken van Erasmus met elkaar gemeen?
Het gedrukte boek uit de eerste helft van de zestiende eeuw en platformen zoals Facebook zijn beide massamedia die een grote impact hebben op mens en maatschappij. De uitvinding van het boek rond 1450 was revolutionair, maar het duurde nog een halve eeuw voor dit nieuwe medium zelf voor ingrijpende maatschappelijke omwentelingen zorgde. Voor het eerst konden geleerden, politici en geletterde burgers in hoog tempo hun ideeën verspreiden; veel sneller dan in brieven of handgeschreven boeken. Vandaag vervullen sociale media deze rol: tweets beïnvloeden het politieke debat, foto’s beroeren de wereld en vloggers laten hun stem horen.

Oude boeken en nieuwe media
Om dit te illustreren selecteerden we 50 vroeg zestiende-eeuwse boeken uit de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag en de collecties van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Historische werken van grote denkers en opiniemakers zoals Luther, Vives en Erasmus plaatsen we in Conn3ct tegenover tweets en posts van hedendaagse invloedrijke personen als Donald Trump en Malala Yousafzai. De geselecteerde boeken, video's en teksten zijn ook terug te vinden op de website conn3ct.media.

Vorm je eigen verhaal
Conn3ct is in alle betekenissen een actuele tentoonstelling. We vertrekken vanuit het heden en kijken vanuit moderne begrippen naar het verleden. De expo vertelt geen lineair of chronologisch verhaal. Bezoekers leggen vrij een interactief parcours af tussen historisch drukwerk en multimediale consoles. Zo vormen ze zelf hun eigen verhaal en interpretatie. Dit speelt nadrukkelijk in op de browsende, versnipperde en intuïtieve manier waarop we vandaag informatie ontvangen, zoeken en verwerken.

Beleef de impact van sociale media
Conn3ct legt de bezoeker maatschappelijke vraagstukken voor. Is het nodig dat de overheid het internet controleert? Kan je leven zonder smartphone? Waarvoor kruip jij in je pen? Allemaal vragen die men zelf mag beantwoorden. De expo functioneert namelijk als een sociaal medium. Bezoekers loggen in op de tentoonstellingsinstallatie en delen via een social wall hun meningen en voorkeuren met elkaar. Ze bepalen zelf hoeveel informatie ze prijsgeven. De invloed en werking van sociale media wordt op deze manier opvallend tastbaar.

Digital natives werken mee
De huidige generatie jongeren die opgroeit tussen schermen in plaats van boeken is een belangrijke doelgroep. Daarom hebben we studenten in creatieve en academische opleidingen in Nederland en Vlaanderen gevraagd om mee te werken aan de ontwikkeling van Conn3ct. Ze werden uitgedaagd om de brug te slaan tussen oude boeken en nieuwe media. De resultaten daarvan zijn in de vorm van ideeën, adviezen, concepten en prototypes meegenomen in de uitwerking. Met dit experiment hopen de initiatiefnemers het draagvlak voor erfgoedbibliotheken en hun cultureel erfgoed te vergroten.

Internationaal project
Conn3ct kwam tot stand met partners in Nederland, Duitsland en Vlaanderen. De expo is volledig drietalig (Nederlands, Duits, Engels) en was opgenomen in het culturele programma naar aanleiding van het Vlaams-Nederlands Gastlandschap van de Frankfurter Buchmesse. Conn3ct stond eerder in de Paulinerkirche van de Staats- und Universitätsbibliothek van Göttingen (2016) en in het Museum Meermanno in Den Haag (2017). In oktober reist de tentoonstelling door naar de Provinciale Bibliotheek van Limburg in Hasselt.


Praktisch
Plaats
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
België

Periode
22-06-2017 - 17-09-2017
Di-Zo 13.00 uur - 17.00 uur

Tickets
€ 3,00 / € 2,00 / € 0
Meer info
conn3ct.mediaPerscontacten
Vlaamse Erfgoedbibliotheek:
Eva Wuyts
eva@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
+32 495776111
Koninklijke Bibliotheek:
Lonneke op der Heijde lonneke.opderheijde@kb.nl
+31 6 54607391
Share
#conn3ct


  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be